Pavel Končel: „Je zásadní, aby Mělnicko mělo poslance“

Pavel Končel je nejen třetím rokem starostou Tišic a rok krajským zastupitelem. Je i nejvýše umístěným kandidátem z Mělnicka ve volbách do Poslanecké sněmovny na kandidátce favorita voleb – ČSSD. Jeho deváté místo by ho na konci října mohlo vynést mezi poslance při zisku ČSSD kolem 30% hlasů. Přečtěte si, proč kandiduje.

Mohl byste se čtenářům iSoutoku představit?

Většinu svého profesního života jsem pracoval v pražském dopravním podniku na různých pozicích.

Jelikož mi je velice blízká i sociální oblast, vystudoval jsem zároveň  VOŠ Sociální, kde jsem měl možnost do této problematiky více proniknout. Zejména sleduji vývoj v sociálních službách zaměřených na seniory.

V současnosti zastávám (třetím rokem) pozici starosty obce Tišice. Tato práce je velmi zajímavá a různorodá. Je velkým zadostiučiněním, když se podaří život v obci vždy o kousek zkvalitnit, ať už jde o sport, kulturu nebo například rozšíření kapacity MŠ.

V roce 2012 jsem byl zvolen krajským zastupitelem, kde se především věnuji podpoře regionu. To obnáší například přípravy záměrů rozvoje cyklostezek, obnovu starých vinic, rekonstrukce komunikací a mnoho dalších témat, které se řeší.

Ve volném čase, kterého moc nezbývá, se snažím věnovat rodině.

S jakými cíli se ucházíte o hlasy voličů v předčasných volbách do PSP ČR?

Na jedné straně to je prosazení bodů z našeho volebního programu, které se zaměřují na podporu hospodářského růstu, ten by přinesl větší zaměstnanost. Zvýšení minimální mzdy, dostupnou zdravotní a sociální péči a další důležitá témata. Stěžejní myšlenkou je dobře fungující stát, bez toho nemůžou dostat občané kvalitní servis, který si ze svých daní platí.

Jako starosta obce vnímám i další podstatná témata, která tíží obyvatele obcí a měst. Je to například potřeba dalších protipovodňových opatření, zvýšení investic do oprav komunikací s důrazem na efektivnost, větší aktivita v řešení problémů, které plynou z kumulace nepřizpůsobivých občanů a další.

Považujete za důležité, aby Mělnický region měl svého poslance?

Samozřejmě. Je zcela zásadní, aby náš region měl v poslanecké sněmovně svého zástupce, který by dokázal tlumočit naše problémy a zároveň hledat vhodná řešení. Kdo jiný by měl prosazovat naše zájmy,  než-li člověk, který je s Mělnickem spjat, a kterému není jeho další rozvoj lhostejný.

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy Mělnického regionu?

Už jsem je naznačil v jedné z předchozích odpovědí. Například škody, které na Mělnicku způsobují povodně, jsou opravdu velké, jednou z priorit by mělo být zdokonalování protipovodňových opatření, ale i více ohodnotit práci hasičů a ostatních složek, které při povodních zasahují.

Středočeský kraj má nejhustší síť silnic, která je enormně zatížená a ve špatném stavu. Mělnicko na tom není lépe. Takže další prioritou jsou rozhodně komunikace.

Ještě chci zmínit jeden problém, který se nevyskytuje jen u nás, a to je špatná zaměstnatelnost absolventů škol a učilišť. Většina zaměstnavatelů chce praxi, kterou mnohdy mladí lidé nemají šanci získat. Toto vnímám jako jeden ze zásadních problémů, kterým bych se chtěl také věnovat.

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz