Referendum a zákaz heren? Zastupitelům to ČSSD nenavrhla.

Herny ano či ne? Otázka, kterou řeší zastupitelé v městech na Mělnicku. ČSSD v Neratovicích nyní spustila petici za místní referendem o úplném zákazu heren, přestože její zastupitelé tuto variantu městu nenavrhli a zastupitelé budou na podzim projednávat dopady současných opatření. Jak na Mělníku, v Kralupech a Neratovicích regulují hazard?

Jak je regulován hazard v Mělníku, v Neratovicích a v Kralupech?

Na Mělníku nedávno zastupitelé rozhodli o zpřesnění platné vyhlášky, která ke konci roku 2014 znamená ukončení provozu heren v určených zónách, které se nacházejí v centru města a v okolí škol, školek a lékařských zařízení.

V Neratovicích platí vyhláška zakazující vznik nových heren a zvýšení počtu výherních automatů oproti stavu z roku 2013. V druhé polovině roku by se mělo zastupitelstvo zabývat analýzou přijatých opatření a vyhlášku zpřísnit. Provoz heren i restaurací dále omezuje vyhláška o veřejném pořádku.

V Kralupech samostatná vyhláška o hernách není, jejich provoz se řídí obecně stanovenými podmínkami z vyhlášek regulujících pořádek a veřejné soužití ve městě.

Referendum a zákaz heren? Zastupitelům to ČSSD nenavrhla.

Když v říjnu loňského roku projednávalo zastupitelstvo Neratovic omezení hazardu, proběhla k podobě příjímané vyhlášky rozsáhlá diskuze. Ze členů sociální demokracie do ní nikdo nevstoupil. Z podkladů vyšlo najevo, že ve městě se nachází sedmnáct míst s výherními automaty, většina adres patří k místním restauracím. Zastupitelé rozhodli o zákazu vzniku nových míst s výherními automaty a zákazu navýšení počtu automatů ve stávajících provozovnách. Zavázali také úřad k vypracování analýzy, která by měla přijít na jednání v druhé polovině roku 2014. Starostka Lenka Mrzílková již tehdy nevyloučila, že pokud se tvrdší postup vůči hernám osvědčí, budou ze strany města následovat další kroky. V diskuzi zazněl také názor místostarosty Tomáše Hrodka, že k problematice heren by se měl postavit stát a neshazovat problematiku na obce. Nejradikálnějí k omezení heren vystoupil zastupitel Miroslav Falta, který navrhl v průběhu roku 2014 snížit počet heren na pět. Pro podobu vyhlášky, která zamezila vzniku nových heren hlasovalo z přítomných 17ti zastupitelů 13 (mezi nimi předsedkyně ČSSD v Neratovicích Jaroslava Soukupová), proti byl Josef Hornák (nez. zvolený za ČSSD, ten ale zřejmě prosazoval přísnější postup), zdrželi se Miroslav Falta a Michaela Landová), nehlasoval Miloslav Pavlík (ČSSD). Po diskuzi navrhl zastupitel Vlastimil Dominik usnesení, které by znamenalo po roční platnosti vyhlášky zpracovat návrh na její případné další zpřísnění. Pro toto usnesení hlasovalo 15 zastupitelů, mezi nimi i Jaroslava Soukupová, Miloslav Pavlík (oba ČSSD) i Josef Hornák (nez. zvolený za ČSSD). Nyní se však sociální demokraté rozhodli na vyhodnocení přijatých omezení provozu výherních automatů nečekat a navzdory svému rok starému hlasování spustili bez výsledků analýzy petici za referendum o zákazu heren.

Schválené usnesení: ,,Zastupitelstvo města Neratovice ukládá vedení města, vyhodnotit po roce schválená opatření v oblasti provozování VHA a VLT a předložit návrh dalších opatření, směřujících k regulaci těchto zařízení. (Zastupitelstvo města Neratovice, 23.10.2013)

Zdroj: weby města Mělník, města Neratovice, města Kralupy, zápis z jednání ZM Neratovice (23.10.2013)

Pavel Šanda: Proč petice za referendum místo návrhu zastupitelstvu?

reakce na článek „Referendum a zákaz heren? Zastupitelům to ČSSD nenavrhla.“

Nejprve bych rád poděkoval autoru článku za to, že se otázkou postoje města Neratovice a neratovické ČSSD zabývá. Přinejmenším občané města by měli pozadí celé otázky znát.

Vlastní odpověď bych pak uvedl citátem z Cicera: „Tempora mutantur et nos mutamur in illis,“ čili „Časy se mění, a my se měníme s nimi.“

S časem se tedy mění i neratovická organizace ČSSD.

Mění se také okolnosti. První okolností, která se změnila, je skutečnost, že se potvrdila podezření, která již na svém webu Neratky.cz vyjádřila Anna Spěváčková.

Šlo o podezření, že Český institut pro výzkum závislostí (CIAR), u které si město objednalo studii, je podvodná.

Její zakladatel Petr Verosta se nejenže ukázal být prohazardním lobbistou (zřejmě pro výzkum závislosti na gamblingu potřeboval statisticky významný vzorek gamblerů), nýbrž nyní byl také odsouzen na 5,5 roku nepodmíněně za zasílání falešných exekučních příkazů do bank.

Těžko se mohou zastupitelé města kvalifikovaně rozhodnout na základě studie vypracované podvodnou organizací.

Další okolností, která se změnila, je ta skutečnost, že narůstá počet měst, ve kterých protihazardní aktivisté či místní občané usilují o nulovou toleranci k hazardu právě prostřednictvím vyvolání referenda.

Vzhledem k tomu, že k vyvolání referenda stačí určitý počet podpisů na petici, stačí v řadě měst opravdu jen pár nadšenců k tomu, aby referendum vyvolali.

Lze tedy očekávat, že v příštích několika letech může dojít k zákazu hazardu ve větším počtu měst a kampaň za zákaz hazardu získá celostátní rozměr.

Nebylo by pro Neratovice dobré, kdyby o této otázce rozhodovaly jako jedno z posledních měst.

Pro město je dobré sledovat celostátní, či dokonce celosvětové trendy, aby to nedopadlo jako s farmářskými trhy, jejichž kvalita trpí hlavně proto, že se k nim Neratovice rozhoupaly 5-10 let po jiných podobně velkých městech.

Učinit takové rozhodnutí spíše dříve než později, a to formou rozhodnutí občanů, je konec konců lepší i pro majitele heren či podniků s hracími automaty.

Než fungovat v nejistotě další dva až tři roky, mohou svoje podnikání přeorientovat do jiné oblasti.

Návrh na zákaz hazardu zastupitelstvu nemá zdaleka takovou sílu jako referendum občanů.

Přeci jen jde o docela významné rozhodnutí pro město a jeho občané by měli mít možnost rozhodnout se, zda jsou spíše ochotni snášet negativní dopady hazardu ve městě či jsou pro ně naopak snesitelnější dopady zákazu hazardu, a to po široké rozumné diskusi a zralé úvaze.

Dopady rozhodnutí, ať už by bylo pro zákaz hazardu či naopak proti zákazu hazardu, totiž neponesou pouze zastupitelé, jejich straničtí kolegové či jejich voliči, ale všichni občané města, včetně těch, kteří jsou přesvědčeni o opaku.

Poslední novou okolností jsou blížící se komunální volby. Pokud se podaří referendum prosadit tak, aby se konalo současně s komunálními volbami, výrazně to sníží náklady na referendum, stejně jako to výrazně zvýší pravděpodobnost, že bude referendum platné.

V neposlední řadě je tu ještě jedna motivace neratovické sociální demokracie, která možná není na první pohled tak viditelná.

Chceme občany Neratovic podnítit k tomu, aby na dění ve městě podíleli více, než tomu bylo dosud zvykem, aby se vedla veřejná diskuse o podstatných věcech směřování města.

Samozřejmě zastupitelé jsou volenými zástupci občanů, ale opravdu nikdo není tak geniální, aby dokázal bez předchozí široké diskuse dospět k nejlepšímu možnému rozhodnutí.

Taková zvyklost, jako je široká konstruktivní diskuse, ostatně napomůže i zastupitelům nerozhodovat na základě prvních dojmů, vlastních předsudků či momentálních nápadů, ale kvalifikovaně.

Mnozí nás budou obviňovat, že petice za referendum je jen předvolebním tahem, a už jsem takové hlasy zaslechl.

To nás nijak netrápí. Petice má dole malý odkaz na web ČSSD Neratovice, aby si lidé mohli najít, kde si petici stáhnout, kde ji podepsat či kde odevzdat vyplněné archy. Na petičních stáncích oranžovým praporem nemáváme a podpisy sbírají i lidé, kteří nejsou našimi členy a dost možná s námi souhlasí právě jen v otázce referenda.

Pokud to někomu připadá jako předvolební kampaň, tak budiž. Ostatně politické straně, která neusiluje o úspěch ve volbách, aby pro svou vizi získala občany, bych doporučil ušetřit si starosti a svolat mimořádný sjezd s jediným bodem programu, a to rozpuštění strany.

Mezitím budeme rádi, když petici za referendum podpoří lidé všech možných politických názorů, včetně ostatních neratovických politiků.

Pavel Šanda, lídr kandidátky ČSSD Neratovice do komunálních voleb 2014


Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.

Přehled komentářů

 1. budou volby (Mirek, 11.6.2014 16:20:42) Odpovědět

  je třeba být akční a vidět. Referendum je blbost. Ať navrhnou zákaz heren v zastupitelstvu a netahají do svých politických her lidi.

 2. Budou volby 2 (Stanislav Šnaidr, 11.6.2014 18:38:35) Odpovědět

  Přesně. Budou volby je čas být akční a být vidět. Pro Vaše hezké oči Vás nikdo volit nebude. Je důležité něco dělat, to čemu věříte. A pokud jde o navrhované projednání na zastupitelstvu...

  Věřte, že profesionální politici Vám kdykoliv vysvětlí X způsoby, proč s problémem nelze nic udělat. A už z času po který se problém s výherními automaty vleče je zřejmé, že zeptat se veřejnosti může být dobrý způsob, jak se konečně dobrat výsledku.

 3. budou volby (Mirek, 11.6.2014 20:15:38) Odpovědět

  Cením si upřímnosti. S referendem jde čssd v Nera o volby. A po volbách budete profesionální politici vy.

 4. Jen blbnou lidem hlavu (Honza, 12.6.2014 12:22:40) Odpovědět

  zákon č. 22/2004 zakazuje referendum o změně vyhlášky. To pan Šanda a ČSSD neví? Zakázat herny se povedlo jen V Chrastavě a tam se domluvilo vedení města s majiteli heren. Herny jde jen omezit, zakázat jim reklamu, pití zdarma, určit jak daleko mají být od škol atd. Nic víc.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz