Lenka Mrzílková: Naše práce je vidět na každém kroku

V čele města Neratovice stojí čtvrtým rokem žena - Lenka Mrzílková. Za problémy města označuje parkování, rušení nočního klidu či vandalismus. Za úspěch považuje transparentnost veřejných zakázek a hospodaření města nebo získávání dotací na realizaci investic. Do nadcházejících voleb jde opět v čele uskupení Neratovice jinak. Povolební spolupráci bude zvažovat podle výsledků voleb a zkušenosti ze současného zastupitelstva.

Jaké jsou podle Vás největší problémy města? Jaké konkrétní řešení těchto problémů nabízíte?

Jednou z oblastí k řešení, o které jsem se již zmiňovala v jiném příspěvku, je parkování stále narůstajícího počtu osobních automobilů ve městě. Dále je námi i veřejností vnímán jako problém pořádek či spíš nepořádek ve městě. Jedná se o stále se opakující případy neukázněných jedinců, kteří svým chováním znepříjemňují život ostatním – rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství odpadky či zakládáním černých skládek, nebo o poškozování společného majetku a vandalismus. Tyto projevy se daří mírnit využitím kamerového systému provozovaného městskou policií a také díky místní znalosti strážníků, kteří mají rozdělené jednotlivé oblasti města. Relativní čistotu se daří udržovat za pomoci pracovníků veřejné služby, kteří pravidelně uklízejí své přidělené úseky a pomáhají i při odstraňování černých skládek. Bude třeba intenzivněji pokračovat v prevenci formou osvěty a v případě nutnosti také zpřísnit postihy za takové chování.

Co podle Vás naopak ve městě funguje dobře?

Z toho, co se nám podařilo společně prosadit v minulém období, si cením zavedení pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Byl to významný krok transparentnosti a otevřenosti úřadu směrem k občanům. Každý si tak může ze zveřejněných dokumentů ověřit, jakým způsobem vedení města hospodaří. Naše pravidla patří k nejpřísnějším u nás a také zveřejňováním všech souvisejících dokumentů předběhlo město zákonnou povinnost, kterou naši zákonodárci teprve projednávají. Daří se nám také úspěšně získávat a čerpat finanční prostředky z různých národních a evropských zdrojů, bez kterých bychom neměli několik nových dětských hřišť, opravené budovy mateřských škol a 3. základní školy, zmodernizované sídliště a nové hlavní průběžné komunikace ve vlastnictví města.

Proč by občané měli dát ve volbách hlas Vaší volební straně?

Myslím, že výsledky naší práce jsou ve městě vidět na každém kroku, občané si také mohou vybavit řadu kulturních a společenských akcí, jejichž pořádání jsme zavedli. Nesmím zapomenout ani zlepšení informovanosti o dění ve městě, zřízení informačního centra a pořádání setkání s občany při řešení různých záležitostí města. Naše kandidátka prošla částečnou obměnou a nabízíme zkušenosti těch, kteří již pro město pracovali i nové kandidáty. Více se o nás a našich plánech dozvíte na www.neratovice-jinak.webnode.cz a na facebooku NERATOVICE JINAK.

Jaké jsou náklady na volební kampaň Vašeho uskupení a jak a kým jsou hrazeny?

Naše kampaň je věcná, informujeme o tom, jak se nám podařily splnit sliby z našeho minulého volebního programu a čeho chceme dále dosáhnout. I nyní víme, jaké jsou naše možnosti a co je reálné splnit. Nechceme zásadně měnit náš směr a budeme se v rámci spolupráce s případnými koaličními partnery snažit v něm pokračovat. K informování využíváme tiskové materiály a také vyzýváme volebním spotem na veřejné obrazovce k účasti ve volbách. Celkem nás tato propagace spolu s inzercí v Listech města Neratovice vyjde na necelých 15 tisíc korun, na které se částečně složíme v rámci našeho sdružení a část získáme jako podporu od Hnutí starostů a nezávislých, které několik našich kandidátů nominovalo.

Se kterým z dalších volebních uskupení byste po volbách rádi spolupracovali? A je nějaké, se kterým koaliční spolupráci vylučujte?

Obecně mohu prohlásit, že spolupracovat budeme se všemi, s kterými se shodneme na společných cílech, a hlavně na způsobech, jak jich dosáhnout. Formy spolupráce mohou být různé a vše bude samozřejmě záviset na výsledcích voleb. Za výhodu považuji zkušenost ze spolupráce v uplynulém období, a tu za sebe hodnotím jako dobrou a převážně konstruktivní napříč všemi politickými uskupeními.

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz