Mělník pronajme diskotéku, bar a kadeřnictví. Za 15 tisíc?

Město Mělník zveřejnilo záměr pronájmu své nemovitosti na adrese Tyršova 3270. Na adrese jsou prostory diskotéky a snack bar, jehož součástí je i sázková kancelář Tipsport. Nabídky zájemců mohou začínat na částce 11,- korun za m2 měsíčně. Celková plocha prostor má výměru 1373 metrů čtverečních.

Pro srovnání, někteří stávají nájemci nedaleko stojícího obchodního domu, který je rovněž v majetku města, platí městu za metr čtvereční až osminásobek. Záměr pronájmu schválila Rada města Mělníka poslední srpnový den, zájemci mohou podávat nabídky do 24. září. Samo město popisuje prostory k pronájmu takto:

,,Předmět pronájmu: 

Prostory sloužící podnikání o celkové rozloze 1 373,30 m2 na adrese Tyršova, číslo popisné 3270, 276 01 Mělník. Budova č.p. 3270 sestává z I. a II. podlaží a stojí na stavebních parcelách č. 613/3 613/4, zastavěná plocha a nádvoří, zaps. na listu vlastnictví č. 10001, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, pro katastrální území a obec Mělník. Přízemí sestává z diskotéky, snack baru o vým. 500,55 m2, kanceláře o vým. 17,40 m2, ostatních prostor o vým. 155,38 m2, chodby, schodiště, sociálního zařízení a zádveří o vým. 103,60 m2. První patro sestává z kanceláře, videokavárny a kadeřnictví o vým. 351,45 m2, ostatních prostor o výměre 178,01 m2 a terasy o vým. 66,91 m2 vč. příslušenství. 

Podmínky pronájmu: 

- minimální výše nájemného: 132,- Kč/m2/rok, přičemž nájemce je dále povinen hradit veškeré služby s nájmem spojené. Nájemné je osvobozeno podle § 56 zákona č. 235/2004 sb. o dani z přidané hodnoty, od placení DPH 

- doba trvání nájmu: neurčitá, s výpovědní lhůtou 3 – 6 měsíců, či určitá, - dle návrhu žadatele 

- účel nájmu: provozování společenského centra pro využití volného času, provozování restaurace, případně jiný návrh žadatele s povinností zajištění změny užívání u stavebního úřadu vlastními náklady nájemce k požadovanému účelu nájmu, bez nároku na jakékoliv vyrovnání nákladů v průběhu nájmu, či při ukončení nájemního poměru."

Pokud by uspěl zájemce, který by nabídl nejnižší požadovanou cenu, platil by měsíční nájemné 15 106,30 korun.

Celý dokument naleznete zde: http://www.melnik.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=9281&id_dokumenty=6681

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz