Referendum požadované ČSSD v Neratovicích v rozporu se zákonem

ČSSD v Neratovicích má starosti. Podle stanoviska Ministerstva vnitra ČR je otázka do referenda o zákazu hazardu ve městě položena v rozporu se zákonem. Pokud by referendum s otázkou, pro kterou sbírají členové ČSSD podpisy proběhlo, provozovatelé heren by měli jednoduchou obranu. Kandidát na starostu Pavel Šanda se vyjádřil, že neví, jak bude ČSSD reagovat, ale možností je celá řada.

Otázka požadovaná ČSSD je ze zákona nepřípustná

Jak v diskuzi pod články k referendu o zákazu hazardu v Neratovicích poznamenali někteří čtenáři iSoutoku, referendum se nemůže konat o přijetí nebo zrušení vyhlášky města. V některých městech však referendum o hazardu proběhlo, obrátili jsme se tedy na Ministerstvo vnitra s žádostí o stanovisko. Ukázalo se, že otázka, kterou v referendu požadují členové ČSSD v Neratovicích je opravdu v rozporu se zněním zákona. Podle výkladu ministerstva je otázka referenda, na jejíž jeden možný výsledek by město mohlo reagovat pouze přijetím vyhlášky, opravdu nepřípustná. Přípustné jsou pouze otázky, které umožní více variant postupů. Podle ministerstva tak referendum nemůže požadovat zákaz heren, může pouze požadovat konání kroků, které by vedly k omezování hazardu.

ČSSD Neratovice požaduje vyhlášení referenda s otázkou: „Souhlasíte s tím, aby město Neratovice zakázalo provozování loterií a sázkových her uvedených v §2 písm. e),g), i), j), l), m) a n) a § 50, odst. 3, zákona o loteriích a jiných podobných hrách, to jest, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních i centrálních loterijních systémů a jiných obdobných přístrojů, na celém svém území?” Podle výkladu odboru veřené správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR je taková formulace v rozporu se zákonem: ,,V oblasti „hazardu“ proto lze považovat za přípustnou např. otázku na souhlas s tím, aby obec činila veškeré kroky směřující k tomu, aby na území obce nebyly provozovány loterie a jiné podobné hry ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Jednání orgánů obce v souladu se závazným výsledkem hlasování v místním referendu pak může spočívat např. v nepronajímání provozoven pro účely zřízení heren a kasin, ale konec konců i ve vydání zakazující obecně závazné vyhlášky. Naopak jako potencionálně vyloučenou podle § 7 písm. g) zákona o místním referendu by bylo možné považovat otázku směřující k tomu, aby obec na svém území zakázala provoz loterií a jiných podobných her podle zákona o loteriích, protože při takto formulované otázce by zastupitelstvo obce nemělo jinou možnost než vydat zakazující obecně závaznou vyhlášku (podle nyní platného právního stavu obec nemůže zakázat provozování loterií a sázkových her jinak než vydáním právního předpisu – obecně závazné vyhlášky; srov. k tomu příslušná judikatura Ústavního soudu a relevantní právní úprava).“

Provozovatelé heren jsou na koni

Pokud by město vyhlásilo referendum s otázkou požadovanou sociálními demokraty, obrana provozovatelů heren by byla jednoduchá - nechali by referendum zneplatnit soudem. Pokud město otázku odmítne jako nepřípustnou, mohou se na soud obrátit naopak sociální demokraté a požadovat konání referenda s jejich navrženou otázkou. Ikdyby soud referendum povolil, nebyla by jistota, že výsledek referenda nebude možné soudně zneplatnit pro nepřípustnou otázku. Zajímavé je, že ve stejném rozporu se zákonem byla otázka referenda, kterou navrhovala kancelář tajemníka Městského úřadu Neratovice. Neznalost zákona tak neprokázali pouze sociální demokraté, ale i úředníci předkládající návrh zastupitelstvu. Na koni se tak ocitli provozovatelé heren - z podpisů pod žádostí o referendum si dělat vrásky díky chybě organizátorů nemusí. Ti by museli začít sbírat podpisy znovu pod jinak formulovanou otázku, nebo by museli přistoupit na projednání zákazu hazardu na zastupitelstvu města, proti čemuž se s odůvodněním, že mají rozhodnou občané, bránili.

Pavel Šanda: Jak budeme reagovat Vám nedokážu říct

S žádostí o reakci na stanovisko ministerstva jsme se obrátili na kandidáta ČSSD na starostu Neratovic Pavla šandu.

Podle vyjádření MVČR nemůže referendum, které by nutilo město k jedinému možnému postupu - přijetí vyhlášky, proběhnout. Upravíte otázku do podoby slučitelné se zákonem a budete sbírat podpisy znovu, nebo se v případě nasbírání dostatku podpisů pod současné znění otázky budete domáhat vyhlášení referenda soudní cestou? Platí vyjádření pana Šnaidra, že v případě nedostatku podpisů pro vyhlášení referenda nebudete o zákaz hazardu v Neratovicích usilovat?

Pavel Šanda: ,,Jak budeme reagovat v případě záporného vyjádření MVČR k otázce, kterou chceme položit v referendu, Vám nedokážu říci. Reakcí je možná celá řada.

Osobně jsem žádné z vyjádření Stanislava Šnaidra nepochopil tak, že by zcela vylučoval možnost, že podpoříme zákaz hazardu v Neratovicích, i když neseženeme dostatek podpisů. Proč jsme přistoupili ke snaze vyvolat referendum prostřednictvím petice, jsme již mnohokrát vysvětlovali. Ze všech našich vyjádření jednoznačně plyne, že v otázce zákazu hazardu v Neratovicích je pro nás podstatná vůle občanů Neratovic. Referendum je nástrojem vyjádření této vůle.

Nemohu tedy v žádném případě vyloučit, že budeme prosazovat zákaz hazardu jiným způsobem v případě, že budeme jednoznačně přesvědčeni, že si to většina občanů Neratovic přeje. ČSSD je demokratickou stranou, takže o dalším postupu pochopitelně musí rozhodnout hlasování na schůzi naší místní organizace.

Pokud bych měl učinit nějaký odhad, pak mohu říci, že přesvědčení řady našich členů o tom, že si občané Neratovic zákaz hazardu přejí, narůstá s každým petičním stánkem, které nyní pořádáme prakticky denně.”

Podle vyjádření organizátorů petice za referendum je nasbíráno 812 podpisů. Pro vyhlášení referenda je potřeba ještě dalších 1.738.

Stanislav Šnaidr, který je zmocněncem přípravného výboru referenda se v rozhovoru pro iSoutok dříve vyjádřil: ,,Budeme pořádat také petiční stánky, i když potřebný počet podpisů dokážeme získat pouze tehdy, když občané Neratovic podpoří myšlenku referenda o otázce hazardu aktivně.Pokud se tak nestane, je to pro nás signál, že je občanům Neratovic hazard lhostejný a že s ním spojený nárůst kriminality, osudy dětí gamblerů (a nikdo si své rodiče nevybírá) či vyvádění velkých sum peněz z místní ekonomiky chápou jako nutnou daň za "svobodu" prohrát v herně přídavky na děti či peníze na školní pomůcky.”

Přečtěte si také:

http://www.isoutok.cz/inpage/cssd-v-neratovicich-chce-referendum-o-hernach/

http://www.isoutok.cz/inpage/referendum-a-zakaz-heren-zastupitelum-to-cssd-nenavrhla/

http://www.isoutok.cz/inpage/zakaz-hazardu-co-si-mysli-zastupitele-a-psychiatr/

http://www.isoutok.cz/inpage/kde-konci-miliony-z-hazardu/

http://www.isoutok.cz/inpage/referenda-na-melnicku-zatim-jedno-a-zrodilo-starostu/

 

 

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.

Přehled komentářů

 1. takže povod na lidi (Mirek, 8.7.2014 12:01:41) Odpovědět

  At mi nikdo neříká, že 4 zastupitelé (Soukupová, Vacek, Pavlík, Horňák) neznají zákony když kolem toho loni hlasovali. Zneužili city lidí, jen aby byli před volbami vidět. Školní pomůcky...Hanba by mě fackovala takhle mluvit. . A co Kocourek se svým prozřením? Asi prostě kocourek.

 2. Petice za referendum (Stanislav Šnaidr, 8.7.2014 12:42:51) Odpovědět

  Dobrý den, těch podpisů je v současnosti již přes tisíc. Podpisy na petici jsou i významným argumentem pro komunální politiky, aby problém s hazardem řešili. Pokud by současnou vyhlášku města k hazardu občané vnímali jako dostačující, nebyl by ohlas na petici tak velký jako je.

  Ve sběru podpisů budeme pochopitelně pokračovat a pokud by současná otázka do referenda, byla právně napadena, bude možná schůdnější varianta rozhodnout v Zastupitelstvu města. Podpisy na petičních listinách, pak poslouží k doložení výrazného zájmu občanů na řešení problému.

 3. uvedení osoby v omyl (právník, 8.7.2014 12:52:20) Odpovědět

  Čiliže se dopouštíte skutkové podstaty podvodu, poněvadž uvádíte sbíráním podpisů vědomně lidi v omyl. Rozumím tomu správně?

 4. ps: (právník, 8.7.2014 12:54:41) Odpovědět

  K podpisu, pokud se nepletu, jste vyzývali i zastánce hazardu. Čiliže tím doložíte co?

 5. zastupitelstvo (Jirka, 8.7.2014 15:37:53) Odpovědět

  Pane Šnaidr, zastupitelstvo bude o vyhlášce jednat i bez vás. Avizovali to už před rokem a nyní znovu v Listech města. Po roce mají zhodnotit jak vyhláška kterou přijali-regulace hazardu, funguje v praxi a přijmout podle toho opatření. Výrazný zájem občanů tu už byl, proto město přijalo vyhlášku o regulaci. Takže?

 6. Pro Mirka (Oldřich, 8.7.2014 17:20:42) Odpovědět

  Pokud by jste aktivně sledoval dění v Neratovících a chodil na místní zastupitelstva, věděl by jste, že zastupitel Kocourek kritizuje hazard dlouhodobě a opakovaně. Pokud se tedy jedná o procitnutí, tak pravděpodobně Mirku pouze Vaše.

 7. tak proč (Oldřichu, 8.7.2014 17:45:05) Odpovědět

  pan Kocourek hlasoval loni pro "zakonzervování"? Mohl hlasovat proti vyhlášce. Mohl napsat proč je proti, tak jako teď. Je si pan Kocourek vědom, že v případě zavření heren tyto mohou požadovat odškodné? Ve svém článku píše o ziscích. Tak jak to píše s ním naprosto souhlasím. Chybí tam ale úvaha, zda si je vědom rizika "ušlého zisku" který mohou herny požadovat a jestli na to město má. Žádné herny nechci, jen mi jeho projev nepřipadá domyšlený. Ale "nehoupe" občany! A to se cení.

 8. To opravdu nevím. (Oldřich, 8.7.2014 18:56:27) Odpovědět

  Na Vaše otázky neznám odpověď. Kocourka znám jen z jednání MZ. Mohu jen spekulovat. Prosadit vloni zákaz hazardu bylo naprosto nereálné. I dnes to zastupitelstvem pravděpodobně neprojde. Alternativy rozhodování byly podpořit omezující vyhlášku či nepodpořit a nechat hazard neregulován.

 9. referendum-uvedení osoby v omyl (Martina, 9.7.2014 8:25:47) Odpovědět

  Pokud bych měl učinit nějaký odhad, pak mohu říci, že přesvědčení řady našich členů o tom, že si občané Neratovic zákaz hazardu přejí, narůstá s každým petičním stánkem, které nyní pořádáme prakticky denně.”
  ---------------------------------------
  To...je tedy odhad. Nic ve zlém pane Šnaidr, ale když budete mít stánek se zeleninou, dozvíte se ve stánku, že lidé zeleninu jedí.
  Lepší by byl odhad dopadu zavření heren. V Kč pro město. Návrhy řešení co s hernami. Napovím Vám, nechce je prakticky nikdo. Vyřiďte to i panu Šandovi, ať je se svým přesvědčením zda si lidé přejí herny ve městě rychlejší.
  A vůbec nejlepší by bylo vysvětlení, proč děláte referendum (cca 300 tis. kč jste to spočítali), které je nereálné-nesmí se! Proč lákáte lidi na sci-fi?

 10. Náhoda (Pavel, 9.7.2014 15:02:39) Odpovědět

  Celé mi na tom vadí jedna věc.Představme si "bojovníky" za zrušení hazardu.
  Pavel Šanda- kanditát na starostu za ČSSD- v N eratovicích bydlí pouze 2 roky, člověk, který se netají vyhraněným levicovým extrémismem, člověk který potřebuje být vidět.......!!!!
  Lukáš Vacek- člen ČSSD a kandidát do zastupitelstva, podle stávajících zastupitelů nejslabší člen současného zastupitelstva, který navíc staví dům mimo Neratovice a musí být opět vidět.....!!!!!
  Aleš Kocourek- člen TOP 09 a současný zastupitel, kandidát do zastupitelstva, opět člověk, který bydlí mimo Neratovice, ale majitel stavební firmy, který má mnoho zakázek od města Neratovic a opět musí být vidět....!!!
  NÁHODA??? Zhodnoťte si sami Vážení....

 11. ??? (Martin, 9.7.2014 15:15:59) Odpovědět

  Se zájmem sleduji dění v Neratovicích ohledně hazardu. Když pominu,že takové téma proběhlo nebo proběhne v každém městě a že se vždycky najdou TI, kteří vědí nejlíp a hlavně v tom sledují svoje osobní zájmy si Vám dovolím položit jednu otázku.
  Co se stane jestliže zastupitelstvo schválí nulovou toleranci?
  A) skončí provozovny a zavřou ti co provozují automaty
  B) budou pokračovat dál

  B JE SPRÁVNĚ
  Zhruba po 9 měsících dostanou příkaz k ukončení provozu stávajících automatů a nahradí je novými typy tzv KVÍZOMATY, které jsou oficiálně schválené a jediný rozdíl je v tom, že je to automat, který pracuje na bázi internetu a ŽÁDNÉ !!!!! poplatky nejdou městu. Takhle to funguje v několika málo městech kde tato nulová vyhláška je.
  Takže budeme na tom upllně stejně s tím rozdílem, že město přijde zhruba o 9 mil korun.

 12. Jak to myslíte? Oni by nechali..... (Vráťa, 9.7.2014 15:41:16) Odpovědět

  "Pokud by město vyhlásilo referendum s otázkou požadovanou sociálními demokraty, obrana provozovatelů heren by byla jednoduchá - nechali by referendum zneplatnit soudem. "
  A co když by soud rozhodl jinak?

 13. Na lodi zn. Šanda (je to asi prosté, 9.7.2014 17:13:33) Odpovědět

  jedou ti, kdo se chtějí mít příští volební období ve městě dobře. Těžko věřit, s jeho mnohaletými politickými zkušenostmi, že by nevěděl, co je to referendum. Jen si touhle akcí oddělil zrno od plev, s kým může počítat a zároveň se zviditelnit. Prostě peníze nesmrdí nikomu a o ničem jiném celá tahle akce, co vyšumí, není. Takže klid, je to jen politika jak ji známe, peníze až na prvním místě. A občan? To co vždycky, před volbami se hodí. A že je to všechno "levota"? Kdo si na to za chvíli vzpomene.

 14. Když by soud dopadl jinak (Vráto..., 9.7.2014 17:19:26) Odpovědět

  Tak si nechají herny zaplatit odškodné a otevřou kvízomaty. Nebo jakou máte představu Vy, co by bylo kdyby?

 15. bydliště zastupitelů (Tomáš Malina (iSoutok.cz), 9.7.2014 17:34:28) Odpovědět

  Dobrý den,
  k bydlišti (budoucímu bydlišti) zastupitelů - pan Šanda podle vlastního vyjádření žil v Neratovicích v letech 1974-1992 a nyní od roku 2004.
  Ohledně pana Kocourka - pokud je mi známo, stále skutečně žije v Neratovicích. Ohledně pana Vacka žádnou informaci nemám, nemohu posoudit, zda je zde v komentářích zveřejněné pravdivé. Podle zákona je však pro možnost být zastupitelem rozhodující tzv. trvalé bydliště z evidence obyvatel. Tzn. ikdyby nějaký zastupitel fakticky žil mimo město, ale úřední trvalé bydliště v něm měl, nejedná se z hlediska práva o žádné pochybení nebo překážku pro výkon funkce zastupitele. Proto to, prosím, berme všichni v komentování na zřetel. Jiná věc je, že by bylo vhodné, aby o takové skutečnosti voliče informoval.

předchozí
1 | 2 následující

end is near

Kontakt

iSoutok.cz