Budou Neratovice chráněny před povodní?

Na prosincovém zastupitelstvu budou neratovičtí zastupitelé projednávat také ochranu města před případnou další povodní. Povodně páchaly ve městě škody potřetí za 11 let, ty letošní jen na městském majetku přes 13 milionů korun. Zeptali jsme se místostarosty Tomáše Hrodka /ODS/, jaká opatření pro případ dalších povodní město plánuje.

,,Co se týká situace během povodní, domnívám se, že krizový tým a všichni záchranáři i dobrovolníci odvedli maximálně možnou práci při nepřetržitém a stoprocentním nasazení. I díky tomu se podařilo uchránit desítky objektů před zatopením. Avšak i přes veškerou snahu jsme se nevyhnuli škodám. Škody na městském majetku byly vyčísleny na částku lehce převyšující 13mil Kč. Většinu škod jsme již odstranili, ale ještě stále některé zůstávají a na odstranění se pracuje. Jako příklad mohu uvést poškozenou kanalizaci ve starých Neratovicích. Zde aktuálně probíhají průzkumné práce. Následně bude rozhodnuto o opravách a rekonstrukcích. Město samozřejmě prověřovalo a prověřuje možnost protipovodňové ochrany. Již máme zpracovaný návrh protipovodňových opatření, která jsou primárně určena pro městskou část Mlékojedy, která byla v letošním roce nejvíce postižena. Jedná se hlavně o zajištění přelití zdejší pískovny, tak, aby se v budoucnu voda nedostala dále do obce. Opatření jsou plánována na padesátiletou vodu. Náklady jsou odhadovány v řádech milionů korun. Pokud to půjde, rádi bychom s realizací začali již v příštím roce.

Dále město bude jednat o zadání studie proveditelnosti protipovodňových opatření, která by měla ochránit daleko větší území (Neratovice, Libiš, Mlékojedy, Lobkovice a celý areál Spolany a.s.). Iniciátorem této studie je právě Spolana a.s.  Zde však jde o obrovský projekt. Náklady na tuto stavbu jsou odhadovány na 1,3 miliardy Kč a mělo by se jednat celkově o cca 13km hrází, mobilních stěn a podobně. Osobně si však myslím, že je to akce na roky, ne-li desítky let. Musely by se vyřešit jednak možné dotace, jednak majetkoprávní vztahy ke stovkám pozemků atd. Čili opravdu to nebude nic jednoduchého,” uvedl místostarosta Neratovic Tomáš Hrodek.

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz