Naděje zaměstnanců Spolany žijí. Město za nimi stále stojí.

Dnes již bývalý ministr životního prostředí Tomáš Chalupa /ODS/ pomohl zrušit rozhodnutí, kterým levicovou koalicí ovládaný kraj ohrozil až 700 pracovních míst v Neratovicích. Vítězství to ještě neznamená. Kraj totiž bude žádost Spolany posuzovat znovu. Vedení města bude o zachování výroby ve Spolaně s krajem jednat.

Jak jsme dříve informovali, Spolana se dostala do problémů. Nebyla schopna dodržet původní závazek o modernizaci výroby do roku 2014 a požádala krajský úřad o prodloužení výjimky. Na stranu Spolany se přidalo město, proti žádosti Spolany se postavil Středočeský Krajský úřad a ekologická hnutí. O problému a hrozbách pro ekonomiku celého mikroregionu jsme informovali v článcích Spolana – boj o přežití, Spolaně hrozí zánik, neratovickým nezaměstnanost, V Neratovicích ohroženo 700 pracovních míst. Co na to levice? a Spolana dál bojuje o výjimku, proti je kraj a ekologická hnutí.

Událost zasáhla i neratovickou politiku, když na stranu Spolany a Rady města (která se svým usnesením postavila za Spolanu) se připojila místní ODS. Naopak levicová ČSSD zaujala pozici „mrtvého brouka“, možná z důvodu, aby se nedostala do konfliktu se svými krajskými představiteli. ČSSD sice v mailu zastupitele města Ing. Lukáše Vacka koncem května vzkázala: „Otázkou Spolany a.s. Neratovice se naše MO vážně zabývá a připravujeme oficiální stanovisko,“ slíbeného stanoviska jsme se však nedočkali.  Zastupitelka KSČM Hana Vojtová se pak rovnou přiklonila na stranu kraje, když nám napsala: „Po prostudování obou stanovisek se přikláním ke kraji. tedy zamítavé stanovisko podpořit.“ V kontrastu s tím je přístup vedení města. Místostarosta Tomáš Hrodek /ODS/ zásah Ministerstva životního prostředí komentoval: „Město již oslovilo KÚ v této záležitosti a dávalo kraji své vyjádření, neboť bylo samo účastníkem řízení. Předpokládám, že se teď bude situace opakovat a opět se k žádosti bude město vyjadřovat. Naše stanovisko se nemění a hlavní dva argumenty pro pokračování výroby chloru ve Spolaně jsou stejné. 1) V případě ukončení výroby ještě letos, nebo příští rok by došlo k obrovskému skokovému nárůstu nezaměstnanosti, což by mělo nedozírné ekonomické následky pro celý region, nejen pro Neratovice. 2) Brzké uzavření provozu by mohlo velmi zkomplikovat a v lepším případě jen prodloužit odstraňování starých ekologických zátěží. V horším případě se obáváme, aby nedošlo k zastavení odstraňování starých ekologických zátěží, což by bylo mnohonásobně horší, než současný, velmi přísně kontrolovaný provoz (emise), který napadá hlavně Arnika a jiná podobná sdružení.“

O osudu Spolany a stovek jejích zaměstnanců se tak bude znovu rozhodovat v následujících týdnech. Vystoupí aktivně pro záchranu pracovních míst také neratovická levice? Nechme se překvapit…

Zdroj: Lidovky.cz

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz