Založení a zrušení firmy, účetnictví na Slovensku

Dnešním dnem rozšiřujeme rubriku peníza a nákupy o podnikání. A vydáme se k našim východním sousedům. Pokud hledáte uplatnění pro svoji firmu na území našeho nedávného federálního sourozence, nebo pokud uvažujete o obchodování se zbožím ze Slovenska v Čechách, věříme, že vám pomůžeme. Jak založit firmu na Slovensku, jak ji případně zrušit a jak si poradit s účetnictvím.

Nejoblíbenějším druhem obchodní společnosti je v Čechách i na Slovensku společnost s ručením omezeným. Řada firem se snaží najít uplatnění pro své služby a výrobky i za hranicemi. Jak zahájit a ukončit podnikání na Slovensku?

Založení s.r.o.

Při zakládání s.r.o. v Čechách i na Slovensku jsou nejčastější dvě metody. První – že si veškeré záležitosti vyřizují společníci (nebo jeden společník) sám, druhá – že společník nebo společníci odkoupí založenou ready made společnost a provedou změnu vlastnické struktury, jednatelů a případně i pravidel fungování společnosti v obchodním rejstříku.

Pokud se rozhodnete založit s.r.o. na Slovensku první metodou, postup bude podobný jako v Čr, pouze se veškeré úkony budou odehrávat na Slovensku. Začnete sepsáním notářského zápisu o založení s.r.o. Obsahem zápisu bude muset být obchodní název firmy, sídlo společnosti, společníky (společníkem může být fyzická osoba nebo právnická osoba), předmět podnikání, výši základního vkladu a výši vkladu jednotlivých společníků (výše vkladu určuje poměr ve vlastnictví společnosti), určení jednatele (nebo více jednatelů). Obvykle nechybí určení správce základního vkladu. V obou zemích již dnes stačí podat zápis o založení nové s.r.o. rejstříkovému soudu, ten uvědomí ostatní úřady v místě vašeho sídla (finanční úřad, živnostenský úřad, apod.) Pokud chcete být plátci DPH, je dobré se ihned po založení společnosti přihlásit k jejím platbám daňovému úřadu. Zapsání do rejstříku dnes trvá několik málo dnů, v praxi můžete začít podnikat cca do dvou až tří týdnů.

V případě, že zvolíte druhou variantu (zakoupení existující společnosti, tzv. ready made firmu), můžete začít podnikat ihned po změnách vlastníků a jednatelů provedených valnou hromadou. Založení firmy touto cestou je o pár tisícovek dražší, než kolik vás bude stát notářský zápis a podání na rejstříkový soud, výhodou ale je, že nebudete nuceni deponovat v bance základní vklad do společnosti (min. 5.000 Euro).

Pokud se ptáte, jaké výhody vám založení firmy na Slovensku přinese, pak vězte, že slovenské zákony jsou pro podnikání v některých ohledech příznivější, než české. 0% daň z dividend, 0% daň z podílů na zisku, sazba DPH 20%. Na Slovensku zákonodárci zachovali omezení ručení do výše základního jmění společnosti. Slovenské zákony nebrání, aby jednatelem společnosti byl cizinec, ten ani nemusí mít trvalé bydliště na Slovensku.

Bezchybné účetnictví je základem dobrých vztahů

Nezapomeňte, že založením firmy Vám vzniká povinnost veškeré finanční toky řádně dokumentovat. Mít v pořádku účetnictví je základem pro dobré vztahy s odběrateli, dodavateli i státem. Při výběru účetní nebo firmy, která vám bude účetnictví dělat, vybírejte vždy profesionály a účetní firmy, které se vyznají v právním prostředí země, kde podnikáte. Mnoho českých podnikatelů si pro nejvytíženější zahraniční trhy zakládá pobočky v dané zemi. Například na Slovensku je doporučovanou účetní firmou Delta Partners s.r.o., která Vám kromě vedení účetnictví zabezpečí i mzdové účetnictví a další služby. Bližší informace získáte na stránce e-uctovnici.

Zrušení s.r.o.

Zatímco založení s.r.o. je popsáno na mnoha stránkách a zvládne jej v podstatě každý, ukončení činnosti společnosti s ručením omezeným bez výrazných nákladů je poměrně složitou operací. K ukončení činnosti přitom nemusí vést pouze špatné hospodářské výsledky. Při podnikání v zahraničí to bývá například naplnění podstaty, proč jste firmu zakládali. Nejjednodušší je firmu prodat jiné osobě. Pokud má firma dobrou historii, kladné hospodářské výsledky pod dobu více let, může mít i bez jakéhokoliv majetku nebo know-how hodnotu několika tisíc euro. Důvodem je, že například banky nebo leasingové společnosti nepůjčují novým společnostem bez historie. Pokud nechcete jít touto cestou, zákon počítá zejména s likvidací společnosti. O ukončení činnosti je nutné rozhodnout notářským zápisem o valné hromadě a tento zápis doručit rejstříkovému soudu. Jmenovat budete muset likvidátora a určit termín, ke kterému firma zanikne. Likvidátor má poměrně mnoho zákonných povinností a nejlepší je zvolit někoho, kdo má s likvidací společnosti zkušenost. V České republice i na Slovensku fungují firmy, které se na správné likvidace firem specializují (např. Fontionnel&Co s.r.o.)

Tip: Organizujte si den pomocí mobilního telefonu Samsung

Když se vrhnete do podnikání a pro realizaci svých cílů si vyberete i sousední zemi, bude pro vás důležité dobře koordinovat svůj čas. Bez mobilního telefonu si nejen podnikatelé neumí představit svůj den. Mobily Samsung se vypracovaly na samou technologickou špičku současnosti a po celém světě patří mezi nejprodávanější. U zákazníků bodují dnes nejvíce modely Samsung Galaxy SIII, Samsung Galaxy Trend a mobil Samsung Galaxy S4 mini. Při podnikání za hranicemi stojí za úvahu i volba telefonu na 2 SIM.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz