Komise a výbory. Které město jich má nejvíce? Co víme o jejich práci?

Rozhodli jsme se udělat srovnání měst v počtu výborů a komisí. Ze zákona o obcích má každé zastupitelstvo povinnost ustanovit kontrolní a finanční výbor. Vznik dalších výborů (jako poradních orgánů zastupitelstva) a komisí (jako poradních orgánů rady města) je již čistě v kompetenci zastupitelů a radních. Které město má nejvíce rádců? Čemu se věnují? Jaké mají odměny?

Město Mělník má podle svých webových stránek ustanoveny tyto komise a výbory:

 • Komise pro regeneraci
 • Komise stavební a dislokační
 • Dopravní komise
 • Volnočasová komise
 • Komise vinobraní
 • Povodňová komise města Mělníka
 • Povodňová komise obce s rozšířenou přenesenou působností
 • Bezpečnostní rada města
 • Finanční výbor
 • Kontrolní výbor

U každé komise uvádí město seznam členů, kdo je předsedou a kdo tajemníkem. Zápisy, termíny jednání nebo usnesení nejsou na webu města Mělníka uvedeny. Totéž platí pro výbory. Pokud odečteme povodňové komise, které jsou zřízené za zvláštním účelem a vymykají se charakteru jiných komisí, dojdeme k závěru, že město Mělník má celkem 8 komisí a výborů.

V Neratovicích jsou radou města zřízeny tyto komise a zastupitelstvem tyto výbory:

 • Komise pro vzhled města a životní prostředí
 • Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch
 • Komise zdravotní a sociální
 • Komise pro správu majetku
 • Komise bytová
 • Komise Městské nemocnice
 • Komise prevence kriminality
 • Redakční rada
 • Osadní výbor Mlékojedy
 • Finanční výbor
 • Kontrolní výbor

U každé komise a výboru je uveden seznam členů, předseda a společný kontaktní mail pro celou komisi. U členů, kteří jsou zastupiteli, pak i další kontakty. U výborů je i výpis věcí, kterými se ze zákona výbor může zabývat. Obdobně jako u Mělníka se nedočtete, kdy a na jaké téma komise jednala a stejně tak nemáte možnost podívat se na usnesení z jednání. Neratovice mají zřízeno 11 komisí a výborů. Přestože samozřejmě pracují i povodňové komise, v tomto výčtu na stránkách města chybí. Nepovažujeme to ale za nedostatek, jejich práce je z podstaty jiná, než u ostatních zřizovaných komisí.

V Kralupech nad Vltavou schválili radní a zastupitelé tyto komise a výbory:

 • Ekologická komise
 • Finanční výbor
 • Komise dopravní a výstavby
 • Komise pro centrum města a výstavbu nového MěÚ
 • Komise sociální, zdravotní a prevence kriminality
 • Kontrolní výbor
 • Majetkoprávní a bytová komise
 • Redakční rada
 • Rozpočtová komise
 • Sociálně-právní ochrana dětí
 • Sportovní komise
 • Školská a kulturní komise
 • Povodňová komise

Celkem je tedy v Kralupech zřízeno (opět nepočítáme povodňovou komisi) 12 komisí a výborů. U nich se pak můžete dovědět seznam členů, jméno předsedy a objeví se výpis vysvětlující práci a postavení výborů a komisí vůči městu (zastupitelstvu a radě). Stejně jako u ostatních měst chybí zápisy, usnesení, zde chybí i kontakty na předsedy komisí nebo výborů.

Nejvíce komisí a výborů tak mají zřízeno v Kralupech nad Vltavou (12), v Neratovicích radí zastupitelům a radním 11 týmů, nejméně jich pak je na Mělníku (8). V žádném z měst se nedozvíme nic o jejich činnosti, tzn. termíny jednání, zápisy nebo usnesení z jejich schůzek. A pokud snad ano, tak ne ze stránek, kde jsou komise a výbory na webech měst zveřejněny.

Podle zákona o obcích mají členové komisí a výborů právo na odměnu dle rozhodnutí zastupitelstva. U výborů je pak zákonem dáno, že jeho předsedou musí být některý ze zastupitelů (u komisí toto pravidlo neplatí). O peněžitých odměnách nebo darech do 20.000,- korun rozhodují rady měst, nad tuto částku musí přidělení odměny nebo daru členům komisí schválit zastupitelstvo. Častější ovšem je, že je zastupitelstvem schválena pravidelná měsíční odměna za jejich činnost. Její výše se pak zpravidla pohybuje do 2.500,- korun měsíčně. Odměny za výkon funkce zastupitele a člena (či předsedy) komise a výboru se sčítají.

V Neratovicích schválili usnesením zastupitelstva (11.11.2010) měsíční odměny pro předsedu výboru nebo komise ve výši 2 010,-Kč, odměna pro člena výboru nebo komise ve výši 1 660,-Kč.

Na Mělníku a v Kralupech nad Vltavou se nám nepodařilo výši odměn v usneseních zastupitelstva dohledat (zpravidla ji určuje ustavující zastupitelstvo po volbách), předpokládáme ale, že se bude jednat o podobné částky.

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz