Podporují zastupitelé výstavbu parkoviště Na Výsluní?

Debata o záměru výstavby parkoviště v prostoru současného pole za sídlištěm Na Výsluní nabrala v Neratovicích poněkud absurdní směr. Jedni sbírají podpisy na petici proti parkovišti, druzí se zamýšlí nad výstavbou parkovacího domu a třetí výstavbu parkoviště podporují. Alespoň tak by se to mohlo doposud zdát. A tak jsme poslali zastupitelům dotaz, zda by v zastupitelstvu výstavbu parkoviště podpořili. Toto jsem se dozvěděli.

Zastupitelům jsme na mailovou adresu, která je uvedena na webových stránkách města, zaslali v pondělí 9. února tento dotaz:

Podpoříte při hlasování zastupitelstva vznik nového parkoviště na sídlišti Na Výsluní? (stačí ANO x NE)

Od zastupitelů nám dorazily tyto odpovědi (zveřejňujeme v pořadí, ve kterém nám byly doručeny):

Vlastimil Dominik:

,,Považuji za potřebné zvýšit počet parkovacích míst ve městě, ale navrhovaný projekt Na výsluní nepodpořím, protože podle mého názoru nebude „centrální“ parkoviště s tak velkou kapacitou a na tak odlehlém místě dostatečně využíváno. Domnívám se, že vyšší kapacitu parkování je potřeba dosáhnout novými parkovacími místy rozloženými po celém městě, zejména tam, kde je velká koncentrace bytů a tedy i aut.”

Jaroslava Soukupová:

,,Nepodpořím”

Roman Kroužecký

,,Ano, podpořím.”

Petr Černohorský:

,,Ano.”

Kateřina Kořanová:

,,Hlasování o výstavbě parkoviště není na pořadu jednání ZM Neratovice.

Čekám, až  budeme mít konkrétní podklady, které zpracovává odbor dopravy.”

Lenka Mrzílková:

,,Vybudování odstavné plochy bylo zařazeno do plánu investic na rok 2015 na základě studie dopravy v klidu zpracované odborníky z Fakulty dopravní ČVUT  v souladu se schválenou strategií města a na základě usnesení rady města z r. 2014. Zastupitelstvo města schválilo v rozpočtu na rok 2015 na řešení parkování  - vybudování odstavné plochy částku ve výši 5 mil. Kč. Z tohoto důvodu již není nutné o výstavbě odstavné plochy na jednání zastupitelstva hlasovat.”

Doplňující dotaz iSoutoku: Rozumím tomu tedy dobře, že zastupitelé o vybudování parkoviště již vlastně rozhodli?

Lenka Mrzílková:

,,Prakticky ano, již není nutné výstavbu zastupitelstvem znovu schvalovat. Ale o tom, jestli se bude skutečně stavět se ještě jednat bude, protože nově nastaly další skutečnosti, které mohou výstavbu oddálit, možná zcela zrušit - např. převzetí parkoviště od pana Batelky, nebo výstavba parkovacích míst jinde a jiným subjektem, ale to je zcela nová, zatím neprověřená varianta. Vždy ale bude potřeba počet parkovacích stání navýšit, bez toho se nedá rozhodnout o koncepčním řešení parkování ve městě (zóny, rezidenční stání apod.) V nejbližší době se bude konat informační schůzka - nejen pro zastupitele, kde budeme o všech možnostech informovat a domluvíme se o dalším postupu.”

Názor iSoutoku:

Předně děkujeme všem zastupitelům, kteří nám odpověděli. Ti ostatní by se příště mohli polepšit :-). Jak je patrné z odpovědí, zastupitelé rozhodně nemají názor na parkoviště jednotný a jak je znát z odpovědi paní starostky Mrzílkové, je si toho vědoma a o parkovišti se bude ještě jednat. Je to prostor nalézt opravdu vyhovující řešení, se kterým se nejen zastupitelé, ale i občané v Neratovicích ztotožní. A jak si dovolíme předjímat, nejblíže skutečným potřebám města by bylo řešení, které ve své odpovědi uvedl pan Dominik…

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.

Přehled komentářů

 1. zakazat (Sheldon, 16.2.2015 14:16:25) Odpovědět

  Ja bych jim ty auta zakazal!!co mi chudaci cyklisté? Minule mě jeden v dablove stroji v jednosmerce malém zabil!si mysli ze kdyz je v jednosmerce ze nemusi uhybat cyklistovi v protismeru?? Hanba vám!!

 2. hmmm (Jozef, 16.2.2015 14:47:52) Odpovědět

  Máme po volbách, nejdůležitější téma ve městě a všichni ti fejsbukoví politici najednou mlčí. Měli by se postavit před zrcadlo a dát si pár facek. Proč kandidují, když je pak volič nezajímá?

 3. ŠANDA - ČSSD (Petřina ČSSD, 16.2.2015 17:38:04) Odpovědět

  A co na to p.Šanda přezdívaný v Nera jako "OBECNÝ BLÁZEN"? Ten nemá názor?? Nebo si zas připravuje nějakou EXIBICI tak,jak je mu vlastní....??!!

 4. absurdní (Evina, 17.2.2015 22:41:55) Odpovědět

  je, že je rozhodnuto, viz odpověď Mrzlíková=starostka a zbytek jsou zas emoce a fantazie jak to udělat k ničemu a zastupitelé vlastně taky k ničemu, o parkovišti je rozhodnuto. Někdy někým.
  Kdyby...kdyby se tedy náhodou k plánu výstavby paní starostka vrátila, moc se přimlouvám za názor pana Dominika.
  At (proboha) udělají úředníci systém a pořádek ve stávajícím stavu parkování, zjistí, kde jsou rezervy a možnosti, ty využijí, rozšíří, a teprve PO této inventuře stavu a následných možnostech "vypálí" parkoviště za městem. Klidně i to patrové, jestli si učitelský sbor z radnice myslí, že si tam Neratovičtí uklidí vůz při příjezdu do města a dojde pěšky domů.
  P.S. Výhledově by šel udělat z patrového parkovacího domu domeček pro nutrie.

 5. Jo a Šanda (Evina, 17.2.2015 22:55:47) Odpovědět

  ten nemá čas, ten domlouvá Neratovičákům, aby byli tolerantní k muslimům a píše alternativní Listy k těm, co už vydává radnice. Žádné názory tam neprodukuje-škoda:).

 6. rozpočet/výstavba (Tomáš Pekárek, 18.2.2015 10:18:29) Odpovědět

  Schválení rozfinancování v rozpočtu města je jedna věc. Schválení záměru města o výstavbě a poté schválení výstavby věc druhá. Trochu mne tedy překvapuje tvrzení, že o tom již není třeba hlasovat.

 7. cyklista v jedosměrce (řidič, 18.2.2015 17:14:50) Odpovědět

  Pro Sheldona: a cyklusta v jednosměrce jako prohledává co? Dopravní značení snad platí i pro ně... Ve školní ulici jezdí cyklisté v protisměru neustále a rozhodně nemam v plánu jim uhýbat nebo snad dávat přednost, když jedou v protosměru. Když už si chtějí cestu zkrátit, tak ať si laskavě slezou z kola a vedou ho po chodníku.

 8. neratovičtí cyklisté v jednosměrce (Bumbác, 18.2.2015 22:32:02) Odpovědět

  Cyklisté v jednosměrce jsou normální ve městech, kde podporují cyklodopravu a chovají se k cyklistům lidsky. Stačí doplnit dodatkovou tabuli k jednosměrce E12b Vjezd cyklistů v protisměru povolen.
  Projel jsem na kole Bavorsko a velkou část Rakouska a přesně takto to funguje prakticky ve VŠECH jednosměrkách i ve městě a nikde se to nezdá jako problém (značka zákaz vjezdu jednosměrka s dodatkovou cedulí Radfahren frei). U nás to problém je, policie prý takovou místní úpravu vždy zamítla. V neratovickém vidlákově jsou sto let za opicema. Klidně naženou babku na kole na hlavní rušnou ulici, aby ji zajel blbec v nadupaném fáru.

 9. Petice proti výstavbě parkoviště na poli za panelovými domy Na V (Anna Spěváčková, 17.3.2015 22:10:16) Odpovědět

  Petice proti výstavbě odstavného parkoviště se bude projednávat dne 18. března na zasedání zastupitelstva jako poslední bod programu.

  Ve středu 18. března v 16.00 v sále Společenského domu začíná zasedání městského zastupitelstva, které má projednat „Petici proti výstavbě odstavného parkoviště Na Výsluní“. Bohužel, jak se dalo očekávat, petice bude projednána jako poslední bod programu.

  Možná to není záměr, možná ano. Kdo asi vydrží několik hodin sledovat nepřehledný a nezáživný průběh zasedání, kdy většina diváků jen matně tuší o co se jedná, když starostka pouze ústně a velmi stručně uvede projednávaný bod – na plátně nejsou potřebné dokumenty, jen špatně čitelné mnimální údaje. Pro návštěvníky je k dispozici jen jeden exemplář podkladů, prý si je máme nastudovat doma. Pokud někdo na zasedání přijde – v čtyři hodiny odpoledne jsou lidé v práci – většinou nevydrží do konce a odejde ještě dříve než se dostane petice na pořad. Může sice promluvit na začátku zasedání – má k dispozici pět minut v bodě „Vystoupení občanů“, pokud setrvá, může ještě využít tři minuty k projednávanému bodu.

  Pak už mu nezbývá než čekat, jestli zastupitelé poslechnou starostku a vezmou petici na vědomí – to znamená, že neučiní žádná opatření a nebudou se jí zabývat, nebo se usnesou na dalších nápravných krocích.

  Otázka je, zda mají zástupci občanů vzít na lehkou váhu podstatu a smysl práv a svobod občanů. Jejich omezení přece nesmí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.

  P.S.: Protože se petice týká samostatné působnosti města, nebude projednána podle petičního zákona, ale zákona o obcích, par. 16, písm. f. jako kvalifikovaná žádost. Na základě provedené kontroly odbor správních činností a dopravy Městského úřadu shledal, že pouze 192 podpisů splňuje podmínky zákona o obcích, což odpovídá více než 0, 5 % občanů obce a proto musí být petice radou a zastupitelstvem projednána, ale ne vyřízena. Záleží tedy jen na zastupitelích, jak se rozhodnou.

  Přesto by si měli zastupitelé uvědomot, že více než tři sta občanů nesouhlasí s výstavbou odstavného parkoviště, které bude mít negativní důsledky na zdraví, bezpečnost a životní prostředí. Snad jim bude záležet více na lidech než na momentálním komfortu majitelů automobilů. Jsou města, která ozdravují životní postředí svých občanů a zkvalitňují jejich život, jsou jiná, která nutí své obyvatele se odstěhovat.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz