M. Schweigstill: „Systém parkování bude vhodné korigovat“

Nový systém parkování na Mělníku budí stále nové a nové diskuze. A nejde jen o výrazný nárůst ceny a zpoplatnění nových lokalit, byť k němu v praxi často ještě nedošlo. Přinášíme rozhovor s opozičním zastupitelem a členem dopravní komise města Milanem Schweigstillem /TOP09/.

Mělnická veřejnost velmi žije změnami v parkovacím systému na Mělníku. O současné podobě rozhodla Rada města, můžete naše čtenáře seznámit s podobou návrhu, který RM podala dopravní komise? Co vedlo dopravní komisi k návrhům na úpravy parkovacího systému na Mělníku?

Dopravní komise je poradním (nikoli rozhodujícím) orgánem Rady města. Na základě požadavku RM se vyjadřuje k dopravním problémům a hledá možná řešení. Hlavním problémem centra Mělníka (jako i jiných historických měst) je přetížení dopravního systému jehož nedílnou součástí je i doprava v klidu (parkování). Auto je určitým komfortem v dnešní uspěchané době a nelze předpokládat, že se občan dobrovolně zřekne komfortu. Určitou pákou je finanční znevýhodnění tohoto komfortu, kde cílem je, aby občan vynechal vjezdy do centra, které nejsou nezbytně nutné. Proto DK navrhla zpoplatnění některých dalších parkovacích stání (ul.Nová, Tyršova, Pražská). K vlastním cenám se DK nikdy nevyjadřovala a nedala ani žádné doporučení. Členové se shodli na tom, že cena je politickým a nikoli odborným rozhodnutím a proto nám nepřísluší. (Tím neříkám, že jsem já osobně, jako soukromá osoba, neřekl svůj názor. Ten byl velice podobný stávajícímu stavu). Systém PANGO vzala DK jen na vědomí, více se k němu nevyjadřovala.

Má dopravní komise k dispozici údaje, kolik se na parkovném na Mělníku vybralo v minulých obdobích?

Není problém tento údaj získat (myslím, že to je mezi 2-3 milióny). Jak už jsem ale uvedl, tak ceny jsou politickou záležitostí, kterou komisi nepřísluší řešit. DK je úplně jedno, jestli se výběr parkovného zvýší nebo sníží, třeba i na nulu. To musí řešit ti, kteří se zabývají rozpočtem města.

Domníváte se, že nový systém ve své podobě vyhovuje, nebo si myslíte, že na základě zkušeností z prvních týdnů provozu potřebuje úpravy?

Myslím si, dle prvních zkušeností, že systém bude vhodné korigovat, ale v různých parkovacích místech různě. Někde se projevila jeho pozitiva (mírný úbytek aut), někde je to horší. Korekce ale nemusí znamenat snížení ceny. Je možné pracovat s délkou intervalu, za který je možné platit nebo např. s celkovou dobou placeného parkování. Např. pro ulehčení situace obchodníků se zrušilo placení v sobotu a možná, že by nebylo od věci ho zrušit i v pátek odpoledne (po 12.hodině). Variant může být řada - je třeba bez emocí je diskutovat. Zdůrazňuji, že orgánem, který bude hlasováním rozhodovat je RM a v té já nejsem.

Považujete smlouvu, kterou město uzavřelo se společností Pango Parking Czech, za výhodnou?

Kolem projektu Pango vznikla velká bublina, protože se o tom hovořilo bez jakýchkoli poznatků, bez znalosti podmínek a jen na základě domněnek. Protože se jedná o zkušební provoz poprvé v českém prostředí, je smlouva bezprecedentně výhodná pro nás. Nikdy v žádném městě v ostrém provozu firma Pango takovéto podmínky nebude moci nabídnout.

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz