Nejdražší policii mají na Mělníku, nejvíce pokut v Kralupech

Možnost zřídit městskou policii dal stát obcím v roce 1991. V Mělníku, Neratovicích i v Kralupech toho brzy zastupitelé využili. Kolik peněz provoz městských policií stojí, kolik se v kterém městě vybere na pokutách, kolik mají zaměstnanců a jak vypadali jejich poslední zásahy?

Městká policie stojí města přes 10 milionů ročně

Nejvyšší náklady na chod Městské policie vykazuje ze srovnávaných měst Mělník. Podle rozpočtu města vynaloží letos na její chod 11,964 milionu korun. Druhé nejvyšší výdaje uvádějí Kralupy (11,689 mil.) a nejméně vydají na Městskou policii Neratovice (10,402 mil.)

Městská policie má možnost řešit prohřešky nejen domluvou, ale také je pokutovat. Nejvíce plánují na pokutách vybrat v kralupech (800 tis.), následují Neratovice (610 tis.). U Mělnické MěP se nám podařilo dohledat pouze údaj o vybraných pokutách v loňském roce - 426 tis. korun.

Počet zaměstnanců v Kralupech se nám nepodařilo ve veřejně přístupných datech nalézt, v Neratovicích by se mělo jednat o 20 lidí a na Mělníku o 22.

Ze zásahů strážníků: odchyt netopýra, neshody, rušení nočního klidu…

Většinu zásahů strážníků lze označit za rutinu. Krádeže v obchodech, rušení nočního klidu, porušování vyhlášky města… Občas to ale může být i velké drama. Například Neratovičtí strážníci zabránili nedávno sebevraždě mladé dívky a v rámci zásahu zastavil jeden z nich odvážným během po kolejích vlak. Za své nasazení byl vyznamenán starostkou. Většina zásahů proběhne vklidu, někdy mají i komický charakter. ,,Dne 27. 7. 2014 v 10:25 hod. bylo na služebnu MP telefonicky oznámeno, že na chodbě v čp. 1111, ul. Dr. E. Beneše je netopýr. Po příjezdu hlídky na místo byl strážníky netopýr odchycen do připravené papírové krabice. S největší pravděpodobností se tento státem chráněný živočich při letu „zatoulal“ do zmíněného vchodu. Po konzultaci s pracovníkem záchranné stanice AVES Kladno, byl netopýr ve večerních hodinách vypuštěn zpět do přírody,” popisuje jeden ze zásah na svém webu MěP Neratovice.

Jiný den byla hlídka zavolána ke krádeži v obchodě: ,,Dne 24. 7. 2014 v 9:50 hod. bylo na služebnu MP telefonicky oznámeno z prodejny Billa, že zadrželi pachatele krádeže. Po příjezdu strážníka na místo bylo zjištěno, že se jedná o devatenáctiletého mladíka z Mělníka, který v této prodejně odcizil 3 ks zmrzliny, instantní kávu a energetický nápoj v celkové hodnotě 268 Kč. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o osobu zájmovou pro PČR, zůstal přestupek k projednání v kompetenci MP s uloženou pokutou na horní hranici možné sankce.”

Mělničtí strážníci řešili například rvačku v jednom z podniků v centru: ,,Ve 21:50 hodin oznámil operačnímu MP muž, že se něco děje v živnostenské  provozovně na nám. Míru. Z  prostoru provozovny  jsou údajně slyšet rány  a  nějaké  házení, křik  atd. Na  základě tohoto oznámení stáhl  operační  hlídku  MP do  centra města.  V 21:53  hodin požádal  operační OO  PČR operačního MP o součinnost při řešení rvačky v živnostenské provozovně. Kamerou  snímající prostor nám. Míru zaznamenal operační MP útěk  tří  mladíků  z  prostoru  výše  uvedené  provozovny  do  ul. Radniční. Jak bylo následně zjištěno, v prostoru této provozovny došlo k vzájemnému fyzickému napadání několika hostů. V průběhu této rvačky nedošlo k žádnému zranění, ani škodě na majetku. Nikdo nebude podávat tr. oznámení.  Ve 22:15 hodin oznámil operačnímu MP muž, že se  útočníci vrátili  ul.   Radniční  a   vešli  do  další živnostenské  provozovny. Zde  byli  posléze  hlídkami  vytěženi.  Další  řešení  celé události bylo v kompetenci OO PČR.”

O den dříve řešili strážníci krádež kypřicího prášku v hodnotě 3,60 Kč. V polovině července vyrazila hlídka řešit snědený sýr: ,,Ve 20:35 hodin požádala telefonicky zaměstnankyně prodejny v ul. Klášterní o výjezd hlídky MP do tohoto střediska.  Jak dále  uvedla, ostraha prodejny zde  zadržela pachatele  bezprostředně  po  krádeži  zboží.  Hlídka  MP se dostavila na místo určení.  Zde zaměstnanci ostrahy označili muže podezřelého z  přestupku krádeže  v celkové hodnotě 51,20,-  Kč (1x sýr Niva). Hlídka  MP požádala  označeného muže dle §  12 odst. 2 písm. b), zák. č. 553/1991 Sb. o prokázání totožnosti. Po tomto byl v  muži zjištěn  pan D., bytem Mělník. Jmenovaný  na prodejně  zboží snědl a poté  prošel pokladnou bez zaplacení tohoto zboží. Tento se k činu doznal. Lustrací osoby na  PČR bylo  zjištěno, že  jmenovaný není osobou hledanou,  ani zájmovou ze strany PČR.  Panu D.  bylo hlídkou sděleno, že  se  svým jednáním  dopustil přestupku  dle § 50 odst. 1 písm. a), zák. č. 200/1990 Sb..  Protože by v daném případě bylo uložení blokové  pokuty  zřejmě  neúčinné a to z důvodu toho,  že je  jmenovaný bez zaměstnání a  je bez finančních prostředků, jedná se o hlídce dobře známého bezdomovce. Bude celá věc předána příslušnému orgánu k  provedení  dalších opatření.”

Kralupská policie na internetu o svých zásazích neinformuje, k dispozici je  reportáž KTZ o dni stráveném se strážníky z roku 2010. Varování: Reportáž je plná individuí :-)

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz