Jak vyřešit parkování na sídlištích v Neratovicích?

Ze tří oslovených lídrů neratovických kandidátek jsem obdrželi jedinou odpověď - od starostky města Lenky Mrzílkové (Neratovice jinak). Popisuje kroky, které již město učinilo a které se připravují a budou k rozhodnutí na novém zastupitelstvu.

Jak starostka Lenka Mrzílková na náš dotaz: ,,Jak lze podle Vás vyřešit nedostatek parkovacích míst na sídlištích” odpověděla?

Lenka Mrzílková (Neratovice jinak)

,,Řešením dopravy v klidu, která samozřejmě zahrnuje parkování vozidel ve městě, se zabýváme v Neratovicích systematicky a již jsme provedli několik kroků. Možnost využít nabídky provozovatelů parkovacích automatů, kteří bez předchozí důkladné analýzy slibovali vyřešení problémů s parkováním pouhým zavedením placeného stání, jsme odmítli.  Ve spolupráci s dopravní fakultou  ČVUT jsme nechali zpracovat studii, která se stala podkladem pro návrh řešení situace v nejkritičtějších lokalitách města. Tato koncepce, rozpracovaná do více variant, byla představena radě města a zastupitelům.V úvahu připadají i možnosti zavedení parkovacích zón, rezidenčních stání nebo jejich kombinace. Vzhledem k tomu, že všechny navržené varianty jsou postaveny na dostatečném počtu parkovacích míst, je třeba nejprve vybudovat odstavné parkoviště tam, kde mají obyvatelé vracející se domů z práce největší problém zaparkovat. A to je celá oblast sídliště od ulice Dr. E. Beneše až Na Výsluní. Vybudování parkoviště, které má být zabezpečeno před cizími osobami, doporučila rada města v souladu se schváleným strategickým plánem zařadit do plánu investic na příští rok. Poté bude na rozhodnutí nového vedení města, které z navrhovaných řešení vyhodnotí jako nejvhodnější.

Město však potřeby parkování monitoruje průběžně a provádí alespoň částečná dopravní opatření. Nyní jsme vyznačili nová parkovací místa tam, kde to šířka vozovky a dopravní provoz umožňují, a to i  v jednosměrných komunikacích a částečně na chodnících. Jedná se ale o dočasné řešení, aby měli občané možnost zaparkovat bez porušení předpisů a následných postihů. Je však velmi těžké vyhovět všem obyvatelům, když například  někteří vlastníci automobilů požadují možnost parkování ve vnitroblocích sídliště, ale druzí upřednostňují klid a možnost volného pohybu dětí. Řešením by v takovém místě mohlo být zavedení obytné zóny s omezením rychlosti a možností parkování na vyznačených místech.

Zklidnění dopravy chceme dosáhnout i podporou využívání cyklistické dopravy ve městě, pro kterou nyní plánujeme zpracování strategie pro vybudování bezpečných podmínek pro cyklisty. A také by ke snížení dopravní zátěže mělo přispět rozšíření vlakové dopravy při využití dvou nových vlakových zastávek, o jejichž výstavbě nyní jednáme se Správou železničních dopravních cest.”

Pavel Šanda (ČSSD) (doplněno 25.8.)

,,Neratovická sídliště nebyla projektována na situaci, kdy téměř každá rodina má jeden až dva vozy. K tomu v Neratovicích parkuje řada lidí se svými služebními auty.

V současné době v Neratovicích přibývají parkovací místa na úkor chodníků a přehlednosti vjezdů do komunikací. Toto řešení nepovažuji za vhodné.

Na problém parkování na sídlištích neexistuje zázračné řešení. Ostatně to je také důvod, proč ve volební kampani nebudeme předstírat, že existuje.

Nabízí se několik možností řešení, například vybudování záchytného parkoviště, zjednosměrnění některých ulic a přeměna jednoho pruhu na parkoviště či stavba parkovacího domu.

To první by znamenalo další zábor půdy v blízkosti města s tím, že přesto budou řidiči nadále vyhledávat parkování blíže svým bytům. To druhé zhorší průjezdnost ulic. To třetí je zase velmi nákladné.

Rozumné řešení bude muset zahrnovat vyváženou kombinaci různých řešení podle konkrétní situace na konkrétních místech. Bude ale také třeba motivovat vlastníky vozidel, aby parkovali alespoň jedním ze svých vozů dále od centra sídlišť.

Prioritou při všech řešeních by mělo být to, aby měl každý možnost přijet ke svému domu s nákupem, s dětským kočárkem, s osobou se sníženou pohyblivostí, apod. a odjet zaparkovat třeba i o něco dál od svého bytu.

Důležité také je, aby se městská policie v nočních hodinách pohybovala po městě tak, aby to výrazně zvýšilo prevděpodobnost dopadení těch, kdo vykrádají auta, kradou z nich benzín či kradou automobily.

Jsem přesvědčen o tom, že neratovičtí komunální politici všech politických barev, stejně jako občané města vědí moc dobře, že vyřešit v našem městě parkování je velmi obtížné.

Pro ČSSD Neratovice je důležité, aby se toto řešení hledalo na základě široké shody s respektováním zájmů všech občanů a bez nepromyšlených až partyzánských akcí ve snaze uspokojit jednu skupinu občanů na úkor jiné.

Pokud nás voliči svými hlasy vyšlou do koalice, budeme tuto záležitost detailně probírat i s opozicí. Pokud nás vyšlou do opozice, pak to samé budeme žádat od koalice. A v neposlední řadě mohou také velmi pomoci podněty občanů, protože ti znají situaci ze své každodenní zkušenosti."

Dodejme, že odpověď paní starostky dorazila jako vůbec první ze všech tří měst a oslovených lídrů. Z nich jsme se v Neratovicích pokusili oslovit ještě zastupitele a dřívějšího starostu města Tomáše Roitha, bohužel, mail, který uvádí v kontaktech na stránkách města je již nefunkční. Oslovili jsme též lídra ČSSD Pavla Šandu, odpověď od něj jsme však v termínu a prozatím ani po něm neobdrželi. Podle všeho však sociální demokraté své původní přes rok staré myšlenky k problematice parkování korigují, protože jeden z původních návrhů, vybudovat parkoviště místo parku v Masarykově ulici, již na jejich Facebookových stránkách zřejmě není.

ČSSD Neratovice

zdroj: Facebook ČSSD Neratovice, leden 2013: ,,Situace s parkováním v Masarykově ul. poblíž Gymnázia Františka Palackého je už delší dobu neudržitelná a dala by se vyřešit investicí - zbudování parkoviště na ploše parčíku před areálem Fotbalového stadionu." Nyní již zřejmě ČSSD tuto variantu neprosazuje.

Vyjádření Pavla Šandy k této části textu (doplněno 25.8):

,,Dobrý den,

byl jsem upozorněn na tuto pasáž ve vašem článku:

"Dodejme, že odpověď paní starostky dorazila jako vůbec první ze všech tří měst a oslovených lídrů. Z nich jsme se v Neratovicích pokusili oslovit ještě zastupitele a dřívějšího starostu města Tomáše Roitha, bohužel, mail, který uvádí v kontaktech na stránkách města je již nefunkční. Oslovili jsme též lídra ČSSD Pavla Šandu, odpověď od něj jsme však v termínu a prozatím ani po něm neobdrželi."

Rád bych Vás upozornil na skutečnost, že jste mě neoslovili. Ještě jsem si pro jistotu prošel e-mailovou schránku a žádný e-mail s tímto dotazem jsem v ní nenašel.

"Podle všeho však sociální demokraté své původní přes rok staré myšlenky k problematice parkování korigují, protože jeden z původních návrhů, vybudovat parkoviště místo parku v Masarykově ulici, již na jejich Facebookových stránkách zřejmě není."

Žádný návrh místní organizace ČSSD vybudovat parkoviště místo parku v Masarykově ulici nikdy neexistoval. Proto také byl unáhlený příspěvek jednoho člena v tomto duchu smazán z FB stránky ČSSD Neratovice. I autor si rychle uvědomil, že jde o hloupost."

Vyjádření redakce iSoutok.cz:

Dotaz byl panu Šandovi zaslán na jeho mailovou adresu, která je veřejně dohledatelná (např. zde u článku pana Šandy z 31.10.2013) současně s dotazy na oslovené ze všech tří měst.Zpráva se nevrátila jako nedoručená. Příspěvek na Facebook ČSSD Neratovice byl vložen autorem ,,ČSSD Neratovice" a podle data printscreenu je pojem ,,rychle" zřejmě vnímán jinak redakcí a jinak autorem, který ho ,,rychle odstranil".

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.

Přehled komentářů

 1. Zelená pro Neratovice (Tom, 21.8.2014 12:11:45) Odpovědět

  Dobrý den,
  možná by stálo za to oslovit s tímto tématem lídra strany Zelená pro Neratovice - Tady jsme doma, paní Spěváčkovou. Její názor ( možná má i koncepci) bude asi rozdílný od názoru starostky Mrzílkové ale to neznamená, že je špatný.
  Děkuji

 2. . (Pepan, 21.8.2014 14:23:41) Odpovědět

  Přesne tak..názor odborníka Mgr. Anny spevackove tu zcela chybi..jen ona jedina ma spravne reseni..:)

 3. Pro Pepana (Oldřich, 21.8.2014 15:24:45) Odpovědět

  Prosím Pepana, aby mi vysvětlil, jaký je paní Spěváčková odborník na dopravu v klidu.

 4. Program (Tom, 21.8.2014 15:43:51) Odpovědět

  Prosím nechme paní Spěváčkovou v klidu vyjádřit. Víme, že tyto stránky navštěvuje, tak uvidíme. Na jejich stránkách jsem zatím nějaký konkrétní program nenašel.
  Dík

 5. parkoviště místo pole (Anna Spěváčková, 21.8.2014 20:26:30) Odpovědět

  Paní starostka jako členka rady města hlasovala pro vybudování tzv. odstaveného parkoviště. "... je třeba nejprve vybudovat odstavné parkoviště tam, kde mají obyvatelé vracející se domů z práce největší problém zaparkovat. A to je celá oblast sídliště od ulice Dr. E. Beneše až Na Výsluní. Vybudování parkoviště, které má být zabezpečeno před cizími osobami, doporučila rada města v souladu se schváleným strategickým plánem zařadit do plánu investic na příští rok." Škoda, že se nezmínila, že parkoviště o rozloze dva hektary by mělo být vybudováno vedle sídliště na místě obdělaného pole s velmi kvalitní černozemí. Na parkoviště by se vjíždělo mezi dvěma panelovými domy, kudy chodí děti na hřiště a prostor funguje jako rekreační zóna. Vybudováním parkoviště a komunikace by došlo ke zhoršení životního prostředí tisíce lidí na sídlišti, byla by ohrožena bezpečnost dětí, které zde mají jedinou možnost, jak bez ohrožení si zde hrát a sportovat. Je ostuda města, když se jeho vedení rozhodne zničit pole s kvalitní půdou jen kvůli tomu, aby lidé zaparkovali auta, jako by nebyla jiná možnost. Je ostuda, že vedení města zvolilo variantu, která ohrozí bezpečnost dětí!

 6. A řešení (IR, 21.8.2014 20:50:47) Odpovědět

  Příspěvek paní Spěváčkové ja zajímavý. Bohužel neobsahu řešení.

 7. pro Oldřicha (Pepan, 21.8.2014 21:25:47) Odpovědět

  to byla samozřejmě ironie :) magistra je přece odborník na vše..krom kvantové fyziky bohužel...

 8. IR (Pavel, 21.8.2014 21:45:59) Odpovědět

  IR bude chudý či chudá duchem. Co je to neobsahu? Nauč se psát když se chceš ptát!

 9. Nezapomeňte (Roman, 21.8.2014 22:18:13) Odpovědět

  Nezapomeňte, že paní Anna Spěváčková bydlí hned vedle zmíněného území s potencionálně navrhovaným parkovištěm. Takže nejde ani tak o tisíce lidí jako o ní samotnou. A žádné auto nemá.

 10. úcta k půdě (Anna Spěváčková, 21.8.2014 22:49:43) Odpovědět

  Romane, pokud se týká významu půdy, pak si asi nevíte, že horních 30 cm orné půdy obsahuje asi 110 tun uhlíku na hektar. Nevím, jestli vám to něco říká, ale snad pochopíte, co znamená orná půda pro pohlcování uhlíku vzhledem k pokračujícímu globálnímu oteplování. Kromě toho je orná půda bohatství státu, je nutné ji chránit a mít v úctě. Budeme ji v budoucnosti moc potřebovat. Kdo ničí půdu, je zločinec. Jenže vy nechápete, že někdo nemyslí na sebe, ale na své potomky. Podsouváte mi své vlastní sobecké zájmy. No a bezpečnost dětí na sídlišti je vám, jak je vidět, zcela lhostejná.

 11. zajímavé.... (Anna Spěváčková, 21.8.2014 23:02:08) Odpovědět

  Milý Oldřichu, a paní Mrzílková JE odborník na dopravu? Není a přesto nezpochybňujete její odpověď. Jak je to možné? Že by existovala různá měřítka pro hodnocení lidi? Paní Mrzílková JE pro vás odborník, i když vystudovala tělesnou výchovu a biologii, a má znalosti o dopravě tak jedině na vodě. Paní Spěváčková NENÍ odborník na dopravu, protože vystudovala chemii, biologii a ekologii a nemá auto. Což je v dnešní době trestuhodné.

 12. vazena magistro... (Pepan, 22.8.2014 6:40:02) Odpovědět

  Paní mrzilkova prezentuje závěry jakesi studie kterou si mesto zadalo..nikoliv sve..

 13. jistě (Anna Spěváčková, 22.8.2014 7:02:18) Odpovědět

  Paní Mrzílková prostě papouškuje dokument, který vypracovali na ČVUT bez jakékoliv úcty k městu a jeho obyvatelům; vedoucí dopravy Gottfried jej bez námitek (jak by také něco namítal, je přece dopravák a nějaká půda a bezpečnost ho nezajímají, kromě toho se už předem vědělo, že bude v konkurzu na vedoucího vybrán) převzal a předložil radě, rada ho opět bez přemýšlení schválila....A paní Mrzílková, jak je u ní obvyklé, spoléhajíc se na SVÉ úředníky, vám vše odpapouškovala....a to jsou bohužel fakta. Chodím čtyři roky na zasedání zastupitelstva, znám dobře její ne-práci a ne-starostování.

 14. Parkování (Tom, 22.8.2014 7:37:40) Odpovědět

  Nechme teď starostku starostkou a vraťme se k mé původní otázce. Má strana Zelená pro Neratovice nějaké koncepční, či jiné konkrétní řešení, které řeší parkování v Neratovicích?
  Děkuji.

 15. Neratovice (čtenář, 22.8.2014 8:11:48) Odpovědět

  cyklický stav variant kritiky v Neratovicích:
  a) starostka říká svůj názor - je to špatně, nevyužívá odborníky
  b) starostka říká názor odborníků - je to špatně, papouškuje
  c) starostka říká názor odborníků korigovaný svým názorem - je o špatně, starostka zasahuje do práce odborníků
  d) starostky odpověď je založena na jiném podkladu - je to špatně

  A tak já mám jasno. Přidám se těm, kteří hledají řešení, ne prázdnou kritiku vždy, všeho a všech.

předchozí
1 | 2 | 3 následující

balisety stop

Výkop

Kolo první - zastupitelstvo

Kolo druhé - mediální (Mělnický deník) (iDnes.cz)

Kolo třetí - kolik stálo dopravní značení na Pražské

Kolo čtvrté - Za co může policie a za co město?

Kolo páté - konec balisetů?

Kontakt

iSoutok.cz