Antonín Seidel: Víme, co naše město trápí

Antonín Seidel vede do voleb kralupské sociální demokraty. Za problémy města označuje dopravu, riziko povodní a nedostatek míst ve školkách. Po volbách nevylučuje spolupráci s žádnou z demokratických stran. 

Jaké jsou podle Vás největší problémy města? (max. 3)

Bezpochyby největší nešvar u nás v Kralupech spočívá v dopravní zátěži a z ní vyplývajících komplikací jakými jsou dopravní zácpy a emise škodlivin. Druhá potíž vyplývá z rizika povodní, které nejenže ohrožují město možnými hospodářskými škodami, ale zároveň zvyšují ceny pojistek. Třetí problém bych pak viděl v nedostatku míst v mateřských školkách.

Jaké konkrétní řešení těchto problémů nabízíte?

V prvním případě chceme intenzivně spolupracovat s Ministerstvem dopravy a Středočeským krajem na přípravě výstavby obchvatu města, který tvoří součást budoucí propojky rychlostních komunikací R7 a D8. Nová vláda a Ministerstvo dopravy v rámci své investiční politiky počítají s tím, že by byla tato investice financována státem snad i s příspěvkem z evropských strukturálních fondů, což skýtá značné naděje na její uskutečnění.

Pokud jde o protipovodňová opatření, hodláme navázat na připravovaný projekt a chceme pro něj hledat finanční prostředky z národních a evropských zdrojů.

V případě míst v MŠ plánujeme rozšířit stávající kapacity prostřednictvím otevírání nových tříd.

Co podle Vás naopak ve městě funguje dobře?

Město je úspěšné v získávání dotací z evropských fondů. Dále oceňuji podporu mládežnickému sportu.

Proč by občané měli dát ve volbách hlas Vaší volební straně?

Máme zkušenosti z práce ve veřejné správě, a to jak na úrovni krajského úřadu, magistrátu hl. m Prahy či ústředních orgánů státu, tak i z našeho města. Známe tedy specifika práce ve veřejném sektoru a samospráva pro nás není neznámou oblastí. Dále jsou mezi námi lidé, kteří se aktivně zapojují do činnosti spolků a sportovních organizací v Kralupech. Známe tedy naše město a jeho obyvatele. Víme, co ho trápí, a máme představu, jak řešit jeho potíže a dále ho rozvíjet.

Jaké jsou náklady na volební kampaň Vašeho uskupení a jak (kým) jsou hrazeny?

Náklady na naši kampaň by neměly přesáhnout 40 000 korun a jsou hrazeny z finančních prostředků ČSSD a kandidátů.

Se kterým z dalších volebních uskupení byste po volbách rádi spolupracovali? A je nějaké, se kterým koaliční spolupráci vylučujete?

Hlavním kritériem bude především shoda na dalším rozvoji města. Předem nevylučuji spolupráci s žádnou demokratickou stranou či hnutím.

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz