Jak to bude letos s Mělnickými trhy?

Mělnické trhy vstupují již do svého pátého ročníku. A zásluhu na tom máte především vy, návštěvníci trhů. Bez vašeho zájmu by byly trhy zbytečné. A tak velice si vážíme přízně, kterou zachováváte našim prodejcům, a že svými nákupy přímo podporujete regionální výrobce, chovatele, pěstitele. Činnost našeho občanského sdružení tak nabývá smyslu a vybízí nás k dalším krokům.

Jedním takovým krokem je i zpráva obsažená v titulku tohoto článku. Jelikož několik let čelíme vašim dotazům a žádostem, abychom trhy pořádali každý týden, vznesli jsme tento požadavek k jednání. A podařilo se. Po mnoha diskusích se nově zvolení zástupci města Mělník rozhodli vyslyšet tyto žádosti a podpořili každotýdenní pořádaní trhů. A tak za této podpory, která je úcty hodná, budete moci přicházet každou sobotu od velikonoc do dušiček v čase od 8.00 do 12.00 hod. na nám. Míru, s vyjímkou soboty Mělnického vinobraní, kdy se trh nekoná.

Zpestřením budou tři slavnostněji laděné jarmarky s kulturním programem, které budou s prodlouženou dobou konání od 8.00 do 17.00 hodin.

Společně se tak můžeme těšit na první z nich, Velikonoční jarmark, který odstartuje celý letošní ročník trhů již v sobotu 4. dubna. Bude opět trochu slavnostnější a stejně jako v minulých letech doplní jarmareční atmosféru dobrá muzika, divadélko a tématická dílna pro děti. Dalším celodenním trhem bude 9.května Řemeslný jarmark a 31.října závěrečný Dušičkový jarmark.

Každotýdenní součástí trhů se stane i zavedený Bleší trh spolupořadatelů občanského sdružení Přátelé Želvy.

Dalším uskutečněným krokem na váš podnět, je aktualizace internetových stránek – www.melnicketrhy.cz . Změněn je nejen vzhled, ale i struktura stránek. Na stránkách můžete sledovat i komentovat průběh jednotlivých trhů a dozvíte se vše podstatné o aktuálním dění. Novinkou je i pravidelně aktualizovaná mapa tržnice s jednotlivými prodejci v daných termínech.

Na závěr dobrých zpráv, přinášíme jednu i prodejcům. Věříme, že vítanou novinkou bude pro ně v letošním roce bezplatná účast. Symbolicky bude zpoplatněn pouze mobiliář k zapůjčení. S ohledem na tuto skutečnost jsme sice zpřísnili pravidla pro registraci a účast prodejců, avšak na oplátku nabízíme ty nejlepší podmínky pro jejich spokojenost. Dbát budeme hlavně na kvalitu prodávaného sortimentu.

Doufáme, že tato zásadní proměna Mělnických trhů přispěje k jejich rozšíření, získá povědomí u návštěvníků a prodejců i mimo město Mělník a stanou se tak významnou akcí pro celý region. Srdečně vás tedy zveme na náměstí Míru k nákupu čerstvých potravin a kvalitních výrobkůči jen k setkání a popovídání s přáteli nově každou sobotu.

Pro více informací nás kontaktujte přes e-mail: info@melnicketrhy.cz nebo navštivte internetové stránky www.melnicketrhy.cz

Těšíme se na Vás, Studio Eko-Logika, o.s.

zdroj: Tisková zpráva Studia Eko-Logika, o.s.

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.

Přehled komentářů

  1. Musíme jet na Mělník.... (Anna Spěváčková, 18.3.2015 11:17:47) Odpovědět

    Závidím. U nás v Neratovicích po dlouhém váhání, kdy už byla většina prodejců "zaháčkovaná" jinde, byly zahájeny farmářské trhy vždy v pátek dopoledne. Tedy v době, kdy po městě chodí maximálně babky v důchodu a matky s kočárky. Kdo přijede z práce odpoledne nebo k večeru, má smůlu. Provozování svěřilo město soukromníkovi Pavlu Svobodovi z Kotovic, který, jak se povídá, podivně vede čtvrteční trhy na parkovišti, kde prodávají hlavně Vietnamci. Prodejci potravin na těchto trzích klidně za pultem kouří, stánky nebývají vždy řádně označené, chybí stojany na kola, není vyvěšen tržní řád...vše je radnicí tolerováno. Výběr poplatků, jak tvrdí prodejci, je také diskutabilní. Když jsem kritizovala provozování těchto trhů, bylo mi některými čtenáři nerátek naznačeno, že můžeme být rádi, že je VŮBEC máme a držet hu...ústa. Farmářské trhy prý už nebudou, stánků bylo poskrovnu. Škoda. Upadáme a upadáme. Tak nezbývá, než jet na Mělník. Pokud se tam dostaneme veřejnou dopravou, kdo jak to s ní od dubna bude...


end is near

Kontakt

iSoutok.cz