Kam jdou peníze z heren na Mělníku, v Kralupech a v Neratovicích?

V prvním článku o hernách na Mělnicku jsme zjistili, že města získají do svého rozpočtu z provozu heren celkem kolem 25.000.000,- korun. Také jsme došli k závěru, že pravidelný hráč nahází do automatů v průměru 45.000,- korun ročně. Dnes se podíváme, jak města se získanými penězi nakládají.

A můžeme konstatovat, že využití peněz v Kralupech a na Mělníku je podobné – peníze z automatů si rozdělují zejména sportovní celky nebo město investuje do sportovních zařízení. Podle sdělení Heleny Vavřinové, tiskové mluvčí města Mělník: „příjem v r. 2012 svou výší 9,45 mil. Kč pokrýval zcela provozní příspěvky do sportu a část investic do sportovišť.“ V Kralupech pak téměř devítimilionový příjem použili podle Lenky Moravcové, referentky města, následovně: „Zastupitelstvo města rozhodlo rozdělit došlé finanční prostředky do sportovního odvětví. Největší částka bude investována do opravy ledové plochy zimního stadionu v Kralupech nad Vltavou a zbylá částka bude přidělena jako příspěvek sportovním oddílům.“

Trochu odlišný přístup zvolili v Neratovicích, kde získané prostředky investovali zejména do bezpečnosti. Jak nám sdělila starostka Lenka Mrzílková /Neratovice-jinak/: „Před změnou zákona bylo o prostředcích získaných jako odvod z VHA na veřejně prospěšné účely rozhodováno samostatně. V roce 2012 byly tyto prostředky použity na modernizaci kamerového systému MěP, na prevenci v oblasti dopravní výchovy (rekonstrukce dětského dopravního hřiště), na kamerové zabezpečení veřejného hřiště u DDM a na pořádání dětské olympiády. Nyní jsou odvody z  VHP a VHA a správní poplatky z VHA  příjmovou složkou rozpočtu a jako takové jsou přerozdělovány v rámci výdajů. Žádné rozhodnutí o konkrétním účelu využití těchto finančních  prostředků  nebylo zastupitelstvem přijato, v rámci výdajů města jsou však i nadále financovány formou dotací aktivity  v oblasti sportu,  školství a kultury a v sociální oblasti (vyjma služeb provozovaných městem, které jsou financovány přímo) - na rok 2013 ve výši přesahující 5 mil. Kč.“

V příštím článku se zaměříme na bezpečnost a další obtěžující vlivy v okolí heren. V posledním připraveném článku pak popíšeme, jak k hernám přistupují ve Štětí.

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz