Jak vyřešit parkování na sídlištích v Kralupech?

Náš seriál o řešení problematiky parkování na sídlištích měst zakončíme v Kralupech nad Vltavou. Na otázku položenou vybraným lídrům: ,,Jak lze podle Vás řešit neodstatek parkovacích míst na sídlištích?” odpověděli Tomáš Pekárek /ANO/ a Antonín Seidel /ČSSD/. Třetím osloveným byl Libor Lesák /ODS/, od kterého odpověď nedorazila. Podle našich informací z důvodu dovolené. Jeho odpověď doplníme později, případně bude osloven s jinou otázkou.

Odpovědi jsou zveřejněny v pořadí, ve kterém jsme je obdrželi.

Tomáš Pekárek /ANO/

,,Především bychom si měli říci, že otázka parkovacích ploch by neměla být řešena pouze ve vztahu k sídlištím. Tuto problematiku je potřeba řešit komplexně a hlavně koncepčně v celém městě i s potenciálem do budoucna. V tomto směru jsme zatím trochu v nevýhodě, protože nevíme jakou koncepci rozvoje města, respektive centra města, momentálně úřad sleduje. Avšak ANO nespí. Studujeme podobná řešení v jiných městech, kde toto choulostivé téma mají již za sebou. Je nutné poučit se nejen z jejich chyb, ale i úspěchů. Leckdy není třeba vymýšlet něco již dávno vymyšlené. Jako příklad můžeme uvést třeba město Sokolov, jehož tehdejší plán si můžete prohlédnout zde (odkaz). Podobnou analýzu bude potřeba zpracovat i pro naše město a rozhodně bude nutné jí svěřit do rukou fundovanému subjektu, například dopravním katedrám některých VŠ.

Jak je vidět, následná řešení se nabízejí konzervativní, kdy bychom mohli rozšířit stávající parkovací plochy například tak, že trochu „ukrojíme“ zeleně a místo podélného stání zavedeme stání šikmé. Takové plochy ve městě jsou a tímto způsobem získáte až o 70% parkovacích míst více. Možností je také zřízení parkovacích zón, kdy by občané města získali na registrovaná vozidla nepřenosnou parkovací kartu (odkaz). Centrum a blízké ulice trpí na zaplnění auty z okolí, kterými se lidé dopravují na vlaky do Prahy. Minimálně rozšíření parkoviště před nádražím je nasnadě. Je to pár měsíců, kdy mi bylo řečeno, že se v této věci intenzivně jedná, ale stále se nic neděje, přestože jde o věc, která trápí velkou spoustu lidí.

Nabízejí se však i lehce kontroverzní možnosti, jako redukce některých zatravněných dvorů na sídlištích ve prospěch parkovišť, byť třeba s využitím tzv. zatravňovaní dlažby. Je to velký zásah, ale paneláky neposuneme a aut je stále více. Případně stavba parkovacích domů s podporou dotací, či soukromých subjektů, jako je to v dnešní době stále častější (odkaz). Hlavně parkoviště před nádražím by k tomuto účelu bylo vhodné, parkoviště v Nerudově ulici vedle pošty, nebo na Cukrovaru na ploše vedle plaveckého bazénu. O takto rozsáhlých změnách by ale měli rozhodnout občané, proto si myslíme, že v případě zásadního rozvoje města bychom měli uvažovat o nějaké formě místního referenda, či minimálně rozsáhlé ankety. Ne však tak ledabyle a bez pozdějšího efektu, jako tomu bylo v případě pokácení vzrostlých stromů při rekonstrukci ulice Revoluční v Lobečku.

Je příliš snadné bodově vyjmenovat pár možností a pak si zatleskat. Takovou politiku dělat nechceme a věřím, že ani lidé ji takovou nechtějí. Téma si zaslouží mnohem více prostoru. Především se ale musí chtít a intenzivně komunikovat. Znovu zdůrazňuji, jednotlivá krátkodobá řešení nemají dostatečný přínos, je třeba pracovat koncepčně i s výhledem na další roky. Inspirací je kolem nás dostatek."

Prezentace - analýza parkování v Sokolově.

(pozn. red.: externí odkazy a prezentace jsou součástí odpovědi Tomáše Pekárka)

Antonín Seidel /ČSSD/

,,Vzhledem ke skutečnosti, že tato sídliště byla projektována v době mnohem menšího rozvoje automobilismu, parkovací místa v jejích okolí nedostačují. Jejich rozšiřování na úkor zeleně či dětských hřišť je jen těžko přijatelné a pokud by k němu mělo dojít pak jen po diskusi s místními. Výstavba parkovacích domů je finančně velmi náročná.

Jednoduchá odpověď neexistuje. Parkování by mělo být řešeno v rámci celkové revitalizace sídlišť, přičemž nová místa by měla vznikat především efektivnějším využitím stávajících ploch. Pomoci může i podpora alternativních způsobů dopravy, hromadné dopravy a podobně."

Lídrům za jejich odpovědi děkujeme!


Pokud v říjnových volbách kandidujete a rádi byste na iSoutoku také zveřejňovali své názory, napište nám!

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz