Jak přistupují k hernám ve Štětí?

V uplynulých dnech jsme přinesly články o hernách na Mělnicku a miniseriál článků jsme slíbili zakončit srovnáním, jak k problematice heren přistupují v nedalekém Štětí.

Za město se nám ochotně vyjádřil starosta Tomáš Ryšánek:

„Město Štětí v současné době počet heren ve městě nijak neomezuje. Při jednání zastupitelstva se tato otázka již objevila, jeho členové však nemají na věc jednotný pohled, neboť se jedná o citlivou otázku jednak z pohledu financí a jednak v důsledku různých tlaků od majitelů heren.

Co je však evidentní a zastupitelstvem vnímané jako skutečnost je, že herny produkují větší počet případů kriminality. Město Štětí se tak rozhodlo část příjmů, které jdou z provozování VHP a VLT věnovat na prevenci kriminality.

Podle mého názoru by bylo vhodné počet míst, kde lze provozovat hazard, výrazně omezit. Ztížil by se tak přístup k hracím přístrojům zejména mladým lidem a hlavně by se zmenšil počet míst, kde díky hazardu vznikají problémy. Ale domnívám se, že takovýto postoj musí být v rámci vedení města i zastupitelstva jednotný, neboť určitě vyvolá reakci od majitelů heren a ta by mohla vést ke zpolitizování problému, či dokonce ke snaze o korupci některých zastupitelů.“

Problematiku heren tak lze prozatím uzavřít s tím, že postupy měst na Mělnicku se nijak výrazně neliší od postupů ve srovnatelných městech, například Štětí. Mělník, který se pustil do omezení hazardu v centru města a v rezidenčních lokalitách tak učinil poměrně výjimečný krok a bude zajímavé ho s odstupem času vyhodnotit, zejména v souvislosti s dodržováním veřejného pořádku a s případy kriminality. Města, která na svém území provoz heren neregulují nebo regulují omezeně, pak dosahují vyššího příjmu do svého rozpočtu, který dávají do sportu a zvýšení bezpečnosti. V každém případě najít na problematiku heren v zastupitelstvech jednotný názor je téměř nemožné.

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz