říjen 2016

Dopravní peklíčko v Neratovicích

/31.10./ V Neratovicích probíhá rekonstrukce dvou frekventovaných ulic (Vojtěšská, Bratří Čapků) na kterou naváže rekonstrukce povrchu části ulice Kostelecká. Jako každá stavba přinášející omezení se to neobešlo bez občanské kritiky. Například té, že při ,,závorách” dosáhne kolona na objízdé trase (Mládežnická ulice) až 400 metrů.

Ano, každé omezení provozu je nepříjemné a každé prodloužení uzavírek leze na nervy. Ale o žádnou hrůzu se nejedná. Neratovice oproti Mělníku nejsou tranzitním městem, což je při rekonstrukci vozovek obrovská výhoda. A tak se zdržení řidičů počítá max v desetiminutách. Když si člověk vzpomene na letní Mělník a kolony dlouhé desetkrát tolik…

,,Škodit a překážet dovede i nejhloupější člověk.”

/27.10./ Dnes, den před státním svátkem připomínajícím den vzniku československého státu, budou ve městech probíhat připomínky této historické události. Lidé často vnímají tento den pouze jako den volna navíc. A to je k našim předkům i starším spoluočanům přeci jen poněkud neuctivé.

Nezaškodí vzpomenout na ně s úctou. Česká republika je jedno z nejlepších míst pro život. Můžete se tomu zasmát, ale prostě to tak je. Žijeme v prosperující svobodné zemi (to druhé bohužel platí čím dál míň) a neměli bychom pro to, co nás štve, přestávat vidět věci dobré. Neměli bychom podcenit ani naši úlohu, která spočívá v zachování naší krásné země a kultury pro další generace Čechů. A tomu můžeme pomoci i tím, že nebudeme mít škodolibou radost, když někdo překáží poctivě myšlené a vedené práci.

Namístě je vzpomenout i další Masarykův výrok: ,,Člověk bez národa by byl ničím.” Mějme to na paměti.

PS: Mohl by si tento výrok dovolit dnešní politik bez toho, aby za něj byl okamžitě veřejně odsouzen? A nejsou tyto soudící autority tím největším škůdcem a největší překážkou dnešní doby?

Mělník chystá další represe na řidiče, tentokrát v obci Kly

/26.10./ Mělník se v tichosti připravuje na další rozbujení svého represivního aparátu proti řidičům. Po Chudolazech se chystá prostřednictvím městské policie provozovat úsekové měření rychlosti vozidel v obci Kly.

Zastupitelé, až přijde návrh na stůl, jej nepochybně pod dojmem úřednické trojčlenky (počet přestupků x počet dnů x průměrná výše pokuty) schválí s vidinou příjmů do rozpočtu města.

Opět tak přichází na řadu otázka - na co je městská policie a měštští úředníci? Jsou od toho, aby dohlíželi na pořádek na Mělníku, nebo od toho, aby vybírali výpalné od řidičů, kteří překročí rychlost mimo území Mělníka?

Mimochodem, vybírá se v stále Chudolazech plánovaných 360.000,- měsíčně?

Kolik hodin má den místostarosty?

/25.10./ Normální zaměstnaný člověk je většinou rád, že stihne práci, ostatní povinnosti, koníčky a pár přátel. Normální zaměstnaný člověk, když chce kromě hlavní pracovní činnosti vykonávat ještě další práci, musí získat povolení svého zaměstnavatele. Zaměstnavatelem politiků je vlastně lid, který je do funkcí zvolil. A tak nějak očekává, že se politici budou práci pro veřejné blaho věnovat naplno.

Naprostý obdiv máme k místostarostovi Mgr. et Mgr. Petru Volfovi. K místostarostování, práci pedagoga na VŠ (na webu univerzity má uvedenou pozici tajemníka), pozici terapeuta v Psychohelp.cz přidal tento měsíc čtvrtou pracovní pozici - stal se školním psychologem na mělnickém gymnáziu. Snad se na nás nebudete zlobit, že funkci manažera hudebního klubu Stará mydlárna jsme do výčtu nezahrnuli, to totiž počítáme spíš do těch koníčků…

Linkedin Petra Volfa

Zdroj: Linkedin Petra Volfa.

Radní jako Jánošíci naruby

/24.10./ Blíží se konec roku a rady měst budou opět udělovat odměny vedoucím pracovníkům městských a městu podřízených organizací. Praxe je taková, že někdo připraví návrh, rada jej projedná a zpravidla schválí. Odměny se pohybují od cca poloviny měsíčního platu až do jeho trojnásobku. Jak se však zdá, radní při rozhodování zapomínají na dvě důležité věci:

1) organizace neuhradí pouze odměnu, ale také odvody zaměstnavatele (sociální a zdravotní pojištění) ve výši 34% navíc ke schválené odměně zaměstnance. V některých případech se tak náklady na vyplacení odměny přiznané radními blížily stotisícové částce.

2) Peníze rada neuděluje z rozpočtu města, ale z mzdového rozpočtu příslušné organizace. Neboli čím větší odměnu radní udělí, tím méně zbyde na mzdy a odměny ostatních zaměstnanců organizace.

Jsou nám známy dva případy, kdy odměna stanovená radou města skutečně vedla k omezení nenárokové složky mzdy ostatních zaměstnanců organizace. Radní by se tedy před udělením odměny měli více zajímat o finanční možnosti svých organizací, aby nebyli Jánošíkem naruby…

Nejodpornější jsou zlodějíčkové na komunální úrovni

/21.10./ Zajímavý rozhovor dal Lidovým novinám skvělý moderátor a spisovatel Luboš Xaver Veselý. Na otázku, zda souhlasí s frází ,,všeci kradů” odpověděl:

,,Nemyslím si to. Většina politiků bude určitě poctivá, ale těch pár výjimek stojí za to. Když už někdo něco ukradne, je to astronomická částka. Ale nesdílím náladu, že jsou všichni podvodníci. Jsou politici, u nichž jsem přesvědčený, že jsou čestní. A hodně rád bych objektivně věděl, že je tohle moje přesvědčení pravdivé. Popravdě nemám pochopení ani pro zlodějinu dobře promyšlenou, elegantní a tzv. bez způsobené škody, ale nejodpornější jsou ušmudlaní zlodějíčkové na komunální úrovni. Tam se těch případů děje daleko víc.”

Bohužel to tak opravdu bývá. Někteří lidé prodají duši i za drobné výhody pro sebe, své blízké či kamarády. Možná něco napíšem :-).

Řidič - nepřítel obce

/20.10./ Konat dobro ve prospěch občana je nekončící řehole, a tak zde máme další dva hezké příklady, kdy na základě stížností občanů (či občana, často k akci stačí i jeden) dochází k dalším zločinům na těch parchantech, co ještě vyznávají svobodu automobilismu.

Na Mělníku před časem zjednosměrnili vrchní část ulice Kpt. Jaroše. Jedním z argumentů bylo, že se zde vytvoří nová parkovací místa. Stalo se, co se stát muselo. Nová parkovací místa obsadily automobily. A proti tomu je přeci potřeba zakročit, není přeci možné, aby automobil parkoval na parkovacím místě celý den a zabíral tak místa možným zákazníkům zdejších obchodů! A tak se v zájmu obchodníků polovina ulice stane placenou parkovací zónou. Bude to jako v té pohádce. Na jedné straně potoka se smělo zpívat, na druhé nikoliv. Na Mělníku na pravé straně budete za parkování platit, na levé nikoliv. A co se stane s auty? Myslíte si, že se zpoplatněním půlky ulice z centra města zmizí? Nene, majitelé je zaparkují o ulici dál. A co se stane, až si kadeřnice, lékařka, notářka, kosmetička či kdokoliv jiný postěžuje že teď nemohou zaparkovat její klienti, protože před jejich provozovnami stojí celý den auta? No, můžete hádat…

A čím bychom potrápili řidiče dál? Co jim třeba omezit rychlost na cestě za zaměstnáním do Prahy? Třeba v Libiši. Vždyť musíme dbát na ty nebohé chodce, co přecházejí na autobusovou zastávku! Sice se tam žádná nehoda léta nestala, ale prevence je prevence a tak šup, značky začátku obce a omezit rychlost. A že to řidiči ignorují? Do roka, maximálně dvou čekáme na tomto místě úsekové radary… Nakonec - místní o nich vždy vědí, takže do obecního rozpočtu přispějí hlavně ti přespolní…

PS: Pamatujete ještě na dobu, kdy byly na Mělníku placená stání jen na horním a spodním náměstí? Fakt to bývalo se zaparkováním v centru tak hrozné?

Libišská 70

Nejdřív tě omezíme a pak si tě změříme...

Vystoupení občanů na zastupitelstvu

/19.10./ Návrh mělnického místostarosty Petra Volfa na omezení vystupování občanů na jednání zastupitelstva nás přiměl k porovnání práv, která občanům v městech na Mělnicku jednací řády zastupitelstkých sborů dávají.

V Kralupech mohou občané vystoupit ke všem schválenýcm bodům programu. Před vystoupením je ověřena jeho totožnost nebo stav k nemovitosti apod. Předsedající má blíže nespecifikované právo vystoupení občana časově omezit, případně mu odejmout slovo, pokud nemluví k věci. K jednomu bodu smí občan vystoupit jen jednou.

V Neratovicích rovněž dochází k ověření totožnosti občana a také může k projednávanému bodu vystoupit pouze jednou. Délka příspěvku je omezena na pět minut, předsedající může lhůtu pro vystoupení prodloužit. Zastupitelstvo má právo odmítnou projednání, pokud v dané věci již žádost občana projednalo. Pro vystoupení občanů je určen samostatný bod jednání zastupitelstva ,,Vystoupení občanů.” Ke každému z bodů pak může vystoupit po dobu tří minut. (Doplněno 20.10. po komentáři A. Spěváčkové - děkujeme!)

Na Mělníku není v jednacím řádu zastupitelstva samostatně řešeno vystupování občanů ani ověřování jejich totožnosti či vztahu k projednávanému bodu. Jednací řád však stanovuje, že nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže vystoupit, že zastupitelé mohou rozhodnout hlasováním o ukončení rozpravy kdykoliv je to některým ze zastupitelů navrženo. Mohou být také přijata dvě limitující opatření - nemožnost vystoupit k bodu více než dvakrát a omezit délku vystoupení. Tato ustanovení o průběhu jednání lze vztáhnout jak na zastupitele, tak na občana. V jiné části jednacího řádu je předsedajícímu dáno právo vykázat z jednací síně toho, kdo by jednání rušil nebo odejmout řečníkovi slovo, pokud nemluví k věci.

A jaký z uvedeného porovnání plyne závěr? Nejpřesněji definované vystoupení občanů mají v Kralupech, v každém z měst pak mají nástroje, jak občanům vystoupení omezit. Moudrý předsedající však takových nástrojů využije jen v opravdu nutných případech. Demokracie je holt dřina a diskuze a práva občanů se vyjadřovat k ní nedílně patří.

Pomáhají kamery bezpečnosti ve městě?

/18.10/ Kamerové systémy se těší velké oblibě jak městských policií, tak některých občanů. Na jednání zastupitelstva Mělníka se posledně například občan z ulice Jiřího z Poděbrad dožadoval dalšího rozšíření kamerového systému o lokalitu svého bydliště. Také zastupitelé na tyto požadavky občanů rádi slyší a kamerové systémy rozšiřují, protože ,,s kriminalitou a vůbec různým nešvarem se musí bojovat”. A tak se i na zmíněném Mělníku plánuje pořízení dvanácté kamery (přehled současných kamer zde), druhé mobilní. A u ní se občan nemá šanci dozvědět, kde zrovna veřejný prostor hlídá…

Jenže přispívají skutečně kamery k většímu bezpečí obyvatel? Studie, která by zkoumala vztah nákladů na pořízení a provoz kamerového systému a hodnotě zabráněných škod v podstatě neexistuje. Existují jen studie, které porovnávají kriminalitu v lokalitách před instalací kamer a po ní. A jejich závěry nejsou úplně argumentem pro tak závažný zásah do soukromí občanů, jakým kamery jsou. 

Tak například autoři Welsch a Farrington analyzovali celkem 22 případových studií a došli k závěru, že jediný prokazatelný efekt mají kamery na snížení majetkové trestné činnosti (zejména krádeže a vykrádání automobilů), nemají jej však na násilnou trestnou činnost. Některé studie došly ke znepokojivému závěru, že kamery nesnižují kriminalitu, pouze ji přesouvají do jiných lokalit města.

Velitel Městské policie ve Zlíně Jan Suchoň pak popsal další úskalí kamer - z praxe mu vyšla značná pravděpodobnost, že v okamžiku páchání trestného činu kamera prostě kouká jinam, dojde k automatickému vymazání záznamu dříve, než bude protiprávní jednání zjištěno, nebo je záznam tak nekvalitní, že nemůže sloužit jako důkazní materiál.

Ředitelka MěP v Kralupech dříve pro Právo a novinky.cz uvedla: ,,Kamerový systém je zcela jednoznačně velkým pomocníkem,“ řekla Právu ředitelka městské policie v Kralupech nad Vltavou Eva Kostlivá. Díky němu prý ve městě odhalili např. pachatele trestného činu nebo získali argument ve sporu s občanem, který požadoval odškodnění za úraz na zledovatělém chodníku.”

Někteří strážníci pak kamery využívají vyloženě ve prospěch občanů.

Možná by nebylo na škodu, kdyby se zastupitelstva tímto problémem zabývala hlouběji, nejen na základě závěrů z výročních zpráv Městských policíí.

Vedení TOP09 požaduje vyloučení Milana Schweigstilla

/17.10./ Předseda TOP09 Miroslav Kalousek i krajská předsedkyně strany Helena Langšádlová považují chování tří krajských zastupitelů své strany, kteří se rozhodli vstoupit do koalice s hnutím ANO2011 za zradu a přeběhlictví a hrozí jim vyloučením. V jiných krajích jim, což je dobré na obranu mělnického mítostarosty říct, koalice s ANO2011 nevadí.

Pokud k vyloučení opravdu dojde, bude zajímavé sledovat, zda bude vedení topky tlačit své reprezentanty na Mělníku k odvolání Milana Schweigstilla z vedení města. Snaha by to byla marná. Z pěti zastupitelů zvolených z kandidátky TOP09 a nezávislých je totiž členem strany právě jen Milan Schweigstill. Ten tak svou vysokou politickou hrou nemá co ztratit a vyloučení ze strany pro něj naopak může být vzhledem k republikovým preferencím topky před dalšími komunálními volbami výhrou…

Novým senátorem je Petr Holeček

/17.10/ Volby do Senátu mají za sebou druhé kolo a novým senátorem za Mělnicko se stal starosta Kralup Petr Holeček. Do Senátu se tak dostal člověk, který kromě prezidentské okusil již vlastně všechny politické role. Je starostou a krajským zastupitelem, byl poslancem a nyní se stal senátorem.

Z volebních výsledků je patrné, že voliči se čím dál víc přiklánějí k volbě známých komunálních politiků. Možná je to zdravý a správný trend pro naši zemi.

Komentovat volební neúčast (o účasti se opravdu psát nedá) je zbytečné. A tak se podívejme na počet hlasů pro dva kandidáty ve druhém kole voleb ve městech našeho regionu:

Mělník:

Holeček 1.120

Vrecionová 838

Neratovice:

Holeček 820

Vrecionová 408

Kralupy:

Holeček 2.136

Vrecionová 519

V celém obvodu potřeboval Petr Holeček ke zvolení 8.222 hlasů (7,14% oprávněných voličů). Před šesti lety získala Veronika Vrecionová celkem ve druhém kole 14.498 hlasů. V jednotlivých městech tehdy získala: Mělník 1.943, Neratovice 1.126, Kralupy 1.521 hlasů. Po šesti letech přišla končící senátorka v každém městě o více než polovinu svých dřívějších voličů. Petru Holečkovi tak stačil historicky nejnižší počet hlasů ke zvolení v senátním obvodu 28. Dosud byl nejmenší počet hlasů ke zvolení 9.213 v roce 2004 (Jiří Nedoma) a nejvyšší 17.749 v roce 1996 (Jaroslav Horák).

Mělnický místostarosta potvrdil, že chce do koalice s ANO

/14.10./ Místostarosta Mělníka Milan Schweigstill podle webu České televize informaci o své podpoře krajské koalici v čele s hnutím ANO 2011 potvrdil:

Na stránkách se uvádí:

,,Trojice zastupitelů prý ale byla v noci v kontaktu a v pátek si potvrdili, že i nadále podporují koalici. „My jsme se v té trojce dohodli, že naše názory zůstávají konstantní v tom smyslu, že budeme hledat podporu pro tuhle koalici, protože nám připadá, že je špatně, aby TOP 09 v pravostředové vládě nebyla. Ale respektujeme usnesení krajského výboru v tom smyslu, že nemáme pravomoc jednat jménem TOP 09,“ dodal Schweigstill. Připustil, že se s Markem a Vojtovou možná stanou nezařazenými zastupiteli. „Je to i pravděpodobné, konkrétní formu vám ale ještě říct nedokážu,“ dodal Schweigstill.”

Mělnický místostarosta údajně chce do krajské koalice s hnutím ANO

/14.10./ Milan Schweigstill se stal v médiích necelý týden po krajských volbách terčem spekulací. Některé komentáře vyvolávají dojem, že uvažuje o podpoře vznikající krajské koalice s hejtmankou Jermanovou. Například server tn.cz uvedl: ,,Zůstáváme tři zastupitelé zvolení za TOP 09, kteří podporují tuto koalici, a myslím, že v tuhle chvíli budeme jednat dál," uvedl Marek (pozn. red. - jeden z pěti zvolených zastupitelů TOP09).

Kdo se na kterou stranu přiklání, nechtěl říci. … Kromě Marka jsou v klubu TOP 09 ještě Michaela Vojtová a Milan Schweigstill. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek dal již dřív najevo, že by byl nerad, kdyby TOP 09 byla v koalici, kde má ANO hejtmana. … ,,Budu jednat v tuto chvíli minimálně za ty tři lidi, kteří jsou na straně této koalice," řekl Marek.”

Podle našich informací byl mělnický místostarosta kvůli svým postojům pozván na jednání krajského vedení, kde s ním byla vedena velmi dlouhá debata. Jeden ze členů krajského vedení nazval ty zastupitele, kteří chtějí o koalici a ANO jednat přeběhlíky, v diskuzích členů pak rovnou padaly návrhy na vyloučení přeběhlíků ze strany. Náš zdroj tvrdí, že proti koalici s ANO jsou zastupitelé Tiso a Jakob, naopak pro vstup do koalice s hnutím ANO mají být zastupitelé Marek, Schweigstill a Vojtová. Spor se údajně vede zejména o to, zda je lepší zůstat v opozici a mít možnost kritizovat Babišovo hnutí a vedení kraje, nebo se koalice účastnit a mít tak vliv na rozdělování dotací obcím a městům a větší zastoupení v komisích a výborech kraje.

Prvenství neratovické Spolany

/13.10./ Jsou žebříčky, kde chcete být první, a pak také ty, kde vyhrát určitě nechcete. Do toho druhého případu spadá prvenství neratovické Spolany. Ekologická organizace Arnika tvrdí, že Spolana je největším znečišťovatelem v zemi. V tiskové zprávě ekologové tvrdí, že Spolana vyprodukovala přes 37 tun rakovinotvorných látek, prvenství ji patří i v únicích mutageních látek, třetí místo v látkách poškozujících ozonovou vrstvu či druhé místo ve vypouštění rtuti. Dokument naleznete ZDE.

V tabulkách naleznete i Elektrárnu Mělník (6. v produkci skleníkových plynů, 4. v produkci plynů způsobujících kyselé deště či 9. ve vypouštění dioxinů).

Ne, že bychom do toho chtěli někomu mluvit, ale možná mají Neratovice zajímavější téma, než to, zda na poli vyrostou domy či domy a obchoďák…

Případ uzavřen, pocit trapnosti zůstal

/12.10./ Okolnosti, za kterých získala pronájem městského bytu přítelkyně (dnes manželka) starosty Mikeše se přetřásají již dlouho. Kontrolní výbor města došel ke zjištěním, která ukazují na vážné chyby. Zastupitelům byla zpráva předložena, starosta, jako moderátor zastupitelstva prohlásil, že zastupitelstvo bere zápis na vědomí a konec, jede se dál.

Média mlčí. Zastupitelé mlčí. Starosta mlčí. Lidé za chvíli zapomenou. Je to konec příběhu.

Definitivně? Nemusí být. Kdo ví, ví, kdo neví, možná se dozví. Nemůžeme se však zbavit silného pocitu trapnosti. Stálo to pane starosto za to? A co různí strážci morálky z řad zastupitelů? Ještě budete hrát před příštími volbami hru ,,my v žádných kamarádských kšeftech nejedem?” Mohli jste to dokázat. ACTA NON VERBA.

Mělník na Facebooku!

/12.10./ Vyvěšte prapory, otevřete kroniku města a zapište - město Mělník má oficiální profil na Facebooku. To, co je v Kralupech i v Neratovicích již naprostou samozřejmostí, dorazilo na Mělník s ,,mírným” zpožděním.

Komise pro komunikaci, s jejímiž doporučeními si Rada města vytřela…. však víte co, zřízení oficiálního profilu na této sociální síti doporučila 1.7.2015. K realizaci bylo potřeba ,,pouhých” 466 dní a výsledek je ZDE.

zápis komise pro komunikaci

Zřízení oficiálního profilu doporučila komise pro komunikaci již 1.7.2015...

Zastupitel Tichota se zasadil o zeleň v centru

/11.10./ O záměru Rady města prodat pozemek v centru města soukromé firmě, přestože odbory prodej nedoporučovaly jsme psali 5.10. Včera přišel záměr na jednání zastupitelstva.

Zastupitel Ondřej Tichota (jednání Rady se neúčastnil) se ke kritice odboru životního prostředí přidal a vyjádřil nesouhlas s prodejem pozemku. Naopak k prodeji se zastupitele snažil přesvědčit zastupitel Kowanda - zeleň nazval náletovými stromy šířícími alergeny. Vlastník má prý zájem provést pokácení stromů na své náklady a provést výsadbu nové zeleně. Kriticky se ke způsobu, jakým se město o zeleň na svém pozemku stará, vyjádřil i Zbyněk Šnajdr. Ondřej Tichota na diskuzi zastupitelů správně reagoval, že obnovu zeleně může a má provést město samo a upozornil na riziko možné budoucí změny účelu pozemku, když se zastupitelstvo ,,sejde v tom správném složení.” Petr Kowanda trval na tom, že pozemek je pro město zbytný a že zachování zelené plochy lze ošetřit ve smlouvě. Z vyjádření místostarosty Petra Volfa vyplynulo, že to byl právě jeho jediný hlas, který byl proti záměru prodat pozemek při jednání Rady města. Nesmírně trefně se svých kolegů v zastupitelstvu zeptal zastupitel Rudolf Fidler - požádal radní, co hlasovali pro prodej, zda by mohli sdělit, proč hlasovali v rozporu s doporučením odborů úřadu. Starosta své hlasování pro prodej zdůvodnil, že pozemek považuje za zbytný, ostatní radní se nevyjádřili.

Pro prodej však nakonec z Rady města tentokrát hlasoval starosta Mikeš sám. Radní Schweigstil, Němcová a Kraus svůj názor oproti hlasování v Radě změnili a právě jejich změna názoru přispěla k tomu, že zastupitelstvo záměr prodeje neschválilo (6 pro, 11 proti, 3 se zdrželi).

Záměr prodeje pozemku zastupitelstvo neschválilo

O tento pozemek se vzrostlými stromy a přístupem k věži se jednalo.

Podle starosty jej město mělo prodat.(Zdroj obrázku Google Street Wiew)

Vedení měst v krajských volbách

/10.10./ Krajské volby nám v půlce mandátu vedení měst ukázaly, jak populární starostové a místostarostové jsou. A to alespoň v parametrech - kolik lidí je ochotno volit stranu starosty či místostarosty a kolik z těchto lidí je ochotno dát jim svůj preferenční hlas.

Na Mělníku kandidovali všichni tři muži z čela radnice a dosáhli těchto výsledků:

Ctirad Mikeš (STAN, 2. místo na Mělníku) - 43,48% preferenčních hlasů

Milan Schweigstill (TOP09, 6. místo na Mělníku) - 44,57% preferenčních hlasů

Petr Volf (KDU-ČSL, SZ, SNK ED, 8. místo na Mělníku) - 20,11% preferenčních hlasů

V Kralupech kandidovali starosta a jeden ze dvou místostarostů:

Petr Holeček (STAN, 1. místo v Kralupech) - 53,57% preferenčních hlasů

Libor Lesák (ODS, 3. místo v Kralupech) - 38,72% preferenčních hlasů

místostarosta Marek Czechmann do kraje nekandidoval, jeho STAN obsadil v Kralupech 1. místo.

V Neratovicích se z vedení města o post krajského zastupitele ucházela pouze starostka:

Lenka Mrzílková (STAN, 2. místo v Neratovicích) - 46,63% preferenčních hlasů.

Místostarostka Markéta Rajchertová byla do zastupitelstva města zvolená za stejný volební subjekt, jako starostka. Místostarosta Tomáš Hrodek byl do zastupitelstva města zvolen za ODS (3. místo v Neratovicích).

Rychlý pohled na Krajské volby

/9.10./ Dobrou zprávou pro občany z Mělníka, Kralup i Neratovic je úspěch všech tří starostů těchto měst v krajských volbách. U Mělníka a Kralup se krajskými zastupiteli stali i místostarostové Schweigstill a Lesák. Dobrou zprávou to je nejen pro jejich příznivce, kteří se mohou radovat, že se jim v politice daří, ale i pro jejich odpůrce. Pokud totiž vemou své krajské angažmá vážně, budou mít méně času na svá města…

Úspěch starostů a nezávislých se může projevit i do komunálních voleb za dva roky. Třeba na Mělníku se volič může dočkat peprného souboje mezi bývalými spolustraníky Mikešem a Němcem o post starosty. Ikdyž on vlastně Ctirad Mikeš sliboval, že na starostu kandiduje naposledy…

A jak se vedlo stranám v jednotlivých městech? ANO2011 zvítězilo v Mělníku a v Neratovicích. Zde se svým nejlepším výsledkem - 23,55%. Přitom právě zde toto hnutí nesedí v městském zastupitelstvu.

STAN zvítězil v Kralupech s výbornými 27,62%. V Mělníku a Neratovicích obsadilo hnutí druhé místo.

Sociální demokraté dopadli ve volbách dost zle. Nejlépe si vedli na Mělníku se ziskem 12,84%. Na město vicehejtmana dost bída.

Občanští demokraté dopadli hůře než před čtyřmi lety. Nejlépe si vedli na Mělníku se ziskem 14,17%.

Komunisté se pouze v Kralupech dostali na dvouciferný procentuální zisk hlasů - 10,48%.

Zajímavý je výsledek SPD a SPO, tato volební koalice ve všech třech městech překročila 5% hranici (v kraji skončila těsně pod ní a v zastupitelstvu nezasedne). Nejvýrazněji uspěla v Neratovicících s 8,83%.

Rychlý pohled na senátní volby

/9.10./ Kralupský starosta Petr Holeček dokázal porazit předvolební průzkumy i bookmakery sázkových kanceláří a v prvním kole zvítězit. Výrazně mu k tomu dopomohli ,,jeho” kralupáci, kde své soupeře doslova deklasoval - získal zde 54,7% hlasů (2.365 hlasů z celkového zisku 8.222). V Neratovicích vyhrál Igor Karen (ANO2011), stejně tak na Mělníku. Ten se však do druhého kola voleb nepodívá. Holečkovým soupeřem bude současná senátorka Veronika Vrecionová z ODS, které se tak vyplatilo mimořádné osobní nasazení v kampani.

Zajímavý je opakovaný neúspěch levicových kandidátů v senátním obvodu se sídlem v Mělníku. Tentokrát za to mohou nejen rozporuplní kandidáti, ale i rozdělení hlasů na levici, když někteří tradiční voliči sociálních demokratů se neztotožnili s kandidátem své strany a pomohli k dobrému výsledku zejména kandidátovi zelených.

Města mohou lidé měnit k lepšímu i bez politiků

/6.10./ O víkendu půjdeme volit, je však dobré si uvědomit, že k dosažení svých cílů politky pokaždé nepotřebujeme. A nepotřebujeme k tomu ani peníze z veřejných rozpočtů. Důkazem je příběh spolku, který se rozhodl oživit Kralupy instalací sochy Švejka. Vybral od dobrovolných dárců potřebné peníze (přes půl milionu korun), dokázal uspořádat množství veřejných akcí, které se na podporu sochy konaly a nyní už doslova počítá týdny, kdy se původní sen změní ve skutečnost. Však se sami podívejte na přiloženém videu.

Jsme zvědaví, jestli si spolek G4 stanoví další cíl, nebo zda kralupští nadšenci najdou následovníky třeba mezi matkami dožadujícími se dětských hřišť…

Radní chtějí prodat pozemek, přestože to úředníci nedoporučují

/5.10./ Rada města Mělníka doporučuje svým usnesením prodat firmě Bohmos městský pozemek o výměře 230m2, který se nachází u tzv. liďáku. Záměr radní schválili čtyřmi hlasy z pěti přítomných (přítomni byli radní Mikeš, Schweigstill, Volf, Němcová a Kraus), a to navzdory nesouhlasu odborů Městského úřadu. Například odbor životního prostředí upozornil Radu města, že se jedná o veřejnou zeleň, která plynule navazuje na náměstí Karla IV. a v případě prodeje může prostor získat zcela jiný charakter v místě, kde je zeleně nedostatek. Odbor výstavby a rozvoje pak radní upozorňuje, že pozemek slouží jako přístupová komunikace a částečně také jako přístup k vodárenské věži. Majetkovprávní oddělení úřadu prodej rovněž nedoporučuje. A tak je na místě se ptát - co vedlo radní k tomu, že hlasovali pro doporučení prodeje?

Radní chtějí prodat pozemek u liďáku

Vyšrafovaný pozemek chtějí radní prodat.

Objeví se ke starostovu bydlení nové informace?

/4.10/ Nové skutečnosti k záležitosti pronájmu městského bytu současné manželce mělnického starosty by měly být zveřejněny v tomto týdnu. Po zprávě Kontrolního výboru, která sama o sobě poukazuje na nedostatky a možné nestandardní kroky při soutěži o pronájem bytu v atraktivní části města, které se zúčastnila jediná zájemkyně, to slibuje komentář, který se objevil na našem webu.

Velmi zajímavé bude sledovat také reakci koaličního partnera starosty - TOP09. Strana nachytala spoustu hlasů voličů právě proto, že slibovala rázný řez do místních ,,kamarádských” vazeb. Uvidíme, zda se voliči v případě nereakce TOP09 nebudou nakonec cítit sami nachytáni…

Jak vidí senátní volby sázková kancelář?

/4.10./ Po předvolebních průzkumech Vás seznámíme také s pohledem bookmakerů společnosti Fortuna. Ti považují za favoritku voleb Veroniku Vrecionovou s kurzem 1,6 na zvolení, jejím největším soupeřem by měl být Stanislav Huml (2,8). V závěsu je Igor Karen (3,5) a Petr Holeček (4,0). S kurzem 12,0 je možné vsadit na Martina Macha nebo Zdeňka Štefka. Jiřímu Kobzovi (22,0), Pavlu Matějkovi (50,0), Svatopluku Černému (45,0) nebo Petru Zavadilovi (30,0) specialisté sázkové kanceláře nevěří. 

Volební preference

/3.10./ Chtěli jsme se zveřejněním volebních preferencí počkat na volební týden, až nás s krajskými preferencemi předstihl Magazín soutok, takže odkazujeme na jeho článek.

A přineseme Vám tak alespoň volební potenciál kandidátů do Senátu ve volebním obvodu Mělník, jak jej zveřejnila agentura Phoenix.

Favority voleb jsou podle ní Stanislav Huml (ČSSD) a Veronika Vrecionová (ODS), kteří jsou volitelní pro 22% dotázaných. V závěsu za nimi je Petr Holeček (STAN, 12%) a Igor Karen (ANO, 11%). Zbylí kandidáti dosáhli na max. 5% kladných odpovědí. Ostatně, podívejte se sami.

senátní preference obvod 28

(Obrázek zvětšíte kliknutím)

Politický bizár

/3.10./ Volby čekají občany již tento týden, a tak se všechny strany snaží na poslední chvíli přesvědčit voliče, aby svůj hlas odevzdali právě jim. Jako třeba KSČM a mladá, ve všech volbách kandidující komunistka Tereza Čechová Humpolcová. Ve videu, které se částečně natáčelo na Mělníku (a to je důvod, proč jej do blogu zařazujeme) používá zbraně těžkého kalibru. Otázkou je, zda je to záměr, či nikoliv… Každopádně si video vysloužilo čestné místo na Facebookovém profilu politického bizáru.

Pokud by Vás názory soudružky zaujaly, můžete si přečíst starší rozhovor z července 2014.


balisety stop

Výkop

Kolo první - zastupitelstvo

Kolo druhé - mediální (Mělnický deník) (iDnes.cz)

Kolo třetí - kolik stálo dopravní značení na Pražské

Kolo čtvrté - Za co může policie a za co město?

Kolo páté - konec balisetů?

Kontakt

iSoutok.cz