Neratovice na reklamě politiků nevydělají, ani netratí

V minulém týdnu jsme se vyjádřili k podmínkám politické inzerce v Listech města Neratovice. Náklady na inzerci v méně než třetinové výši ve srovnání s podnikatelskými subjekty jsme označili za jejich diskriminaci. Naše vyjádření bylo reakcí na žádost lídryně jedné z kandidátek o ,,rovné podmínky v kampani" a možnost bezplatné inzerce pro politické subjekty. Nyní přinášíme informace, které nám k problematice sdělila paní starostka Mrzílková.

Pro znalost celé situace doporučujeme nejprve k přečtení dopis paní Anny Spěváčkové, následně náš otevřený dopis Radě města a poté níže uvedené vyjádření paní starostky.

Lenka Mrzílková: Příspěvek volebních stran odpovídá zvýšeným nákladům na tisk

,,Vážení autoři otevřeného dopisu,  

k vysvětlení zmiňované problematiky Vám zasílám výňatek z dopisu, kterým jsem paní Spěváčkové odpověděla a který již zveřejněn nebyl:

K Vaší žádosti o pozastavení výkonu usnesení rady města Vám oznamuji, že příspěvek za propagaci volebních stran v Listech města Neratovice odpovídá zvýšeným nákladům na tisk a distribuci volebních příloh, které město musí uhradit nad rámec běžné ceny. Tato pravidla platí od roku 2002, kdy byla projednána zastupitelstvem města, stanovená cena 3 500 Kč za stranu A4  platí od roku 2006. Nepovažuji za vhodné, aby náklady na politickou propagaci byly hrazeny z rozpočtu města, de facto z peněz občanů. V případě pozastavení výkonu usnesení rady města by dle stanoveného termínu jednání ZM byla tato možnost předvolební prezentace vzhledem k lhůtám pro tisk prakticky znemožněna. Zásada rovnosti podle zákona o volbách rozhodnutím rady města porušena nebyla, protože pro všechny subjekty jsou stanoveny stejné podmínky.

K Vámi kritizované nerovnosti pro podnikatelskou inzerci dodávám, že prezentaci stran kandidujících v komunálních volbách  ve městě nepovažujeme za komerční záležitost, jiná politická inzerce v Listech města Neratovice není povolena. Podnikatelskou inzerci od května 2010 smluvně zajišťuje  společnost u&we Advertising, s. r. o.

Mgr. Lenka Mrzílková”

Paní starostce za její reakci děkujeme!

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.


balisety stop

Výkop

Kolo první - zastupitelstvo

Kolo druhé - mediální (Mělnický deník) (iDnes.cz)

Kolo třetí - kolik stálo dopravní značení na Pražské

Kolo čtvrté - Za co může policie a za co město?

Kolo páté - konec balisetů?

Kontakt

iSoutok.cz