Jak se v Neratovicích hlasovalo o Masarykově ulici?

Rekonstrukce Masarykovy ulice je v Neratovicích žhavé letní téma a to bez znalosti výsledku, tedy zda ulice bude po rekonstrukci lépe plnit představy a potřeby obyvatel, nebo nikoliv. Pojďme se proto zpětně podívat, jaké diskuze se o rekonstrukci v zastupitelstvu vedly a zda byl někdo proti podobě rekonstrukce. Výsledek vás překvapí…

rekonstrukce Masarykovy ulice

Takto ulice vypadá dnes. Chodníky a cyklopruhy stojí, vozovka čeká na nový povrch. Topol přežil.

Hlasování první - přijetí dotace poprvé (2014 - bývalé zastupitelstvo)

Projektová dokumentace na rekonstrukci ulice byla zpracována již před rokem 2014. Tento projekt podle všeho počítal se zachováním lipové aleje. Na základě tohoto projektu město podává v dubnu 2014 žádost o dotaci, 19. srpna pak obdrželo rozhodnutí o jejím přijetí a 11. září návrh smlouvy o dotaci z Regionálního operačního programu (což je laicky řečeno Evropská dotace spravovaná na úrovni kraje).

K projektové dokumetnaci však město obdrželo připomínky, mimo jiné od dopravního inspektorátu Policie ČR, který nevydal souhlas s realizací rekonstrukce dle zpracovaného projektu, protože výsledná komunikace by při zachování lipové aleje nesplňovala normy na minimální šíři a vzdálenosti. Proto město zadalo přepracování dokumentace, nová pak předpokládala pokácení lip a zřízení cyklopruhů po celé délce ulice. Tím bylo vyhověno připomínkám dopravního inspektorátu. Zastupitelé tak na svém jednání 8.10.2014 (bývalé zastupitelstvo) rozhodovalo, zda dotaci přijmout, přičemž podle předložené smlouvy tehdy zastupitelé nevěděli, kolik by dotace činila. Smlouva byla koncipována tak, že město by dostalo 0 - 8,5 milionu, celkové náklady na rekonstrukci se předpokládaly ve výši 13,5 milionu korun. Z diskuze občanů a zastupitelů vyplynulo, že technické sítě pod povrchem nejsou součástí rekonstrukce (prý jsou ve vyhovujícím stavu), památný topol zůstane v ulici zachován. V diskuzi také vyšlo najevo, že není určena hodnota rekonstrukce po upravení projektové dokumentace. Zastupitelé pak hlasováním smlouvu o přijetí dotace neschválili (16 přítomných, 2 pro, 2 proti, 12 se zdrželo).

hlasování

Hlasování druhé - rozpočet města (2014 - nové zastupitelstvo)

Pro pořádek se sluší dodat, že rekonstrukce ulice mohla proběhnout i bez přijetí dotace. Podle všeho byla rekonstrukce součástí návrhu rozpočtu města na rok 2015. Rozpočet byl schválen 16ti zastupiteli, 6 se zdrželo, žádný nebyl proti. V diskuzi o rozpočtu se záležitost rekonstrukce ulice podle zápisu z jednání neprobírala.

hlasování 

Hlasování třetí - přijetí dotace podruhé (2015)

Rekonstrukce ulice se znovu dostala na jednání zastupitelstva 18.3.2015. Tři dny před jednáním zastupitelstva obdrželo město nový návrh smlouvy o přijetí dotace, kde již byla přesně určena částka, kterou by Regionální operační program přispěl na rekonstrukci ulice - 8.482.838,- korun. Smlouva podmiňovala přidělení dotace tím, že stavba musí být hotova do konce září 2015. Dotace se nevztahovala na vybudování cyklopruhů a výsadbu nové zeleně. Přestože v úvodu jednání zastupitelé odsouhlasili jeho program, nyní požadoval pan Šanda vyhlášení přestávky a pan Kocourek odložení bodu na další jednání zastupitelstva. Po dvacetiminutové přestávce se v jednání pokračovalo. Starostka Lenka Mrzílková upřesnila odhad celkových nákladů na rekonstrukci ve výši 13-14 milionů korun. Zastupitelé po přestávce již nediskutovali (k tématu vlastně ani před ní) a z přítomných 19ti jich 14 bylo pro, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval a žádný nebyl proti.

hlasování

Žádný zastupitel nebyl proti

Není tedy pravdou, že by v zastupitelstvu existovali zastánci a odpůrci rekonstrukce Masarykovy ulice. V trojím hlasování se ukázalo, že existují pouze dvě skupiny zastupitelů - ti, kteří přijetí dotace a tím i rekonstrukci podpořili a ti, kteří využili svého práva se v hlasování nevyjádřit. Žádný zastupitel, který by ve stávajícím zastupitelstvu hlasoval proti přijetí dotace na rekonstrukci, nebo který by se v rozhodujících hlasováních postavil proti rekonstrukci prostě není.

Pro úplnost ještě dodáváme vítěze veřejné zakázky na realizaci rekonstrukce - společnost STRABAG a.s., která se zavázala rekonstrukci provést za cenu 8.540.000,- korun + DPH (výrazně levněji, než zastupitelé předpokládali). Výběrového řízení se zůčastnilo celkem 8 firem. Detaily o veřejné zakázce naleznete zde: http://www.e-zakazky.cz/Detail-Verejne-Zakazky/a24a17eb-a07e-4144-b718-23419b47d050/16357

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.

Přehled komentářů

 1. Doplnění (Pavel P, 11.8.2015 11:44:25) Odpovědět

  Závěr, že žádný zastupitel, který by ve stávajícím zastupitelstvu hlasoval proti přijetí dotace na rekonstrukci, nebo který by se v rozhodujících hlasováních postavil proti rekonstrukci prostě není je zjevně nesprávný. K příjetí usnesení musí být zastupitelé PRO. Pokud se zdrží či jsou proti, je výsledek stejný. Pokud jich je dostatečný počet, usnesení nemůže být přijato.

 2. Varianty (Martin, 11.8.2015 11:55:44) Odpovědět

  Spíše by mě zajímaly různé varianty rekonstrukce, pokud vůbec alternativní varinaty existovaly

 3. Doplnění (Pavel P, 11.8.2015 12:04:53) Odpovědět

  Žádné nebyly zastupitelstvu předloženy.

 4. - (Mirka z Nerátek, 11.8.2015 13:24:06) Odpovědět

  Podle hlasování je to jednoznačné. Nikdo nebyl proti. Někteří se alibisticky zdrželi.

 5. . (R.N., 11.8.2015 14:28:40) Odpovědět

  No vida, takže nevolitelní už jsou všichni.

 6. divný (Iva, 12.8.2015 17:23:35) Odpovědět

  Proč zastupitelé neřeknou, co jim chybí nebo vadí? Nějak to nechápu to mlčenlivé blokování rekonstrukce. A co ten projekt? že by projektant neznal předpisy kolem silnice když ji projektuje, už to mohlo být. Divný. Celý divný.nevím co si myslet. . Schválí rozpočet, tzn. i rekonstrukci, dostanou peníze na opravu silnice a cyklopruhy, konečně, a pak řeknou ne. Měli by se nějak vyjádřit proč ano/ne na webu nebo v Listech. Aspoň chápu ty lípy, zdá se, že to jinak nešlo.

 7. mlžíte (Filip, 13.8.2015 10:59:35) Odpovědět

  Napište konečně o Masaryčce pravdu, jak kdo hlasoval je jedno, dyť ti trubci ani nevěděli o čem hlasují. Napište, jak je ulice zprasená a kolik peněz na ni bylo zbytečně vyplýtváno.

 8. . (Oberarzt Bautze, 13.8.2015 12:30:31) Odpovědět

  Das ganze Rathaus-Volk ist eine Dilettantenbande.

 9. pravdu! (Svedo, 23.8.2015 18:43:40) Odpovědět

  Proč nenapíšete pravdu o tom, jak Masaryčka vypadá a proč ji starostka Mrzílková prosadila?

 10. pravda? (Tomáš Malina (iSoutok.cz), 24.8.2015 11:41:14) Odpovědět

  Dobrý den pane Svedo,
  my jsem pravdu hledali, proto vyšel článek o tom, že žádný ze zastupitelů nehlasoval proti rekonstrukci.
  Samozřejmě máte možnost napsat zde svůj komentář, případně nám napsat mailem či přes kontaktní formulář další informace k rekonstrukci ulice a budeme s nimi pracovat.

 11. mlžíte (Svedo, 26.8.2015 9:42:12) Odpovědět

  Nic jste nehledali. Splácali jste článek o ničem. Jen mlžíte a hrajete si na investigativní novináře, tak napište konečně o Masaryčce a Mrzílkové pravdu.

 12. pravda? (Tomáš Malina (iSoutok.cz), 26.8.2015 11:11:10) Odpovědět

  Dobrý den pane Svedo,
  ještě jednou Vás prosím, abyste tedy pravdu napsal buď zde v komentářích, případně mailem či prostřednictvím kontaktního formuláře redakci. Děkuji.

 13. co vám brání (Svedo, 26.8.2015 12:10:19) Odpovědět

  Když jste si zjistili, jak kdo hlasoval, tak si zjistěte pravdu o Masaryčce. Hmyzu zdar.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz