Opozici v Neratovicích rozpočet města asi nezajímal

Projednání a schválení rozpočtu města je nejdůležitějším rozhodováním, které zastupitele každý rok potká. Není jiný způsob, než směrování peněz z rozpočtu, jak dát najevo, co je pro zastupitele důležité, co má mít podle nich v jejich městě prioritu. Zarazí potom, když na jednání zastupitelstva o rozpočtu dorazí jen 13 z 21 zastupitelů. Tak, jak se stalo v Neratovicích.

Zastupitelstvo probíhalo 5. února v předem dlouho avizovaném termínu. Nejzásadnějšími body byl rozpočet města na rok 2014, rozhodnutí o dotacích a bankovním úvěru. Projednávala se také smlouva o studii na protipovodňovou ochranu Neratovic, Libiše a Spolany. Dodatečně pak byl zařazen bod, který se týkal vyjádření města k posuzování vlivu na životní prostředí u jednoho z provozů Spolany.

Tedy samé body, během kterých mohla v letošním volebním roce opozice neratovickou vládnoucí koalici řádně vyzkoušet a pokusit se třeba pomocí vlastních návrhů více podpořit své zájmové skupiny ve městě. Jenže to by opozice musela být přítomna…

Rekordní neúčast předvedli neratovičtí sociální demokraté, kterým na jednání chyběli 3 ze 4 zvolených zastupitelů. Obdobně nevalnou účast měla Volba pro město, u které byl přítomen jeden ze tří zvolených zastupitelů (zde se však jedná o jakési pomezí mezi podporou koalice a občasným jiným názorem). Absentéra ve svých řadách měli také komunisté, KAN a ODS. Vůbec by bylo zajímavé projít si absence zastupitelů v průběhu celého volebního období. Aby to u některých nebylo jako s tím Okamurou, který je snad častěji v televizi, než v zákonodárské lavici ;-)

O samotných důvodech, proč si Neratovice berou úvěr jsme informovali ZDE. Všech 13 zastupitelů v hlasování vyjádřilo s možností čerpání úvěru na dofinancování investičních akcí souhlas.

Při projednávání rozpočtu Neratovic na rok 2014, který počítá s příjmy města 232 milionů a výdaji 317 milionů korun pak z řad opozice padly tři dotazy - ze strany zastupitele KSČM pana Mišnera na spolufinancování města na investicích nemocnice a farní charity a na částku vyčleněnou na vybudování veřejných záchodků. Ze strany paní zastupitelky Soukupové /ČSSD/ pak padl dotaz k částce určené na nákup služeb u položky péče o vzhled obce. A po další krátké rozpravě a pár vystoupení občanů byl rozpočet města všemi třinácti přítomnými zastupiteli schválen.

Zastupitelé dále rozhodli o vypsání grantů na kulturu, sport a také o tom, že si nezvýší (!!!) své odměny (pro bylo pouze 9 zastupitelů).

Těžko hodnotit, zda je názor na potřebné priority v Neratovicích mezi vládnoucí koalicí a opozicí shodný, nebo zda se jednalo ze strany opozice o nezájem. V tom druhém případě by to totiž byla pro neratovickou komunální politiku veliká škoda.

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.

Přehled komentářů

  1. opozice? (Anna Spěváčková, 13.2.2014 21:25:13) Odpovědět

    Nevím o tom, že by v neratovickém zastupitelstvu fungovala od voleb 2010 nějaká opozice. Zastupitelé z několika kandidátek vytvořili po zákulisních machinacích koalici, tj. uzavřeli spolu koaliční smlouvu, ostatní zůstali mimo. Můžeme je nazývat ne-koalice. Najdeme v ní zastupitele, kteří byli obdařeni funkcemi, zaměstnance města, jednoho velmi starého nemocného člověka a pak osoby, které nemají zájem se angažovat, ať už z jakýchkoliv důvodů.Tato ne-koalice se vždy chovala ultrakorektně a neprojevovala nějaký odpor nebo zřejmý nesouhlas se strategií koalice. Mimochodem, na zasedání zastupitelstva chyběl mimo jiné i místostarosta Hrodek a výrobně-provozní ředitel Spolany Falta, což je nutno zdůraznit v souvislosti s hlasováním o tom, zda se má podrobit záměr "Výroby PVC bez provozu elektrolýzy" (bude polskými vlastníky uzavřena a nebezpečné suroviny - chlor a dichlorethan bude dováženy do Spolany od nejmenovaných dodavatelů) posuzování vlivů na životní prostředí tzv. EIA.

    Vlastně se můžete přesvědčit na video záznamu ze zasedání zastupitelstva, jak jednání probíhalo...že se on-line přenosy a následné záznamy v Neratovicích nepořizují? Máte pravdu, vedení města se jim brání zuby nehty. Takže máte smůlu.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz