Obávám se totality peněz, říká Tereza Čechová Humpolcová

Co přiměje mladého člověka, aby vstoupil do KSČM? Jak hodnotí vlastní stranu, její minulost a současný demokratický režim? Přinášíme rozhovor s Mgr. Terezou Čechovou Humpolcovou, učitelkou, kterou znají i žáci z Mělníka a Neratovic a voliči z kandidátních listin do Poslanecké sněmovny nebo Evropského parlamentu. Nyní pracuje jako analytička a pracovnice politického PR. Do politiky míří, aby pomáhala lidem.

Mohla byste se čtenářům iSoutoku představit a napsat něco o sobě?

Jmenuji se Tereza Čechová Humpolcová, je mi 27 let. Vystudovala jsem na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy magisterský obor Technická a informační výchova a Pedagogika, dále studuji doktorandské studium a v září končím další magisterský obor zaměřený na Informační technologie.

Čtyři roky jsem vyučovala na základní a středních školách - v Praze, v Mělníku a v Neratovicích, předměty informatika a matematika. Momentálně pracuji jako analytička a PR pracovnice v oblasti veřejné politiky. S politikou mám již nějaké zkušenosti, kandidovala jsem do Poslanecké sněmovny PČR a do Evropského parlamentu, pravda, v obou případech sice z nevolitelného místa, ale to nevadí. Získala jsem nejen mnoho preferenčních hlasů, což bylo pro mne milým překvapením, ale především řadou zkušeností s volební kampaní a v neposlední řadě se setkala s mnoha lidmi, se kterými jsme si měli co říci.

Mám ráda přírodu, sport a zvířata. Doma máme menší zoo - králíka, morče, potkana, andulku, šneka a psa. Jsem vdaná a bydlím v Tišicích.

Co přivede mladého člověka do komunistické strany? A jak vnímáte její minulost?

Do strany jsem vstupovala, jelikož mi vadila a stále vadí neúcta k lidem a bezohlednost, kterou v té době prezentovaly některé vládní i nevládní strany. Hledala jsem stranu, která nebyla s takovým přístupem ke společnosti spojena, a tak jsem se stala členkou strany, kterou sice mnozí obviňují za minulost, ovšem tehdy a ani v současné době není spojena se žádným skandálem. V této souvislosti bych ráda zmínila především lobbing některých zájmových skupin, jako jsou exekutoři, banky, pojišťovny, právníci a další silně semknuté skupiny, kterým se podařilo dosáhnout díky ovlivnění legislativy takových práv a moci ve společnosti, jež nemají obdobu nejen ve starých demokraciích, ale mnohdy ani v ostatních transformujících se zemích střední a východní Evropy.

Česká republika je v tomto směru do jisté míry unikát. Zneužívání různých právních kliček vedoucích k vytváření zcela nepřiměřených zisků na straně jedné a totální zbídačení často nevinných a nic netušících osob na straně druhé, nejen za tichého přihlížení, ale často dokonce za aktivní účasti státu, jsou zde bohužel považovány za normální. V řadě případů zde platilo a dosud bohužel stále platí právo silnějšího a slabší je bez šance dovolat se spravedlnosti. Navíc, některé strany v tomto ohledu svým voličům i ostatním občanům vysloveně lžou. Kupříkladu Nečasova vláda veřejně prohlašovala, že omezí již beztoho bezbřehou moc exekutorů, a namísto toho protlačila parlamentem novelu exekučního řádu, kterou je ještě dále rozšířila. Spolu se snížením valorizace důchodu, tedy s útokem na nejbezbrannější skupinu obyvatelstva to vedlo k řadě lidských tragédií, které nikdo neřeší ani nikoho nezajímají.

V naší společnosti zcela vymizela sociální soudržnost a naši zákonodárci dokážou vpravdě zázraky. Z nevyléčitelně nemocných a invalidů udělat změnou právní úpravy rázem lidi zdravé, a na základě toho jim snížit nebo odebrat často jediný zdroj příjmu. Že doopravdy pracovat nemohou nebo by případně mohli dělat velmi specifické zaměstnání, které však neseženou, nikoho nezajímá. Za vlády předchozích pravicových stran došlo k takovémupřerozdělení majetku ve společnosti, které lze jen stěží nazvat jinak než jako krádež povýšená na zákon.

V době, kdy jsem vstupovala do KSČM, to byla v podstatě jediná strana, která měla odvahu na tyto problémy alespoň poukázat, byť jako opoziční strana řadu věcí nedokázala změnit. Nyní jsou naštěstí i další politické síly, které o těchto problémech hovoří, a tak doufám, že se u nás situace postupně zlepší.

To ovšem neznamená, že bych svou stranu měnila, protože jsem přesvědčena, že její program je dobrý a má co nabídnout všem slušným lidem bez ohledu na jejich politickou orientaci a sociální statut. Nejsme tedy, jak si mnozí lidé myslí, jenom stranou pro chudé, ale jsme stranou, která se snaží prosazovat hodnoty obvyklé v civilizovaných zemích.

Minulost této strany jsem nezažila, narodila jsem se v roce 1987, a tedy v době revoluce mi byly pouze dva roky, nemohu tedy minulost objektivně posoudit. Vstupovala jsem až do demokratické strany, která byla založena po revoluci jako Komunistická strana Čech a Moravy.

V posledních letech mnoho bývalých komunistických funkcionářů sepisuje paměti a tyto knihy jsou poměrně hodně kupované. Myslíte si, že to může být způsobeno zvyšujícím se zájmem lidí o nalezení pravdy o režimu před rokem 1989?

Může to být jeden z důvodů, často nám totiž politici a jimi ovlivněná média předkládají jednostranné informace a snaží se lidi dotlačit k šablonovitému myšlení. Tak tomu nepochybně bylo dříve a je tomu tak i nyní. Důvodem sepisování pamětí bývalými funkcionáři mohou být důvody jak čistě osobní, například snaha zlepšit svoji vlastní image, tak celkem chvályhodná snaha zachovat některé informace, které jsou známé jen omezenému okruhu lidí a jejich postupným vymíráním by byly ztraceny. Z hlediska poznání té doby je to určitě užitečné. Důvody se jistě případ od případu různí. Zájem lidí o nedávné dějiny je jistě pozitivní, protože kdo nezná dějiny, opakuje stejné chyby. Nejvíce se obávám, aby jedna totalita - politická, nebyla nahrazena jen jinou totalitou - diktátem peněz. Poznání dává lidem možnost volby, a proto ho žádná totalita moc nepodporuje. Sama si informace z médií ještě ověřuji na různých zahraničních a nezávislých zpravodajských portálech a je jen dobře, že lidé slepě nevěří jen jednomu zdroji.

Každá doba má nějaké klady a zápory, jejich zastoupení je pochopitelně různé. Svět není černobílý. Pravdou je, že za minulého režimu, lidé měli práci a věděli, že po sociální stránce budou zajištěni, pokud se jim třeba přihodí úraz nebo je postihne nemoc. V dnešní době tomu bohužel tak není, lidé často nemají na zdravotní péči, a jakmile přijdou o zaměstnání, nemají prostředky na základní běžné věci a z těchto lidí se pak stávají nedobrovolné bezdomovci. Jistě, svoboda přináší i odpovědnost za svůj osud. Ne vždy ale lze říci, že tito lidé osobně selhali. Řada lidí prostě neměla podmínky vytvořit si potřebné rezervy, třeba proto, že jim zaměstnavatel neplatil mzdu nebo je vehnal do neřešitelné situace porušováním zákoníku práce. V některých případech je role státu pro udržení sociálního smíru a soudržnosti prostě nezastupitelná a nemohu se zbavit dojmu, že v této roli si ČR nevede příliš dobře.

V čem vnímáte největší chyby současného režimu?

Současný režim jsem již zhodnotila v odpovědích na předchozí otázky. Současný režim dosud nemyslel na běžné občany, politici lidem naslibují před volbami hory doly, ale pak své slibypo volbách nedodrží, ba naopak přijmou pak často takové zákony, které lidem jejich tíživou životní situaci dále zhorší. Je potřeba do politiky dostat takové lidi, kteří nebudou myslet jen na sebe, jen na to jak si vydělat více peněz v různých funkcích, ale kteří budou myslet na voliče nejen ve volební kampani, ale hlavně po svém zvolení.

Na podzim budete kandidovat do zastupitelstva obce Tišice. Jak vlastně vnímáte komunální politiku? Platí, že v ní názor levice x pravice nehraje roli, protože špatný chodník se musí opravit, nebo se i v řízení obce může podle Vás uplatnit politický názor?

Každý člověk, který do politiky vstupuje, má určitý politický názor, který se zajisté bude projevovat ve všech stupních politiky, takže i v politice komunální. Každopádně si myslím, že názor pravice versus názor levice se uplatňuje tím zřetelněji, čím je dané sídlo větší a čím větší jsou jeho disponibilní zdroje. Zatímco ve velkých městech jde často především o to, jak přihrát veřejné zakázky firmám spřáteleným s danou politickou stranou, v malých obcí pak o to, jak s nedostatečnými zdroji zalátat alespoň největší díry. Mám-li hovořit za sebe, pokud konkurenční strany budou mít rozumný nápad, jak lidem v obci pomoci a tento nápad se bude ztotožňovat s mými vnitřními hodnotami, tak nevidím nejmenší důvod, proč tyto strany nepodpořit.

Do politiky vstupuji s tím, že chci pomoci lidem, politik by tu měl být pro lidi a lidé by se na něj měli obracet se svými problémy.

Je podle Vás důležité, aby lidé chodili k volbám? Byla byste pro zavedení povinné volební účasti, jak platí například v Řecku, Belgii, Francii?

Je důležité, aby lidé k volbám chodili, jelikož jen oni sami mohou rozhodnout o tom, jak bude politická situace v České republice vypadat. Teprve skutečně masová účast ve volbách může překonat onu do zákona o volbách do Poslanecké sněmovny záměrně implementovanou volební přepočítávací alchymii, jak z hlasů pár voličů a nepatrného rozdílu udělat co nejvíce mandátů, kterou osobně považuji za naprostou zrůdnost. Mnoho lidí si stěžuje na politické dění, ale jakmile jsou volby, tak k nim nejdou. Takhle se však nic nezmění. Na druhou stranu nemám ráda direktivní nařízení, máme demokracii a lidé mohou jít svobodně k volbám a vyjádřit své sympatie k určité politické straně a nepovažuji za rozumné nutit je k tomu volit někoho za každou cenu. Určitě lepší cestou by bylo nabídnout jim takové osobnosti, které budou ochotni ve volbách podpořit.

osobní stránky: http://terezacechova.cz/

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.

Přehled komentářů

 1. Děkuji (Oldřich, 24.7.2014 12:25:09) Odpovědět

  Děkuji Vám Terezo. Je mi 57 a raději si pomohu sám, než spoléhat s iluzí na mladou komunistku.

 2. To je tedy něco! (J. Dohnal, 24.7.2014 12:36:11) Odpovědět

  Právě jsem dočetl tento rozhovor a asi budu mít problém strávit dnešní výborný oběd. To co ta slečna vypustila z úst je opravdu silný kalibr a nepřipravenost redaktora klást během rozhovoru doplňující otázky mne mrzí. Je mi 33 a ačkoliv má dnešní doba mnoho chyb, které je třeba řešit, tak s komunisty nám tedy určitě lépe nebude.

 3. divímse (Vráťa, 24.7.2014 13:31:58) Odpovědět

  Mohl byste konkretně citovat, co slečna vypustila z úst a vy jste z toho tak konsternován, že budete mít problém strávit svůj výborný oběd; nebo je to tím, že desetitisíce lidí v naší zemi nemají peníze na žádný oběd, nejen výborný oběd jako vy?

 4. Několik ukázek (J. Dohnal, 24.7.2014 14:12:36) Odpovědět

  "A tak jsem se stala členkou strany, kterou sice mnozí obviňují za minulost, ovšem tehdy a ani v současné době není spojena se žádným skandálem" - stovky zabitých, tisíce uvězněných, desetitisíce zbavených možnosti pracovat ve svém oboru či vůbec studovat, to podle mého názoru je více než skandální.

  "Česká republika je v tomto směru do jisté míry unikát. Zneužívání různých právních kliček vedoucích k vytváření zcela nepřiměřených zisků na straně jedné a totální zbídačení často nevinných a nic netušících osob na straně druhé, nejen za tichého přihlížení, ale často dokonce za aktivní účasti státu, jsou zde bohužel považovány za normální" - to měla asi mladá paní na mysli ty desetitisíce slušných zemědělců (ona by řekla sedláků a kulaků), kteří byli naprosto zbídačeni za aktivní účasti státu pod vedením její strany a připraveni o majetek i důstojný život.

  "Minulost této strany jsem nezažila, narodila jsem se v roce 1987, a tedy v době revoluce mi byly pouze dva roky, nemohu tedy minulost objektivně posoudit. Vstupovala jsem až do demokratické strany, která byla založena po revoluci jako Komunistická strana Čech a Moravy." - mladá paní tedy asi ve škole cíleně vynechávala hodiny dějepisu, ale neznalost jí neomlouvá. Stala se dobrovolně členkou strany, která má za cíl prosazovat komunistickou ideologii, tak ať neříká nic o vstupu do demokratické strany.

  Znovu opakuji, že dnešní doba určitě není bez chyb, ale komunisté a jejich ideologie žádné řešení nenabízejí.

 5. Pravda (Jája, 24.7.2014 14:23:47) Odpovědět

  Bohužel mladá paní má pravdu, v dnešní době mnoho mladých rodin žije na pokraji životního minima a nikdo nic neřeší.

 6. k rozhovoru (Tomáš Malina (iSoutok.cz), 24.7.2014 14:28:22) Odpovědět

  Dobrý den,
  iSoutok dává názorový prostor politikům z Mělnického regionu, kteří zastupují různé názorové proudy, a tak jsem byl moc rád, že nám paní Čechová Humpolcová poskytla svůj pohled na svět.
  K doplňujícím otázkám - zásadou našich rozhovorů je, že otázky (i odpovědi na ně) řešíme výhradně prostřednictvím mailové komunikace. Tedy tak, aby obě strany (redakce i tázaný) měli srovnatelné podmínky při vytváření rozhovoru a tázaný kontrolu nad obsahem, který bude publikován. Přestože nás to zbavuje možnosti doplňujících otázek (což bývá docela škoda), přesto považuji tuto formu za vhodnou a férovou a doposud se nám vždy vyplatila.
  Co se týká názorů paní Čechové Humpolcové - jistě jsou to názory, které najdou zásadní odpůrce, zásadní zastánce a většinově asi publikum, které z části bude souhlasit a z části ne. Jsou to názory, se kterými se zřejmě ztotožňuje cca šestina společnosti. Každopádně se nadále budeme snažit přinášet různé názory a pohledy i nadále, tak aby jich co nejvíce zaznívalo před obdobím voleb a voliči tak bývali co nejméně překvapováni po nich...

 7. Připomenutí (Petr, 24.7.2014 14:30:02) Odpovědět

  KSČM je jinou strnou než KSČ, která byla stranou minulého režimu. Kdyby se nejednalo o demokratickou stranu byla by zakázána, takové pokusy u jiných stran už tu byly, dokonce i u KSČM a nikdy nic nebylo potvrzeno, nikdo nic nenašel, aby KSČM mohl zrušit, jelikož je jinou než KSČ a je stranou demokratickou.

 8. Reakce (Luboš, 24.7.2014 14:34:17) Odpovědět

  Paní má pravdu, dnes není demokracie, ale totalita, komu se líbí to co se děje, lidé umírají hladem, nemají peníze, toto nikdo neřeší?? Je větší totalita než za minulého režimu. Lidi uvědomte si to a už sebou nemanipulujte, bojíte se že přijdete o práci a že nebudete mít jak uživit rodinu, akorát to nechcete říci nebo se bojíte to říct.

 9. ??? (Tom, 24.7.2014 15:23:34) Odpovědět

  Luboši píšete ... lidé umírají hladem... . Kolik tedy umřelo lidí hladem během letošního roku?
  Děkuji za odpověď.

 10. Spokojenost s režimem (Jirka z Mělníka, 24.7.2014 15:35:54) Odpovědět

  Luboši (a někteří další) - ta vámi zmiňovaná spokojenost se životem v minulém režimu byla přeci z donucení, to snad se mnou budete souhlasit. Dokud nemá člověk na výběr, nebo ho má silně omezený, tak se může cítit šťastný, pravda... to říkají zejména lidé, kteří neunesou, respektive nezvládnou vlastní svobodu, možnost volby. Proto raději volají po zjednodušení života, byť by to bylo bičem. Opravdu chcete jít touto cestou? Opravdu si myslíte, že povinná zaměstnanost a vynucované normativní mantinely občasnkého chování je naše spása?

 11. rozhovory (J. Dohnal, 24.7.2014 15:36:25) Odpovědět

  Jsem rád, že redakce iSoutoku prezentuje rozhovory se zástupci různých stran, aby si mohl každý z nás udělat svůj vlastní názor. Myslím, že právě i tato možnost svobodně projevit veřejně své názory je důležitým pozitivem dnešní doby.

 12. nesmyslná otázka. (Vráťa, 24.7.2014 15:38:18) Odpovědět

  Je zde bezesporu totalita, to nemůžete popřít. V totalitě se informace zatajují, takže ptát se na počet lidí zemřelých hladem je nesmysl, takové údaje se u nás nezveřejňují. Stejně se můžete ptát, kolik lidí skočilo z okna, pod vlak či jinak se zabilo z ekonomických důvodů. Kolik přesně je u nás bezdomovců a to včetně lidí bydlících v zahradních chatkách, stanech, ubytovnách a pod. Kolika dětem rodiče neplatí obědy ve škole, protože na ně nemají, kolik starých lidí váhá mezi placením léků a řádnou stravou. Kolik mladých s hypotékou v noci nespí, protože se bojí vyhazovu z práce, nemoci nebo úrazu. Ptejte se, proč se lidé bojí, že omylem nezaplatí nějakou složenkou a pošlou na ně exekutory. Tohle přece nemůže být v normálním státě.

 13. Jirkovi z Mělníka (Vráťa, 24.7.2014 15:51:59) Odpovědět

  Vy jste asi nikdy neslyšel, že svoboda je poznaná nutnost. Jestli si myslíte, že autor citátu je Marx, mýlíte se. Nikdo nikdy není svobodný. Máte jen pocit svobody, namlouváte si, že jste svobodný. V příštím okamžiku se může ukázat, jak hrubě jste se mýlil. Vždy jste omezen svými možnostmi, společností, zdravím, rodinou, odpovědností k dětem, rodičům, vlasti...Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Jsme jako částice srážející se v Brownově pohybu. Nemohou se pohybovat kamkoliv, ale jen tam, kam mohou.A ještě: svoboda, která neslouží veřejnému blahu, je škodlivá. Ale to vy asi nerad slyšíte, zdá se.

 14. Svoboda (Jirka z Mělníka, 24.7.2014 18:20:42) Odpovědět

  Vráťo, nechápu návaznost na dané téma - pokud do svobody počítáte veškerá zmíněná omezení, tak se asi budeme bavit spíš o životním stylu, než o politickém vlivu na svobodu člověka... Svým předchozím komentářem jsem měl na mysli nezvládnutí možností volby, což považuji za symbol svobody jako takové. Samozřejmě to souvisí i s technickým vývojem, novými výrobky a poznatky "moderní" doby - jistě se změnily i země, které jsme za komunismu obdivovali, ale udržovat vynucenou poslušnost určitou formou represí a společenské normalizace, to mi prostě nesedí. Tím nechci tvrdit, že by bylo dnes všechno ideální, ale pokud budete šťastný jen ve chvíli, kdy bude vámi zmíněné zajištěné, tak vás asi čeká život v depresích...
  Ještě bych se rád zeptal, co si mám představit pod pojmem "veřejné blaho", které spojujete s definicí té správné svobody - komunisté se o něj starali (nebo starají) dobře?

 15. Děkuji (Míla, 30.7.2014 18:21:33) Odpovědět

  Za pěkné počtení, mladá paní je asi hodná. 20 let komunisté poukazují z opozice bez jediného výsledku. Tak nějak u všeho co se tu vyvíjí byli ? pokud nemohou ve vládě ani ň, ať se sbalí a nechodí tam. Dokud se bude platit jídlo a bydlení tak se holt musí počítat i s penězi. Na to, že tam sedí spolustraníci soudružky, se svými jistými 10% voličů toho dokázali dost málo. Co jim bránilo vybudovat silné odbory jako jsou v Německu nebo ve Francii? Většina problémů co se řeší platy, vyhazovy, s pracovní dobou.....by prostě nebyla. Škoda slov.

předchozí
1 | 2 následující

end is near

Kontakt

iSoutok.cz