Milan Schweigstill: Jak obrat město Mělník

Hlavním důvodem pro vstup do místní politiky bylo pro mne a některé mé kolegy to, že se k nám dostávaly informace o různých čachrech, které významně oškubávají město Mělník. A skutečně jsme na to mnohokrát narazili. Naposledy na jednání zastupitelstva dne 16. 12. 2013. Byla použita taktika, která v minulosti i přes odpor opozice prošla a způsobila městu značnou finanční újmu. V čem spočívá?

Stavební firma plánuje výstavbu několika rodinných domů. K tomu potřebuje uzavřít s městem tzv. plánovací smlouvu. Ta stanovuje, jak se budou budovat sítě a komunikace a taky, co s nimi bude po ukončení stavby. Ve většině případů jsou veřejná prostranství (tedy především nové ulice s vozovkami a chodníky) městu darovány nebo prodány za symbolickou částku. Kdyby je stavebník takto nepřevedl, musel by se starat o komunikace pro své zákazníky sám. Je tedy logické, že se tohoto majetku a závazku chce zbavit s tím, ať se dále stará město, které je na to vybaveno. Má to svoji logiku.

Ale tady je ta skulinka. Někteří  začali spekulovat, zda z toho nelze něco přeci jenom získat. Vždyť „dávají“ městu  mnoho m2 pozemků. Město by se tedy podle nich mělo pochlapit a dát jim za ně jiné pozemky. Pozemek za pozemek - to bude vypadat hezky a spravedlivě.  Ale…

Problém je v tom, že město získá nehodnotné a dále jinak nevyužitelné komunikace a přilehlé pozemky, o které se musí na své náklady starat, udržovat je a časem i opravovat. Proti tomu však poskytne lukrativní pozemky s vysokým potenciálem zisku – v tomto případě to byl pozemek o výměře přes 14.400 m2 v ulici K. Světlé v Mlazicích (uvažovány byly např. i pozemky v Bezručově ulici – jedny z developersky nejzajímavějších na Mělníku), jejichž hodnota je výrazně vyšší než hodnota směňovaných komunikací.

Zřejmě ani koaliční Rada města, která předkládá materiály ke schválení zastupitelstvu, nebyla při posuzování jednotná. Nejprve v březnu 2013 totiž schválila variantu pro město výhodnou, která obsahovala darování či prodej pozemků za symbolickou částku, ale už o měsíc později své rozhodnutí změnila a přijala výše popsanou nevýhodnou směnu. Ptám se proč?

Proto jsme tento postup důrazně odmítli a označili za extrémně nevýhodný, protože připraví město o další hodnotný majetek. Naše argumentace na jednání ZM přesvědčila i členy koalice, včetně těch, kteří na Radě hlasovali pro onu nevýhodnou směnu. Opozice byla většinou proti, koalice se ve většině případů zdržela hlasování a pro návrh zbyl jen jediný hlas – hlas pana místostarosty Neumanna.

Milan Schweigstill, opoziční zastupitel za TOP 09

Pozn. red.: Podle informací redakce se nemělo jednat pouze o výměnu pozemků, ale o výměnu pozemků s doplatkem ceny určené znaleckým posudkem. Nicméně i tímto způsobem směny + doplatku by vlastně bylo zamezeno řádnému výběrovému řízení na prodej pozemků v majetku města - z možnosti jejich nabytí by byli při směně vyloučeni všichni občané i firmy, kteří by o pozemky rovněž měli zájem a byli by třeba ochotni zaplatit i vyšší cenu. V takovém případě by skutečně mohla městu vzniknout škoda.

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.

Přehled komentářů

  1. změna na stavební parcelu (Ondřej Tichota, 20.1.2014 13:51:29) Odpovědět

    K redakční poznámce podotknu, že ono je to celkově složitější s tím doplatkem, protože by šlo o doplatek k ceně určené dle odhadu, a protože se jedná v ul. K. Světlé o pozemky vedené jako "ostatní" plocha, cena by spíše nebyla vysoká, a zároveň ze zkušenosti plyne, že ceny určené posudkem mohou být různé (viz. např. nedávná kauza pozemků u zimního stadionu), a tedy někdy i poměrně nízko stanovované. Pokud by developerská společnost předmětný pozemek směnou získala jako "ostatní plochu" (jak je veden v katastru nemovitostí), mohla by v některém z budoucích volebních období požádat o změnu na pozemky stavební a vydělala by nezměrně více, a to v řádu milionů korun. Pozemek má totiž hodně velký, má přes 14.440 m2.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz