Milan Schweigstill: Občana trápí všední drobnosti

Mělnický zastupitel Milan Schweigstill /TOP09/ poskytl iSoutoku rozhovor o nejjednodušším způsobu boje proti korupci, setkávání s občany a také o podobě měsíčníku radnice. Přečtěte si odpovědi vítěze voleb, který skončil v opozici.

Vypadá to, že města budou mít brzy povinnost zveřejňovat uzavřené smlouvy od výše 50tis. korun na internetu. O podobnou věc mělnická TOP09 usilovala ve městě již dříve. Co si od tohoto opatření slibujete?

 Tuto věc jsme skutečně na Mělník přinesli, ale koalice si nasadila limit nad 1 mil korun, což nás velmi zklamalo. Nejjednodušší a nejméně nákladný způsob boje proti korupci je veřejná kontrola. Tím, že kdokoli může nahlédnout do znění smluv, faktur apod., tím je vyvíjen neustálý tlak na smluvní strany, aby se vyvarovaly různých kliček, nejasností či skrytých podvodů. Mohou to totiž kontrolovat především lidé, kteří se vyznají v dané problematice, znají zákony z příslušné oblasti a dovedou v ní argumentovat.

Zastupitelé za TOP09 v posledních týdnech dvakrát uspořádali setkání s veřejností. Je mezi občany o tato setkání zájem a přináší vám nové podněty pro vaši práci? A kdy budou mít občané další možnost se s Vámi setkat?

Příliš velký zájem není, ale už jsem si zvykl, že je mnohem jednodušší probírat problém v hospodě a nadávat, než jít za svým zastupitelem a chtít po něm vysvětlení či mu dát nějaký podnět. Zatím to u nás není moc zvykem. Pár občanů ale přišlo a podnětů bylo mnoho. Paradoxně to většinou nejsou tzv. „velká témata“, ale občana více trápí všední drobnosti od úklidu přes umístění popelnic nebo laviček. Některé věci můžeme předložit k řešení okamžitě, jiné je třeba více promyslet a řešit v určitém komplexu (např. právě úklid města). Setkání bude více, to nejbližší v pondělí 28.4. v pizzerii Piranha. Tímto si dovoluji srdečně pozvat vaše čtenáře. Informace budou na našich stránkách (www.top09melnik.cz) a facebooku.

Mělník, obdobně jako jiná města, vydává svůj městský měsíčník. Myslíte si, že je jeho podoba vyhovující, nebo by v něm měli mít pravidelný prostor pro vyjádření postojů i opoziční zastupitelé?

Myslím, že jeho podoba je vcelku dobrá. Informací tam najde občan dost i když řada z nich nic neříkajících. U případných politických zamyšlení existuje obava, aby se měsíčník nezvrhl v bojiště. To už jsme tu také měli a nebylo to příjemné. Na druhou stranu, co víc by mělo občana zajímat než názory zastupitelů k určitým otázkám rozvoje města. Vždyť podle jejich názorů by si je měl občan vybírat. Takže jde spíše o to najít vhodný a kultivovaný model, který by umožňoval myšlenky prezentovat.

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.

Přehled komentářů

 1. novela tiskového zákona (Anna Spěváčková, 17.4.2014 23:56:11) Odpovědět

  Z poslední otázky tazatele pana M. vyplývá, že nezná novelu tiskového zákona, která platí od konce roku 2013, jinak by se neptal, zda v mělnickém měsíčníku by měli mít pravidelný prostor pro vyjádření postojů i opoziční zastupitelé. Novelu zřejmě nezná ani pan Schweigstill, jinak by opáčil, že je přece povinností vydavatele vydávat vyvážená a objektivní periodika ( je povinností vydavatele si opatřit informace napříč spektrem všech možných názorů a postojů) a vymezit přiměřený prostor pro opoziční zastupitele (bohužel, ne pro občany, novela je opět polovičatá). Bohužel, novela nezavádí žádné sankce, takže nebude zřejmě účinná a vymahatelná, na což hřeší mnoho radnic, i ta naše, neratovická. Ale je pravda, že existují města, kde platí, že i opoziční názory musí být zveřejněny, a to i s příslušným politickým "bojem".

  Shrnutí: Od listopadu 2013 platí novela tiskového zákona, která se týká zpravodajů vydávaných radnicemi. Jednak vůbec poprvé ošetřuje a vymezuje radniční tiskoviny jako takové a kromě toho výslovně uvádí, že musí být objektivní, vyvážené a opozice v nich MUSÍ mít nárok na "přiměřený prostor".

 2. paní Spěváčková nesděluje pravdu (Tomáš Hrodek, 18.4.2014 8:02:51) Odpovědět

  Nestalo se, aby kterýkoliv ze zastupitelů města Neratovice nedostal prostor v městském zpravodaji! Takže se ohrazuji proti lži, že neratovická radnice hřeší!

 3. blabla (antineratky, 18.4.2014 8:20:38) Odpovědět

  Tak pani zpevackova by mela uzivat nehake nějake tlumící prasky..jinak by nemohla zvracet na kazdrm webu sva moudra..

 4. K novele (Ondřej Tichota, 18.4.2014 8:27:23) Odpovědět

  Jenže to je o něčem jiném, paní Spěváčková. Rozhodně ne o nějaké nevědomosti tazatele či dotazovaného. V měsíčníku Mělnická radnice nevycházejí žádné apriori názorové články (důvod uvádí pan Schweigstill výše). Svým způsobem je časopis vyvážený, protože do něj přispívají především pracovníci odborů apod. s informacemi pro občany, dále jsou zde informace o kultuře, ze škol atp. Takže do kategorie "neobjektivní" byste mělnický zpravodaj rady města dle mého názoru nedostala. Nicméně jde o platformu a vedení města přijalo úzus, že polemické články se objevovat nebudou vzhledem k náročnosti zajistit nějakou vyváženost. Proto nebyl např. přijat požadavek pana Merty na možnost uveřejnit jeho článek o situaci kolem vehlovického lomu v Kroupovci a snaze "zajistit" ho zalitím popílkovou směsí vzdor výskytu a pobytu vzácných druhů netopýrů.

 5. změna v Radnici (Jiří Dohnal, 18.4.2014 10:56:36) Odpovědět

  Měsíčník Radnice považuji v současné podobě pro naše město za adekvátní zpravodaj. Dle mého názoru by ale měl být doplněn o stranu "Názor na...". Na této stránce, jasně označené, by vždy zástupce koalice a opozice vyslovil svůj názor na konkrétní téma ve městě (lom v Kroupovci, náměstí Karla IV., herny, práce Technických služeb atd.). Další diskuse k tématu a k postoji koalice/opozice by se pak odehrávala na webu města. Jednak by tím k problému mohla každá strana sdělit své argumenty a také věřím, že by to více do hry vtáhlo veřejnost. To si myslím Mělník docela potřebuje.

 6. odpověd T. Hrodkovi (Anna Spěváčková, 18.4.2014 12:24:57) Odpovědět

  Ozval se náš neratovický, od 1.5. 2014 NEUVOLNĚNÝ (což je asi republiková rarita), místostarosta, podle fám i věrohodných informací od tohoto data současně ve funkci ŘEDITELE Lach.Neru, bývalé Lachemy. Pane místostarosto, to není lež. Šetřete, prosím, silnými výrazy. V poslední době se u nás v Neratovicích osoby, které poukazují na vady a nedostatky, nařknou ze lži, aby tím byly pošpiněny a dehonestovány. Pokud není na ně přímo podáno trestní oznámení pro pomluvu, viďte pane místostarosto. Nebo si na ně vedení města stěžuje jejich politickým stranám, i to je oblíbená metoda, když už nelze zaměstnavateli. Jestli jste řádně četl můj příspěvek, pak cituji novelu zákona. To lež není. Podle něj musí vydavatel ZAJISTIT - Z A J I S T I T !!!!, aby bylo periodikum vyvážené a objektivní. Vy mi chcete tvrdit, že jsou Listy města Neratovice vyvážené???? To snad ne. Vy těžíte pouze z toho, že čtenáři z Kralup a Mělníka ví houby, jak vypadají místní Listy. Nakonec, nemáme ani on-line přenos ze zastupitelstva, aby se občané nezděsili toho, co se tam děje. Argument, že se nestalo, aby nějaký zastupitel nedostal prostor, je úplně mimo mísu.

 7. dodatek (Anna Spěváčková, 18.4.2014 12:40:09) Odpovědět

  Ještě jsem si uvědomila, že čtenáři z jiných měst nevědí, že Neratovice NEMAJÍ na svém webu žádné diskuzní fórum ani audio přenos ze zasedání zastupitelstva. Jak už vyplynulo z předešlého příspěvku, místní periodikum, zvané Listy města Neratovice, NEMAJÍ ani rubriku Nad dopisy čtenářů ani Sloupek zastupitelů, Zveřejňují pouze přehled úspěchů a plánů vedení města. Žádné pochyby, neúspěchy či dokonce selhání.

 8. :-O (míla, 18.4.2014 12:55:27) Odpovědět

  To zas Spolana něco upustila? Nebo todleto máte v Neratovicích pořád?

 9. :) (antineratky, 18.4.2014 13:06:06) Odpovědět

  Pořád. .:) tento" člověk" zasvětil svuj zivot kydani špíny a lzi na ty.kterym se povedlo nekam dostat...je to vtipne a zároveň smutne.ze nekdo dokáže byt taj silne negativni ke všemu. .hlavne si ulevit že Ani? :)

 10. Manipulativní a Zneužívající jednání normální není. (http://elyna.wz.cz/, 18.4.2014 13:31:34) Odpovědět

  Psychopatie je parazitní životní strategie, "sport" těch, kteří považují agresivitu za sílu a slušnost za slabost.
  Psychopat vykazuje nepřítomnost výčitek svědomí nebo pocitů viny a také zcela povrchní cítění a citové prožívání. Nerespektuje city lidí kolem sebe, nerespektuje ani jejich práva. Psychopat není ochoten převzít odpovědnost za vlastní činy. Nechápou osobní hodnoty. Pohrdají lidmi. Ničivě vystupují vůči dílům, která prezentují vhled a dosažení. Psychopati jsou bez svědomí. Neomlouvají se a nikdy nenapravují škody. Pokud něco naprosto pokazili, nejprve se (uraženě) stáhnou a následně se pokusí z celé situace vylhat.
  Manipulativní a podvádějící jednání: Podvádění projevující se opakovaným lhaním, užíváním tzv. nicknames (přezdívek), využíváním druhých lidí pro vlastní zisk či blaho.
  Patologické lhaní - bez ostychu se dopouštějí lží ve vlastní prospěch. Psychopat bude do "roztrhání těla" tvrdit evidentní lež. Psychopat nedělá nic, ale kritizuje, jaká je jeho oběť neschopná. Výčitky svědomí nemá, hanba mu není.
  Závislost na kontrole a moci. Závislost, která není pod kontrolou. Doslova posedlost, doživotní, neutlumitelná, které se nelze nijak zbavit. Můžete psychopata zbavit moci, ale nemůžete psychopata zbavit jeho touhy po kontrole a moci. Psychopat je z podstaty manipulátor.
  Narcismus - pro narcistickou osobnost (psychopat je narcistní) je vždy reálná jen ta skutečnost, která odpovídá jejím přáním, jejímu myšlení a jejím pocitům. Věří čemukoliv, o čem prohlásí, že to pravda je. Je schopen popírat i zcela zjevnou skutečnost…

 11. prosba (Tomáš Malina (iSoutok.cz), 18.4.2014 19:03:58) Odpovědět

  Dobrý den, děkujeme za komentáře k rozhovoru s panem zastupitelem Schweigstillem. Myslím, že pan Tichota a pan Dohnal (i dotazovaný pan Schweigstill) správně pochopili, na co naše poslední otázka mířila.
  S člověkem, který nikdy nepřizná omyl a vždy musí mít poslední slovo a jedinou pravdu (ikdyž se naprosto plete) se racionální diskuze vést příliš nedají. Přestože mohou někteří příspěvky a články takových lidí považovat sami za dehonestující nebo urážející, prosím komentující, aby se sami zdrželi komentářů, které by mohli někteří lidé považovat za urážku své osoby...
  Moc děkuji a krásné Velikonoce!

 12. Tomáši Malino, (Filip Randal, 18.4.2014 20:24:41) Odpovědět

  přečtěte si na nerátkách texty dámy, které se zde tak zastáváte, resp. jejího jemnocitu: ,,Vážený pane, pokud to paní starostka myslela takto, pak jistě uznáte, že dělat si prdel z osmdesátiletého starého pána, který tyto nuance nerozlišuje, je hnus a na zvracení."
  Myslíte, že je správné zastávat se takových lidí?

 13. Bond (Pepa, 18.4.2014 23:44:34) Odpovědět

  Ja si pamatuji, kdyz si pan Malina rikal Bond..porad a stale Jan Morava :-)

 14. Jen korektně!!!! (Anna Spěváčková, 19.4.2014 9:26:48) Odpovědět

  Pane M., v některých případech je přímo nutné používat všechna slova, která čeština nabízí. Předstírat pruderii ( rovná se přehnaná slušnost) je pokrytectví těch největších hajzlíků a zmetků, viďte pane M. Ale dovedou podrazit tak, že na to nezapomenete. Pěkně potají a nečekaně. Už o tom něco vím. Pokud byste měl zájem, mohu sem napsat své zkušenosti z Neratovic.

 15. pro Pepu (Tomáš Malina (iSoutok.cz), 19.4.2014 9:30:58) Odpovědět

  Dobrý den Pepo,
  jistě. A Jirka Antoš je ve skutečnosti Václav Klaus a dalšími členy redakce jsou Pol Pot, Jiří Paroubek a Pat a Mat.
  K vaší smůle ani stokrát opakovaná lež se nestane pravdou.
  http://www.isoutok.cz/inpage/o-projektu/

předchozí
1 | 2 následující

end is near

Kontakt

iSoutok.cz