Před 149 lety vyletěl v Neratovicích most do vzduchu

Je tomu právě 149 let, kdy byl v Neratovicích vyhozen do vzduchu železniční most. Silné detonaci, která otřásla celou obcí, předcházela přestřelka pruské a rakouské armády. Proč byl most zničen, přestože panovalo příměří a jak k tomu došlo? Přečtěte si málem zapomenutý příběh.

most v Neratovicích

(repro palba.cz)

Do dnešních dnů poměrně málo známou událost se rozhodli podrobně zpracovat nadšenci vojenské historie z webu palba.cz. 

,,Ve válce v roce 1866 poprvé u nás železnice, umožnily hromadné přepravy vojsk a jejich materiálu, Pruská armáda, která postupovala přes Východní Čechy nemohla používat železnici z Turnova přes St. Paku, Josefov, Hradec Králové do Pardubic z důvodu jejího trasování k pevnostím Josefov a Hradec Králové a také nepoužívala železnici z saských Dráždan přes Podmokly do Prahy, z důvodú existence pevnosti Terezín necelé tři km od trati. Tak se hlavní zásobovací tratí stala v roce 1866 , trat z Turnova přes Ml. Boleslav do Kralup nad Vltavou. Ustupující Rakušané si toho byli vědomi a důkladně před postupujícími Prusy tuto trať zdemolovali, od 26. června do 2.července jezdil po trati demoliční vlak , osazenstvo vlaku rozebralo mostovky u železných mostů , přes Jizeru v Bakově u Neratovic přes Labe a Kralupech přes Vltavu. Byl také zasypán zářez u Stránova , přes tato opatření se Prusům podařilo 23.července trať zprovoznit .

Před genelálem von Conradem (velitel rakouské pevnosti Terezín), byla na stole otázka na jaký cíl zaútočit? Prusy obsazená pevnost Praha nepřipadala v úvahu, ale trať Turnov - Kralupy byla dobrý cíl. Nejlépe se ukazovalo zničení mostu u Neratovic asi 50 km daleko od pevnosti. Generál nezahálel, ihned po zahájen příměří posílal na průzkum do okolí Neratovic česky mluvící vojáky, kteří byli v civilu a pocházeli z okolí a disponovali znalostí terénu aby nevzbudili pozornost pruských hlídek. Generál tak získal maximum znalostí o síle a rozmístění nepřítele Byl sestaven přepadový oddíl pod velením majora Laurenze von Zaremba. Přepadový oddíl byl sestaven z IV praporu 28 pěšího pluku o šesti rotách, polovinou dělostřelecké baterie (4 čtyřliberní děla) púl eskadrony jezdectva (50 jezdcú) a menšího oddílu ženistů. IV prapor 28 pluku měl 1019 mužů tak je možno odhadnout celkovou sílu výpadového oddílu na 1200-1300 mužů.

26.července byl oddíl připraven vyrazit, Mikulovská jednání během příměří probíhala, ale v utajení takže velitel pevnosti nevěděl, že 26. července bylo příměří neomezeně prodlouženo a vydal rozkaz k provedení výpadu. V 15 hodin oddíl z pevnosti vyrazil k provedení akce, bylo před ním asi 50km pochodu. Na pravý břeh Labe přešel po pontonovém mostě u Třeboutic (byl asi postaven zvlášť pro tento výpad) a pokračoval přes Štětí do Mělníku kam přišel v noci kolem 23 hodiny večer. Tu vyhlásil major Zaremba jednohodinovou přestávku na odpočinek a občerstvení. Tato doba byla taky využita k získání nových zpráv o síle a rozmístnění pruských jednotek u Neratovic. Vojáci vyšli z Mělníka asi půl hodiny po půlnoci 28. července směrem k Záhoří, tam se rozdělil oddíl na čtyři skupiny. „ Západní skupina“ složená z jedné roty pěchoty skupinou ženistů a několika husary pod vedením kapitána Šostakoviče měla překročit Labe u Štěpánského přívozu jihovýchodně od Obříství, přepadnout Býškovice zničit tam trať a telegraf aby bylo znemožněno přivolání pruských posil. Po provedení přepadu se měla stáhnout k Neratovicím. „Východní skupina“ , která zhruba stejně silná jako „ Západní“, které velel kapitán Zásadský , se přesunula přes Liblice na Byšice , kde měla stejný úkol jako skupina „Západní“.Jedna pěší rota a polovina dělostřelecké baterie pod vedením kapitána Vališe zůstala v záloze na kopci „Záhoří“ (204m), ke krytí ústupu a střežení silnice Praha – Mělník. „Hlavní“ skupina v síle tří pěších rot, 40 husarů a zbytku ženistů pod velením majora Zaremby měla postoupit na Neratovice a přepadnout Prusy ve dvoře Třebošnice, Červeném mlýně, v Tišicích a provést zničení mostu. Všem skupinám se povedlo splnit určené úlohy. Major Zaremba v 6.30 zahájil útok na most směrem od Tišic. Po počáteční přestřelce s obránci mostu (60-70 mužů) a následujícím bodákovém útoku dvou rot byl most obsazen. Nyní přišla řada na ženisty a taky se objevil první zádrhel, most neměl „destrukční komory“. Ženisté museli ve spárách zdiva pilíře vyškrabat spáry a do nich vložit trhavinu, s největší pravděpodností to byl „černý prach“ (dynamit v té době se u nás ještě nepoužíval, poprvé u nás byl použit až v roce 1869 při stavbě tunelů okolo Dolních Kounic, při stavbě trati z Laa do Střelic), pravděpodobně „černým prachem„ také obložili vybraný pilíř (hovoří o prvním „návodním, ale není jasné z které strany), tato práce jim trvala asi dvě hodiny a asi v 8.30 most vyletěl do povětří, po celou dobu práce byli ženisté pod ochranou předsunutých jednotek pěchoty a hlídek husarů.

Zprávy o této akci se brzy roznesly do širokého okolí. Neprodleně bylo informováno velitelství pruských vojsk v Čechách, kde vypuklo velké rozhořčení nad výpadem a zníčením mostu, není divu, že se Prusové rozčilovali, přišli totiž o hlavní zásobovací trať a zásobování jejich jednotek v Čechách se ztížilo. Reagovali na to tak, že zvýšily odvody potravin od místního obyvatelstva pro potřeby armády.”

(zdroj Palba.cz, autor: nadrotmistr Parmezano)

Celý text naleznete ZDE.

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.

Přehled komentářů

  1. Ehm (Marek, 28.7.2015 11:52:18) Odpovědět

    Prosím opravte si část: "Silné detonaci, která otřásla celým městem...". Neratovice byly povýšeny na město až o téměř 90 let později (1957). Ještě v roce 1912 měla obec sotva 1000 obyvatel.

  2. děkujeme (Tomáš Malina (iSoutok.cz), 28.7.2015 13:24:37) Odpovědět

    Děkujeme Marku, samozřejmě máte pravdu!


end is near

Kontakt

iSoutok.cz