O výběrových řízeních, prodeji pozemků a boji proti alkoholismu

O statisících utracených za výběrová řízení a nedůvěře ve vlastní úřad. O prodeji pozemků, ke kterým není ze strany města důvod. O tom, jak starosta bojuje proti alkoholismu.

Statisíce v trapu

Statisíce korun utrácí město Mělník zadáváním výběrových řízení u externího dodavatele. Možnosti využilo např. u rekonstrukce kulturního domu nebo u rekonstrukce starého mostu. Tato praxe se nám nelíbí z více důvodů.

Tím prvním je skutečnost, že město má cca 140 úředníků. Mělo by tedy administraci veřejné zakázky zvládnout, ostatně v drtivě většině případů se tak děje. Proč u některých akcí volí externího dodavatele? A kdo rozhoduje o tom, u kterých zakázek se dodavatel vybere prostřednictvím externí firmy?

Argumentem pro zadání výběrového řízení u externí společnosti může být, že specializovaná společnost zvládne tento proces bez chyb a městu tedy nehrozí problémy či ztráta dotace. Stejně tak může být argumentem, že externí firma je prostá od ,,místních vlivů.” Jenže na oba tyto argumetny je i jednoduchá odpověď. Pokud vedení města nevěří v profesionalitu svého úřadu, je to špatně. A výběrem externí firmy se sice minimalizuje vliv místních struktur, ale kde město bere jistotu, že někteří dodavatelé nejsou napojeni právě na takovou externí firmu?

Jen v letošním roce dostala jedna z firem od města za organizaci soutěží 360.000,- korun. Je to částka, jejíž vydání z rozpočtu občan ve městě nikde neuvidí. Tato praxe by měla okamžitě skončit.

Prodej pozemků navzdory odborům

Ostatně není to ani zdaleka jediný případ, kde politická reprezentace vlastním úředníkům nedůvěřuje. Klasickou ukázkou je například prodej pozemků. Nejnovější případ? Prodej pozemků bývalého mlýnského náhonu, nebo prodej nesmírně významného pásu zeleně u Lidového domu. Rada města v červenci doporučila jejich prodej, přestože se proti postavila většina dotazovaných odborů Městského úřadu. Například odbor životního prostředí zamítavé stanovisko k pozemku u mlýna odůvodnil: ,,S prodejem pozemku nesouhlasíme. Jedná se o pozemek, který byl součástí náhonu, který již neexistuje a nemá s budovou mlýna žádnou souvislost. Je významný tím, že v jeho těsné blízkosti se nacházejí dva památné stromy. Tyto památné stromy mají vyhlášené ochranné pásmo ve smyslu § 46 odst. 3) zákona, t.j. ve tvaru kruhu o poloměru 10 násobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. V tomto ochranném pásmu není povolena žádná výstavba, terénní úpravy, odvodňování, deponování materiálů a chemické ošetřování nebo jiná, pro památné stromy škodlivá a ohrožující činnost. Je vhodnější, aby takovéto pozemky byly ve vlastnictví veřejnoprávních subjektů.”

Je velmi pravděpodobné, že pozemky zastupitelé prodají. Měli by však před hlasováním jasně sdělit, jaká je výhoda pro občany města, že se pozemků ze svého majetku zbaví. Získané finance jsou minimální, zato budoucí dopady pro město mohou být vážné. Prodej těchto malých pozemků je dalším hezkým příkladem, že odborníci či experti se poslouchají zejména tehdy, když se to vedení města hodí…

Starosta v boji proti alkoholismu

Sobotní košt využil podle řady čtenářů k hojné degustaci mělnických vín i starosta Ctirad Mikeš. Ten se nedávno nabízel, že v případě zájmu přijde například na besedu o škodlivosti alkoholu. Naše některé čtenáře starostovo popíjení naštvalo a psali nám o chybějící sebereflexi, a že by se sklenkou vody v ruce jeho nedávné pokání bylo věrohodnější.

Jenže to je omyl! Starosta může svou degustaci vín na koštu naopak hrdě označit za onen slibovaný preventivní program, který mu má zajistit nižší trest. Tisícům spoluobčanů totiž o tomto víkendu názorně demonstroval, že pijani jsou nenapravitelní a s démonem alkoholem není radno si zahrávat, protože láká a chutná… To, že tento preventivní program pomocí názorné ukázky řada méně vnímavých občanů nepochopí, za to starosta nemůže :-).

V příštím týdnu budeme psát třeba o neviditelným milionech. Nebo o tom, co znamená starostovo jméno v jedné z verzí databáze STB…

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz