Palestinské stopy na Mělnicku

Osmdesátá léta minulého století. Ve školních třídách visí Gustav Husák. Učitelkám se říká soudružky. A v Československu se školí Palestinci. Ti, kteří se dříve v ČSSR školili jako bojovníci svobody, jsou dnes povážováni za teroristy. A dřívější nepřátelé z Izraele jsou dnes našimi přáteli. O Palestinských stopách na Mělnicku, které mají přesah do současnosti.

Školení v ČSSR

Nedávný výbuch v budově, která měla sloužit jako nové sídlo zastoupení Palestiny nás přivedl zpět k rozpracovanému tématu - pobytů Palestinců za dob ČSSR na Mělnicku. Jejich prácovních stáží v Neratovicích a v elektrárně na Mělníku. V rámci mezinárodní dohody tehdejší komunistické vlády se v Československu školili Palestinci zejména v oborech bezpečnost (zejména ochranná služba), chemie, energetika a lékařství. Zatímco bezpečnostní školení probíhala nejvíce v okolí Brna (zdejší absolventi se pak údajně přidávali po bok bojovníků Organizace za osvobození Palestiny), pracovní pobyty v Neratovicích znamenali získávání dovedností v oblasti chemie a několik málo pracovních stáží proběhlo i v elektrárně Mělník. Bezpečnostní složky tehdejšího režimu pak zajišťovaly dohled nad těmito pracovníky a jejich činnostmi v socialistickém Československu. Stát totiž těmto hostům naší země až tolik nedůvěřoval. Dohled v elektrárně nebylo těžké zajistit - Palestinci byly ubytování přímo v armádním areálu sousedícím s elektrárnou. V Neratovicích pak zprávy o činnosti podávali spolupracovníci STB. Anebo její důvěrníci. ,,Stalo se mi, vícekrát, že mi na směnu přivedli kluka, araba. Neuměl česky, tak hlavně koukal na výrobní postupy. Chemii ale rozumněl. Takže jsme si psali vzorce, množství a další věci na papíry, ty si pak vždycky bral. Chodil se mnou takhle třeba dva, tři týdny. Měl jsem ho pořád za zády. Nedostával jsem to pokynem nadřízených, byl jsem o to vždy požádán přímo ředitelem podniku. Pak mě často zpovídal zaměstnanec z jiné směny. Vyptával se mě vlastně jenom na ty araby. Po revoluci jsem ho našel v Cibulkových seznamech,” uvádí svoji zkušenost pan Ivan (celé jméno na jeho přání neuvedeme). ,,Jestli to mohl někdy použít pro vojenské účely? No, co z chemické vědy se nedá použít na vojenské účely? S chemií je to jako s dynamitem. Může sloužit věcem dobrý, může sloužit věcem špatným,” doplňuje Ivan na naši další otázku.

,,Znalosti z mělnické elektrárny měly sloužit ne pro energetiku, ale pro zabezpečování výrobních objektů. Jinak si pobyty Palestinců v Počaplech neumím vysvětlit,” uvádí náš zdroj z bezpečnostních kruhů. ,,Ale zřejmě si to Palestinská strana vyhodnotila jako poměrně nezajímavé, protože program stáží v elektrárně rychle ukončila,” doplňuje. ,,Celkem evidujeme několik desítek lidí, kteří prošli školením v ČSSR a jsou stále aktivní. Například v loňském roce osm z nich navštívilo naši zemi, šest opakovaně. Kolik z nich absolvovalo vojenskou přípravu, která se skládala ze střelby, pátracích akcí, nastražení léček a řešení praktických operativních situací s ohledem na charakter informací nemohu prozradit. Spolehněte se však, že číslo není nulové. Stejně tak není nulový počet lidí, kteří pracovními pobyty v ČSSR prošli a po roce 1989 se zde trvale usídlili.”

Identita neznámá

Z dokumentů přístupných v ŮSTR zjišťujeme další podrobnosti a z nich je patrné, proč se tuzemské bezpečnostní složky o Palestince zajímali, přestože přijížděli jako ,,přátelské návštěvy.” Do Československa se totiž tyto osoby dostávaly na jiné identity, většinou na pasy různých arabských států. jejich výběr podléhal jak Palestinské, tak Československé politické kontrole. V roce 1989 v listopadu a v prosinci byla podstatná část svazků skartována, což vede k závěru, že některé osoby zapojené na obou stranách do programu školení Palestinců v ČSSR mohli mít z hlediska bezpečnostních sborů politickou perspektivu.

Palestinci jsou v naší zemi aktivní. Je to logické.

Působení Palestinců v Čr má v současnosti jinou podobu. Vedla je k tomu především naprostá změna mezinárodní politické orientace naší země. Silný svazek naší země s Izraelem přiměl Palestince ke snaze pomocí dávných kontaktů monitorovat společné česko-izraeleské zájmy. A zároveň pomocí různých spolků a institucí hledat vhodné kontakty na další možnou spolupráci či dokonce budoucí opětovnou změnu naší zahraniční politiky. Za tímto účelem si vytipovávají lidi pomocí peticí, seminářů a nabídek na různé ,,studijní a humanitární pobyty” v Palestině. A tak vás například neškodný podpis pod peticí za uznání státu Palestina může přivést do hledáčku bezpečnostních služeb. Je náhoda, nebo s přihlédnutím k minulosti našeho regionu logickou věcí, že například v roce 2011 byl každý 34 podpis pod peticí ,,Mezinárodního hnutí solidarity”  z Mělnicka? V petici, která je podepsána i jménem jednoho komunálního politika z Neratovic se například uvádí: “Je na čase vytvořit nezávislý a suverénní palestinský stát s východním Jeruzalémem jako jeho hlavním městem, který Palestincům zaručí svobodu, demokracii a právo na sebeurčení.” 

Zdroj: ÚSTR, Česká Pozice, DT

Pozn.: Smyslem článku je pouze zmapovat situaci na Mělnicku. Smyslem článku není stranit kterémukoliv účastníku Izraelsko-Palestinskému konfliktu. Redakce zastává názor, že správné řešení je pouze mírová cesta.

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.

Přehled komentářů

  1. OOP (Jožin, 10.1.2014 12:17:06) Odpovědět

    Tak klouboček pánové a dámy z redakce. Včera jsem tu nad OOP kroutil hlavou, dnes se dočtu že ty zbraně na ambasádě byly jejich.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz