Březen 2017

Městská dopravní policie Mělník

/30.3./ Když se řekne městská policie, lidé si představí hlavně strážníky, kteří chodí městem a dbají na to, aby tam byl pořádek, aby hlídali dodržování pravidel a aby působili svou přítomností jako prevence páchání trestných činnů a prohřešků proti zákonům vůbec.

Jenže jak jde čas, městská policie se změnila v policii dopravní. Nevěříte? Sečetli jsme čísla z výroční zprávy Městské policie Mělník za rok 2016. Výsledek?

Městská policie Mělník řešila:

- porušení tabákového zákona 2 x
- porušení zákona o obcích 4 x
- porušení živnostenského zákona 4 x
- přestupky v oblasti alkoholismu a toxikomanie 14 x
- přestupky proti občanskému soužití 40 x
- přestupky proti majetku 41 x
- přestupky proti veřejnému pořádku 322 x
- přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (parkování, nerespektování dopr. značení apod.) + ostatní porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích 1.335 x
- překročení nejvyšší dovolené rychlosi 35.850 x

Případy související s provozem na pozemních komunikacích celkem: 37.185
Ostatní celkem: 427

Dopravní agenda činí 98,89% skutků řešených Městskou policií Mělník. Má to tak být?

Vyrovná se konečně město s paní Krausovou?

/29.3./ Zastupitelé učinii významný krok k vyrovnání s paní Krausovou. Závazek městu vznikl při stavbě protipovodňové hráze, kdy došlo k zastavení části pozemku patřící paní Krausové. Původní smlouva uzavřená v roce 2009 počítala, že paní Krausové budou náhradou za 1.471m2 vinice a zničených porostů poskytnuty pozemky o výměře 26.165 m2. Protože taková směna se zdála mnohým pro město velmi nevýhodná, a některé okolnosti (např. existenci vinice na zastavěné části pozemku) šetřil kontrolní výbor města, nedošlo nakonec o jediný hlas k posvěcení této výměny pozemků současnými zastupiteli, přestože podstatná část koalice hlasovala pro (pro směnu hlasovali v roce 2015 S. Barda, J. Kašparec, M. Legner, J. Leicht, K. Marounek, C. Mikeš, A. Herinková, M. Housková, O. Tichota a P. Volf. Proti byli Z. Šnajdr, R. Kraj, P. Kowanda a P. Patera, hlasování se zdržel R. Šlégl. Podrobně v článku zde.)

Nyní zastupitelé navrhují vyplatit paní Krausové za protipovodňovou hráz finanční náhradu ve výši 2.163.173,- korun (což odpovídá vyplacení náhrady 200,- korun za m2 zabraného pozemku). Právě tuto částku schválili zastupitelé k jednání.

Když porovnáme původní nabídku (26.165 m2 pozemku) se současnou, vyjde nám, že zastupitelé, kteří ještě v roce 2015 trvali na směně pozemků, cenili si těchto městských pozemků v průměru na pouhých 82,7 koruny za m2. Pokud bude současný návrh zastupitelstva paní Krausovou akceptován, bude se jednat o reálný a zřejmě férový kompromis obou zúčastněných stran. Zároveň však zůstane nevyřešena otázka, proč byla v roce 2009 uzavřena pro město zjevně nevýhodná smlouva a někteří zastupitelé ještě v roce 2015 trvali na jejím dodržení…

Ví starosta, nad jakým setkání drží záštitu?

/28.3./Jak jsme informovali včera, starosta Mikeš převzal záštitu nad konferencí proti extremismu, která se bude konat na Mělníku. Jsme čím dál víc přesvědčeni, že tak učinil pouze z neznalosti faktů, jací lidé se najdou mezi účastníky takového setkání.

Například zástupce organizátora pro Českou republiku Miroslav Prokeš neváhá přednášet na Antikapitalistických kempech. Těch se účastní například skupiny vyznávající násilí na lidech jiného smýšlení, jako například Antifa. Antikapitalistický kemp popisují jeho účastníci jako ,,příležitost k setkání, diskuzím a přípravě společných akcí radikální, protisystémové levice”.

Když se konference v roce 2013 konala v ČR, neváhali někteří její účastníci vyjadřovat sympatie k masovým vrahům z karibského a jihoamerického prostředí nebo rovnou k autorům komunistických manifestů. V roce 2004 organizace UNITED podporovala protestní pochod k ambasádě USA ve spolupráci s Komunistickým svazem mládeže, Skupinou revoluční mládeže, nebo Socialistickou organizací pracujících. V roce 2016 se pražská kancelář UNITED podílela na demonstraci, kde řečníci vystupovali před rudým praporem s nápisem a grafikou ,,již vzhůru psanci této země,” což je heslo, kteří si mnozí ještě dobře pamatují…

Právě příslušnost některých účastníků k radikální levici je jeden z důvodů, proč podobně jako u antikapitalistických kempů organizátoři tají i před samotnými zájemci místo konání konference a na oficiálních stránkách uvádějí nikoliv Mělník, ale ,,nedaleko Prahy.”

Nechce se nám věřit, že by Ctirad Mikeš tyto bojovníky za socialismus skutečně podporoval. Záštitu, která dodává setkání komunistů a levicových radikálů punc ve městě vítané akce, by měl odvolat.

Starosta Mikeš s komunisty proti extremismu

/27.3./ Starosta Mělníka Ctirad Mikeš převzal spolu s komunistickým europoslancem Jaromírem Kohlíčkem záštitu nad konferencí proti extremismu, která se bude 7.-12. dubna konat v Mělníku. Konferenci pořádá protirasistická organizace United for Intercultural Action.
Pořádající organizace si určila cíl bojovat proti: ,,nacionalismu, rasismu, fašismu a podporovat migranty a uprchlíky.” V České republice je koordinátorem akcí této organizace komunista Miroslav Prokeš, který se ve svých článcích nepokrytě hlásí k obdivu minulého režimu (např. zde o SSM a pionýrech nebo zesměšňuje film o činu Jana Palacha Hoříčí keř, o kterém píše: ,,film je účelový mýtus”).

Na programu konference bude například přednáška Lukáše Houdka z Hate Free Culture, přednášky o tom, jaké vést kampaně k 20. květnu (den uprchlíků), 9. listopadu (den proti fašismu a rasismu) či 21. březen (Evropský den akce proti rasismu), či diskuse, jak si najít svého radikála (jakožto nepřítele, proti němuž budou aktivisté za pomoci dotací bojovat). Do jaké míry je záštita nad ,,sluníčkářskou” konferencí v souladu s texty starosty o migraci (např. zde), ponecháme na laskavém posouzení čtenáře.

V angličtině si o konferenci můžete přečíst zde, o záštitě starosty nad konferencí píšou Haló noviny.

Hořící keř = účelový mýtus?

Pohanit film o Palachovi a pak vzhůru na Mělník...

Hezké počasí přinese komplikace do dopravy

/24.3./ Těšíte se na hezké počasí. My také. Jen ten příchod hezkých dní trochu zhořkne. Protože na hezké dny čekají i stavaři, aby se mohli pustit do opravy nového mostu. S jejich nástupem bude na důležitém dopravním bodu zavedena kyvadlová doprava a to na dobu až osmi měsíců. Starý most (pro znalé most Josefa Straky) bude sloužit jako objízdná trasa pouze pro automobily a autobusy, nákladní doprava nad šest tun na něj nebude vpuštěna. A podle tvrzení místostarosty to pohlídá to neustálá policejní hlídka (fakt? I v noci?). A aby komplikací nebylo málo, nový most bude o pěti víkendech uzavřen úplně. No, tak se těšme na dobré počasí a pohodu v kolonách…

Podrobné informace v článku Mělnického deníku.

Město schválilo odměnu advokátům za spor se St. Wenceslas

/23.3./ Město pokračuje ve sporu se společností St. Wenceslas Melnik, která v minulosti připravovala návrh na revitlizaci náměstí Míru. Jak jsme se od našeho důvěryhodného zdroje dověděli, přestože výsledek sporu je zatím nejistý, Rada města v prosinci schválila smlouvu s advokátní kanceláří, jejíž součástí je odměna za dosavadní práce v tomto sporu ve výši 50 tisíc korun (+DPH). Odměna je prý ve smlouvě odůvodněna rozsahem prací. Město v minulých měsících odmítlo návrh společnosti na mimosoudní vyrovnání (údajně společnost požadovala částku kolem 2 milionů korun, ale tuto informaci berte prosím se značnou rezervou).

Nutno podotknout, že služby advokátů Klimeše a Černého nelze z hlediska nákladů za hodinu práce pro město Mělník kritizovat (sazba činí 1.300,- korun), protože veřejnosti nabízejí svou práci za částku vyšší (1.800,- korun za hodinu práce advokáta, 1.500,- korun za hodinu práce právníka). Renomovaní pražští právníci a advokáti pak účtují klientům částky kolem 4.000,- korun za hodinu (stálým klientům poskytují slevy až do výše 50%, všechny hodinové sazby uváděny bez DPH). U zmíněné odměny pak hodinová sazba pro právníky města vychází výrazně méně, než jejich standardní hodinový tarif. Dle naší informace vykazované práce advokátů ve sporu se St. Wenceslas přesáhly 80 hodin.

Bordel ve městě a vypíčené dveře

/22.3./ Veřejné prostory ve městě jsou v těchto dnech opravdu nebývale zanedbány. Netýká se to jen ulic a parků, ale ve velké míře i dětských hřišť. Vyvrácené ploty, chybějící herní prvky a donedávna i problémy s nálezem injekčních stříkaček (týkalo se jednoho hřiště). Technické služby nestíhají a trpí nedostatkem pracovníků. Už od listopadu, kdy u nich skončili pracovníci z úřadu práce a tyto pracovní síly se po dobu čtyř měsíců nepodařilo plně nahradit (šlo tomu předejít?). Kdybychom chtěli být jízliví, napsali bychom, že prostě byly jiné priority - jako nákup tří nových vozů (malý i velký zametací vůz, vysokodvižná plošina), nebo pořízení nového loga technických služeb (ono to přebrandování taky nějakou tisícovku, spíš jednotky desítek tisíc stojí), či stavba pódia na náměstí, na kterém, jak zaznělo na zastupitelstvu, pracuje osm (!!!) lidí. Město nyní vypadá, jako by úklid neprobíhal v omezeném rozsahu, ale neprobíhal prostě žádný. Stejně tak by šlo jízlivě poznamenat, proč městská policie hlídá židovský hřbitov, kde se nikdy nic nestalo, místo aby vyháněla opilce a vandaly z dětských hřišť. Ale to jsme opět u těch priorit…

Právě díky dětským hřištím se bordel ve městě dostal i na jednání zastupitelstva a v diskuzi odpovídal zastupitel a zároveň náměstek ředitele technických služeb Kryštof Marounek: ,,Já prostě nemám ty lidi, teďka stavím podium, prostě nemáme jinou techniku, kterou bychom tam navozili to podium, proto se to nestaví v šesti lidech ale v osmi, protože tamta už skončila životnost a šla do šrotu, prostě já opravdu ty lidi nemám. Já o tom vím, to není dětský hřiště ve Sportovní a tak dále, já jenom vám řeknu, že jak mám tělocvičnu, my to tam uklidíme, já si to jdu zkontrolovat ve dvanáct hodin, v pět hodin jdu na trénink a tam je mrdník, maminky okolo choděj, tam je mraky lidí co tam chlastaj pivo a stejně jim nic neřeknou, a když jsem jim to řek tak se jděte potom podívat, co mi udělali s vitrínou nebo s tělocvičnou s dveřma, kde to vypíčili a tak dále, takže to je prostě…”

Na toto upřímné vystoupení správně poznamenal místostarosta Schweigstill, že nedostatek kapacit občana nezajímá a do čtrnácti dnů budou hřiště prostě v pořádku. Starosta dodal, že situace je problematická a kolegové ji mají brát s ,,úvahou a nadhledem”.

Doufejme, že se nepořádek rychle vyřeší a Mělník bude zase tím vzorně čistý městem, jakým ještě vloni býval. Zatím tomu můžeme jít sami trochu naproti - že nebudeme nepořádek vytvářet, nebudeme tolerovat občany, kteří ho vytvářejí a nebo ještě lépe, nějaký sami uklidíme. Když může majitel květinářství suplovat město a pustit se do květinového záhonu na náměstí Karla IV., proč bychom nemohli sebrat pár petek a vyhodit je do koše?

Zájmy občanů nejsou vždy totožné

/21.3./ Z diskuze občanů se zastupiteli vyplynul ukázkový příklad rozdílnosti zájmů skupin obyvatel Mělníka. A právě pro řešení takových situací město potřebuje politiky, řešení takových situací nelze činit z hlediska úředního. O co v tomto konkrétním případě jde?

První skupina obyvatel jsou rodiče dětí, kteří autem dováží školáky do základní školy v Tyršově ulici (ZŠ Jungmannovy sady). Zájmem občanů je, aby mohli v blízkosti školy bezpečně zaparkovat a děti bezpečně došly do školy. Jenže před školou žádné parkoviště není, je zde instalováno zábradlí a rodiče tak parkují ,,na divoko” před bývalým gymnáziem a Sokolem. Každý, kdo ráno před osmou hodinou ulicí projíždí situaci dobře zná. Město má možnost řešit tento problém v rámci vlastního pozemku v blízkosti ulice Na Podhoří.

A právě zde je druhá skupina obyvatel, kteří v této ulici bydlí, a kterých se samozřejmě takové řešení v horní části ulice významně dotkne. A je logické, že se přenesení zátěže do lokality svého bydlení budou bránit. Prozatím tak učinili peticí.

Zájmy první a druhé skupiny stojí proti sobě, pro argumenty obou skupin obyvatel lze mít pochopení. A je na zastupitelích, zda se do řešení problému pustí, pokud ano, tak v zájmu které skupiny obyvatel rozhodnou, či zda se jim podaří najít kompromis přijatelný pro skupiny obě.

Veřejné záchody stojí město statisíce ročně

/20.3./ Zajímavý článek o veřejných záchodcích přinesl Mělnický deník. Podle zastupitele Kryštofa Marounka se náklady na provoz veřeného WC na náměstí Míru pohybují od čtyř set do pěti set tisíc korun ročně. A to opravdu není málo peněz.

Možná by stálo za úvahu oslovit provozovatele restaurací na mělnickém náměstí, zda by neposktytli veřejnosti své toalety výměnou za příspěvek města na jejich provoz. Třeba by se někdo za například dvacetitisícový měsíční příspěvek našel. Další variantou by mohlo být zřízení veřejných toalet v prostorách turistického informačního centra, nebo městkého úřadu. Zkrátka nám přijde, že částka je nepřiměřená počtu návštěvníků veřejných toalet a šla by využít lépe. Ikdyž - zajímá se vlastně někdo o to, kolik lidí veřejné toalety opravdu využije? Nebo jsou provozovány z přesvědčení, že je prostě město má mít, protože zejména starší lidé je potřebují?

PS: Dopadne zákon o EET také na veřejná WC? Budeme ministerstvu vykazovat, zda jdeme na velkou či malou a kolik dílků papíru potřebujeme na utření?

Zvolte královnu věnných měst!

/17.3./ Zlí a závistiví omezenci (například z finančního či kontrolního výboru) si dovolili opakovaně pochybovat, jaký význam má pro město Mělník být ve společenství královských věnných měst (a přispívat za to do jeho rozpočtu desítkami tisíc ročně). Spolek dal těmto škůdcům tvrdou ránu na solar - uspořádal soutěž o královnu věnných měst!

Hlasovat můžete do konce března ZDE. Vítězka získá cenu v podobě pobytu v libovolně zvoleném královském věnném městě. Kandidátky nepocházejí z královských věnných měst, jak by tak nějak člověk očekával, ale do soutěže se přihlásily na veletrhu Infotour a cykloturistika v Hradci Králové.

Dodáváme, že je škoda, že cena není po vzoru pohádek stanovena na manželství se starostou a půl království…

Královna věnných měst

Stane se vaší královnou některá z těchto dívek? Zvolte si svou královnu!

Mělník financuje prezidentskou kampaň miliardáře

/16.3./ Městu Mělník se zřejmě povede majstrštyk - z poplatků a daní vybraných od občanů a firem podpoří nepřímo kampaň miliardáře Horáčka na prezidenta. Pan Horáček totiž přijede příští týden do Mělníka, aby pronesl projev ke Světovému dni vody a po akci se setkal se svými příznivci. Zve je na své volební Facebookové stránce, na oficiální pozvánce Dne vody je pak uváděn jako ,,kandidát na prezidenta republiky”. Vztah pana Horáčka k odpadním vodám, což je téma akce pro letošní rok, nám zůstává záhadou. Snad jen obecné připodobnění politiky a odpadních vod by dávalo jistý smysl.

Na akci s prezidentským kandidátem se Mělník chystá přispět 52 tisíc korun (12 tisíc korun činí finanční příspěvek, 40 tisíc korun činí nefinanční plnění). Jedná se o vůbec nejvyšší částku, kterou na svém únorovém jednání kulturní komise vedená místostarostou Volfem navrhla schválit.

Příspěvek města navíc není v této výši konečný - město akci podporuje i vstupem zdarma do mělnického podzemí či plaveckého bazénu.

A tak občané neváhejte na vystoupení kandidáta na prezidenta přijít, když už si to v daních a poplatcích platíte, a vzpomeňte si, až zas bude někdo říkat, že peníze v rozpočtu chybí…

kulturní komise

A nejvyšší dotaci kulturní komise navrhuje....

vystoupení kandidáta na prezidenta

... na akci s vystoupením kandidáta na prezidenta.

Plný počet bodů pro předsedu komise

/15.3./ V reakci na naši glosu z 8.3. se nám ozval Robert Šenk, předseda komise životního prostředí: ,,Děkujeme vám za upozornění. Vznik Komise ŽP byl díky aktivní snaze našich členů schválen radou města dne 14. 3. 2016, ale řádné zveřejňováni zápisů z jednání komise jsme si opravdu nepohlídali. Chybu napravíme.”

Domníváme se, že toto je vzorově správná reakce a pan Šenk si za ni připisuje plný počet bodů. A možná není náhoda, že se v těchto dnech na webu města konečně objevily zápisy z komisí města za poslední tři roky. Paradoxně však Komise pro životní prostředí ze stránek města úplně zmizela… tak snad to není předzvěstí jejího konce.

komise Mělník

Na webu města byly doplněny zápisy z jednání komisí. Komise pro životní prostředí však úplně zmizela.

Debata o podobě spodního náměstí

/15.3./ Právě dnes máte možnost přijít debatovat o nové podobě náměstí Karla IV. Radnice se rozhodla vyslyšet žádost skupiny mělnických občanů, kteří se sdružují ve vznikajícím spolku P.U.N.K. a kteří druhou debatu o architektonickém návrhu požadovali (první proběhla při představení na radnici). Debata se koná od 18.30 hodin v Masarykově kulturním domě.

Od vedení města se jedná o vstřícný krok, protože podobně otevřené debaty často sklouznou k utvrzování se ve vlastních pozicích a účel tak naplní jen minimálně. Ale může se jednat právě o tu výjimku potvrzující pravidlo, už jen kvůli tomu, že s řadou argumentů spolku punkáčů lze plně souhlasit. Tak si přejme, ať se debata vydaří a věci se pohnou správným směrem!

Web varuje před podnikateli z Mělníka, ti o tom často nevědí

/14.3./ Kontroverzní web podvodnefirmy.cz, který má varovat před nepoctivými lidmi či firmami, obsahuje i šest záznamů týkajících se Mělníka.

Například varuje před odhadcem nemovitostí J.S.: ,,Bohužel i já se musím připojit s negativní zkušeností,tento člověk nemá na místě odhadce co dělat, je arogantní až roh,na spoustu věcí musel být při návštěvě nemovitosti upozorňován,ale to co označuje za odhad je výsměch.....po konzultaci s lidmi,kteří odhadci narozdíl od tohoto pána jsou bude podána stížnost.Za mne tohoto člověka opravdu v žádném případě NEDOPORUČUJI!”

Web varuje také před významnou mělnickou realitní a dražební společností: ,,Při prodeji bytu nesdělili všechny informace, smlouvu o zprostředkování pozměnili. Po prodeji jim byla vyplacena dohodnutá cena. Po skoro 4 měsících poslali dopis, ve kterém vymáhají další finance, které jsou několika násobně vyšší než dohoda na začátku.”

Kontoverznost těchto varování je dána tím, že firmy či osoby, před kterými je varováno, o záznamu na tomto webu často vůbec nevědí a nemohou tak uvedená tvrzení rozporovat či se jim bránit. Jednou z mála výjimek je majitel firmy na zpracování dřeva, které se obvinění bránil alespoň komentářem: ,,S kým jste se soudil ? Kde máte pravomocné rozhodnutí ? Sem může bez ověření napsat kdokoliv cokoliv. Ani neuvedete své jméno.” Odpovědi se nedočkal…

Jeden z podnikatelů uvedených na webu se o svém zařazení dověděl od nás a chce po provozovateli požadovat výmaz.

Pokud se i Vaší firmě stalo, že o Vás někdo nepravdivě informuje na internetu, využijte možností se bránit. Jsou popsány například v článku Hospodářských novin.

Novým majitelem Žilkovy vily je mělnický podnikatel

/13.3./ V nedávné době proběhla dražba Žilkovy vily, architektonicky výrazné stavby z let 1906-1907, která se v ulici Nová výrazně vymyká okolní zástavbě. O vilu projevovalo zájem i město Mělník, které zde chtělo vybudovat další kulturní stánek v podobě edukativní galerie. V aukci však neuspělo, vítězem se stal soukromý zájemce, který nabídl 7 milionů korun (vyvolávací cena byl 6,5 milionu).

Novým majitelem se podle katastru nemovitostí, kde momentálně dochází k zapsání změny vlastníka, stal mělnický podnikatel Andrej Várady s Lenkou Váradyovou. Vnímáme to kladně. Majitelem se nestala žádná tajemná obchodní společnost, se kterou by město jen obtížně komunikovalo, majitelem se stal občan Mělníka, který má za sebou několik úspěšných developerských projektů a v minulosti opakovaně prokázal schopnost vycházet s místní politickou elitou. Město s majitelem si tak pravděpodobně nebudou ,,házet klacky pod nohy,” což je pro zachování hodnotné stavby v centru města jen dobře.

Nový majitelé Žilkovy vily

V katastru nemovitostí dochází k zapsání nových majitelů.

Křižovatka u Legata bude do konce roku bez kolon!

/10.3./ Důležitou investici do plynulé dopravy městem se zřejmě letospodaří realizovat na křižovatce ulic Nádražní - Kokořínská (křižovatka u Legata). Městu se podařilo vyjednat s Ředitelstvím silnic a dálnic, drahami a zřejmě i soukromými majiteli pozemků, že zde budou postaveny odbočovací pruhy, které zajistí průjezdnost křižovatky i při ,,spadlých” závorách. Při realizaci stavby dojde i k posunutí závor blíž k hlavní trati. Informaci zveřejnila mělnická radnice na Facebooku.

Za tuhle věc si zaslouží všichni zúčastnění pochvalu!

Jak tomu rozumět?

/9.3./ V lednu jsme zde na blogu psali, že vyhláška, kterou Mělník vybírá od hotelů a penzionů poplatek za ubytované hosty je zralá na zrušení. Výnos do rozpočtu města je menší než 200.000,- korun a pro provozovatele služeb pro turisty akorát znamená vyšší administrativní zátěž. Poplatek podle vyhlášky z roku 2010 činí 16,- korun za ubytovaného a noc (10,- korun za pobyt, 6,- za využité lůžko). Současné vedení města vyhlášku udržuje v platnosti, tedy s ní souhlasí.

Nyní byl starosta Ctirad Mikeš dotazován Mělnickým deníkem na návrh ministerstva pro místní rozvoj, které chce v zemi platby za turistické pobyty sjednotit na 27,- korunách za hosta a noc. Starosta k tomu pro deník poznamenal: ,,Návrh ministerstva chápu, ale pro naše město tyto poplatky nejsou vůbec rozhodnou položkou rozpočtu. Naopak chceme, aby poskytovatelé ubytovacích zařízení ve městě návštěvníkům zajišťovali kvalitní a finančně dostupné služby a zbytečně jejich cenu nenavyšovali. Navýšení poplatku by městu nijak nepomohlo a poskytovatelům služeb by to jen zkomplikovalo situaci.”

Jinými slovy - 16,- korun je o.k., ikdyž to pro město žádný význam nemá, 27,- korun by zbytečně navyšovalo cenu služeb a stejně nám nepomohlo… Chápete proč tedy město poplatek vybírá, ikdyž nemusí a podle starosty mu stejně ekonomicky nepomáhá?

Když voliče lapají, pěkně mu slibují…

/8.3./ Poslední únorová Rada města Mělníka se zabývala zápisem z lednového jednání Komise životního prostředí ,,včetně připomínek k záměrům vybudování Sportovního areálu Podolí a revitalizace náměstí Karla IV.” Dále radní na základě práce komise rozhodli, že se ve městě vytipují lokality pro pořízení územních studií veřejného prostranství a připraví se záměr na separovaný sběr biologicky rozložitelného odpadu. Zajímavé a fajn věci, o kterých bychom rádi informovali. A asi jedna z komisí, která maká.

Jenže ze zápisu z rady města se prostě podrobnosti nedovíte, tak hledáte zápis z komise… a ten nenajdete. Ne ten poslední. Na webu města nenajdete za toto volební období od komise životního prostředí ani jediný. Přitom v komisi je dominantně zastoupena Strana zelených, která ve svém volebním programu v roce 2014 sibovala: ,,Budeme včas zveřejňovat podklady pro jednání zastupitelstva, následně výsledky hlasování a další dokumenty, včetně zápisů z jednání výborů a komisí.”

Škoda, že si zelení zveřejnění zápisů z komise na webu města nehlídají. Některé komise a výbory tam zápisy mají. Takto nám nezbývá než odkázat na článek na jejich stranickém webu (který však pokrývá jen jedno z témat) a doufat, že sliby z kampaně budou příště vážnější, než v duchu známého přísloví když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají…

Volební program - Strana zelených Mělník

Zelení slibovali zveřejňování zápisů z jednání výborů a komisí.

Komise, kde jsou dominantně zastoupení však za dva a čtvrt roku nezveřejnila ani jeden... (zdroj)

Židovský hřbitov hlídá kamera, občané mají smůlu?

/7.3./ Výroční zpráva Městské policie Mělník uvádí informaci, kterou dříve naznačoval mělnický starosta. Totiž, že židovský hřbitov hlídá kamera městského monitorovacího systému. Ve zprávě se uvádí: ,,V závěru roku 2016 byly pořízeny ještě 2 mobilní kamerové sety pracující v síti 3G, přičemž jedna tato mobilní kamera byla instalována k monitorování židovského hřbitova v ul.Dobrovského, a druhá je využívána k monitorování vytipovaných lokalit města opět na základě využití k činnosti MP a požadavků občanů, příp. na pokyn starosty města.“

Máme s tím trochu problém. Proč? Na zastupitelstvu opakovaně vystupovali občané, kteří žádali umístění kamery v některé z lokalit města (např. v okolí mělnického nádraží). Odpovědí jim bylo, že kamerový systém lze rozšiřovat pouze omezeně, protože sledovací kapacita operátorky je omezená. Přesto dostalo hlídání mrtvých přednost před živými. Druhým problematickým bodem (který ale může mít technické či ekonomické vysvětlení) je otázka, proč ke stálému sledování jednoho místa je pořizována kamera mobilní. Třetí logickou úvahou je dotaz, zda chystaný památník holocaustu bude muset být také před možným vandalismem hlídán kamerou. A konečně - proč dostalo střežení minoritního židovského hřbitova přednost před velkým městským hřbitovem?

Inu každá radnice má své priority…

Kdy se začne uklízet město?

/6.3./ Zima je pryč, sobotní teploty atakovaly dvacítku, v ulicích měst jsou však stále patrné následky zimy. Kdy se občané dočkají čistých ulic?

Pokud platí informace, která zazněla na zastupitelstvu jako odpověď na dotaz občanů, tak s velkým úklidem města se počítá zhruba od 1.4. Horší úklid města v posledních týdnech je následkem nedostatku pracovníků, kteří byli technickým službám k dispozici od úřadu práce na tzv. veřejně prospěšné práce. V letošním roce tito pracovníci k dispozici zatím nejsou.

Mistří z Mělníka

/6.3./ Opět to dokázali! Mělničtí hokejisté se po dvou vítězných zápasech proti týmu ze Slaného (2:1 a 4:3) stali mistry krajské ligy a zahrají si kvalifikaci o druhou hokejovou ligu. Vítězství si Mělník zasloužil nejen výbornými výkony na ledě, ale i za diváckou kulisu, kterou umí fanoušci mělnického hokeje hráčům připravit, a to nejen na domácím ledě. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí do kvalifikačních bojů!

Nejsilnější argument: ,,Je na to dotace!”

/3.3./ V únoru /20.2./ jsme glosovali a předjímali rozhodnutí zastupitelů o projektu ,,Rozvoj institucionální kapacity a řízení lidských zdrojů městského úřadu Mělník.” Napsali jsme, že projekt bude schválen, protože ,,je na to přeci dotace.” Fakticky se však město pomocí přímých (spoluúčasti) i nepřímých (např. hradí mzdu úředníků, kteří budou v rámci projektu školeni v pracovní době) nákladů na celkových nákladech ve výši 6,5 milionu (40 tisíc na jednoho úředníka) podílí.

A jak zastupitelé o projektu rozhodli?

Malou diskuzi, spíše dialog, rozpoutal svým dotazem zastupitel Fidler, který se tázal, jestli něco podobného někde ve městech již funguje na stejném principu a zda je nějaký předpoklad, že by to Mělníku mohlo něco přinést. O odpověď byl starostou požádán tajemník, protože je to jeho odbornost. Odpověď nás nepřekvapila: ,,No tak jestli to funguje… máte na mysli co funguje, takovýto projekt? Nebo….? Takhle, v zásadě tento projekt asi ve výši šest a půl milionu korun je z devadesáti pěti procent financován dotací…..” A dále následoval výčet obsahující slova jako komunikační strategie úřadu, školení, zvýšení schopností, dlouhodobé plánování, sledování plnění, řízení lidských zdrojů, hodnocení, motivace, vedení lidí, adaptační proces, školení, školení, školení, odborná školení, strategie rozvoje IT úřadu…. prostě šlo by to shrnout do slov: ,,velký hlasitý prd za šest a půl mega z veřejných peněz”. V hlasování pak byli s výjimkou zastupitelů Šlégla (byl proti), Fidlera (zdržel se) a Schweigstilla (nehlasoval) všichni přítomní pro.

Domníváme se, že je to krásná ukázka, jak se přistupuje k veřejným penězům. Ten projekt samozřejmě potřeba není a každý soudný člověk to ví (a nejvíce to vědí sami úředníci). Ze svých vlastních prostředků by jej město nikdy nerealizovalo. Ale je na to dotace…

A tak si na tento příklad vzpomeňte, až budete tento měsíc odevzdávat svá daňová přiznání a radujte se, na co všechno ve svých odvodech přispíváte. Vzpomeňte i na úředníky, kteří místo aby měli čas dělat svoji práci, budou trávit hodiny na školení např. asertivity.

PS: Komplet tuto šarádu můžete shlédnout v záznamu zastupitelstva ze dne 20.2.2017 od času 1:32.

Na Mělníku si za psa připlatíte

/2.3./ Server skrblik.cz provedl srovnání poplatků za psy ve městech České republiky. Jak z toho vyšel Mělník?

V letošním roce je roční poplatek vyměřen na 1.500,- korun za prvního psa v bytovém domě a 500,- korun za psa v rodinném domě. Každý další pes vyjde na 1.800,-, respektive 600,- korun. Důchodci platí 200,- korun za rok, osvobození na jeden rok platí u psů z útulku.

Kolik se platí v sousedních městech (srovnáváme cenu za jednoho psa)?

poplatky za psa

Z tabulky je patrné, že popatky za psa jsou ve srovnání se sousedními městy na Mělníku nejvyšší. Zajímavá je také politika měst (nejen Mělníka) v rozdílně stanovené výši poplatku pro psy z bytových domů, rodinných domů a psů důchodců. Chápeme, že pes z bytového domu více využívá veřejná prostranství (zas ale méně často majitelům uteče), že by ale pes důchodce z bytového domu na ulici kadil 7,5 x méně, než pes souseda v produktivním věku je nesmysl a takový nepoměr je podle nás příliš velký.

A naše rada na závěr? Chcete-li lehce ušetřit až 1.300,- korun ročně, přihlašte psa na babičku. Chcete-li mít psa zadarmo, každý rok ho v městském útulku vyměňte :-).

Vstupenky na vinobraní na místě podraží

/1.3./ Pokud si pořizujete vstupenku na placenou část Mělnického vinobraní a rozhodujete se až podle počasí, počítejte letos se zdražením. Třídenní vstupné koupené na místě vyjde letos na 200,- korun. Pokud to risknete a vstupenku pořídíte v předprodeji, získáte ji za cenu shodnou s loňskou, tedy 150, korun. Informaci uvedl pro denik.cz místostarosta pro kulturu Petr Volf. Vinobraní se bude konat 15.-17. září.

Nárůst ceny nebyl zdůvodněn, nezaznamenali jsme, že by byl jakkoliv diskutován na zastupitelstvu. Jako každý rok se tak divíme, že pokud město potřebuje z vinobraní vyšší příjem, nepřevede vyšší zátěž na provozovatele atrakcí, ale na občany…

Podivuhodný případ postřeleného skokana

/1.3./ V noci na poslední únorový den se odehrál jeden z těch případů, kdy člověk pozvedne obočí, podiví se, ale do přísných soudů a závěrů se raději nepouští.

Jak nás upozornil odkazem na článek čtenář Miloš (děkujeme), při transportu sanitkou do psychiatrické léčebny se pacient zmocnil pistole jednoho z doprovázejících policistů. Druhý policista muže postřelil, ten však ze sanitky uprchl a skočil z nového mostu do Labe. Zřejmě ve vodě byl pak dalšími zasahujícími složkami zadržen.

A člověk se musí ptát: jak je možné, že se takový muž zmocnil pistole policisty. Jak je možné, že postřelený uteče dvěma policistům ze sanitky? A jak by celá záležitost dopadla, kdyby se nestala na novém mostě, ale v osídlené části města?

Anketa - příští starosta Mělníka

/1.3./ V průběhu února jste měli možnost hlasovat, kdo by se měl stát příštím starostou Mělníka. Do ankety jsme nezařadili současného starostu, protože před volbami opakovaně uváděl, že kandiduje na starostu naposledy. Jak Vaše hlasování dopadlo?

Vítězem se stal Rudolf Fider, následován Petrem Limprechtem. Třetí skončila s velkým odstupem možnost ,,jiný současný zastupitel.”

Vítězství Rudolfa Fidlera se zdá překvapivé jen částečně. Když jsme před volbami dělali anketu, kterou kandidátku budou lidé volit, dostala mělnická KSČM také nejvíce hlasů. Volební výsledek pak byl podstatně jiný. Přeci jen, hlas v anketě a u skutečných voleb má jinou váhu. Nutno však také uvést, že Rudolf Fidler jde úspěchu svou prací v zastupitelstvu výrazně naproti. Na jednání chodí vždy připraven a z jeho aktivit je vidět, že se opravdu snaží sloužit občanům, ne určitým zájmovým skupinám. Kdyby nebyl u komunistů, jistě by jeho volební výsledky byly mnohem, mnohem lepší.

Druhé místo Petra Limprechta ukazuje, že Mé město, volební uskupení založené dříve sociálním demokratem Ctiradem Mikešem, má stále velkou podporu občanů. A ti jsou připraveni volit Petra Limprechta za nástupce současného starosty. Na jednáních zastupitelstva se Petr Limprecht příliš neprojevuje, ale mimo politiku je velmi aktivním, činorodým člověkem a skutečně si ho ve vedení města představit lze.

Nečekaně špatného výsledku dosáhl v anketě první místostarosta Milan Schweigstill, nedávno vyloučený z TOP09. Popravdě, ze současného vedení města je to právě on, kdo má největší ,,drajf” a působí nejkvalifikovanějším dojmem pro jeho řízení. Přestože k některým jeho rozhodnutím (a komunikaci s lidmi, kdy se občas příliš do vztahu politik - občan přenáší jeho přirozená pozice profesor - žák) lze mít výhrady (podobně jako k jeho převlékání kabátů Mělničané - TOP09 - a nyní bude zřejmě mířit do nezávislých řad), jeho působení na radnici vnímáme jako prospěšné.

Oproti tomu výsledek Petra Volfa ukazuje, že kromě jeho přátel a ,,podřízených” v kultuře vnímají jeho radniční angažmá občané jako ,,vývojový omyl.” Petr Volf je jistě slušný člověk, jistě schopný v činnostech jemu blízkých, ale v zastupitelstvu to vždy vypadá, že se v pozici politika vlastně sám trápí.

Velký potenciál má bývalý náměstek hejtmana Milan Němec. Je to nejzkušenější politik ve městě a pokud se rozhodne kandidovat, jistě do výsledků voleb výrazně promluví. Pokud si troufáme již nyní odhadovat, příští vedení města by mohlo mít podobu Limprecht - Schweigstill - Němec.

Jestliže by se politice věnoval naplno, má velké předpoklady uspět také Zbyněk Šnajdr. Jeho přínos pro město se nezdá na první pohled výrazně viditelný, ale jeho způsob myšlení díky zkušenostem ze soukromého sektoru je důležitý. Pokud na Mělníku existuje člověk, který by se měl stát lídrem pravice, pak je to právě on. Obrovská chyba ODS, že si takového člověka nechala utéci. Nebo snad on už nechtěl byl spojován s mělnickou ODS? Do toho vidí jen přímí aktéři jeho odchodu…

Samozřejmě je šance, že se do voleb objeví někdo nový. Na velký úspěch však bude jen stěží aspirovat. Karty jsou již z velké části rozdány.

kdo by měl být starostou Mělníka?

Výsledek únorové ankety.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz