Bude elektrárna pálit odpady?

V Elektrárně Mělník by se v budoucnosti mohl spalovat odpad. Alespoň nad takovým záměrem uvažuje její majitel, kterým je skupina ČEZ. Odpad se dosud v Čr především skládkoval, nyní se uvažuje o jeho energetickém využívání, jak se stalo trendem ve světě. Mělnická elektrárna dodává kromě elektřiny také teplo pro Prahu.

Energetické využití odpadu v mělnické elektrárně by si vyžádalo stavbu nového spalovacího zařízení. Elektrárna má díky svému umístění blízko Prahy a středočeských měst velkou výhodu. Odpady by se nemusely převážet daleko a mohly by se přepravovat po kolejích.

Úvahy ČEZu pramení i z úbytku uhlí z tuzemských zásob, pokud nebudou prolomeny stávající těžební limity. Na jednáních o provozu spalovny odpadů v prostoru mělnické elektrárny se podílí i Středočeský kraj. “Stavba zařízení na energetické využití odpadů v Elektrárně Mělník je jednou z možností řešení využití komunálního odpadu,” uvedl pro ČTK hejtman Josef Řihák /ČSSD/. Starosta Mělníka Ctirad Mikeš /ČSSD/ podle ČTK uvedl: “Kraj má představu, že by to byla obrovská spalovna, která by energeticky využila odpad, a to jak na teplo směrované směrem do Prahy, tak i na výrobu elektrické energie.”

Proti záměru již nyní vystupuje ekologické sdružení ARNIKA. Středočeský kraj a oblast Mělnicka považuje sdružení za jedny s nejhorším ovzduším a případné spalování odpadů by podle Jindřicha Petrlíka vedlo ke zvýšení emisí těžkých kovů a organických látek.

Právě do snížení emisí se chystá ČEZ v mělnické elektrárně investovat, a to až 750 milionů korun. Modernizace elektrárny by měla začít ještě před koncem letošního roku, výsledkem by mělo být snížení emisí až o 60%.

Zdroj: ČTK, Enviweb

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.

Přehled komentářů

 1. doplním (Vráťa, 12.12.2013 22:33:56) Odpovědět

  Zapomněli jste napsat, že spalovna bude produkovat popel, který bude toxický, tj. jedovatý, neboli zdravotně závadný a bude se muset skládkovat na rizikových skládkách pro nebezpečný odpad. Kde? V poslední době je velká móda prosazovat výstavbu spaloven, avšak někteří političtí zastánci jejich vybudování poněkud manipulují s veřejným míněním a vydávají protichůdná a neúplná tvrzení, například zamlčují skutečnost, že ve spalovnách vzniká odpad nebo tvrdí, že odpad ze spalovny (popel) není toxický a tedy je pro životní prostředí a zdraví lidí absolutně bezpečný.

  Po spálení odpadu zbude z jeho původního množství jedna třetina toxického popelu, který bude potřeba skladovat v areálu spalovny, dopravovat přes město a někde ukládat – dočasně nebo trvale.

  Zastánci spaloven neříkají, že se musí odpad dovážet i z velké dálky (třeba z Německa) , když kapacita spalovny překračuje objem odpadu z regionu a také zapomínají dodat, že je pak snaha odpad netřídit, ale pouze spalovat, aby ho bylo co nejvíce. Odpad je surovina a měl by být recyklován a ne spalován.

 2. Milá Vráťo, (Tomáš Malina - iSoutok, 13.12.2013 13:41:27) Odpovědět

  na jednu stranu kritizujete určitou míru anonymity tohoto blogu, na druhou stranu měníte svá jména:-). To mi nevadí, internet má být svobodným a dostatečně anonymním prostorem.
  Co mě mrzí - zatímco ČEZ teprve chystá studii, vy už předem víte, k jaké technologii se přikloní a jak velký bude mít spalovna-elektrárna výkon a tedy potřebu na množství dodaného spálitelného odpadu. Například plazmové spalování odpadu je téměř bezodpadové. Ve Francii je dnes nejobvyklejším způsobem likvidace odpadu a je považováno za jeden z nejekologičtějších způsobů likvidace.
  Na druhé straně je vám zcela fuk, že podzemí Vehlovic se má zavážet popílkem z elektrárny. To může mít horší následky, než přísně střežené emise spalovny.

 3. také doplním (pepa, 13.12.2013 13:53:30) Odpovědět

  Stávajícím spalováním hnědého uhlí se produkuje mimo těkavých a pevných látek také toxický odpad, obsahující mimo těžkých kovů také radioaktivní prvky.

 4. prosím? (Vráťa, 14.12.2013 10:29:51) Odpovědět

  Vy se ale mýlíte, pane Malino. Žádné jméno si neměním, na tom trvám a jestli z tohoto počítače píše více lidí, pak v rodinách je to normální. U vás má každý svůj počítač? U nás máme jeden a kdo chce něco napsat, má možnost. Jak se podepíše, je jeho věc. Mě by spíš zajímalo, jak jste došel k názoru, že plazmová technologie zplynování odpadů je vhodná pro jejich likvidaci? Neznám vaše odborné vzdělání, ale měl byste vědět, že tato technologie je použitelná pouze pro malé objemy speciálních odpadů, je energeticky VELMI náročná a není ani dostatečně ověřená. V žádných dostupných materiálech nelze vysledovat, že by se používala pro velké objemy odpadů, jaké představují právě odpady komunální.. Uvědomte si, že komunální odpad jsou především suroviny, které lze recyklovat nebo dále zpracovat, ať se jedná o papír, plasty, textil, kovy, organickou hmotu, stavební odpad. Jestli vše poctivě vytřídíte, nezbude vám prakticky nic. Vše lze využít. A vy je chcete spálit. Nezdá se vám, že je to nehorázné plýtvání?

 5. Milá Vráťo, (Tomáš Malina - iSoutok, 14.12.2013 14:41:54) Odpovědět

  jak jsem již napsal, nevadí mi, jakým jménem se podepisujete.
  Na téma plazmového spalování odpadů existuje několik veřejně dostupných studií, studentských prací atd. Vyskytuje se i ve veřejných dokumentech kraje. A jak jsem uvedl, ve Francii je to velmi běžná technologie.

 6. na něco jste zapomněl (Vráťa, 14.12.2013 22:09:34) Odpovědět

  Jediná plazmová spalovna ve Francii a tím i v Evropě je v Morcenx. Od své výstavby roku 2003 je STÁLE ve zkušebním provozu, o tom jste zapomněl informovat. A ještě jednou: komunální odpad je směs surovin a jediné přijatelné řešení jeho likvidace je SEPARACE neboli třídění a recyklace. Ne spalování.

 7. Milá Vráťo, (Tomáš Malina - iSoutok, 16.12.2013 10:24:57) Odpovědět

  já jsem psal o plazmových spalovnách odpadu, nikoliv o dalším využití odpadního tepla pro výrobu elektrické energie.

  Budu rád, když jako odbornice přispějete na náš blog článkem na téma likvidace komunálního odpadu. Jsme svobodným prostorem, který každému zájemci poskytne možnost se vyjádřit. Souhlasím s vámi, že v ideálním světě se odpad využije jako surovina "k vytěžení." V ideálním světě ovšem nežijeme.

 8. žabičkáři :-) (Dave09, 16.12.2013 18:17:28) Odpovědět

  Ministerstvo životního prostředí nakoupí 130 vozů.
  http://www.auto.cz/ministerstvo-zivotniho-prostredi-nakoupi-130-novych-vozu-78423


end is near

Kontakt

iSoutok.cz