Kašpárek Mělník – rozhovor o občanském sdružení pro děti a rodiče

Občanské sdružení Kašpárek Mělník působí ve městě již čtrnáctým rokem. Pro rodiče dětí do šesti let věku je prostorem, kde mohou rozvíjet schopnosti své i svých dětí a také místem, kde přijdou do společenského kontaktu s jinými rodiči. Při občanském sdružení funguje také miniškolka. Přečtěte si rozhovor o Kašpárku s Michaelou Kubalovou.

Kdy vzniklo občanské sdružení Kašpárek Mělník?

Na podzim roku 1999 se začaly scházet neformálně maminky a zprovoznily herničku v MŠ Slovany, 10.4. 2010 vzniklo občanské sdružení mateřské centrum Kašpárek, v roce 2003 bylo sdružení přejmenováno na Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o. s.  (podrobná historie centra je uvedena na http://www.kasparek-melnik.cz/?page_id=235 )

Pro koho je určeno, jakým aktivitám se věnuje?

Poskytujeme služby převážně rodičům s dětmi 0- 6 let, ale z naší nabídky si vyberou i ostatní, protože pořádáme vzdělávací kurzy, semináře, cvičení pro dospělé apod. 

Naše aktivity by se daly rozdělit do několika okruhů: jsou to volnočasové aktivity pro děti a dospělé (herny, kroužky pro děti, joga, cvičení pro zdraví, jednorázové akce pro rodiny), vzdělávací aktivity - interaktivní přednášky, semináře, besedy s odborníky - aktuálně beseda s MUDr. Němečkem - Alergie u dětí (23.9.), kurzy pro nastávající rodiče, konzultace s terapeutem, provoz miniškolky, provoz Zahrady u RC (veřejné hřiště), ostatní služby - půjčování monitorů dechu a dalších pomůcek pro novorozence, informační služby, knihovna apod. Informace o našem programu a akcích je vám k dispozici na www.kasparek-melnik.cz .

Ceny za účast na vašich akcích jsou v porovnání s jinými nabídkami směšné. Jak se Vám daří je držet tak nízko? Potřebujete pro své aktivity podporu nových sponzorů?

Jsme neziskovou organizací, jejímž cílem je zachovat cenovou dostupnost pro všechny. Nízké ceny můžeme držet jen díky hodinám  bezplatné dobrovolnické práce našich členů a spolupracovníků.  Získávání sponzorů je jednou z našich slabších stránek, pravidelně se snažíme sponzory oslovovat, ale i s přihlédnutím k ekonomické situaci, je to rok od roku horší. Máme ale dlouhodobé sponzory jako Lékárna Centrum a Botky Amina, kterým patří náš dík.

Možná si každý představí, že by nám nemohl pomoci a chceme statisícové částky, ale nám pomůže 500 či 1000 Kč, za ty už můžeme koupit toner do tiskárny, zaplatit vytápění na týden a tak podobně.

Jak funguje miniškolka, kterou provozujete? Může pro rodiče nahradit "tradiční školku"?

Miniškolka funguje pro děti od 2 do cca 4 let, po dohodě bereme i mladší děti. Většinou navštěvují děti miniškolku Rolnička pravidelně jeden, dva nebo tři dny v týdnu. Fungujeme od 8 hodin do 12 hod, tedy v dopoledním režimu. Kapacita je 8 dětí denně, k dispozici jsou dvě pečovatelky. Děti mají pravidelný režim, podobný tomu školkovému, přijdou, hrají si, cvičí, tvoří, snědí svačinku a v případě pěkného počasí jdou ven. Bohužel tradiční školku zatím nahradit nemůžeme, protože jsme schopni zajistit jen dopolední péči. O prodloužení a rozvinutí miniškolky uvažujeme, ale narážíme tím hlavně na počáteční investici, kterou bychom museli investovat do úprav prostor a vybavení. 

Jak se zájemci mohou stát členy Kašpárku? Na koho se mají obrátit?

 

U této otázky bych ráda doplnila, že naše služby mohou využívat všichni bez ohledu, zda jsou naši členové či nikoliv. Členem sdružení se může stát každý, kdo má zájem podílet se aktivně na činnosti sdružení, tj. kdo přidá ruku k dílu. Obrátit se mohou na předsedkyni sdružení, případně ostatní členy RC Kašpárek nebo nás mohou kontaktovat e-mailem na rc.kasparek@email.cz .

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz