Květen 2016

Konec komplikací v dopravě se neblíží

/31.5./ Optimistický článek s titulkem ,,Konec komplikací v dopravě se blíží” zveřejnil na stránkách města mělnický místostarosta Milan Schweigstill. V textu se pak dozvíte, že zase tak blízko ten konec není, protože poslední omezení by měla skončit až na přelomu srpna a září. Úplně to svádí k ironické poznámce o pozdním aprílu… Ale věci nesmíme vnímat černobíle. Tak jako nevnímáme výstavbu průtahu jako zásadní zlepšení dopravní situace ve městě (dopravu nikam nevyvádí, pouze ji v rámci města přesouvá), je třeba vnímat, že město může stavby, kde není investorem ovlivnit jen částečně. A že průběh těchto investičních akcí může mít jen špatný, nebo ještě horší dopad na dopravu. A v tomto ohledu se musí městu přiznat, že se snaží hledat řešení nejméně špatná. Dokladem toho jsou kolony snesitelného rozsahu, se začátkem stavby nesrovnatelně kratší. Takže je to sice vopruz, ale vnímáme, že se někdo snaží…

Dobře vám tak, máte co jste chtěli…

/30.5./ V Neratovicích se před časem rozhodli dát zelenou osadním výborům. Tyto speciální typy výborů zastupitelstva mají možnost předkládat zastupitelstvu nebo radě návrhy týkající se rozvoje části obce, rozpočtu a vyjařovat se k návrhům, které se jejich části obce týkají. Členy osadního výboru vybírá zastupitelstvo a jedinou podmínkou je, že musí mít trvalé bydliště v dané části obce. Na Mělníku a v Kralupech osadní výbory moudře nezřídili, v Neratovicích naopak sklízejí čerstvé plody svého nápadu. Mnohem moudřejší, než povyšovat některé části obce nad jiné (to je hlavní důvod zřizování osadních výborů) je vytrvalá komunikací radnice s občany, která příčinu ke vzniku osadních výborů vůbec nedá.

No a protože nejlepší způsob, jak prokázat záslužnou činnost je v naší zemi proti něčemu protestovat, něčemu bránit, nemohou se nyní zastupitelé divit, že právě k tomu teď dochází v souvislosti s návrhem na vznik přístaviště v Lobkovicích. To není nic proti osadnímu výboru, jak píšeme, je to jeho přirozená DNA. A tak se o víkendu na plotech domů v Lobkovicích objevily nápisy ,,Stop přístavišti” a ,,ANO parku F. Palackého.”

Není divu, že se článkem k protestům připojil zastupitel Šanda, který za své působení v zastupitestvu prokázal, že je schopný bojovník proti něčemu (hazard, parkoviště, přístaviště, konkurenti z řad opozice), méně však prokázal, že by byl sám schopný přinášet návrhy na rozvoj života ve městě. Článek nazval hezky: ,,Lobkovičáci pokračují v boji proti stavbě přístaviště, místo něj chtějí park.” Slovní spojení ,,boj pokračuje” je oblíbený výraz na obou extrémistických pólech. Pro ty, kteří pana zastupitele znají, nepřekvapivé…

Na druhou stranu je třeba zmínit, že projekt přístaviště se zdá poněkud naddimenzovaný. To by mělo vedení města uznat. Stejně tak občané Lobkovic by měli uznat, že prostor nad jezem je z hlediska přilákání turistů nejzajímavější. Uměním kompromisu by pak byl vznik malého přístaviště Františka Palackého spojeného s citlivou přeměnou lobkovické loučky na parčík. Pak by se jako vítězové mohli cítit všichni zúčastnění. Pokud ke kompromisu nedojde, bude to v konečném důsledku bolet obě strany…

Má Měník své Čapí hnízdo?

/27.5./ Kdo bedlivě sleduje mělnickou komunální politiku, musí se občas od srdce zasmát.

Příklad - na pondělním zastupitelstvu se debatovalo o dotacích města majitelům nemovitostí v městské památkové zóně. Doktor Kowanda ve svém vystoupení pronesl: ,,…když jsem se na ty dotace díval, tak jsem si všimnul, že je tam bytový dům, který dostane dotaci na polovinu oken a myslím si tedy, že by přednostně měly být uspokojovány požadavky na kulturní památky a na domy které jsou v centru města, aniž bych tedy já někdy žádal o nějakou dotaci města, to já si to dělám za svý nebo jsem dostal dotaci od středočeského kraje. Zřejmě tak narážel na krajskou dotaci na opravu střechy a fasády hotelu Beránek na mělnickém náměstí.

Přenesme se však do září 2014 na předvolební debatu. V čase 11:50 se moderátor Petra Kowandy ptá: ,,.. u Vás jsem jednu věc našel, která mě zaujala. Vy máte hotel u Zlatého beránka, který opravujete, vypadá to opravdu moc hezky, nicméně dostal jste na ten hotel 2 miliony dotaci od Středočeského kraje a zároveň náměstek hejtmana je Milan Němec, který je trojka na vaší kandidátce. Nepřipadávám to trochu jako střet zájmů?” A odpověď doktora Kowandy: ,,Já vás poněkud opravím, nejsem majitelem hotelu Zlatý beránek, já jsem pouze organizátorem jeho přestavby….”

Nepřipadá vám to trochu jako s tím Čapím hnízdem? :-) (Mimochodem i tady patří hotel Beránek jinému členu rodiny…)

Co nového v mělnickém přístavu?

/26.5./ Velmi zábavné bylo sledovat diskuzi zastupitelů o navážení zeminy (?) a terénních úpravách v přístavu (překladišti), které mají zvýšit jeho kapacitu, a které jaksi neprobíhají úplně v souladu s tím, co město povolilo. Tak například starosta Mikeš se slovu ,,přístav” radši úplně vyhýbal a mluvil o ,,terénních úpravách v ulici Českolipská.” Sakra, to je nějaké tabu mluvit o firmě, která překladiště provozuje a o jejím vedení? Každopádně podle vedení radnice další navážka ani úpravy terénu neprobíhají.

V diskuzi zazněly i velmi zajímavé údaje, které jsme dosud nikde nezaznamenali. Vlaky dopravující kontejnery zablokují každý den Mělník na 85 minut a železniční doprava do přístavů narostla ve srovnání s rokem 2008 o 80%. Místostarosta Schweigstill v rozpravě naznačil, že vznikne studie, která určí, kolik vlaků a kamionů je vůbec Mělník schopen maximálně zvládnout a od toho by se měl odrazit další přístup města k dopravě. Pokud to místostarosta dotáhne, jedná se o velmi správný krok a doufáme, že závěr studie bude veřejně dostupný.

Jak je to s cenou za svoz odpadu?

/25.5./ Podívali jsme se podrobněji na poplatky za svoz komunálního odpadu. Mimochodem, obce jej nemusí vůbec vybírat, mohou vše hradit ze svého rozpočtu (a šidit tak investice nebo údržbu majetku, takže to nakonec stejně občan někde zaplatí). Pokud se pro výběr rozhodnou, cena má být tvořena paušálem 250,- korun za osobu + variabilní částkou odrážející skutečné náklady.

Tou první cestou, tzn. poplatek nevybírat, se vydali v Kralupech. Je to ale trochu šmé, protože peníze, o které takto městský rozpočet přišel, kompenzují vyšší sazbou daně z nemovitosti. Takže odpad neplatí ti, kteří ho tvoří, ale ti, kteří vlastní nemovitý majetek. A to není úplně fér…

Neratovice se pak mohou pochlubit opačným extrémem - poplatek za svoz odpadu je zde druhý nejdražší v kraji - 720,- korun za osobu. Celorepublikově se jedná o třetí nejdražší poplatek ve srovnání dvou set měst

Mělník patří s poplatkem 500,- korun zhruba do středu.

Pro srovnání s blízkými městy - v Brandýse se platí 660,- korun (osoby narozené do roku 1941 jsou osvobozeny), v Mladé Boleslavi 400,- korun, v Nymburce (druhý nejdražší v zemi a nejdražší v kraji) 760,- korun. V některých městech vybírají poplatky podle objemu popelnice. Například v Sedlčanech se platí 2.300,- korun za popelnici o objemu 110 litrů sváženou jednou týdně (což je zhruba objem odpadu čtyřčlenné domácnosti obývající byt), v Dobříši za stejnou frekvenci svozu a velikost popelnice zaplatí občané o stovku za rok více.

Zajímavým způsobem motivují občany ke třídění odpadu v Milovicích - za každý odevzdaný kilogram papíru se z poplatku odečítají 3,- koruny, za každý kilogram plastu 2,- koruny. Možná právě Milovický příklad by si mohli vzít za vzor radnice v Mělníku a Neratovicích… (ono má totiž třídění odpadu jako druhotný efekt právě pokles nákladů na svoz (vyprodukuje se menší množství netříděného odpadu) a může tedy vést k úspoře nejen u těch co třídí, ale i u všech ostatních obyvatel, protože nižší celkové náklady se promítnou do nižší variabilní částky poplatku.)

Jo a do Neratovic jedna dobrá zpráva na závěr - poplatek nemůže růst donekonečna, zákon stanovuje strop na 1.000,- korun za osobu  ročně.

Koncepčně a hospodárně

/24.5./ To sekáním trávy v areálu, který využívá FC Mělník, je tedy pěkný galimatyáš. Včerejší zastupitelstvo nejenže nepřineslo vysvětlení loňských objednávek zadaných bez výběrového nebo poptávkového řízení firmě jednoho z koaličních zastupitelů (a pochybujeme, že se nějakého vysvětlení občanům dostane), ale otevřelo otázky nové. Podle všech dostupných informací vypadají poslední tři roky údržby travnatých ploch z pohledu financí od města takto:

2014: město neuvádí v rozpočtu na sekání areálu ani korunu, hřiště a okolí udržuje zřejmě FC Mělník samo

2015: FC Mělník udržuje areál ve vlastní režii, v období od března pak bez soutěže objednává každý měsíc město údržbu u firmy jednoho ze zastupitelů za celkem 325.000,- korun

2016: zastupitelé přidělují v květnu FC Mělník dotaci 60.000,- korun na nákup zahradního traktůrku, FC Mělník bude travnaté povrchy hřišť udržovat samo, o zbylých plochách se bude jednat

Slovy klasika: ,,Tak hlavně koncepčně a hospodárně, soudruzi….”

Minimálně každý dvacátý občan Neratovic neplatí za odpad

/23.5./ Zajímavé číslo vyšlo najevo během jednání neratovického zastupitelstva. Úřad vystavil za roky 2014 a 2015 1.420 platebních výměrů za neuhrazený poplatek za svoz komunálního odpadu. Číslo je to zajímavé především ze dvou důvodů - při plné ceně poplatku 620,- korun by dluh mohl být přes 800.000,- korun a zároveň při počtu obyvatel (a předpokladu, že převážně se za oba roky jednalo o ty samé hříšníky) minimálně každý dvacátý občan v uplynulých dvou letech poplatek neuhradil.

Kromě čísel se nabízejí také otázky, na které není jednoduché odpověď najít - proč tito občané poplatek neuhradili (Nevědí o něm? Neuhradili ho schválně? Neměli na to peníze?) Zato na otázku, kdo to za ně zaplatí, je odpověď jednoduchá - všichni ti, kteří poplatek platí...

Někdo má a někdo nemá…

/20.5./ Mělničtí zastupitelé budou v pondělí rozdělovat příspěvky z fondu regenerace městské památkové zóny. Dotace dostávají majitelé nemovitostí, které se nacházejí v oblasti památkové zóny na Mělníku na konkrétní rekonstrukci. Na tuto činnost města můžeme nahlížet více způsoby.

První je ten, že přeci všichni chceme, aby centrum Mělníka bylo krásné a rádi proto přispějeme ze společného rozpočtu (na který se skládáme svými daněmi, poplatky a jak je čím dál oblíbenější, též pokutami). Jenom v letošním roce se, pokud zastupitelé schválí návrh, zlepší vzhled jedenácti domů.

Pak je zde ale také jiný pohled na věc - proč se mají lidé ze všech částí města podílet na příspěvku na rekonstrukci pro ty, kteří mají nemovitosti v centru? Proč mají obyvatelé sídlišť, kterým nikdo na novou fasáda domu nepřidá přispívat ve svých daních na novou fasádu, okna, střechu či vrata majitelům nemovitostí v centru? Vždyť příspěvek města pokrývá až 50% nákladů na realizaci rekonstrukce!

Ke cti komise, která žádosti posuzuje patří, že své návrhy pro zastupitele odůvodní. U každé žádosti napíše, proč ji ke schválení zastupitelům doporučuje, nebo proč nikoliv. Proti práci, kterou komise odvedla, nelze říci ani ,,ň.” O správnosti takových dotací však mohou oprávněně panovat odlišné názory. Zvláště, když o tom, kdo nárok na příspěvek má a kdo ne rozhoduje například i pomyslná čára hranice památkové zóny v rámci jedné ulice…

památková zóna Mělník

Mapa vymezující městskou památkovou zónu určuje, kdo může žádat o příspěvek.

Okénko do historie jedné žádosti o omluvu

/19.5./ Někdy je hezké podívat se zpět a promítnout si pár let stará vyjádření do aktuální doby. Když v roce 2010 vyšel článek v listopadovém čísle Mělnické radnice, který popisoval stav památek na Mělníku a v okolí, byla v něm věta o chátrajících památkách bez zájmu majitele. Na což reagoval vlastník dvou z nich žádostí o omluvu, ke které připojil přehled činností, které udělal, aby se Hořínský zámek přeměnil na pětihvězdičkový hotel. Jiří Lobkowicz tehdy své plány popisoval: ,,Rodinná hrobka je ve velmi špatném stavu, a to z důvodu povodní, které ji před pár lety postihly. Nechal jsem na její záchranu zpracovat projekt, nicméně tím, že je zde velmi narušená statika, je nutno udělat velmi náročnou, složitou a důkladnou opravu. Vzhledem k rozsahu a náročnosti oprav je potřeba vyzvednou ostatky mých předků a po dobu opravy je nechat přemístit na nějaké jiné vhodné místo. Toto je pro mne velmi citlivá a nelehká záležitost. Zámek Hořín je zahrnut do velkého projektu The Royal Mělník Park, v několika následujících letech bude kompletně opraven a přeměněn na luxusní pětihvězdičkový hotel.” Kde se stala chyba, že stav obou objektů je i po letech takový, jaký je?

Ekologizace elektrárny dokončena, na její oslavu zaplál táborák…

/18.5./ Ekologizace (to je pěkné české slovo…) elektrárny Mělník byla dokončena, emise oxidů dusíku jsou při spalování hnědého uhlí sníženy o 60%. Modernizace se týkala všech šesti kotlů EMĚ. Sláva, chtělo by se zvolat. Jen v hloubi hlavy vrtá ten červíček, zda vedlejším důsledkem ekologizace nebude zavedení technologií, které umožní udělat z elektrárny spalovnu odpadů pro celý kraj…

No a protože každá ekologizace musí být na zakončena pořádným oslavným mejdanem, proběhl v elektrárně tradiční táborák. Jen se to trošku vymklo…

Projekt Bezpečný Mělník

/17.5./ Krajské ředitelství Policie ČR iniciovalo projekt Bezpečný Mělník a ve spolupráci s městem byl projekt před několika dny spuštěn. No projekt… Jde o webové stránky, na kterých jsou dostupné kontakty na policii, statistiky kriminality za měsíc Mělník (zejména ty měsíční zanesené do mapy jsou fajn), odkazy na pátrání apod. Stránky jsou především rozcestníkem pro ty, kdo hledají kontakty nebo informace.

Nějak máme neodbytný pocit, že bezpečnost ve městě tento projekt nezlepší, ale jako zmíněný rozcestník s kontakty... nakonec proč ne.

Karel IV? Svět není černobílý…

/16.5./ Jmenuje se po něm mělnické náměstí, byl to on, kdo z Mělníka udělal královské věnné město a historik Lukáš Snopek nyní připomněl řadu zajímavostí o jeho vztahu k Mělníku ve skvělém článku Mělnického deníku. Karel IV. byl národem v roce 2005 v anketě zvolen největším Čechem.

Většina lidí tedy Karla IV. nekriticky oslavuje. Přitom titulky historických pojednání by klidně mohly znít: ,,Německý antisemita Karel IV.” nebo ,,Vladař, který nedržel slovo.” Jak si umíme ten svět a jeho historii krásně zjednodušit a jak umíme v dnešní době hezky lidi onálepkovat…

PS: Doufejme, že někoho po tomto připomenutí jiných tváří velikána naší historie nenapadne udělat petici za přejmenování náměstí Karla IV…

Jedna nekorektní…

/16.5./ Zatímco republika řeší, jak liberecký primátor skončil na psychiatrii, na Mělnicku bychom mohli řešit kolik tam poté, co se někteří noví zastupitelé v plné nahotě projevili, skončí voličů…

Zakročí úřad proti přístavům?

/13.5./ Nepatrně to bylo naznačeno na jednání mělnického zastupitelstva, nyní to potvrdil náš zdroj z mělnické radnice. Přístavy, které provádějí rozsáhlé, nazvěme to ,,terénní úpravy” ve svém areálu, šly za rámec povolení, které před lety od mělnického úřadu obdržely. Úřad již podle naší informace zahájil s přístavy správní řízení. Očekáváme nějaký ukrutný trest. Třeba domluvu nebo pokutu 5.000,- korun…

O senátorský post usiluje již šestice kandidátů

/13.5./ Jak nás upozornil čtenář Leoš (děkujeme!) senátních kandidátů ve volebním obvodu Mělník je již šest. Čtyřku, o které jsme psali již dříve, nyní díky čtenáři doplňujeme o kralupského starostu Petra Holečka (kandidát STAN) a kandidáta ANO - praktického lékaře Igora Karena. Starostu Kralup, kladenského rodáka, kralupského pedagoga, bývalého člena ODS, bezpartijního středočeského zastupitele a bývalého poslance netřeba představovat, naopak o doktoru Karenovi toho není na Mělnicku mnoho známo. Ordinuje v Benátkách nad Jizerou a nedávno vystoupil jako řečník na konferenci Hnutí ANO. V minulosti byl hostem televizního pořadu Sama doma a jako lékař má kladné recenze pacientů. V obchodním rejstříku uvádí trvalé bydliště na Mělníku. Pochválit ho musíme za dodržování povinnosti zveřejnit hospodaření své firmy, na což řada lidí kašle…

Prodej tržnice v Neratovicích, aneb otáčej se korouhvičko

/12.5./ Ten příběh začal na zastupitelstvu v roce 2014, kdy zastupitelé obdrželi nabídku na odkup tržnice a již tehdy diskutovali o možném úbytku parkovacích míst v oblasti u Legata, pokud město objekt prodá. Rozhodnutí však správně nechali na zastupitelstvu, které vzešlo z nových voleb. Příběh pokračoval v květnu 2015. Noví zastupitelé měli rozhodnout o prodeji městské tržnice. Do výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči - firma Dainvest (nabídka 5.002.000,- korun) a pan Berky (5.340.000.- korun). Finanční výbor, kterému předsedá zastupitel Pavel Šanda, navrhl prodat tržnici firmě Dainvest, která nabídla cenu nižší. Svůj návrh výbor odůvodnil ,,z dlouhodobého hlediska ekonomicky větší výhodností pro město.” Úbytek parkovacích míst finanční výbor podle dostupných materiálů neřešil, přestože na tento fakt upozornili předchozí zastupitelé již v roce 2014.

Zastupitelé v roce 2015 neschválili prodej ani jednomu z uchazečů. Město následně vypsalo nové výběrové řízení. Jeho výsledek dostali zastupitelé na stůl nedávno. Přihlásil se jediný zájemce - firma Dainvest. Za objekt tržnice nabídla méně, než před necelým rokem (4.907.000,- korun). Pan Berky ani žádný jiný další zájemce se tentokrát nepřihlásil. Zastupitelé tržnici prodali firmě Dainvest.

Malá rekapitulace:

2015:

Město obdrželo dvě nabídky na prodej tržnice - pan Berky nabídl 5.340.000,- korun, firma Dainvest 5.002.000,- korun. Finanční výbor vedený zastupitelem Šandou navrhl zastupitelstvu prodej tržnice nižší nabídce - firmě Dainvest. Zastupitelé tržnici neprodali, bylo vypsáno nové výběrové řízení.

2016:

Město obdrželo jedinou nabídku od firmy Dainvest na 4.907.000,- korun. Zastupitelé tržnici prodali.

Abyste si vytvořili obrázek o myšlenkových parabolách některých zastupitelů, přinášíme průřez z diskuze zastupitelů z jedné politické strany…

25.6.2014

13.5.2015

později stejné jednání zastupitelstva...

30.3.2016

Náš závěr: Díky vyvolaným zmatkům město nejen tratilo peníze (buď nezanedbatelných 430.000,- korun nebo 95.000,- korun), ale také o rok zpozdilo prodej a možnou rekonstrukci chátrající budovy...

Nehoda ztížila ranní provoz

/12.5./ Ošklivá nehoda ztížili dnes ráno již tak problematický průjezd Mělníkem. V obou směrech z křižovatky nedaleko kruhového objezdu na Pšovce zůstal v ranní špičce průjezdný jen jeden pruh. Doufejme, že řidič dodávky vyvázl ve zdraví a že se podobných nehod bude odehrávat co nejméně.

nehoda Mělník

Plakáty proti kriminalitě?

/11.5./ Neratovice chystají strategický plán prevence kriminality v letech 2017 - 2020. Občané se do něj mohou zapojit díky elektronickému dotazníku. V něm naleznete otázky jako:

Kde se v Neratovicích cítíte nejméně bezpečně?

Čeho se na těchto místech obáváte?

Jaká opatření byste navrhl ke zvýšení bezpečnosti?

Jakou aktivitu v oblasti prevence kriminality byste uvítal? (Možnosti jsou přednášky, kurz sebeobrany, vznik míst pro trávení volného času mládeže, zabezpečení rizikových prostor, poradenství pro oběti trestných činů, akce pod širým nebem - přehlídky policejní techniky, zábavně edukační hry aj., plakáty a informační letáky).

Pokud byste se chtěli zapojit, šanci máte do 19.5. ZDE.

Jo a pokud by Vás zajímala statistika z obvodního oddělení Policie ČR Neratovice, tak vězte, že za rok 2015 došlo k 1 vraždě, 23 fyzickým útokům, 5 loupežím, 11 vloupáním, 24 krádeží automobilů, 33 vykradení automobilů, 23 krádežím jízdních kol, 1 případu držení, výroby a distribuce drog, 8 řízením pod vlivem alkoholu a 337 trestným činům z dalších kategorií. V obvodu Neratovic pak není evidováno ani jedno znásilnění.

Radostné zprávy pro kralupské občany

/10.5./ Pěkné ,,radosti” řeší v Kralupech. O tom, že odpadová firma chce do místní spalovny vozit kaly ze zamořených lagun Moravskoslezského kraje jsme již psali. Nyní proti tomuto záměru pravděpodobně vznikne petice. Podle vyjádření starosty Holečky ji podepíše i on sám. Což je jen doklad toho, jak divná je doba. Starosta města bude podepisovat petici, místo aby mohl, společně se zastupiteli, o věci rozhodnout.

Druhou radostí je zamýšlený záměr Unipetrolu dopravovat palivo na letiště Václava Havla pomocí cisteren. Dosud palivo putovalo z kralupského závodu na letiště po kolejích. Podle místostarosty Lesáka by to znamenalo zhruba 70 cisteren denně (Unipetrol uvádí rozezí pět až dvacet cisteren denně).

Nepochybujeme o tom, že další ,,radostné” zprávy budou brzy následovat…

Známe již čtyři uchazeče o senátorský post

/9.5./ Majitelé reklamních agentur jásají, po roční pauze budou letos zase volby a i neprodejné billboardové plochy se začínají plnit politickými portréty a hesly. Na podzim zamíří lidé na Mělnicku k volbám krajským a senátním. Již nyní známe čtyři uchazeče o senátorský post ve volebním obvodu se sídlem v Mělníku - jsou jimi starosta Mšena Martin Mach, současná senátorka Veronika Vrecionová (z Přezletic), dopravní expert, poslanec ČSSD (dříve poslanec Věcí Veřejných) Stanislav Huml (Brandýs nad Labem) a starosta Brandýsa, armádní generál Vlastimil Picek.

Ke kandidátům dodáváme první postřehy - Martin Mach jako jediný nemá trvalé bydliště v senátním obvodu Mělník (Mšeno od roku 2014 patří do volebního obvodu Česká Lípa), dva z kandidátů byli před rokem 1989 členy KSČ, města Mělník, Neratovice ani Kralupy nemají prozatím žádného kandidáta z řad svých občanů.

Takže pokud to chcete napravit a v době voleb Vám bude alespoň 40 let, máte šanci se voleb zůčastnit :-). Přihlášky k volbám končí 66 dní před jejich konáním.

22 sekund

/6.5./ Přesně tolik vteřin trvalo mělnickým zastupitelům projednání případu, na který upozornil finanční výbor. Jednalo se o záležitost, kdy se fotbalisté obrátili na město s tím, že nejsou schopni ve své režii udržovat plochy hřišť a daší zeleně a město si začalo tuto údržbu objednávat bez výběrového nebo poptávkového řízení u nově založené firmy patřící zastupiteli Marounkovi s odůvodněním, že technické služby města (kterých je shodou okolností pan zastupitel Marounek zaměstnancem) by tuto službu dodaly dráž. Zastupitelé k případu vůbec nedebatovali, pouze vzali zprávu na vědomí (a to bez hlasování). Pan Marounek na svou obranu nevystoupil, informace zpracované finančním výborem nerozporoval.

A teď quiz pro ekonomy - je pro město výhodnější dát 325 tis. soukromému podnikateli, nebo 382 tis. technickým službám, které město zřídilo a které jsou na příjmech od města závislé?

Kolik stojí odtah a parkovné?

/5.5./ Radní města Mělníka schválili ceny za odtah vozidla. Porovnali jsme stanovené ceny s dalšími městy na Mělnicku i s Prahou.

cena odtahu Mělník, Neratovice, Kralupy, Praha

V souvislosti s ceníky je zajímavý článek časopisu Reflex starý jenom pár dnů, který uvádí, že parkovné u odtahů při čištění ulic se nesmí vybírat: ,,Před lety bylo běžnou praxí, že majitelé odtažených vozů platili nejen odtah, ale i parkovné na „záchytném‘“ parkovišti, kde si auto museli sami vyzvednout, jako při běžném odtahu po porušení zákazu zastavení. Ale taková praxe již není několik let možná.” (Více na http://www.reflex.cz/clanek/komentare/70808/odtahy-pri-jarnim-cisteni-vozovky-jak-se-branit-a-co-platit.html?utm_source=reflex.cz&utm_medium=copy)

Vysvětlení pojmů:

Marný příjezd odtahové služby: doba od ohlášení městské nebo státní policie na dispečink po příjezd vozidla na místo odtahu

Odtah započatý: jsou započaty úkony pro naložení vozidla (od pořizování fotodokumentace a sepisování údajů o vozidle po nasazení odtahové botičky na odtahované vozidlo)

Odtah neúplný: výkon na místě s použitím mechanické ruky (od osazení odtahové botičky na odtahované vozidlo po případné složení na místě odtahu)

Odtah úplný: převezení odtahovaného vozidla na parkoviště a složení.

Kralupský sen je zase blíž

/4.5./ Kralupský sen o důstojném centru města má zase jasnější obrysy. Město vypsalo soutěž na prodej pozemků v srdci města, pro které nemá využití. Kritériem nebude pouze nejvyšší nabídnutá cena, ale také záměr na jejich využití.

Město nebude čekat jen na práci soukromých investorů, ale přistoupí také ke zvelebení vlastního majetku, ať už jde o opravy komunikací, přidání zeleně nebo (což je ale trochu škoda) k demolici hotelu Praha. Pokud bude výsledná podoba podobně povedeným dílem, jako kralupská radnice nebo turistické centrum u Vltavy, mohlo by se stát centrum Kralup nesmírně příjemným, moderním místem pro život.

Fanoušek kolíků

/3.5./ Ještě se vrátíme k poslednímu jednání zastupitelstva. Dorazil na něj totiž občan - fanoušek ,,kolíků” na Pražské ulici (kolíky = balisety = švajštilky). Občan se nejprve ptal, kolik jeden kolík stál (podle místostarosty 800,- korun). Pokračoval tím, že četl o chystaném nahrazení kolíků ostrůvky a navrhoval, aby kolíky u soudu zůstaly, že si na to lidé zvykli a že stavba ostrůvků znamená zase rozkopanou ulici.

Místostarosta Schweigstill občanovi potvrdil informaci o očekávaném brzkém souhlasu poskytovatele dotace na rekonstrukci ulice (balisety a další dopravní značení v původním projektu nebylo a platilo je město) s nahrazením balisetů na křižovatce u soudu ostrůvky. Na přechodech na Pražské ulici pak balisety zůstanou.

Hurá. Opravdu se těšíme, až ta zelená hrůza z historického centra Mělníka zmizí. Otázkou zůstává, kam budou odmontované balisety ve městě přemístěny, protože tak nějak tušíme touhu ukázat občanům, že se nejednalo o zbytečně vyhozené peníze…

Kralupy nebudou mít Švejka jednoho, nýbrž budou mít dva

/2.5./ Podobně jako si na Mělníku řekli, že jedno kino je málo a chtějí mít dvě, v Kralupech nebude jedna socha Švejka, nýbrž budou dvě. Bude se jednat o kopii originálu z Užhorodu, města v Podkarpatské rusi, který byl za první republiky součástí ČSR. Zatímco v Užhorodě je malá socha místěna na zábradlí, které ještě nese stopy po bojích v první světové válce, v Kralupech bude umístěna před restaurací U Kohouta, kde se místní švejkologové scházejí. Socha Švejka s knedlíkem v ruce je brána jako symbol míru a kromě Užhorodu se nachází i v dalších městech. Více se dočtete v článku Mělnického deníku.

Hlavní rozdíl mezi mělnickými kiny a kralupskými Švejky je ten, že na Švejky nepadne ani koruna z peněz daňových poplatníků...

Na Mělníku opět videomaping

/2.5./ Během vinné noci, kterou letos krutě zasáhlo počasí, proběhl další mělnický videomaping. Kdo jej neviděl, může jej díky autorům shlédnout na youtube.

Vedení měst dorazilo do práce

/2.5./ Navzdory tomu, že se o víkendu konaly čarodějnice (už by se protestů proti tomuto genderově nevyváženému svátku měla chopit nějaká feministka, nebo ještě lépe, nějaký aktivní aktivista), v pondělí dorazilo na radnice kompletní vedení měst…


end is near

Kontakt

iSoutok.cz