Náměstí Karla IV. - jak mělo a jak bude vypadat?

Ještě než vyprší mandát současným zastupitelům, chtějí schválit podmínky pro soutěž na revitalizaci náměstí. Stane se tak ná zářijovém jednání zastupitelstva. Z té by pak měla vyjít nová podoba náměstí Karla IV. V zadání se odrazí i výsledek sociologického průzkumu, který na Mělníku probíhal.

2010 - Podoba náměstí podle ČVUT

Téma proměny mělnického ,,dolního” náměstí není rozhodně novinkou. Například v roce 2010 byly na radnici vystaveny modely možné podoby náměstí, které vzešly od studentů FA ČVUT a společnosti Chapman Taylor. Návrhy si můžete prohlédnou na Mělníčku ZDE. Jak je patrné z reakcí, budily tehdejší návrhy rozpaky občanů.

2008 - Zahraniční investor chtěl přestavbu za půl miliardy

Ještě o dva roky dříve informoval Mělnický deník o jiném návrhu na přestavbu náměstí. Trochu tajemný investiční fond St. Wenceslas Property Fund tehdy městu předložil záměr na realizaci projektu v hodnotě půl miliardy korun. Podstatná část budov na náměstí měla být zbourána a na jejich místě vyrůst obchody, hotel, rezidenční byty a prostory pro volnočasové aktivity. Jak už bývá u všech megalomanských projektů na Mělníku zvykem, brzy z plánů sešlo. Mimochodem dosud tento fond podle veřejně dostupných zdrojů v České republice neinvestoval a zaměřil se na Polsko (kde do svého majetku nedávno získal pět nákupních středisek). Článek s fotografiemi modelu si můžete prohlédnout ZDE.

2013 - Do dvou měsíců bude jasno 

Na podzim roku 2013 se tématu opět věnoval Mělnický deník - starosta Ctirad Mikeš tehdy uváděl, že rysy příští podoby náměstí by měly být jasné do dvou měsíců a následovat by měla architektonická soutěž. Ve článku je také uvedeno, že se uvažuje o demolici celé budovy HOLDu a náměstí by v nové podobě mělo sloužit k přilákání lidí do centra, které bývá často vylidněné. Článek ZDE.

2014 - V září bude vypsána soutěž

Nyní město zveřejnilo výsledky sociologického šetření mezi obyvateli, kterou prováděla brněnská společnost Focus (celý text o výsledku průzkumu je uvedený níže). Web České komory architektů pak k soutěži o návrh náměstí uvádí: ,,Předmětem soutěže bude zpracování architektonicko-urbanistického ideového návrhu na revitalizaci Náměstí Karla IV. - Mělník. Důraz by měl být kladen na prostorové řešení náměstí včetně dopravních podmínek a  spojení - synergii s Náměstím Míru, s cílem znovuoživení celé lokality středu města.

Dalším úkolem soutěže bude i řešení a rozhodnutí o náplni a regulačních prvcích formy těchto objektů:

-  Výchovně vzdělávacího střediska,

-  Domu Služeb,

-  Obchodního Střediska.

Návrh musí respektovat podmínky Územního plánu města, historické souvislosti, památkové podmínky i ekonomické možnosti vyhlašovatele.”

Zbourat, rekonstruovat, nebo ponechat? 

(zdroj tisková informace MÚ Mělník): Město Mělník již řadu měsíců připravuje soutěžní podmínky pro vyhlášení ideové urbanistické soutěže revitalizace náměstí Karla IV.

Soutěžní podmínky bude schvalovat zastupitelstvo města ( dále ZM) na svém jednání 1.9.2014. ZM již 23.6. schválilo členy hodnotící poroty, jimiž jsou zejména nezávislí odborníci delegovaní komorou architektů, ale rovněž zástupci samosprávy města a veřejnosti.

Soutěžní podmínky jsou konzultovány s členy poroty a s komorou architektů.

Pro vyhlášení soutěže je nutné připravit řadu odborných materiálů. Je však také konkretizovat potřeby a představy, jakým směrem revitalizaci náměstí Karla IV. vést. Za tím účelem město Mělník objednalo u brněnské společnosti FOCUS provedení sociologického průzkumu. Cíl výzkumu byl zaměřen na hodnocení nabídky obchodů a služeb, kulturních akcí a sportovních příležitostí, dále na získání názorů obyvatel města na současný stav nám. Karla IV., jak často a za jakým účelem jej obyvatelé navštěvují, jaké jsou zde vnímány nedostatky. Výzkum byl zaměřen na názor obyvatel na zvažovanou rekonstrukci či revitalizaci náměstí, jaký by měla mít charakter, kdy by měla proběhnout, z jakých zdrojů by měla být financována. Výzkum byl cíleně zaměřen na tři zdejší problematické budovy – na nedostavěný objekt a na oba obchodní domy na náměstí. Otázky se týkaly toho, jaká je návštěvnost obchodních domů, jaká je spokojenost s jejich vzhledem a jejich současným využitím, jakým způsobem by se s budovami mělo při zvažované rekonstrukci naložit a jaké funkce by zrekonstruované či nově postavené budovy měly plnit.

Výzkum probíhal ve dvou fázích. V první fázi se konala beseda formou diskuze vybraného vzorku obyvatel města bez účasti zástupců samosprávy. Druhá fáze probíhala tzv. dotazníkovým šetřením. Šetření se zúčastnilo 321 respondentů ve věku 18 a více let, kteří ve městě žijí alespoň 2 roky.

Výsledky průzkumu nepřinesly převratné informace. Především potvrdily názory, s kterými se nejčastěji setkáváme. Pro myšlenku rekonstrukce se vyjádřilo 87 % respondentů, jen 9 % by náměstí ponechalo v současné podobě. Nadpoloviční většina respondentů preferuje zahájení rekonstrukce co nejdříve.

Nejčastěji uváděným nedostatkem náměstí je chybějící zeleň, tuto možnost uvedlo 52 % respondentů, následují nevzhledné budovy 47%, mnoho parkujících aut 28%, absence laviček pro odpočinek 27%, nevyhovující sortiment obchodů 26%. 38% respondentů by nedostavěnou budovu na náměstí zbouralo, rozcházejí se však v názoru, jak naložit s nově vzniklým prostorem, zda prostor upravit na park, postavit novou budovu či využít jako parkoviště.

Téměř 40% respondentů by zbouralo oba obchodní domy, ale cca 45 % by bylo pouze pro jejich rekonstrukci. Jen 8% by je ponechalo v původním stavu.

Většina dotázaných se kloní k názoru, že automobilová doprava na náměstí by měla být omezena, ale náměstí by mělo být dostupné či průjezdné automobilem. Pro úplný zákaz vjezdu aut a vznik pěší zóny se vyslovilo 19% respondentů. 27 % se kloní k zachování stávajícího stavu. 50% by souhlasilo s parkováním, ale ve vybudovaných podzemních garážích.

V tomto textu jsou uvedeny pouze předběžné výsledky celého šetření agentury FOCUS. Kompletní zpráva bude zveřejněna na webových stránkách města po projednání v ZM po 1.9.2014.

Pavel Průcha, vedoucí odboru výstavby a rozvoje MÚ Mělník

Zdroje: Mělnický deník, Melnicek.cz, ČKA, Město Mělník

 

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz