Mělník propadl ve srovnání podmínek pro podnikání

Týdeník Ekonom provedl veliké srovnání měst České republiky z pohledu prostředí pro podnikání. Ve Středočeském kraji do srovnání zařadil 26 měst. Mělník ve srovnání naprosto propadl a obsadil poslední – 26. místo. Dobře nedopadly ani Neratovice (22.) a Kralupy (19.). Naopak nejlépe hodnoceným městem v kraji se stal Benešov před Mnichovým Hradištěm a Brandýsem.

Ekonom hodnotil města podle řady kritérií, které pak shrnul do celkové tabulky, pořadí také určil u dvou hlavních kategorií – podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy.

V přístupu veřejné správy ohodnotil nejlépe z našich měst Neratovice (15.), Kralupy skončily dvacáté a Mělník třiadvacátý. Z pohledu podnikatelského prostředí si pak nejlépe vedly Kralupy (22.) před Neratovicemi (24.) a posledním Mělníkem (26.).

V dílčích kritériích, pokud porovnáme Mělník, Kralupy a Neratovice je zaznamenáníhodná následující statistika:

- Vodné a stočné je na Mělnicku nejdražší z celého kraje (stejně vysoké ceny má již pouze Slaný, Kladno a Brandýs)

- Kralupy patří k nejlevnějším co se svozu odpadu týká, Mělník naopak k nejdražší třetině měst

- Mělnicko má nejvíce znečištěné ovzduší z celého kraje. Kralupy, Neratovice a Mělník obsadili v tomto pořadí tři poslední místa

- Počtem lékařů patří Mělník do první poloviny, naopak Kralupy a Neratovice na chvost

- Ceny stavebních pozemků jsou v našich třech městech srovnatelné, v rámci kraji patří pak ke středu

- Naopak ceny bytů jsou jedny z nejvyšších, opět ve všech třech městech srovnatelné

- Nejlépe dostupné pozemky pro podnikání jsou v Neratovicích, pak v Kralupech, nejhůře dostupné jsou na Mělníku. Všechna tři města ale patří ke chvostu v kraji.

- Nejvíce dlohodobě nezaměstnaných v okrese mají Neratovice

- Průměrný plat na Mělnicku je pod průměrem kraje

- Mělník je šestým nejúspěšnějším městem v kraji v získávání peněz z EU

- Kralupy a Neratovice jsou dvě nejlepší města ve vztahu dluhová služba/běžné příjmy

Celé hodnocení naleznete na www.mestoprobyznys.cz .

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz