Referenda na Mělnicku? Zatím jedno. A zrodilo starostu.

Jediné referendum, které se dosud ve městech Mělnicka konalo, bylo Kralupské o podobě přestavby centra. Na Mělníku ani v Neratovicích se dosud nikdy nekonalo. V Neratovicích nyní ČSSD sbírá podpisy pro referendum o zákazu hazardu. Jak probíhalo referendum v Kralupech? Proč je levnější referendum v době voleb iluzí? A koho vyneslo referendum do starostovského křesla?

Kralupské referendum se konalo v roce 2005, iniciovala ho skupina občanů, které se nelíbil záměr přestavět budovu hotelu Praha na novou radnici. Zmocněncem přípravného výboru občanů usilujících o referendum byl tehdy ředitel kralupského gymnázia Andrej Plecháček. Zajímavostí je, že členy přípravného výboru byli i František Kyllar /ČSSD/ nebo učitel Petr Holeček /tehdy Volba pro město, nyní STAN/, který se po nejbližších volbách po konání referenda stal starostou města. František Kyllar udělal později kariéru jako kralupský místostarosta a krajský zastupitel. Přípravný výbor nasbíral dostatek podpisů a tak se 22.9.2005 konalo místní referendum s otázkou, jejíž doslovné znění přinášíme v nezkrácené podobě:

„Souhlasíte s tím, aby rekonstrukce centra města Kralupy nad Vltavou byla řešena koncepčně s maximálním využitím finančních prostředků z fondů EU či jiných fondů, aby byl pozastaven dosavadní postup, který takové koncepční řešení ohrožuje, a aby se postupovalo podle následujících pravidel? 

Pravidla :

 • 1. Architektonicko-urbanistická soutěž bude vyhlášena standardně, tj. v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů.
 • 2. Město se bude ucházet o dotace ze Strukturálních fondů EU, případně jiných fondů.
 • 3. Město připraví veškeré podklady pro podání žádostí o dotace do konce roku 2006 tak, aby nejpozději v roce 2007 bylo připraveno podat příslušné žádosti.
 • 4. Finanční prostředky na projekt rekonstrukce centra Města získané z prodeje akcií Unipetrolu a.s. budou za tímto účelem blokovány na speciálním účtu Města.
 • 5. Město zřídí nezávislou odbornou komisi.
 • 6. Výše zmíněná komise bude Zastupitelstvu zpracovávat návrhy usnesení a koordinovat projekt rekonstrukce centra Města.
 • 7. Bude zrušeno usnesení zastupitelstva Města číslo 04/9/5 podbod 1,2,3a, 3b ze dne 3.11.2004 uvedené v příloze č. 1 upřednostňující přestavbu hotelu Praha na městský úřad před rekonstrukcí centra Města s využitím dotací.
 • 8. Město bude před přijetím závažných rozhodnutí odpovídajícím způsobem informovat své občany.”

K referendu přišlo 4.530 oprávněných voličů, 96,1% se vyjádřilo ANO, 3,9% ne. Referendum však nebylo pro postup zastupitelů závazné, neboť nepřišlo potřebné množství voličů. Paradoxně tak v budoucnosti mohli členové přípravného výboru postupovat v rozporu s požadavky, které v rámci referenda předložili a peníze města z prodeje akcií společnosti Unipetrol využít na přestavbu obchodního domu Máj na novou budovu radnice.

Proč chtěli v Kralupech referendum?

Rozdíl mezi ČSSD v Neratovicích a skupinou lidí, která vyvolala referendum v Kralupech je zásadní. V Kralupech bylo referendum požadováno proto, že své záměry neprosadili členové přípravného výboru prostřednictvím Zastupitelstva města. Podle našich informací ČSSD v Neratovicích, která o referendum ve městě usiluje, své záměry s představiteli města ani zastupiteli neprojednala a rovnou začala usilovat o referendum. Když se před rokem zpřísňovala vyhláška regulující hazard v Neratovicích, žádný ze zastupitelů ČSSD zákaz hazardu ve městě nepožadoval.

Zákaz heren i bez referenda?

Přestože je pravděpodobné, že sociální demokraté v Neratovicích nasbírají dostatek podpisů pro vyvolání referenda, konat by se nemuselo. Jsou k tomu hned dva důvody. Podle našeho zdroje radní města připravuje vyhlášku o zákazu hazardu v Neratovicích, kterou by mohlo schválit ještě současné zastupitelstvo ještě před konáním voleb. Vyhláška má odpovídat té přijaté v Semilech. Druhým důvodem, proč by se referendum nemuselo konat, je pravděpodobný rozpor se zákonem. Ministerstvo vnitra České republiky, jehož výklad práva je pro samosprávy závazný totiž uvádí, že místní referendum nelze konat ,,o schválení, změně nebo zrušení obecně závazné vyhlášky obce.” Neratovice již v platnosti vyhlášku regulující hazard mají. Město, ať již před volbami nebo po nich by se s žádostí o stanovisko k místnímu referendu muselo na ministerstvo obrátit a jeho názorem se řídit. Výpis pravidel pro místní referenda naleznete na stránkách ministerstva zde: http://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx

O čem se v ČR hlasuje v místních referendech?

Podle údajů ministerstva se nejčastěji místní referenda v ČR konala v souvislosti se záměry uložení jaderného odpadu, výstavby problémových továren nebo provozů, o významných investicích měst a obcí nebo referenda spojená výstavbou obchvatů měst a či větrných elektráren. Referenda o zákazu hazardu jsou ,,módou” až letošního volebního roku. U malých obcí se většinou podařilo přilákat takové množství voličů, že referendum bylo platné, u měst nad 10.000 obyvatel je naopak takřka pravidlem, že potřebných 35% voličů k referendu nedorazí bez ohledu na to, zda se koná v době voleb či nikoliv.

Iluze levného referenda v době voleb

Organizátoři referend se je často snaží spojit s volbami. Správným argumentem pro spojení je vyšší účast hlasujících, nesprávně se používá argument levnějšího referenda. Objektivním, málokdy však přiznaným důvodem pro spojení referenda s volbami, je snaha přelít hlasy z referenda i do volebních uren. Organizátoři referend mají často vysoké ambice v komunální politice. Nakonec i kralupské referendum vyneslo do křesla starosty Petra Holečka (později se stal i krajským zastupitelem a poslancem) a do role místostarosty Františka Kyllara (stal se i krajským zastupitelem). 

Proč je levnější referendum v době voleb iluzí? Město totiž v případě konání referenda v době voleb nemůže použít volební urny a další vybavení ze svého majetku, ale musí duplicitně pořídit jednou takový počet. V praxi je pak konání jednoho referenda spolu s volbami o desítky tisíc dražší, než mimo dny voleb. Není totiž možné, aby se volební lístky i hlasování v referendu házeli do stejné urny. Obdobně komise sčítající hlasy v referendu nemá být shodná s komisí volební. Jako finančně nejvýhodnější se tak jeví uskutečnění jednodenního referenda den před konáním nebo den po konání voleb, kdy je možné využít volební místnosti, jejich vybavení i volební komisi pro uskutečnění referenda bez nákladů na pořizování duplicitního vybavení a přípravu místností. Účast u referend konaných mimo dny voleb však bývá špatná a výsledky se nestanou pro zastupitele závazné.

Zdroj: kralupy.cz, ČRo, MVČR, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.

Přehled komentářů

 1. tleskám (Milča, 24.6.2014 10:48:23) Odpovědět

  Výborná analýza. Takové informace jinde chybí.

 2. referendum (Honza, 24.6.2014 13:36:40) Odpovědět

  Jestli to referendum má stát asi 300000,-kč tak to máme 600 tis. i s tím od města. Za to by byla fasáda na polikliniku. Třeba. Město platí analýzu pro herny, kde stačí selský rozum (za kolik?). A co ty Šandovy kvízy v hospodě? To není hra? Je. Zastupitelé (i to čssd) zvednou ruku pro vyhlášku-pak zas že ne, jen o něco dráž. Radnice, pro změnu Topka a další, udělá vyhlášku a pak o ní udělá referendum. Co to je? No, zaplatíme to my, obyvatelé města, tak co.Už se nedivím ničemu.

 3. Kdo je (Radka, 24.6.2014 20:11:08) Odpovědět

  Píšete, že podle Vašeho zdroje radní města připravuje vyhlášku o zákazu hazardu v Neratovicích, kterou by mohlo schválit ještě současné zastupitelstvo ještě před konáním voleb. Je ten radní opravdu Aleš Kocourek?

 4. pro Honzu a Radku (Tomáš Malina (iSoutok.cz), 25.6.2014 11:46:00) Odpovědět

  Dobrý den,
  Honzo, myslím, že referendum by bylo jen jedno.
  Radko, ano, naše informace je, že vyhlášku připravuje pan Kocourek. Zároveň ale víme, že nemůže být projednána, pokud nebyla zastupitelům předložena dle Zákona o obcích (což zřejmě nebyla). U některých nejmenovaných nám nezbývá, než se podivit nad neznalostí základního zákona o fungování měst a obcí. (Ne)Úměra mezi neznalostí zákona a výší ambicí je opravdu v některých případech na pováženou.

 5. Nerozumím (Vráťa, 25.6.2014 23:24:31) Odpovědět

  "Zároveň ale víme, že nemůže být projednána, pokud nebyla zastupitelům předložena dle Zákona o obcích (což zřejmě nebyla)."

  Prosím vysvětlete, co tím myslíte.

 6. stejné (jo, 26.6.2014 7:49:06) Odpovědět

  jako "ve vládě". Něco se napíše-návrh zákona, např., dají to senátu k připomínkování , ten jim to vráti s nebo bez připomínek, zapracují se připomínky a znovu senátu. V obci je to rada a zastupitelé.
  Asi by neškodilo, kdyby to pan Kocourek dal na web, aby se lidi mohli přes zastupitele (ti zastupují občany) k vyhlášce vyjádřit, aby byl klid ve městě a řešily se mnohem! podstatnější věci, jako probíhající rekonstrukce a jejich kvalita s časovým plánem, dodržování hygieny na ubytovnách , vytlačení běžných rekreantů z pláží Mlékojed psími extrementy (howna), placení vstupu pro dospělé na letní koupaliště kde neexistuje pro dospělé bazén a toho je....

 7. Pro Vráťu (Tomáš Malina (iSoutok.cz), 26.6.2014 10:04:36) Odpovědět

  Dobrý den Vráťo,
  způsob, jakým musí být materiály k projednání předloženy zastupitelům popisuje Zákon o obcích. Jedná se mimo jiné o podmínku, že jim podklady musí být doručeny 7 dní před jednáním. Pokud se tak nestane, materiál by zastupitelstvo nemělo projednávat.

 8. Pro Tomáše (Oldřich, 26.6.2014 13:07:03) Odpovědět

  Vás výklad není uplně přesný.

  Zákon o obcích §93 (1) Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.

  Zároveň však je třeba nezapomínat, že
  §94 (1) Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové, rada obce a výbory.

  §94 (2) O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce.

  Z těchto zásad vychází i Jednací řád Zastupitelstva
  města Neratovice , který celý proces průběhu jednání Zastupitelstva ještě víde konkretizuje.

 9. materály "na stole" (Anna Spěváčková, 26.6.2014 13:40:25) Odpovědět

  Problém neratovických zastupitelů mj. spočívá v tom, že schválili jednací řád, který neřeší řadu možných i prekérních situací. Na př. dodání materiálů těsně před zasedáním, tzv. na stůl.Toho využívají různé osoby, včetně úředníků, napojení na různé zájmové skupiny, Většinou je to schválně, aby si zastupitelé nemohli včasdohledat další podrobné informace či souvislosti, na což by měli mít dostatek času. Je to nešetrné i vůči přítomným občanům, kteří si nejsou schopni dokumenty prostudovat. (Ani na plátno nejsou promítány podklady či pordorbnosti týkající se projednávaného bodu, Je tam jen číslo programu, prodej pozemku, katastrální číslo a kde to je. Nic jiného. I když město zakoupilo hlasovací zařízení za půl mega, schopné promítat veškeré materály. Vše je nastaveno tak, aby byly informace utajovány.nebo znepřístupněny. Pro občany je na zasedání k dispozici jedno paré materiálů v papírové podobě. )

  Podklady tzv."na stole" by z něj měly být nelítostně smeteny. Jenže zastupitelé spojeni svými zájmy nepůjdou sami proti sobě a tento stav jim vyhovuje. Zastupitelé slaboši, chtěla jsem napsat poserové, ale to se tady nesluší, si netroufají jakkoli odporovat svým chlebobodárcům nebo si dělat zle, co když je příště nedají na volitelné místo na kandidátku? Nebo je budou ostrakizovat = vyloučit ze společnosti a znectí je do páteého kolena, jako mi to dělá radnice už od kauzy lípy za starosty Moravy.

 10. Pro Oldřicha (Tomáš Malina (iSoutok.cz), 26.6.2014 21:56:49) Odpovědět

  Dobrý den Oldřichu, máte pravdu, způsob, který popisujete je možný. Děkuji Vám za doplnění a upřesnění.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz