Kolik berou starostové Mělníka, Neratovic a Kralup?

Tušíte, jakou mzdu pobírají starostové a místostarostové Mělníka, Neratovic a Kralup? Dotazováním v okruhu známých jsme zjistili, že lidé moc přesnou představu nemají a odhady se pohybovaly od třiceti do osmdesáti tisíc. Pravda je někde uprostřed.

Věc, která zajímá dost lidí, ale jak jsme zjistili, málo jich má o mzdě starostů správné představy. Obecně se dá říci, že odměna starosty vychází ze základního platu a příplatku za počet obyvatel. Hrubá mzda starosty ve městě velikosti Mělníka se tak podle nařízení vydaného vládou bude pohybovat kolem 55 000,- korun měsíčně. Platy místostarostů jsou o cca 10 tisíc nižší. O něco nižší jsou samozřejmě platy vedení města Kralupy a Neratovice, které mají méně obyvatel. Měsíční odměny náleží i radním (cca 2 000,-), předsedům výborů (cca 1 650,-) komisí (cca 1 300,-) a zastupitelům (cca 460,-). Odměny pro neuvolněné zastupitele, radní atd. se v jednotlivých městech mohou výrazně lišit, tato čísla berte pouze jako orientační. Pokud je zastupitel nebo radní zároveň předsedou výboru nebo komise, nárok na měsíční odměnu se sčítá.

Je to hodně nebo málo?

Záleží na úhlu pohledu. Pokud budeme odměnu pro vedení měst poměřovat průměrnou mzdou nebo pokud vezmeme v úvahu medián příjmů obyvatel, jedná se samozřejmě o velmi dobré mzdové ohodnocení. Jiným pohledem ale zjistíme, že vzhledem k odpovědnosti to žádná sláva není. Srovnáme - li plat starostů s obvyklým platem ředitele firmy o 100 zaměstnancích, je to pouhý zlomek jeho odměny. Jak vyplývá ze mzdových statistik, ředitelé firem s podobným počtem zaměstnanců nebo obratem v podobné výši, jako mají Mělník, Neratovice a Kralupy roční rozpočet, pobírají každý měsíc mzdu ve tří až čtyřnásobné výši. Celých 17% ředitelů takto velkých firem má pak dokonce téměř šestinásobný plat. Společenská odpovědnost ředitelů je přitom zpravidla o několik řádů nižší, než odpovědnost vedení měst.

Odpovědnost i rizika jsou veliká

Málokdo by se pak chtěl dobrovolně ocitnout v situacích, které výkon povolání starosty přináší. Loňské povodně jsou toho příkladem. Závažnou starost pak může starostům přinášet složitost zákonů, kterými se musí řídit. Příkladem je zákon o zadávání veřejných zakázek, kdy každá významná investiční činnost města může díky nejednoznačnému výkladu některých ustanovení přinést starostům nemilé oplétačky se zákonem.

Nezáviďme jim

Pokud se tedy starostové o svá města skutečně starají, bylo by na místě vyjádřit jim spíše úctu a poděkování, než jim pouze závidět na tuzemské poměry nadprůměrné ohodnocení. Ztráta soukromí, odpovědnost v rozhodování a vystavení se rizik, která z výkonu veřejné funkce vyplývají, nejsou malým nákladem, který s jejich prací souvisí.

Pokud vás zajímá více o odměnách zastupitelů, přečtěte si nařízení vlády, kterým se odměna stanovuje: http://www.smocr.cz/getFile.aspx?itemID=790589 (soubor ve formátu .DOC)

Zdroj: Svaz měst a obcí, www.vlada.cz, ČSÚ

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz