červenec 2017

Nastal náš poločas rozpadu?

/27.7./ Okurková sazona nás vede i k hlubším úvahám o směřování a účelu našeho blogu. Odměnou za náš čas věnovaný jeho tvorbě je skutečně skvělá čtenost, která může směle konkurovat výkonu komerčních regionálních redakcí. ,,Odměnou,” tentokrát v ironickém smyslu, jsou pak některé komentáře (či rovnou konkrétní zážitky) směřující zpravidla ještě na lidi, kteří se na obsahu webu nepodílí, nebo nejsou našimi informatory z řad zaměstnanců města. Ale to asi zná každý, kdo má za sebou nějaký obdobný pokus a nevyhýbá se tématům, která nejsou jen čistě oslavná a populární. Ostatně bez kritiky není možný pokrok a naše zkušenost říká, že i ve vedení města si to uvědomují.

Jenže je také namístě zamyslet se, komu naše činnost nakonec může vlastně prospět. Neposlouží nakonec naše štípavé glosy k politickému posílení vlčáků, o kterých fakt nejsme přesvědčeni, že by město vedli lépe, než současné vedení? Tak jako konec Věcí veřejných přinesl nástup hnutí ANO, může konec současného vedení znamenat příchod ,,jiného levelu” zájmové politiky. A u toho bychom neradi asistovali.

Nabízí se tedy otázka - máme v našem blogu pokračovat, nebo máme skončit? Když skončíme, máme zcela vyklidit prostor nebo máme se vrhnout na jiný typ projektu, který by se pokusil zlepšit prostředí na Mělníku?
Stejně jako starosta Mikeš dříve prohlásil, že co starosta nezvládne za osm let, neudělá už nikdy, má mít možná i náš blog svůj poločas rozpadu. Nebo přerodu. Sami hledáme.

Budeme proto rádi za Vaše názory zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Plechovkoví turisté

/26.7./ Někdy se věci zdají být něčím poněkud jiným, než fakticky jsou. Tak třeba mělnická protipovodňová hráz prý šla udělat jinak. To by ale nemohla sloužit jako základ navýšení kapacity kontejnerového překladiště přístavů…

Podobně se nyní prosazuje projekt zvýšení mostů na dolním toku Vltavy, aby pod nimi mohly proplouvat větší lodě. Mluví se hlavně o turistických. Fakticky ale když se mosty zvednou, otevře se tím cesta i pro jiný typ lodí. Obrázky vám napoví…

Hořín

Hořín

zdroj: ŘVC

Ha! Chyba!

/25.7./ Včera jsme spokojeně kvitovali, jak Dům dětí Mělník zavedl elektronickou registraci do kroužků a navrhovali, aby město pro své organizace pořídilo jednotný systém rezervací. A laskavý čtenář nás v komentářích upozornil, že jsme se dopustili chyby - totiž, že Dům dětí není městská, ale krajem zřízená organizace. A je tomu skutečně tak. A docela to koresponduje s naším nedávným komentářem, že zastupitelstva nemají vládu nad řadou věcí, které se ve městě dějí.

A tak jsme si řekli, že by bylo užitečné vypsat organizace, které městu podléhají. Na stránkách města je seznam z roku 2014, ale předpokládejme, že je aktuální.

V oblasti kultury je městu podřízen MEKUC (kulturní dům, knihovna, informační centrum a galerie ve věži).

V oblasti školství to jsou:
- mateřské školy
- základní školy
- speciální školy
- umělecké základní školy
- školní jídelny.

V oblasti služeb to jsou technické služby (,,Hlavním předmětem činnosti je čištění komunikací a chodníků v majetku města, kropení chodníků a komunikací v majetku města, zimní údržba komunikací a chodníků ve vlastnictví města, údržba veřejného osvětlení, osazování a údržba dopravního značení, provozování veřejného WC, údržba místních komunikací v majetku města, správa a pravidelná údržba městského mobiliáře, hospodaření v městských lesích, údržba veřejné zeleně.")

V sociální oblasti město uvádí jako podřízené organizace, Centrum seniorů Mělník a Služby prevence města Mělníka.

Na ostatní organizace pak nemá vedení města ani úředníci přímé nástroje a rozhodovací pravomoci.

Elektronizace po Mělnicku

/24.7./ Mělnický dům dětí nabídne od prvního srpna možnost registovat děti do kroužků elektronicky pomocí rezervačního systému. Prima věc a pro rodiče úspora času i možných nákladů.

Zároveň se ale nabízí otázka, zda každá městská organizace, která se rozhodne takto zjednodušit sobě i rodičům život, si bude muset rezervační systém sma pořídit. Každá tak možná nakonec využije z desítek systémů na trhu jiný a pro uživatele v tom bude pěkný zmatek…

Nestálo by za to pořídit pro městem řízené organizace jeden společný rezervační systém? Kromě pravděpodobné úspory nákladů, přívětivosti pro uživatele (který by se nemusel učit orientova v různých systémech) by to mělo i další efekt - městské organizace, které se dosud elektronickým rezervacím svých služeb vyhýbají, by k této modernizaci město elegantně přimělo.

Tak co, chopí se toho nápadu někdo?

Umělci si diktují podmínky. Třeba deset piv.

/21.7./ Když jsme zjišťovali některé údaje ohledně najímání umělců a služeb na Mělnické vinobraní, narazili jsme i na mírně humorné záležitosti. O některé se s vámi podělíme.

Město Mělník jako pořadatel nemá typovou smlovu, na základě které by vystoupení umělců nasmlouval. Akceptuje smlouvy, které navrhují umělci nebo jejich agentury a spolu se smlouvami akceptují i jejich podmínky. Honorář totiž nebývá to jediné, co vystupující po městu žádají.

Například jedna legenda tuzemské rockové scény smluvně po městu požaduje:,,jednu pohodlnou a vytopenou šatnu, 10 piv, 20 lahví vody, 10 čajů, 10 Coca col, a 10 teplých večeří.” Vzhledem k tomu, že celá kapela má 6 členů, buď se najedí i jejich manažeři, nebo manželky, nebo si povezou výslužku v kastrolkách domů.

Zajímavé bude i naplnění požadavku na poskytnutí prostoru pro umístění stánku nebo stolku pro prodej CD a zamezení prodeje hudebních nosičů konkurencí.

Včera zmíněný orchestr dorazí do města s minimálně 43 hudebníky, město mu však má povinnost zabezpečit ubytování pro dvě osoby se snídaní, a to na noc po vystoupení. Holt mladiství fidlalové pojedou domů a dirigent s manželkou zapařej…

Přípravám Mělnického vinobraní se budeme i dále věnovat.

Mělník zaplatí za orchestr 175.000,- korun

/20.7./ Částku podobnou, jako by zaplatili za krátké vystoupení zlaté slavice, zaplatí organizátoři vinobraní za dva hudební bloky v celkové délce 80 minut připravené Varhanem Orchestrovičem Bauerem. Ten podle smlouvy s městem Mělníkem obdrží honorář 175.000,- korun. Bude tak aspirovat na vůbec nejdražší vystoupení celého vinobraní.

Podle veřejně dohledatelných informací se v obdobné výši pohybují honoráře za vystoupení např. u Tomáše Kluse či Pala Habery, za polovinu je ochotná vystupovat Dara Rolinc, Michal David, Kamil Střihavka či Helena Zagorová, méně než třetinu částky požaduje za vystoupení Dalibor Janda.

Orchestr tvoří zejména mladí hudebníci, oblíbená jsou jejich vystoupení ve spojení s ohňostroji či videomapingem. Orchestr se podílel na vzniku hudby do několika filmových snímků.

Město Mělník si koupilo vlajku. Za šedesát tisíc.

/19.7./ Město Mělník si pro reprezentativní účely rozhodlo pořídit vlajky. 19 vlajek velikosti 150x100 cm pořídilo ve standardu (látkovina s potiskem) a tomu odpovídala i cena do dvou tisíc korun za jednu. Jednu vlajku stejné velikosti pak město objednalo v exkluzivním provedení ze sametu, s vyšíváním, pískovcovým stojanem atd. Za tuto vlajku město zaplatilo vč. DPH 61.891,50 korun. Vlajka, která svým provedením odpovídá např. těm z reprezentativních sálů Pražského hradu by měla být umístěna v obřadní místnosti radnice a také používána při zvlášních příležitostech.

PS: Snad ji nikdo při vinobraní nepozvrací...

Starostovo okénko míří do parlamentu?

/18.7./ Starosta Mikeš v Mělnicku zveřejnil v rubrice ,,Okénko starosty” svůj další text, tentokrát na téma:,,Volební koalici lidovců a STAN zvoní hrana.” Pomineme-li, že podle některých (nezaručených) informací měl na kandidátní listině této koalice do Poslanecké sněmovny sám starosta kandidovat (po všeobecně známé příhodě prý nakonec nebude), je zajímavé projít si výběr témat, kterým se starosta věnuje. Dosud v okénku mimo výše zmíněného publikoval články:

- ČSSD zažívá krizi své značky, stojí nad propastí

- Pane Ing. Babiši, měl jste být odvolán již dávno

- Funkce ministra průmyslu a obchodu

- Tandem Babiš a Zeman

- Andrej Babiš sahá po absolutní moci

Přestože se rubrika jmenuje ,,Okénko starosty,” ani jednou se starosta nevěnoval záležitostem starostovským. Možná by se tak spíše hodilo rubriku nazvat ,,Celostátní politika pohledem nepraktikujícího veterináře…”

Zastupitelstva ztrácí vládu nad městy

/17.7./ Letní okurková zasáhla i nás, a tak bude prostor věnovat se i obecnějším tématům. Například tomu, který svým návrhem otevřel bývalý vicepremiér Andrej Babiš. Ten zmínil možnost, že by města řídili pouze starostové. Bez zastupitelstev. Mělnický deník s dotazem k tématu oslovil i čtyři mělnické zastupitele, což si můžete přečíst zde.

Zatímco Kryštof Marounek o návrhu neslyšel a tak se přímo k němu nevyjádřil, Zbyněk Šnajdr byl zastižen v nevhodnou dobu, Petr Patera pro deník uvedl: ,,Rozhodovat musí více lidí, ne pouze samotný starosta.” Místostarosta Milan Schweigstill pak uvedl: ,,Kdybych vám měl říci přesně, co si o tom nápadu myslím, tak by to nebylo publikovatelné. Je to samozřejmě pitomost a ten člověk to snad ani nemohl myslet vážně. V demokratických zemích je tradicí koalice a opozice. Pokud by vládl pouze starosta, kde by byla záruka, že svoji pozici nezneužije?”

A teď si představte, že by se takový návrh stal realitou. Ono totiž to někdy platí i naopak, že vedení měst se schovává za rozhodnutí zastupitelů.

Jenže jaká je vlastně současnost? Kdo řídí města dnes? O řadě věcí rozhodují přebujelé úřednické aparáty (na Mělníku připadá na jednoho zvoleného zastupitele cca 7 nikým nevolených městských úředníků), o tom, do čeho se bude investovat rozhodují z podstatné části ,,dotační programy” (dokážete si vybavit nějakou zásadnější investici města, která byla udělána bez dotace?), zákony a nařízení tak sešněrovala pravidla pro rozhodování měst (např. v oblasti veřejných zakázek), že města mají velice omezený prostor pro vlastní rozhodování. Řada majetků je pak mimo vlastnictví města (krajské a státní komunikace, inženýrské sítě, středoškolská zařízení atd.) A tak se města ocitají v určité fázi nevlády, kdy zvolení politici z objektivních příčin nemohou některá dění v nich příliš ovlivnit.

A s tím by bylo zdravé něco udělat. Protože volit si politiky, kteří pak rozhodovat o řadě věcí nemohou, je tak trochu k ničemu.

65% občanů má podle průzkumu problémy najít informace

/13.7./ Město Mělník provedlo v dubnu dotazníkové šetření spokojenosti s komunikací Městského úřadu. Zúčastnilo se ho 183 respondentů (necelé 1% obyvatel).

Některé výstupy mají pramalou hodnotu (když je šetření prováděno prostřednictvím měsíčníku Mělnická radnice, městského webu a facebooku, nepřekvapí, že lidé označí za zdroj informací tato média), některé navzdory nereprezentativnímu vzorku hodnotu mají:

- 65% odpovídajících se: ,,v různé míře potýká s potížemi informace dohledat”

- nejvíce lidem chybí transparentnost a informovanost o záměrech města, informace o tom, co se děje a co se připravuje

- často požadované informace existují, ale jsou těžko dohledatelné

- 20% občanů je nespokojených s úředními hodinami, především ti, kteří pracují mimo Mělník

- respondenti navrhovali např. rozesílání newsletteru, rozšíření online rezervačního systému úřadu, nebo předvyřizování žádostí, aby se návštěva úřadu zkrátila na minimum.

Připomeňme, že řadu těchto věcí ve svých návrzích před více než dvěmi lety navrhovala řešit komise pro komunikaci, Rada města však tyto návrhy poslala k ledu, přestože předsedou komise je jeden z radních...

Starosta Mikeš a válka v Hamburku

/12.7./ O alkoholu za volantem v podání starosty Mikeše se mnohé napsalo i řeklo, a ještě mnohé řekne i napíše. V souvislosti s tímto jeho činem (trestným) se však zapomíná na jeho kroky čistě politické (a trestuhodné). Tak třeba se zapomnělo na jeho nedávnou záštitu nad ,,mírovou” akcí radikální levice, která se konala na Mělníku, a které se účastnili i zástupci (nejen) německé pouliční bojůvky Antifa a dalších radikálních skupin. Psali jsme o tom v čase, kdy starosta Mikeš ještě mohl pohodlně stihnout svoji záštitu odvolat. Neodvolal.

V posledních dnech jste mohli také sledovat zprávy o třídenní ,,Válce v Hamburku.” Rabování obchodů, zapalování aut zcela nezúčastněných osob, ničení majetku, napadání názorových odpůrců či novinářů, boje s policií atd.

A tak je třeba připomenout, že právě nad akcí spolupachatelů tohoto řádění držel mělnický starosta Mikeš v dubnu tohoto roku záštitu, která byla využita jako určitý oficiální punc například při jednání s dopravci, ubytovacími zařízeními, novináři atd.

Starostova demoliční jízda není jeho ojedinělé selhání. Dalo by se jich napočítat o dost víc. Neupírejme mu zásluhy na řadě věcí, které se podařily. Nebojme se však, pokud opravdu zvažuje opětovnou kandidaturu na radnici, připomínat i věci, ve kterých selhal.

Problematické finanční dary pro vedení města

/11.7./ Zastupitelé museli zrušit finanční dar místostarostovi Volfovi ve výši 240 tis. korun, protože zjistili (zřejmě díky práci kontrolního výboru), že dávat dary za práci je právní nesmysl a ojeb na odvodech na sociálním a zdravotním pojištění. Ty se totiž z daru neplatí (ani na straně zaměstnance, ani na straně zaměstnavatele), platí se z něj pouze daň z příjmů. Finanční dar měl místostarosta dostat za přípravu Vinobraní, návrh tajemníka zněl 120 tis., zastupitelé na návrh zastupitele Kowandy schválili dar ve dvojnásobné výši.

Nebylo to však poprvé, co zastupitelé svým uvolněným kolegům finanční dar poskytli. V listopadu 2016 zastupitelstvo schválilo dar starostovi i oběma místostarostům, tehdy na návrh zastupitele Marounka. Ten svůj návrh odůvodnil tím, že je to odměna hlavně za navýšení rozpočtu na sport a celkově za práci pro město. Legálnost tohoto finančního daru je ve světle zrušení daru za přípravu Vinobraní přinejmenším sporná. Bude tedy zastupitelstvo rušit i toto usnesení a vedení města odměnu vracet?

Připomeňme, že radní s výjimkou Milana Schweigstilla, který povinnost v termínu splnil, měli i další problém - nedoložili včas přiznání k příjmům, které ze zákona jako radní podat měli. Podle tehdejšího článku v MF Dnes se tak dopustili přestupku. Jak jejich pochybení (resp. trestuhodné pochybení úředníka, který je o povinnosti přesně neinformoval) bylo řešeno, nikdy veřejně nezaznělo…

dary vedení

dary vedení

Nevyužité parkoviště přejde do rukou města, co s ním bude dál?

/10.7./ Městu se podaří koupit od pana Lobkowicze park a parkoviště ,,na Svini.” Čtyři miliony, které na to padnou, jsou i slušnou cenou.

Parkoviště, které je pár minut chůze od centra města není dosud příliš využívané, a to přesto, že je pro automobily i autobusy bezplatné. V centru je přitom s parkováním v exponovaných hodinách stále problém a zpoplatnění dalších ulic ho nevyřešilo, jen přesunulo o pár ulic dál. A to zejména kvůli lidem, kteří parkovací místo v centru samém obsadí klidně na celou pracovní dobu.

Nedávno jsem viděl v Rakousku ve městě přibližně stejné velikosti parkoviště s parkovným 0,50 eur na 24 hodin. To mne natolik překvapilo, že jsem se dal s dvoučlennou obsluhou do řeči. Parkoviště bylo oplocené, s obsluhou, vodou pro pejsky. Obsluhu jak jsem z rozhovoru zjistil, tvořili bývalí úředníci, policisté, hasiči v penzi, parkoviště tak bylo i určitou formou sociálního projektu města. Pracovali tam pro radost z práce, kontakt s lidmi a malý přivýdělek. Popisovali, jak město před čtyřmi lety parkoviště zřídilo, aby nemuselo v centru ubírat ze zeleně, a aby lidé, co si přijedou něco vyřídit nemuseli kroužit ulicemi. A popatek prý byl nastaven tak nízko proto, aby tam auta nezůstávala odstavená, ale zároveň aby se zaměstnancům z centra města vyplatilo parkovat tam, nechat auto pod dozorem a do centra pár set metrů dojít.

Neříkám, že to je optimální model pro Mělník, ale bylo by zajímavé vědět, jak město s parkovištěm naloží. Pokud by jedinou změnou byla jen změna vlastníka, k většímu využití veliké odstavné plochy nedaleko centra by to nevedlo a problém s parkovaním nevyřešilo. Pokud by město již nyní nevědělo, jak parkoviště do systému parkování ve městě začlenit, byl by to trochu unáhlený nákup. Nechme se překvapit.

Památník holokaustu jako Mikešova ,,švajštilka?”

/9.7./ O památníku holocaustu na Mělníku se již čtyři roky mluví, skoro nikdo ale jeho podobu (o které je již prý definitivně rozhodnuto) neviděl. A ti, kteří viděli jsou… No, použijme slovo rozpačití. Nakonec posuďte sami, zda se vám údajně zamýšlená podoba líbí či ne.

památník šoa

památník šoa

Vyjímečný měsíc je tu!

/7.7./ Užijte si červenec, je to v životě města Mělníka mimořádný měsíc. Celé čtyři týdny vám nikdo neznehodnotí (ani nepřevede na násobně hodnotné) pozemky, nikdo neschválí ani nezruší referendum, nikdo neobjedná inzerci v Praze za dvě stovky tisíc, nebude se projednávat ničí odvolání (ikdyby boural čtyřikrát a zajel přitom dvě lavičky), nebudou se schvalovat nelegální odměny vedení města (aby se měsíc poté rušily), nebudou se rozdávat peníze spolkům, ve kterých sice město působí ale (skoro) nikdo je ve městě nezná, nikdo nezmění znak města (aby následně stejně na mnoha nových místech používal ten starý - viz aplikace InCity), žádný občan nepřijde ve jménu všech (a hlavně v zájmu svém vlastním) předvést teatrální show na jednání přenášené v přímém přenosu a nestanou se ani další věci. Proč? Protože tento měsíc, narozdíl od všech ostatních, neproběhne zastupitelstvo!

PS: Ale bdělost je třeba zachovat, protože Rada města se sejde :-)

Chystá Mělník velkého bratra?

/4.7./ Zajímavé zmínky se na jednání zastupitelstva dopustil starosta Ctirad Mikeš, když probíhala diskuze o přesunutí služebny městské policie do areálu technických služeb. Starosta řekl: ,,Tady je projekt nějakých 135 monitorovacích bodů. To znamená jinými slovy, to co městu Mělníku chybí, celý koncept sledování ve městě Mělníku, aby se excesy neopakovaly, a k tomu potřebujeme prostory, které logicky v Husově ulici nemáme.”

Informaci nepřímo v následné diskuzi zmínil i místostarosta Schweigstill, když uvedl, že v novém objektu budou prostory k tomu, aby se počet kamer řádově znásobil.

Pokud by údaj uvedený starostou byl pravdivý, připadla by na Mělníku jedna kamera na každých 150 obyvatel (v současné době cca 1900). V Praze připadá na jednu kameru 2000 obyvatel, v Ústí nad Labem 1800 a k podobným číslům dojdeme i u dalších měst. Jak ukazuje studie účinnosti kamerových systémů zpracovaná jako učební materiál pro Institut pro kriminologii a sociální prevenci, například na násilnou trestnou činnost nemají městské kamerové systémy vliv (celkově nemají vliv na tzv. impulsive crimes, prokazatelný účinek mají jen na snížení plánovné trestné činnosti typu krádež auta, vykradení obchodu).

Přiznáváme, že je to poprvé, co jsme informaci o plánovaném obřím sledovacím systému zaznamenali. Pokud máte bližší informace o projektu, který nebyl veřejnosti dosud prezentován, budeme rádi, když se s námi podělíte.

Město mlčí o násilném útoku i pátrání po pachateli

/3.7./ Pozoruhodně pasivně přistoupila mělnická radnice k pravděpodobně již dvěma násilným přepadením, ke kterým došlo v posledních dnech. V obou případech se jednalo o útok na ženy v pozdějších nočních hodinách, v obou případech prý policie věc vyšetřuje jako násilné přepadení, přestože se živě spekuluje i o sexuálním podtextu těchto napadení. K prvnímu útoku došlo na vyhlídce, ke druhému mělo podle diskuzí na sociálních sítích dojít v blízkosti baru Kostka v Bezručově ulici.

O prvním z případů se můžete dočíst např. v článku ,,Brutální přepadení na vyhlídce v Mělníku. Pomozte najít násilníka” (vč. záznamu pohybu pachatele z kamerového systému), o druhém zatím média mlčí. Zaráží nás, že město na svém facebookovém profilu a webových stránkách video uvolněné policií ve snaze identifikovat pachatele nezveřejnilo.

K incidentu se tak pouze velmi obecně vyjádřila Městská policie Mělník, ani tyto informace a rady však město nijak prostřednictvím svých komunikačních kanálů nesdílí.

Napadeným přejeme rychlou rekonvalescenci, útočníkovi či útočníkům brzké dopadení a pořádný flastr od soudu.


balisety stop

Výkop

Kolo první - zastupitelstvo

Kolo druhé - mediální (Mělnický deník) (iDnes.cz)

Kolo třetí - kolik stálo dopravní značení na Pražské

Kolo čtvrté - Za co může policie a za co město?

Kolo páté - konec balisetů?

Kontakt

iSoutok.cz