Otazníky kolem byznysu se smrtí na Mělníku

Mělničtí zastupitelé zamítli prodej budovy mělnického krematoria. Při projednávání žádosti nájemce o odprodej budov, pozemků a zařízení však vyšly najevo skutečnosti, které navozují mnohé otazníky. Ostatně i sami úředníci města označili pronájem pro město za nevýhodný a hodný prověření.

Otázník první - výše nájemného

Nájemcem krematoria je od roku 2012 společnost PAX Bohemia. Od roku 1995 do roku 2012 pronajímala mělnické krematorium firma PAX, která je vztahově s firmou PAX Bohemia propojena. Firma Pax Bohemia (do 2.2.2012 vedena pod jménem FESTUCA - vše pro zahradu) se zřejmě jako jediná v roce 2012 účastnila výběrového řízení. I to jí umožnilo uzavřít nájemní smlouvu bez zvýšení ceny nájemného. Za pronájem krematoria, sousedících pozemků a technologií (zejména kremačních pecí), jejichž hodnota byla již v roce 2012 vyčíslena na 8,9 milionu korun dostává město Mělník ročně 155.000,- korun + 60,- korun za každý žeh + PPD. Město vynaloží na opravy pronajímaných nemovitostí cca 30 tisíc ročně. Obvyklá cena pronájmu komerčních prostor představuje 7-10% z hodnoty pronajímaných věcí, jen za nemovitosti by tedy město mohlo po firmě požadovat až čtyřnásobek současného nájmu.

Pro ilustraci ještě uvedeme výši tržeb, kterou společnost PAX Bohemia uvádí. V roce 2012 to bylo 3,965 milionu, v roce 2013 již 5,6 milionu. Provozní výsledek hospodaření v těchto letech u společnosti byl +614 tis., respektive +2,449 milionu korun. I z těchto čísel je patrné, že město by mohlo vyšší nájem požadovat. Údaje za rok 2014 zatím nejsou v obchodním resjtříku k dispozici. Stejně tak se nám nepodařilo dohledat, zda firma PAX Bohemia vykazuje také jinou činnost, než provoz mělnického krematoria.

Otazník druhý - konec slevy

Není to jediný otazník. Dříve měli zesnulí občané Mělníka nárok na 10% slevu z ceny žehu. Od roku 2012 se tato výhoda pro mělnické občany v nájemní smlouvě již nevyskytuje. Firma Pax přitom při přípravě pohřbů po objednávajícím požaduje i občanský průkaz zesnulého, přiznání slevy na základě trvalého bydliště by tak nebyl žádný problém. A pro firmu by taková sleva nebyla žádnou podstatnou zátěží. Proč? Zaprvé za samotný žeh si pohřební firmy účtují pozůstalým 2-4 tisíce korun (městu za každý žeh firma podle nájemní smlouvy odvede 60,- korun), zadruhé mělnické krematorium slouží pouze zlomkem své kapacity mělnickým občanům. Ostatně firma PAX své služby nabízí v Praze (3 kanceláře pohřební služby), v Roudnici (1 kancelář pohřební služby), na Mělníku nikoliv.

Otazník třetí - kdo provozuje krematorium

Jak jsme výše uvedli, od roku 2012 krematorium pronajímá od města společnost PAX Bohemia. Na webových stránkách firmy PAX se však k budově hlásí ona: ,,Zpopelnění se provádí v krematoriu Mělník, které máme ve správě, a tímto garantujeme dodržení technologického postupu zpopelnění. Společně s pronájmem Ústřední obřadní síně na Olšanských hřbitovech a vlastní obřadní síní v Roudnici nad Labem se plně věnují celému průběhu pohřbu ať bez obřadu či s obřadem naši dlouholetí proškolení zaměstnanci.Naše pohřební služba nabízí pozůstalým možnost účasti při zpopelnění či zpopelnění na čas.V objektu krematoria Mělník je udržovaná pietní Rozptylová loučka, na které se provádějí na požádání zákazníků rozptyly , které je též možno udělat s účastí rodiny.” (zdroj zde:http://www.pax.cz/?page_id=85)

Zastupitelé i radní rozhodli dobře

Dobrou zprávou po jednání zastupitelstva může být, že zastupitelé všemi hlasy odmítli krematorium firmě PAX Bohemia prodat a díky iniciativě zastupitele Kowandy /ČSSD/ by město mělo vstoupit s firmou v jednání o navýšení nájemného i o obnovení slevy za žeh pro zesnulé mělnické občany.

Abychom uvedli všechny dostupné informace o vztazích firmy a města, musíme zmínit i dar firmy Pax Bohemia v roce 2014, kdy přispěla městu 40.000 korun na ,,výrobu standarty starosty města k 740. výročí města Mělníka.”

Rekapitulace:

pravděpodobně v roce 1995 - Krematorium získává do nájmu společnost PAX. Firma provozuje pohřební služby v Praze a Roudnici.

2002 - zřejmě na základě výběrového řízení byla uzavřena nová nájemní smlouva na deset let

2012 - 2.2. se firma ,,FESTUCA - vše pro zahradu” mění na PAX Bohemia (mění se i jednatelé, sídlo, předmět podnikání, společníci). 30.3. uzavírá firma s městem nájemní smlouvu na krematorium, za budovy a technologie platí stejné nájemné jako dříve firma PAX, za pozemky se jí nájemné nepatrně snižuje. Nájemní smlouva již neobsahuje 10% slevu pro občany Mělníka. Do výběrového řízení se přihlásila tato jedniná firma, město tedy nemohlo vybírat z více zájemců.

V srpnu firma žádá město o odprodej krematoria, rada města jej navzdory názoru úředníků doporučuje, ale zastupitelstvo zamítá.

2015 - Firma opět žádá město o odprodej krematoria. Rada i zastupitelstvo to zamítají. Zastupitel Kowanda požaduje po vedení města jednání o navýšení ceny pronájmu a znovuzavedení slevy 10% pro zesnulé mělnické občany.

Média o firmě PAX a PAX Bohemia:

V roce 2006 vyšel o krematoriu Mělník provozovaném firmou PAX článek v bulvárním AHA ( http://www.ahaonline.cz/clanek/trapasy/1987/na-posledni-ceste.html ), v roce 2005 se o firmě PAX psalo ve článku ,,Žena zažaluje pohřební službu” ( http://www.umirani.cz/detail-clanek/zena-zazaluje-pohrebni-sluzbu.html ).

Z materiálů města

podklady města

V roce 2012 Rada města doporučila přistoupit k prodeji krematoria, přestože SDK doporučil nechat pronájem. Zastupitelé však s kroky vedoucími k prodeji nesouhlasili.

podklady města

V letošním roce úředníci sami označili podmínky pronájmu krematoria za nevýhodné pro město a doporučili prověřit důvod nízkého nájmu vzhledem k hodnotě pronajatého majetku.

Zdroje: justice.cz, Město Mělník, podklady pro jednání ZM Mělníka

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.

Přehled komentářů

  1. Dobrá práce (Jirka, 20.3.2015 15:26:47) Odpovědět

    Dobrá práce, ještě by to chtělo doplnit jména těch expertů z Rady města v roce 2012, kdo pro ty prasárničky hlasoval.

  2. díky (Tomáš Malina (iSoutok.cz), 23.3.2015 10:00:51) Odpovědět

    Děkujeme Jirko, dalo to trochu práce :-).
    Rádi bychom uvedli jména těch, kteří dříve byli pro prodej, bohužel po změně webu města se nám nepodařilo dohledat na městských stránkách zápisy z jednání starší roku 2014. Třeba se nám ještě někdo ozve z pamětníků a informaci doplníme.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz