Pavel Šanda: Náš úspěch je v zájmu občanů

Lídr sociálních demokratů v Neratovicích Pavel Šanda tvrdí, že úspěch kandidátů ČSSD je v zájmu občanů města. To se podle něj změnilo v noclehárnu s nedostatkem místní ekonomické aktivity. Nepovažoval by za dobrou cestu opravovat město na úkor jeho zadlužení. Za problém označuje malou informovanost občanů a jejich malé zapojení do dění. Přečtěte si předvolební rozhovor!

Jaké jsou podle Vás největší problémy města?

Jsou tu dva zásadní problémy města, z nichž pak plynou téměř všechny ostatní problémy.

Prvním je skutečnost, že se Neratovice postupně změnily v noclehárnu pro lidi pracující mimo Neratovice, zejména v Praze, a je tu málo místní ekonomické aktivity.

Následkem toho má město poměrně malé příjmy a nemá tolik prostoru pro investice.

Opravy chodníků, řešení parkování, vlastně budování čehokoliv ve městě je pak možné provádět buď tak, že se hasí nejvíce viditelné problémy, nebo na úkor zadlužení města. Ani jedno není ideální.

Druhým problémem je nízká informovat občanů a jejich malé zapojení do dění ve městě. Následkem toho se lidé dozvídají informace pozdě nebo vůbec a chybí zpětná vazba. Dostatečně se nevyužívá potenciálu šikovných lidí v našem městě.

Jaké konkrétní řešení těchto problémů nabízíte?

Co se týče zvýšení ekonomické aktivity přímo ve městě, je to celá mozaika jednotlivých opatření.

První věc, na kterou se hodláme po volbách podívat, zejména pak pokud uspějeme, je využívání městského majetku.

Pro využití budov máme v rukávu podnikatelský inkubátor, který umožní začínajícím firmám rozjet svoji činnost (a městu platit část svých daní). V Německu se tato myšlenka osvědčila a nevidíme důvod, proč nepřevzít dobré zkušenosti z jiných zemí.

Dále je to otázka využití městských pozemků. Zde razíme například myšlenku městských ovocných sadů, samozřejmě jen tam, kde to je vhodné. V odlehlejších místech by sady mohly být velkým přínosem. Třeba nakonec můžeme mít i neratovický městský mošt. J

Dalším zdrojem ekonomické aktivity může být rekreační ruch. Neratovice nejsou historické město, kam by lidé jezdili na dovolenou či za památkami. Leží ale na hezkém místě na krásné řece Labi, jen kousek od Prahy.

Už nyní tu je několik atrakcí a další jsou v plánu. Mám na mysli cyklostezku či přívoz na Labi. Jsem rád, že se v této věci shodneme i s některými jinými místními stranami.

Přínos těchto atrakcí ale vidíme v dalších souvislostech. Na jednu stranu jich mohou a budou využívat i obyvatelé Neratovic, na druhou mohou přitáhnout i návštěvníky, zejména pak ze severní části Prahy, kde hodně rekreační infrastruktury chybí.

Máme tu 3D kino, skvělé a oproti jiným městům levné kulturní akce, krytý plavecký bazén, koupaliště, pískovnu v Mlékojedech, zámek a mlýn v Lobkovicích, spoustu akcí, pořádaných městem, příspěvkovými organizacemi, místními občanskými sdruženími, a tak dále.

Tyto atrakce je třeba více propojit, postarat se o dobrou reklamu a to by bylo, abychom do Neratovic nepřilákali návštěvníky, kteří rádi utratí své peníze v místních restauracích, koupí si něco v místních obchodech a budou šířit dobré jméno Neratovic dál.

Nejtěžší věcí bude přitáhnout do Neratovic investory. V posledních pětadvaceti letech přišly Neratovice o několik tisíc pracovních míst, zejména ve Spolaně. Jen menší část se podařilo nahradit v podnicích v areálu Spolany či vznikem nových místních firem.

Město nesmí být závislé jen na jednom či dvou zaměstnavatelích. Tržní prostředí je nevyzpytatelné a je třeba nabídku pracovních míst rozložit na větší počet podniků a oborů.

Neratovice asi nemohou nabídnout investorům možnost postavit tu nějakou montovnu. Ale máme tu tradici chemie, odbornost v tomto odvětví se ještě z Neratovic zcela nevytratila. Takže při lákání investic dává smysl se zaměřit na příbuzné obory, které jsou moderní a perspektivní. Mohou to být například biotechnologie nebo farmacie.

Nabídka nových vysoce kvalifikovaných pracovních míst je přesně to, co tu chybí. Nejenže takové podniky zaměstnají lidi, dají motivaci mladým lidem dosáhnout vysoké kvalifikace, ale následně si objednávají různé doprovodné služby u místních podniků, od praní bílých plášťů po dodávky stravování.

Následná vyšší koupěschopnost obyvatel se pak musí projevit v útratách v místních obchodech či restauracích, najímání služeb místních živnostníků, apod. Ostatně největším problémem živnostníků nejsou vysoké daně nebo přemíra regulace, ale právě to, že lidé nemají na jejich služby dost peněz.

Ačkoliv to bude velmi obtížné, je třeba o to maximálně usilovat, protože právě toto změní poměry v Neratovicích k lepšímu zásadním způsobem.

Nová pracovní místa v Neratovicích jsou výhodná i pro ty, kdo dojíždějí za prací jinam, protože zvýšení příjmů města napomůže tomu, že i pro ně se ve městě budou věci budovat, ale i udržovat ty už vybudované.

Co se týče informovanosti občanů, tady není třeba objevovat Ameriku. V tomto se Neratovice potřebují dostat do 21. století.

Když uspějeme, zmodernizujeme webové stránky, Listy města Neratovic, zavedeme informační kanály na sociálních sítích.

Všechna důležitá rozhodnutí budeme konzultovat s občany, a to různými formami, někdy i formou městského referenda, když půjde o něco opravdu zásadního, či přinejmenším ankety. 

Podpora občanů pro určité směřování města je naprosto zásadní věc. Bez takové podpory se cokoliv dobrého obtížně prosazuje, ale pokud ve městě vznikne prostřednictvím konstruktivní diskuse velká shoda, jde všechno podstatně snadněji.

A proto je nezbytné, aby radnice začala s obyvateli města více mluvit a naslouchat jim. A tím myslím všechny občany, nejen určitou sociální skupinu, partu či klub.

Chceme pozitivní změny, které překročí horizont jednoho volebního období.

Co podle Vás naopak ve městě funguje dobře?

Oceňuji nabídku kulturních a společenských akcí ve městě. Je to zásluha nejen příspěvkových organizací města, ale také mnoha dobrovolníků z místních občanských sdružení. Město by na jejich podpoře mohlo ještě trochu přidat, ale už nyní to není špatné.

Spíše tu chybí větší zájem o tyto často velmi kvalitní akce mezi občany a propagace je slabá. Lidé si na to zvykají pomalu.

Dále bych jako jednu z kladných věcí zmínil to, že ač můžu mít k předchozím radnicím různé výhrady, nedocházelo tu k rozkrádání města.

Měst, která byla bezostyšně rozkradena svými volenými zástupci, je bohužel hodně, a jsem rád, že Neratovice mezi ně nepatří.

Jsem také rád, že když jde o dobrou věc, nedělají si místní politické strany naschvály jen kvůli sbírání politických bodů.

Proč by občané měli dát ve volbách hlas Vaší volební straně?

Protože je úspěch naší kandidátky ve volbách v jejich zájmu. Nebo jinak řečeno, protože jsou zodpovědní, rozumní a dokáží se správně rozhodovat v důležitých okamžicích.

Jaké jsou náklady na volební kampaň Vašeho uskupení a jak (kým) jsou hrazeny?

Celá naše kampaň je financována ze zdrojů ČSSD, nemáme žádné sponzory.

Financování volební kampaně nemám na starosti, takže Vám řeknu jen přibližné číslo. Je to něco přes 30 tisíc Kč, z čehož jsme většinu vydali na dvě akce pro děti. První z nich ani nebyla součástí kampaně, šlo o dětský den. Druhou je drakiáda, která už je součástí kampaně, protože zde bude také fórum s našimi kandidáty.

Zbytek peněz jsme vydali na natištění předvolebních novin, distribuci si děláme sami zdarma, inzerát v Listech města Neratovice a několik plakátů formátu A3, které budou vylepeny na výlepových plochách ve městě.

Popravdě bych se nechtěl vidět na velkých billboardech po městě, a není to jen proto, že nejsem fotogenický. Jsem rád, že se naše místí organizace shoduje, že nechceme lidi ohlupovat marketingovými kampaněmi, ale místo toho jim prezentujeme a vysvětlujeme naše záměry a cíle.

Vyhrát volby psychologickou manipulací s lidmi pomocí marketingu by mi připadalo jako Pyrrhovo vítězství. Politici, kteří to dělají, se pak nemohou divit, že se po svém zvolení ocitnout osamocení jako ten pověstný kůl v plotě.

Se kterým z dalších volebních uskupení byste po volbách rádi spolupracovali? A je nějaké, se kterým koaliční spolupráci vylučujete?

Většina v Neratovicích kandidující stran a sdružení je spíše politicky konzervativní, takže nelze říci, že bychom někoho upřednostňovali před někým jiným.

Hodně záleží na tom, kolik našich zastupitelů bude zvoleno a jací lidé budou zvoleni za ostatní strany.

Obecně lze říci, že upřednostňujeme koalici s inteligentními lidmi, kteří dokáží konstruktivně hledat a nacházet řešení problémů města.

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.

Přehled komentářů

 1. :/ (Mirek, 23.9.2014 18:49:17) Odpovědět

  -noclehárna - přes den vylidněné město, je snad dobrá věc, znamená, že lidé jsou zaměstnaní=mají příjmy=koupěschopnost.. Mají kde v Neratovicích utrácet?
  - rekonstrukce Výsluní je hašení viditelného problému? My tu vidíme feťáky, dealery, cyklisty na chodníkcích hádající se o prostor s rodiči vezoucí kočárek atd.
  - jablka na městských pozemcích....(sbíráte existující?)
  - zbytek se mi už nechce komentovat.
  Tak hlavně ať slouží spojení inteligentních!


end is near

Kontakt

iSoutok.cz