Mělník s přebytkem, Neratovice a Kralupy s deficitem

Jaký rok z hlediska městských financí plánují Mělník, Neratovice a Kralupy? Které město v průběhu roku počítá s velkým deficitem a které naopak očekává přebytek? A kolik peněz vlastně města spravují?

Mělničtí zastupitelé budou jednat o příjmech ve výši 297 milionů (zhruba o šedesát milionů nižší, než v loňském a předloňském roce), přesto by město mělo hospodařit s kladným výsledkem vyšším šesti milionů. Výdaje jsou totiž plánovány ve výši 290,7 milionu. Město je stále zatíženo dluhem, který k 1.1.2015 bude činit 63,2 milionu.

V Neratovicích je zastupitelům předložen k projednání rozpočet s očekávanými příjmy 241 milionu korun a výdaji 299 milionů. Pokud město bude realizovat všechny zamýšlené investice, bude schodek rozpočtu činit přes 57 milionů. K poslednímu dni v roce 2014 by mělo mít město na svých účtech 64 milionů korun, z velké části tvořených přebytky hospodaření z let minulých. Město dosud čerpalo úvěr ve výši 15 milionů, úvěrový limiit na průběžné financování investic může navýšit až do výše 40 milionů.

Město Kralupy očekává příjmy 269 milionů a výdaje přes 314 milionů. Očekáváný rozdíl mezi příjmy a výdaji je -45,5 milionu korun. Podobně jako u Neratovic se jedná převážně o výdaje spojené s předpokládanou spoluúčastí při realizaci investic, na jejichž podstatnou část využije město finance z EU (předpokládaná spoluúčast je přes 31 milionů). Také v Kralupech počítají s využitím přebytků z let minulých (48,5 milionu z roku 2014) na krytí schodku v roce 2015.

zdroje: návrhy rozpočtů měst

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz