Libor Lesák: Jsme zárukou fungování a rozvoje města

Libor Lesák vede v Kralupech do voleb koalici ODS a TOP09. Za největší problémy města považuje dopravu, centrum města a zaměstnanost. Jak je chce řešit? Co podle něj v Kralupech funguje dobře? A proč vylučuje spolupráci s komunisty a proč nejspíše nenabídne koalici Hnutí úsvit?

Jaké jsou podle Vás největší problémy města? (max. 3)

SILNIČNÍ DOPRAVA, centrum města, zaměstnanost.

Jaké konkrétní řešení těchro problémů nabízíte?

Silniční doprava

- místní komunikace – odpovědně hospodařit s veřejnými prostředky a dodržování investičního plánu města umožní navýšit finanční prostředky, které se mohou investovat do rekonstrukcí místních komunikací

- krajské komunikace – prostřednictvím krajských zastupitelů zvýšit tlak na krajský úřad a donutit Krajskou správu a údržbu komunikací k plnění svých povinností, předkládat podněty k čerpání dotačních titulů pro opravy krajských komunikací

- obchvat města – nejdůležitější stavba pro město Kralupy z pohledu zlepšení dopravy, bez obchvatu je vše ostatní pouze dočasné a neřešící budoucnost, řešením je dále postupovat v započatém jednání s ministerstvem dopravy a státním fondem dopravní infrastruktury a ve spolupráci s ostatními obcemi prosadit zařazení obchvatu Kralup do priorit silničních staveb státu

centrum města

 – dále pokračovat v postupné rekonstrukci, navázat na rekonstrukci nového městského úřadu a VP VŠCHT dalšími budovami formou získávání dalších investorů, připravit pro investory přijatelné podmínky pro investice, stanovit dopravní obslužnost centra a zpracovat projekt na rekonstrukci veřejných prostor

zaměstnanost

 – zlepšit komunikaci s největšími zaměstnavateli, podporovat další rozvoj stávajícího průmyslu, konzultovat záměry státu v oblasti ropného průmyslu viz. zveřejněný záměr ministerstva financí o možném odkupu České rafinérské zpět do vlastnictví státu

Co podle Vás naopak ve městě funguje dobře?

Školství je na velice dobré úrovni, školy nabízejí mnoho doprovodných programů pro žáky, čerpáním financí z projektu EU školám se podstatně zlepšila i technická vybavenost škol. Daří se udržovat městský rozpočet ve vyrovnaném stavu a město nemá dluhové zatížení. Podařila se postupná rekonstrukce majetku města. Zrekonstruovaly se areály pro sportovní aktivity – koupaliště, sportovní hala i hala bazénu, víceúčelová hala, zimní stadion, víceúčelové hřiště, tělocvičny škol.

Proč by občané měli dát ve volbách hlas Vaší volební straně?

Zkušenost, odpovědnost a hospodaření bez dluhů je zárukou fungování a dalšího rozvoje města. Naši kandidáti, kteří jsou delší dobu ve vedení města spolu s novými mladými tvářemi, přinášejícími nové nápady, jsou touto zárukou.

Jaké jsou náklady na volební kampaň Vašeho uskupení a jak (kým) jsou hrazeny?

Cca 100 tis Kč. Hrazeny jsou především z prostředků jednotlivých kandidátů a částečně i z prostředků ODS a sponzorů.

Se kterým z dalších volebních uskupení byste po volbách rádi spolupracovali? A je nějaké, se kterým koaliční spolupráci vylučujete?

Jsme ochotni spolupracovat s každým, kdo bude mít reálné požadavky na další směřování města, nebude slibovat nesplnitelné a vypracuje s námi koaliční program na nastávající volební období a bude ho chtít ho plnit. Nebudeme nabízet spolupráci KSČM, to již z historického hlediska a nejspíše i Hnutí Úsvit kde zatím nevidím mnoho společných názorů.

Více infomrací na: Tým Kralupy (Facebook) , Libor Lesák (osobní stránky)

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz