Mají se prodejní akce „šmejdů“ konat v budovách města?

Tato otázka musí napadnout každého, kdo se podívá na místa, kde se nejrůznější prodejní akce konají. A nechceme vše brát pouze s ohledem na prodejní akce „šmejdů“, ale i na různé „armádní výprodeje“, výprodeje bot, oblečení atd.

Je, nebo byl to případ každého z měst v našem regionu. Kulturní domy (ať už se jmenují jakkoliv) nebo kina či sportovní haly byly místem, kde se prodejní akce konaly.

Celá věc má několik pohledů, nejzávažnější nám přijdou tři – etický, ekonomický a logický.

Začněme etickým. Je etické, aby se v prostorách, které mají patřit kultuře nebo sportu konaly prodejní akce? Po diskuzi jsme dospěli k názoru, že pokud to není přímo neetické, je to zcela jistě nevhodné. Pokud je budova k něčemu určena, měla by sloužit právě tomu účelu.

Pohled ekonomický – pořadatelé takovýchto prodejních akcí jsou v podstatě jediní klienti, kteří si sály komerčně pronajímají. Jejich akce tak jsou přínosem do rozpočtů příslušných městských organizací.

Pohled logický – co by se stalo, pokud by městské objekty nesměly být k těmto účelům pronajímány? Skončily by takovéto prodejní akce? Nikoliv, pouze by se přesunuly do jiných prostor. Problém by to tedy nevyřešilo. Je možné takovéto akce zakázat na území města vyhláškou? Domníváme se, že bohužel ne. Nebo alespoň ne tak, aby se zároveň neomezovaly běžné formy podnikání, například farmářské trhy.

Jaký je náš celkový pohled? Jsme spíše pro zakázání těchto akcí v objektech města. Přestože to může mít určitý (nedomníváme se ale, že zásadní) vliv na hospodaření městských organizací, je to šance, jak by města mohla demonstrovat odpor proti praktikám, které na takových akcích prodejci někdy používají a pokud by tento svůj postoj města veřejně prezentovala například ve svých radničních zpravodajích, mohlo by to mít kýžený osvětový efekt a napálených seniorů by mohlo výrazně ubýt.

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz