Dubnové glosy

Když nevíte co s tím, dejte to technickým službám

/28.4./ Technické služby města Mělníka se stávají odkladištěm činností, které nikdo jiný dělat nechce. Nyní se tak po sportovní hale stanou provozovatelem autobusového nádraží. Proč?

Možná si pamatujete, jak vypadal dříve mělnický autobusák. Skromná budova ČSAD, plechový přístřešek a hlavně velký asfaltový plac rozdělený chodníky a zábradlím jako nástupiště.

To už odvál čas a Mělník má hezký a moderní terminál. Jenže jeho provoz něco stojí. Město sice původně nechalo autobusové nádraží i nadále provozovat ČSAD Střední Čechy, tato firma k tomu však přistoupila šalamounsky. Nejprve drahými poplatky za vjezd odstranila konkurenci (takže autobusy ze severu nyní Mělníkem projíždějí bez zastavení), no a nyní se zátěže provozu autobusového nádraží elegantně zbaví. Vrátí ho totiž městu. A město jeho provoz svěřilo technickým službám (k velké radosti zastupitele Marounka tak budou TS provozovat další veřejné záchodky :-) ).

ČSAD v předložených dokumentech městu tvrdí, že provoz je ztrátový, pro letošní rok kalkulovaný na sekyru jeden milion korun. Pokud se technickým službám nepodaří dosáhnout výrazně lepší ekonomiky provozu autobusáku, je to další zářez do rozpočtu města, potažmo kapes daňových poplatníků. A hezký doklad toho, že každá sranda, byť postavená s pomocí dotace, také něco stojí na provozu.

Když zasedá zastupitelstvo, nikdo si nemůže být ničím jistý

/27.4./ Pondělní zastupitelstvo v přeneseném významu odpovídalo slavnému citátu Olivera Cromwella: ,,Když zasedá parlament, nikdo si nemůže být jistý majetkem ani životem.” Naštěstí to tentokrát platilo jen o tom majetku, konkrétně městském a finančním.

Považte, co dokáží naši zastupitelé během pár minut schválit. Máme místostarostu pro kulturu, podle mnohých zbytečného, který stojí každý rok k milionu korun. Tento místostarosta je natolik schopný a činorodý (neberte to jako ironii), že dokáže zastávat vícero povolání. Je totiž také školním psychologem na gymnáziu, soukromým psychologem, manažerem klubu, a při tom všem zvládá psát rigorózní práci a stát se PhDr. A protože má pořád dostatek energie, stane se i manažerem vinobraní (příprava vinobraní podle zdůvodnění tajemníka vůbec nesouvisí s funkcí místostarosty pro kulturu) a za tuto práci získá samostatnou odměnu. Ale protože se 120.000,- korun zdá zastupitelům málo, schválí mu na návrh opozičního zastupitele Kowandy odměnu 240.000,- korun. Je to stále ten stejný Petr Volf, který před dvěma lety v rozhovoru říkal: ,,V zastupitelstvu chci (mj.) být především zárukou toho, že se bude kdokoliv moci spolehnout na to, co slíbím, a že bude ke všem obyvatelům města přistupováno stejně,” nebo je to již jiný Petr Volf? K Petru Volfovi se totiž nepřistoupilo stejně jako k jiným obyvatelům města. Odměnu dostane ve dvojnásobné výši než předchozí manažeři vinobraní. Za stejnou práci… Mimochodem, náklady na odměnu pro místostarostu nepokryje ani zvýšené vstupné.

Podobně je to s tím referendem, o kterém pár minut před schválením nikdo netušil, že vůbec bude na programu. Krásně to popsal Jiří Dohnal ve svém komentáři, který přikládáme. Nevíme, zda si zastupitelé uvědomili, že referendum něco stojí, ikdyž se koná spolu s volbami. Náš odhad nákladů byl ještě střízlivý. Sousední Štetí stálo referendum v roce 2014 240.084,- korun.

Statísíce z rozpočtu létají a budou chybět jinde. Mohlo za to být dětské hřiště, mohlo jít více peněz do kultury, sportu, prostě kamkoliv. Spolkne to však referendum a místostarosta.

Do obrázku nejistoty občana zapadá i způsob, jaký se projednává územní plán. Ale to by bylo na samostatný příspěvek, tak třeba zas někdy příště…

Jiří Dohnal o referendu

Jiří Dohnal o tom, jak se odhlasovlo referendum.

Velká hra o velké prachy začala, v rukavičkách se hrát nebude

/26.4./ Jednání zastupitelstva o územním plánu vedla k výsledku, který by měl vést k zachování zastavitelnosti pozemků dle toho stávajícího, zároveň ale nebylo odhlasováno vytvoření nového zadání.

Jednání provázela vzrušená debata občanů i zastupitelů a padly tam i věci, které padnout neměly. Nepatřilo k tomu vystoupení zastupitele Šlégla, který upozornil, že jednání zastupitelstva se pohybuje mimo rámec vymezený zákonem. Na to nikdo z přítomných slyšet nechtěl. Sice na stejnou věc upozornil i vedoucí odboru, zastupitel Fidler a potvrdil to i právník města, ale kostky k velkému divadlu plánovanému na týdny dopředu byly vrženy…

Součástí divadla bylo i vystoupení občanů. Nejvíce mluvili ti, kterých se záležitost vůbec netýká, nebo ti, kteří by radši měli nejvíce mlčet. Čest výjimkám. Nejvíce dotčení mlčky sledovali. Padala slova o korupčním prostředí (zde se dá souhlasit, ikdyž rizika vidíme spíše jinde, než autor výroku) nebo hrubé osočení místostarosty Schweigstilla a zastupitele Tichoty, když občan prohlásil: ,,…je mi hrozně líto, a to bych chtěl poprosit támhle Milana Schweigstilla a Ondru Tichotu, že jste se dvakrát sešli tajně, bez veřejnosti. Pro mě je neuvěřitelný, že Milan Schweigstill a Ondra Tichota, který tady před pěti, deseti lety bouchali do stolu a všude kritizovali jak se tady dějou na Mělníku různý nelegální a iegální věci a já nevím co všechno, tak se teďko účastněj tajnejch schůzek zastupitelů bez veřejnosti. Zastupitelstvo se z principu vždycky schází se svými občany, nejde prostě udělat tajný zastupitelstvo a mrzí mě, že na tom tajnym zastupitelstvu byl architekt, kterej stvořil ten plán a dneska tady neni, když je tady veřejnost, jak je to možný? To se ani trochu nestydíte? To je všechno, děkuju. Já to myslím strašně vážně, protože tohle co se tady odehrává, to já tady chodím na zastupitelstva dvacet let, ale tohle tady nikdo neměl drzost dělat.”

Zatímco se slovy o neúčasti architekta nového ÚP na jednání zastupitelstva lze souhlasit, zbytek vystoupení byl pěkně zákeřný faul. Pracovní schůzky zastupitelů se totiž konaly prakticky za jakéhokoliv vedení. Když ne všech, tak těch koaličních (což je mimochodem z pohledu občana horší, protože na takové schůzce jsou zástupci jen části spektra voličů oproti schůzce všech zastupitelů). Na takových schůzkách není nejen nic protizákonného, ale ani špatného. Mnohonásobně horší je, když se místní šíbři scházejí s jednotlivými zastupiteli a projednávají s nimi své zájmy vedoucí k osobnímu profitu (oblíbeným místem schůzek je například hotel Olympionik, na Mělníku se vykecá všechno…), ale chápeme, proč zrovna o tom občan nehovořil… Pracovní setkání, kam jsou zváni všichni zastupitelé nejsou zlem, naopak, právě zde je možné bez politických her a emocí (které mají často jen zakrýt skutečné zájmy) nacházet kompromisy a řešení, která se poté veřejně projednají před občany.

Inu jak je vidět velká hra o velké prachy spojené s územním plánem už začala, a v rukavičkách se hrát nebude. V tomto případě se však musíme zastupitelů Schweigstilla a Tichoty zastat. Nemají se zatím za co stydět.

Zastupitelská demokracie na Mělníku selhala, bude referendum

/25.4./ Původně jsme dnes chtěli psát o dotacích TV Mělníček, ale včerejší jednání zastupitelstva přineslo natolik závažné rozhodnutí, že prostě nemůžeme nereagovat. Mělník totiž čeká referendum.

V něm budou občané v termínu voleb do Poslanecké sněmovny rozhodovat o tom, zda se má objekt VVS (Amerika, Teherán, Dům energetiků) zbourat či nikoliv. Zda bude otázka v referendu takto prostá, či zda zastupitelé ukují nějakou nejednoznačnou, to se teprve uvidí.

Referendum je pro obec závazné, pokud se ho zúčastní alespoň polovina oprávněných voličů. Jinak má pro obec závaznost nulovou.

Proč považujeme referendum o budoucnosti VVS za selhání zastupitelské demokracie?

- zastupitelé mají zastupovat vůli občanů, referendum je přiznání, že vůli občanů neznají
- referendum je zbytečné zatížení rozpočtu obce, odhad nákladů je 150-200 tisíc korun, jeho konání v době voleb přináší kromě výhody větší účasti již jen samé nevýhody
- občan v referendu nerozhoduje podle odborných podkladů, ale podle kampaní zástánců či odpůrců bourání (nepochybně se bude jednat o kampaně politické či zpolitizované)
- zatímco zastupitelé mají plán, co s náměstím po odstranění VVS (revitalizace nám. Karla IV.), nemají žádný reálný plán, co s budovou, kterou se ani po třiceti letech nepodařilo dostavět

Pokud přijde k referendu více než polovina voličů a zaváží zastupitelstvo nebourat, zůstane odporný vřed socialistické kultury strašit v centru města i nadále. Proto již nyní můžeme oznámit, že povedeme kampaň za zbourání zrůdné stavby.

Selhání zastupitelské demokracie způsobili svým hlasem všichni zastupitelé, kteří na následujícím obrázku hlasovali pro (zelená barva).

Velmi chválíme zastupitele, kteří chorobné myšlence referenda o bourání či nebourání stavby nepodlehli a hlasování se zdrželi či byli proti.

hlasování o referendu

Tabule selhání. Zelení nechají lid rozhodovat o ekonomicko-urbanistické otázce na základě zpolitizovaných kampaní.

Velká bublina splaskla

/24.4./ Neexistující Klub mělnických zastupitelů vedený jeho (ne)předsedou Petrem Kowandou spustil v minulém týdnu velikou kampaň k územnímu plánu, vyzýval občany, ať se dostaví na jednání zastupitelstva a vypočítával hrozby, které vlastníkům pozemků vedení města chystá.

A realita? V navrženém usnesení radnice sice požaduje obnovení projednávání územního plánu, ale zároveň ukládá respektovat současnou zastavitelnost pozemků, tedy že nedojde ke změně nyní zastavitelných pozemků na nezastavitelné (a tedy ke znehodnocení majetku). Velká bublina splaskla a bizardní spojení ČSSD, ODS, KSČM a ANO sdružených v (ne)Klubu Mělnických zastupitelů si bude muset honit triko na něčem jiném. A že faktických témat není málo, o dvou budeme psát již tento týden…

návrh usnesení územní plán

Návrh usnesení na zastupitelstvo konané dne 24.4.2017 žádnou hrozbu pro majitele pozemků neskýtá.

Nuda v Kauflandu? Na Mělníku ne!

/21.4./ Je to sice týden staré, ale je to dobré :-). Pokud jste ještě nezaznamenali, jak vzal na Mělníku muž vyvenčit na obojku a řetězu svou partnerku na nákup do Kauflandu, tak si to přečtěte ve článku zde.

No a nezbývá doufat, že se skutečně jednalo pouze o sexuální úchylku a nebylo to umělecké ztvárnění dominantního vztahu některých místních podnikatelů k radnici…

Proč to soukromá osoba umí a 140 úředníků ne?

/20.4./ Velké uznání si zaslouží autor jednoduché webové aplikace, pomocí které si každý majitel pozemku na Mělníku může zjistit, zda se právě jeho dotýká dosud zveřejněná (a pozastavená) změna územního plánu. Podle všeho je jejím autorem pan Petr Samek, aplikaci můžete nalézt zde (a pokud nemáte zrovna nějaký pozemek, můžete zkusit cvičně zadat jména některého ze zastupitelů, nebo třeba náhodně vybrat jméno Varády, jakožto takřka mýtické postavy, která se má podle městských legend a bájí - a takto je k nim třeba přistupovat - skrývat za financováním volebních kampaní některých subjektů). Skvělá věc!

A teď ta horší - proč sakra něčeho takového nejsou schopni na městě? Kdyby taková aplikace byla na oficiálních stránkách, kdyby u ní bylo tlačítko s možností nahlásit konflikt se současným užíváním nebo zařazením pozemku + možnost dopsat poznámku, o co menší by byly třecí plochy. Vždyť územní plán je setsakra důležité rozhodnutí, v budoucnosti města v některých ohledech nevratné, tak proč ten lajdácký přístup? Proč někteří, kteří již na změnách polí na stavební pozemky na Mělníku vydělali desítky milionů korun, mají podle návrhu vydělat desítky další? Bez toho, aby jim město ,,jistotu desetinásobku,” kterou v jejich případech změna účelu pozemků je, zpoplatnilo? A proč jiní, majitelé jedné, dvou parcel, mají naopak na změně plánu ,,prodělat kalhoty” a přijít o sen o vlastním domečku? A tak se nutně vkrádá další otázka - je to jen lajdáctví, nebo je to úmysl?

Pokud by autor aplikace chtěl na město opravdu zatlačit, zveřejní data tak, aby bylo jednoduše vidět, které osoby na změně územního plánu nejvíce vydělají. Udělá to?

Speedmaraton a realita

/20.4./ Včera proběhl speedmaraton. Pokud si myslíte, že snad šlo o nějakou atletiku, nebo nelegální závod na silnicích podobný diamond race, tak jste vedle. Jednalo se o celorepublikové měření rychlosti, přičemž místa měření vytipovala veřejnost ve spolupráci s dopravní policií. Na Mělníku tak byly vybrány tyto lokality:

- Mělník - Skuhrov - ulice Mladoboleslavská
- ul. Českoliská - u ZŠ
- Vehlovice - hlavní silnice na Českou Lípu

Ve zbylé části okresu pak dalších deset míst. Řidič, aby se bál jet 51 km/h v obci… Jenže realita je oproti bombastické akci trochu jinde. Podle našeho zdroje má mělnická dopravka pouze jedno vozidlo schopné měřit rychlost (Škoda Octavia třetí generace tmavě modré nemetalické barvy) a jiný způsob měření (ruční radary) nepoužívá. Takže k té velké dopravní akci asi tolik…

Kdyby se máslo z hlav dalo prodávat…

/19.4./ … byl by Mělník ještě bohatším městem. Máslo na hlavě totiž má jak radnice, tak její opozice. Proč?

Opozice si založí Klub mělnických zastupitelů (ve kterém ale je jen část zastupitelů, a to v bizardním spojení pravice, demokratické levice, babišovců a komunistů) a ani to, že žádný takový klub nemá oporu v jednacím řádu zastupitelstva, zákoně o obcích a není ani registrovaným spolkem jim nezabrání zvolit si svého předsedu. A tento předseda, shodou okolností šéfredaktor Mělnicka, má potřebu vytroubit do světa, že když není na radnici, tak je alespoň předsedou neexistujícího klubu a zvolí si pro to neexistující téma - totiž znovuprojednání územního plánu města na zastupitelstvu 24.4. Jenže nic takového v oficiálním programu zastupitelstva na tento den není…

Ale aby ho v tom nenechali samotného, máslem na hlavě nešetří ani radnice. Nejen, že na článek předsedy neexistujícího klubu nezareaguje (na co tedy ten web města a facebookový profil máte?), ale některé věci prostě drží pod pokličkou, což umožňuje vznik bizardností z odstavce prvního. Tak schválně - zkuste si na webu města nalézt stav návrhu nového územního plánu? Povede se vám to? Nebo jiné závažné téma - zkuste si najít mapu, kudy povedou další části průtahoobchvatu města. Také bez úspěchu? To by to dalo takové úsilí tyto věci, které zásadním způsobem přesahují volební období současného zastupitelstva umístit přehledně do samostatných nabídek na webu města, nebo na to klidně zřídit web samostatný (když už máme třeba web bezpecnymelnik.cz, který je úplně o ničem)?

Ještě, že se vrátila zima, jinak by Vám, dámy a pánové, to máslo pěkně teklo po hlavě. A občan? Ten se nestačí divit a cítí se poněkud zmaten.

PS: To, že zastupitelstvo pověřio garancí nad novým územním plánem někoho jiného, než radního pro územní plánování je už jenom taková třešnička na dortu.

Zavolej nám do klubu...

/18.4./ Mělnicko zveřejnilo článek ,,Klub mělnických zastupitelů požaduje pozastavit jednání o novém územním plánu.” Podstatou článku má být informace, že i napodruhé se připravné práce na novém územním plánu města příliš nepovedly a že má být opět vrácen k dopracování.

Nás ale zaujala jiná věc. Dosud jsme netušili, že existuje ,,Klub mělnických zastupitelů,” podle článku sdružující zastupitele za ČSSD, ODS, KSČM a ANO (vysvětlení by mohlo znít - celou ,,opozici”). Také jsme netušili, že má tento klub svého předsedu - pana Petra Kowandu.

Pro občana Mělníka je to informace možná cenější, než ta o územním plánu. A pro příští volby je toto zájmové spojenectví možná lepším vodítkem, než všechny volební programy.

Multikulti nadílka skončila, nezapomeňte

/13.4./ Mezinárodní sraz soudružek a soudruhů, který se konal od 7. do 12. dubna v hotelu Ludmila skončil. Nad setkáním převzali záštitu starosta Mikeš a komunistický europoslanec Kohlíček. Starosta Mikeš svou záštitu nad akcí neodvolal, přestože mezi účastníky byli lidé vyznávající totalitní ideologie, anarchii, nebo tolerující pouliční násilí na lidech s opačným názorem. Byly to dny hanby starosty Mikeše. Podívejte se na fotostory.

Místo zákazů si lidé zaslouží zázemí

/13.4./ Napsal nám pan Josef: ,,Žil jsem několik let v emigraci a tak mám zkušenost z Německa, jak tam města využívají břehů řeky. Břeh řeky je přirozené místo na hezké procházky, na sportovní rodinné hrátky, na svobodný pohyb pejsků a přirozeně i pro rybaření a svobodné kempování. To pochopili burgermeistři již v osmdesátých letech a začaly okolí řek ve městech pro tyto účely upravovat. Dali lidem potřebné zázemí - lavičky a stoly, udržované trávníky, sociální zařízení, odpadkové koše, vymezené prostory na volné kempování a tzv. FKK - tedy nudismus. Po revoluci jsem se vrátil do Mělníka a žel, někdy se zde cítím jako cizinec. Nechceme-li, aby lidé dělali nepořádek, musíme jim dát potřebné zázemí. Město přeci mohlo pro rybáře u Labe vyhradit nějaký plac, dát tam mobilní toaletu, udělat ohniště, umístit popelnici a umožnit lidem v prostoru města žít i se svými koníčky. Místo toho přicházejí zákazy a tresty. Je snad cílem města, aby občan byl zalezlý doma a svým životem neobtěžoval? Nemělo by to být naopak? Že město udělá vše pro spokojený, bohatý a svobodný život svých občanů? Bohužel, i po čtvrtstoletí od sametové revoluce se místní burgermeistři mají od těch na západu co učit.”

My dodáváme jediné - amen.

Nové skutečnosti k pronájmu krematoria

/12.4./ Díky čtenářům jsme získali nové informace k pronájmu krematoria firmě Pax Bohemia. V tichosti totiž byl v únoru letošního roku starostou podepsán dodatek smlouvy. Tento dodatek zvýšil krematoriu cenu nájmu o 4,- koruny ročně. Místo roční platby ve výši 140.000,- korun za užívání budov totiž stanovil měsíční nájemné ve výši 11.667,- korun. Cena za pronájem pozemků se nezměnila (15.000,- korun za rok).

Co je však hodně zajímavé je ustanovení v původním textu smlouvy:

rekonstrukce krematorium

Z textu vyplývá, že opravy má provádět nájemce na své konto, město má povinnost pouze při ukončení smluvního vztahu uhradit zůstatkovou hodnotu úprav, které nájemce provedl. Spojení oprav s prodloužením doby trvání smluv je tak pouze trikem, který má zastupitele přimět prodloužit dobu trvání nájemní smlouvy, která se zdá být pro město velmi nevýhodná.

Radní chtějí prodloužit nevýhodný pronájem krematoria

/11.4./ Doslova šokem je pro všechny zainteresované návrh Rady města na prodloužení nájemní smlouvy na krematorium s dosvadním nájemcem - firmou PAX Bohemia. Všichni radní hlasovali pro schválení záměru prodloužení nájemní smlouvy o pět let do roku 2027 výměnou za to, že nájemce provede opravy v hodnotě 1,7 milionu.

Firma zřejmě dosud platí směšné nájemné 155.000,- korun ročně, v dubnu 2016 přitom město obdrželo nabídku konkurenční firmy Elpis, která nabízela 170.000,- korun měsíčně a dvojnásobný poplatek za každý žeh, ve srovnání s dosavadním nájemcem.
Zatímco firma PAX Bohemia uhradí městu za pět let pronájmu po přičtení ceny opravy 2,48 mil., firma Elpis by za pět let uhradila na nájemném 10,2 milionu (po odečtení opravy, kterou by uhradilo město je to 8,5 mil.) Při započtení poplatku za žeh by nabídka firmy Elpis byla o dalších cca 0,3 - 0,8 mil. vyšší, než od současného nájemce.

O podivném byznysu se smrtí na Mělníku jsme psali již v roce 2015. Nyní všichni radní místo nové soutěže o nájemce kreamtoria chtějí smlouvu s tím současným o pět let prodloužit…

Rada města navrhla podporu pro trhy, ty začínají již tuto sobotu

/10.4./ Rada města Mělníka odhlasovala na svém jednání návrh na finanční odporu trhů a jarmarků, které v letošním roce chystá spolek Světlonoška. Oblíbené sobotní trhy na náměstí Míru navrhují radní podpořit finanční částkou 131.200,- korun, jarmarky, které proběhnou čtyřikrát, pak částkou 48.000,- korun. Trhy odstartují Velikonočním jarmarkem, který proběhne již tuto sobotu (15.4.) a pokračovat budou až do dušiček (28.10.) O příspěvku bude ještě hlasovat zastupitelstvo.

Pokud byste se chtěli trhů nebo jarmarků účastnit jako prodejce, tak vězte, že poplatky jsou lidové (200,- korun za pronájem dřevěného stánku, 50,- korun za vlastní stánek, připojení na elektřinu je zdarma, u jarmarků je cena dvojnásobná). Více informací na www.svetlonoska.cz

mělnické trhy 2017

Babiš a smrt v mělnickém přístavu - díl druhý

/6.4./ Druhý díl reportáže o důvodech sebevraždy mělnického podnikatele a obchodního partnera ministra financí Babiše zveřejnil dnes portál Seznam.cz. Na pořad se můžete podívat zde. Kdo ví, ten ví, a vidí, že pořad se zcela vyhnul řadě témat, která jsou v případu možná ještě zajímavější, než ta probraná reportéry internetového zpravodajství... Ale reportéři tvoří poutavé příběhy, nehledají pravdu. Tak už to se žurnalisty bývá.

Mělník má další šílený zákaz

/6.4./ Poslední dobou se nám rozmohl takový nešvar. Totiž pocit některých lidí, že pomocí zákazů docílí lepší svět. A ke smůle nás všech tímto postižením trpí i politici z našeho města.

V novém znění vyhlášky o veřejném pořádku zakázalo zastupitelstvo stanování a nocování na území města mimo areál kempu. Co k tomu zastupitele vedlo? Prý požadavek místní rybářské oragnizace, která si stěžovala na nepořádek kolem Labe.

Pomineme-li logiku tohoto opatření, podle které by mohli zastupitelé zakázat vstup dětí na dětská hřiště, protože je tam po nich bordel, dělají hluk a opotřebovávají skluzavky, má vyhláška takový kouzelný přesah.

Máte zahradu? Chtěli byste na ní nechat přespat příbuzné či kamarády? Pak se na svém pozemku dopouštíte přestupku.

Přijedou turisté na Mělník obytným autem a budou chtít přespat mimo kemp? V zahraničí jsou pro ně určeny tzv. stehlplatzy, tedy místa určená k nočnímu zaparkování obytného vozu. Například plac u vinařství paní Lobkowiczové by k tomu byl naprosto ideálně určený. Ale tady jste na Mělníku a dopouštíte se přestupku…

Spolu s dalšími nesmysly (vyhláška o pouličních uměleckých vystoupeních, vyhrazená místa se zákazem pití alkoholu, místní lázeňský poplatek, nařízení o etickém kodexu úředníků, atd.) tak narůstá počet zákazů a nařízení, o kterých průměrný občan (ať už místní nebo turista) nemůže mít ani ponětí. Nebo vy snad studujete před návštěvou jiného města jeho vyhlášky?

Doporučujeme tedy zastupitelům nechat u každého vjezdu do města vytvořit informační panel, který občany upozorní, co vše je zde zakázáno. Příchozí se tak nejen vyhne nepříjemným komplikacím, ale též si udělá o městě určitý obrázek, asi ne nepodobný tomu, jaký zákaz vyvolal u článku na iDnes.cz

z diskuze na idnes.cz

My jsme tě Mikeši varovali…

/5.4./ Starostu Mělníka Ctirada Mikeše jsme již před více než týdnem v glosách varovali, že poskytl záštitu nad jednáním rudých komunistických noků a zelených neomarxistů, kteří se halí pod bohulibá hesla boje proti rasismu a nenávisti a jako ráj vidí své země plné migrantů. Záštity, kterou drží spolu s komunistickým europoslancem Kohlíčkem (mimochodem, donedávna častým hostem mělnického gymnázia), se nezřekl. A nyní sklízí plody svého rozhodnutí.

V březnu jeho spoluzáštitník Kohlíček navštívil syrského prezidenta Bašára Asada a označil ho za slušného a jemného člověka. Co však čert nechtěl, byly to dost možná právě jednotky Kohlíčkova kámoše Asada, které použily proti vlastnímu obyvatelstvu toxický plyn. Bylo by to už poněkolikáté v posledních letech.

Vzhledem k tomu, že starosta svou záštitu nad setkáním lidí, kteří obdivují nejen Asada, ale i další masové vrahy nebo tvůrce totalitních ideologogií a režimů drží dál, jsou pro nás dny 7.-12. dubna, kdy se setkání bolševických noků na Mělníku koná, dny hanby starosty Mikeše.

Kohlíček a Asad


Komunista Kohlíček, se kterým drží starosta Mikeš záštitu nad setkáním

United for Intercultural Action se druží s Asadem a velitelem jeho vojenské letky...

plynový útok v Sýrii

... který tu a tam nechá zplynovat vlastní obyvatelstvo.

Babiš a smrt v mělnickém přístavu

/4.4./ Novináři seznam.cz natočili první díl reportáže o Milanu Sládečkovi z Mělníka a jeho prodeji firmy na dovoz, zpracování a prodej masa současnému ministru financí Babišovi. Novým majitelem firmy pana Sládečka se stala kyperská společnost, za kterou se však ve skutečnosti schovával Agrofert. Prodávaná firma časem přišla o jednoho z hlavních odběratelů (řetězec Tesco) a Agrofert si vymohl vrácení podstatné části kupní ceny, což vedlo až k exekuci na majetek pana Sládečka. Ten tak přišel i o rodinný hotel U Rytířů a nakonec si sáhl na vlastní život.

V reportáži nezazněly některé klíčové informace, které však většina lidí z Mělníka ví. Například ta, že Babiš se Sládečkem mají společného víc, než jen podnikání v potravinářství, ale i záznam v databázích spolupracovníků STB. Uvidíme, zda se to stane součástí další reportáže…

seznam solupracovníků STB

PS: Bez znalosti konkrétních svazků nelze člověka za záznam v databázích STB soudit. Tento případ má daleký dopad do celé rodiny, tedy do životů lidí, kteří s touto stránkou života mělnického podnikatele nemají žádnou spojitost.

Něco tady smrdí… zase po roce

/3.4./ Kromě našeho blogu se do apríla pustili i jiní. Například s tanečky kolem zápachu z nádrží cukrovaru. Obrázek si udělejte sami:

Mělnický deník, 16.2.2016:

Dnes dopoledne bude plnění zásobníků přerušeno až do okamžiku definitivního vyřešení situace, tedy eliminace zápachu. Potvrdil to ředitel mělnického balicího centra se slibem, že se nepříjemná situace už nebude opakovat.

web Městské policie Mělník, 10.3.2016, vyjádření Tereos TTD:

Dobrý den, k problému se zápachem způsobeným naší podnikatelskou činností sděluji : … 5. Dne 17. února dopoledne bude plnění zásobníků přerušeno do okamžiku definitivního vyřešení situace, tedy eliminace zápachu. 6. Naše společnost se tímto omlouvá za způsobenou nepohodu a ubezpečuje obyvatele Mělníka, že se tato situace už nebude opakovat.

Mělnický deník 19.3.2016

Balírnu cukru v bývalém cukrovaru 
v Pražské ulici v Mělníku, jejíž zásobníky na lihovarnické výpalky na bývalém řepném placu obtěžují lidi v okolí už měsíc nepříjemným zápachem, čeká v příštím týdnu šetření stavebního úřadu. „Domníváme se, že nádrže jsou určeny ke skladování melasy, ne lihovarnických výpalků," prohlásil starosta města Ctirad Mikeš. „Jak říká občanský zákoník, nemá to přesáhnout míru přípustnou. A to prosazujeme, žádný kompromis není možný," doplnil starosta.

Týmy údržbářů cukrovaru i externí firmy podle Přemysla Fialy pracují čtyřiadvacet hodin denně na řešení, které má zabránit únikům pachů z obou zásobníků. Znamená to silnější filtrační techniku a dokonalejší těsnění na střechách. Práce by měly být hotové do konce tohoto týdne.

web města Mělníka, 30.3.2017

Nepříjemný zápach v posledních dnech opět obtěžoval občany bydlící v blízkosti zásobníků na bývalém řepném placu. K podobné situaci došlo několikrát již v minulém roce.

V zásobnících jsou lihovarnické výpalky, které vznikají jako vedlejší produkt výroby lihu z cukrové řepy. Starosta města MVDr. Ctirad Mikeš jednal o celé situaci s vedením cukrovaru. V tuto chvíli se nádrže čistí a na dně jsou zbytky těchto výpalků. Při manipulaci dochází k úniku nepříjemného zápachu. Akce by měla skončit do konce dubna. Bylo dohodnuto, že pokud nenastanou žádné nepředvídatelné skutečnosti, lihovarnické výpalky se již na Mělník vozit nebudou.

Tak schválně, co se bude psát za rok? Nastanou nepředvídatelné skutečnosti, firma občany ubezpečí, že se to nebude opakovat a město vydá silné prohlášení? :-)

Aprílové glosy

Soutěž koláží zná vítěze!

/1.4./ Prestižní mělnická soutěž fotografických koláží pořádána místním oddlílem cyklistiky zná své vítěze. Na prvním místě se umístilla koláž ,,Starosta a věci.” Koláž znázorňuje starostu města s dopravní značkou, popelnicemi, palnou zbraní a šálkem košer kávy ze spolku (to ocení zejména znalci klasické literatury).

Na druhém místě se umístila koláž ,,In vino veritas.” Porota ocenila námět spojený s Mělníkem a zakomponování fotografie místostarosty Schweigstilla, který jakoby smutnil nad lahvemi vody. O vítězství autora připravil snímek místostarosty Volfa, protože ten se rozhodl stejně jako např. obnovení kina na Mělníku sabotovat i tuto koláž, a na fotografování dorazil s pivem.

Třetí místo obsadila koláž ,,Starosta a sport.” Porota ocenila zejména paralely autora, kdy v popisku k dílu uvedl: ,,… nejde mi jen o vyjádření díků za podporu sportu v našem městě, ale také se snažím zobrazit určitou symboliku. Někdy je starostování chůzí po kluzké ploše, někdy skáčete, jak vám jiní točí švihadlem, někdy se ocitnete v ringu a někdy vám život přivede do cesty mladá děvčata….”

Příští rok se mohou mělničtí umělci těšit na výtvarnou soutěž ,,natři to vedení”, jejíž organizaci si pod svá křidla vezmou mělničtí malíří a lakýrníci. Soutěž se bude konat při příležitosti komunálních voleb…

1. místo

starosta a věci

2. místo

in vino veritas

3. místo

starosta a sport

Budova ,,Ameriky" bude zachována.

/1.4./ K přelomovému rozhodnutí dospěli zastupitelé města po diskuzi s občany. Dům energetiků nazývaný též Teherán nebo Amerika bude zachován a bude v něm za pomoci investora vybudováno muzeum mělnické architektury. Mezi exponáty budou patřit zejména všechny dosud zpracované modely revitalizací.

,,Návštěvníci si tak budou moci připomínat pocity radostného očekávání, které jsou občanům města známy z představování vizí přestavby centra předkládánaných v pravidelných cca šestiletých intervalech, zatímco ke skutečné revitalizaci stále nedošlo," uvedl nejmenovaný zdroj z radnice.

V další části expozice budou vystaveny například bezpečnostní prvky, které město využívá v ulicích. Expozice balisetů, ve městě známých jako Švejštilky pak bude obsahovat i interaktivní digitální hru, jejímž úkolem bude nalézt na virtuálním modelu města ještě nějaké volné místo, kam by šlo tyto krásné zelené patníky navrtat.

Součástí expozice nebudou pouze záměry města, ale i soukromých investorů. Mezi nimi se bude vyjímat záměr pana Lobkowicze na luxusní rezidenci Villa park Hořín. Podle nepotvrzených zpráv pojal zatím výstavbu tohoto exkluzivního resortu po vzoru plánu Němců na výstavbu Germánie (vůdce je geniální, nechá napřed Berlín zničit, aby nemusel před výstavbou draze bourat). A protože zrovna neprobíhá v prostoru Hořína žádná válka, musí holt ke zničení současných budov ve svém majetku použít alternativní metodu nazývanou ,,zub času."

Muzeum bude otevřeno již 1.4.2018, jeho vznik bude financovat renomovaný investiční fond St. Wenceslas, kterému na účtech po neuskutečněném záměru na přestavbu centra ležely na účtě přebývající dvě miliardy...

Známé osobnosti obtěžují vedením města

/1.4./ Fenomén selfie začíná nepříjemně zasahovat do života vedení našeho města. Místo klidu na práci tak zejména starosta a první místostarosta čelí každý den desítkám žádostí o společné fotografování. ,,Začíná to být neúnosné. Budu se asi muset ze Svatováclavské přestěhovat přímo na radnici. Nemám to z mého městem pronajatého bytu daleko, tedy manželčina samozřejmě, s tím já nemám nic společného, ale považte. Třeba včera. Než přejdu na radnici, najednou Hamáček (předseda Poslanecké sněmovny, pozn. red.) a že chce selfie u státního znaku. Expremiér Nečas, a jestli prej můžeme na starém mostě nějakou dramatickou, s mácháním rukama a tak. Tak jsem tam musel zajet. Dojdu konečně na radnici a tam Karel IV. S iPhonem na tyči. Chápete to? Opravdu mě to ruší od práce pro Mé město,” stěžoval si údajně mezi přáteli starosta.

selfie Hamáček

selfie Nečas

selfie Karel IV.

Podobné chvíle zažívá i první místostarosta. ,,Nedá se to už vydržet. Sobota, jdu si takhle na pohodu do pekárny pro koblihu, na sobě sandálky, trenky, tílko, košilku, a skočí po mě moderátor z televize. Prej: ,,jé, to jste vy, já vám moc fandím, pojďte se se mnou vyfotit, dám si to na fejs, to mi budou kluci a holky z čété závidět" Lidi vůbec neznaj míru, co je ještě vhodné,” komentoval situaci místostarosta.

selfie Rajmon

(pozn.: Všechny fotografie pro aprílové glosy byly sprostě ukradeny na internetu, tímto se jejich autorům omlouváme. Vaše média zas občas opisují :-). Věříme, že to autoři snímků v rámci apríla přijmou a nebudou požadovat odstranění fotografií. Lidi, vždyť sranda musí bejt, ikdyby na kino na Mělníku nebylo…)


end is near

Kontakt

iSoutok.cz