Budou v Neratovicích nové památné stromy?

V působnosti města Neratovice se nachází 12 památných stromů. Na samotném území města jich je šest - čtyři v Lobkovicích, jeden v Mlékojedech a jeden v Korycanech. Nyní město zvažuje vyhlásit dalším památným stromem hrušeň ve školní ulici nebo jasan v Lobkovicích. Na rozhodnutí se mohou podílet i občané. Co vlastně jsou památné stromy, jaká je jejich ochrana a jak je navrhovat?

Anketu vyhlásil neratovický odbor životního prostředí na webu města. Stromy by se neměly stát památné kvůli nějaké historické souvislosti, ale kvůli svému vzrůstu, vzhledu nebo stáří. Občané se mohou také podílet na lokalizaci dalších vyjímečných stromů ve městě. Co vlastně znamená, když se strom stane památným? Podívejme se, jak jsou památné stromy vymezené zákonem.

,,Za památné stromy, jejich skupiny nebo stromořadí je možno prohlásit dřeviny vynikající svým vzrůstem, věkem, významné krajinné dominanty, zvlášť cenné cizokrajné a k nám dovezené (introdukované) dřeviny a dále dřeviny historicky cenné, které jsou památníky historie, připomínají historické události nebo jsou s nimi spojeny různé pověsti a báje.

Pro zabezpečení památných stromů před škodlivými vlivy je možné, aby orgán ochrany přírody, který vyhlašuje památné stromy, vymezil pro ně ochranné pásmo a stanovil podmínky ochrany, respektive určil činnosti, které je možno v ochranném pásmu konat jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody.

Pokud nebylo ochranné pásmo takto stanoveno, platí, že každý památný strom má ze zákona určeno základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru měřeného 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost.

Návrh, aby konkrétní strom byl prohlášen za strom památný, může podat orgánu ochrany přírody každý občan.

Zrušení ochrany památných stromů přísluší stejným orgánům, které je vyhlásily. Bez předchozího zrušení ochrany památného stromu, není možné povolit jeho pokácení.”

Návrhy na památné stromy můžete podávat osobně v podatelně Městského úřadu, nebo zasílat mailem na odbor životního prostředí.

Pokud vás zajímá téma památných stromů na Mělnicku, doporučujeme web www.stromymelnicka.cz .

Zdroj: www.stromymelnicka.cz, www.neratovice.cz

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz