Neratovice zveřejnily výroční zprávu za rok 2012

Město Neratovice zveřejnilo na svých webových stránkách výroční zprávu za rok 2012. Vybrali jsme z ní nejzajímavější informace o hospodaření a činnosti města. Víte která organizace města, jako jediná vykázala ztrátu? Víte, kolik stojí ročně Městská policie nebo údržba zeleně?

Na zajímavá čísla jsme narazili u výsledků hospodaření města za loňský rok. Celkem město hospodařilo s 226 miliony korun. Daňové výnosy, které po změně rozpočtového určení daní město předpokládalo ve výši 161,9 milionu korun, byly nakonec nižší o šest milionů. Místní poplatky (odpad, psi atd.) přinesly do městské kasy 8,7 milionu, správní poplatky (registrace vozidel, poplatky za stavební řízení atd.) vynesly necelých 4,7 milionu. Město v loňském roce inkasovalo dvě investiční dotace – na volnočasové centrum (DDM) 11,8 milionu a na první etapu revitalizace sídliště Na Výsluní 1,8 milionu.

Z údajů o výdajích města se dovíme, že celých 18% putuje do městských investic, dalších 9% pak do údržby městského majetku. 15% výdajů zamíří do příspěvkových organizací. Celou čtvrtinu výdajů pak činí náklady na mzdy zaměstnanců a odvodů na pojistné. Výdaje na mzdy a pojistné byly ovšem v loňském roce o 4 miliony nižší, než se plánovalo. Reorganizace úřadu tak zřejmě skutečně přinesla městu úspory. K nižším než plánovaným výdajům pak došlo ve všech nákladových položkách. Zajímavý je i výdaj na Městskou policii Neratovice – její zřízení stojí město 11,6 milionu ročně. Což je o milion méně, než výdaje na městskou zeleň. Celkově se podařilo udržet výdaje města nižší, než byly jeho příjmy a město tak hospodařilo s přebytkem.

Tvrzení, že město není dobrým podnikatelem, pak bere za své při pohledu na výsledek správy městského bytového fondu. Zatímco náklady na byty byly málo přes 15 milionů, příjmy z jejich pronájmů dosáhly 19,7 milionu a městu tak hospodaření s byty přineslo zisk přes 4,5 milionu korun. Plánovaný rozpočet přitom počítal, že hospodaření s byty zisk městu nepřinese.

Z organizací zřízených městem dokázaly hospodaření udržet na uzdě všechny vyjma Domu kněžny Emmy. Neratovický domov seniorů hospodařil v loňském roce se ztrátou 722 tisíc. Provozní výsledek byl o 1,1 milionu horší, než v roce předchozím, kdy skončil s přebytkem 0,4 milionu.

Pokud by Vás zajímalo, jakým majetkem disponuje město, pak vězte, že celková hodnota majetku Neratovic dosahuje takřka 1,5 miliardy korun. Přes 1,1 miliardy je hodnota budov a dalších staveb, téměř 140 milionů je hodnota městských pozemků.

Pokud si chcete výroční zprávu Města Neratovice přečíst, stáhněte si ji ZDE.

Zdroj: Město Neratovice

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz