Rodí se méně dětí, v mateřských školkách však není místo. Proč?

Porodnost v celé zemi dlouhodobě poklesla na zhruba 100.000 narozených ročně. V mateřských školkách přesto nebývá dostatek místa pro všechny zájemce. Jaká je situace na Mělníku? Proč není v mateřských školkách na Mělnicku dost místa?

Mělnická radnice dnes zveřejnila výsledky zápisu do mateřských škol na tento rok. Celkem se hlásilo 277 dětí, přijato mohlo být 191. A to situaci výrazně zlepšilo otevření odloučeného pracoviště Mateřské školky Pohádka, které navýšilo kapacitu o 50 dětí. Otevřeno bylo v lednu letošního roku. Jak ale radnice dodala, pouze 19 z nepřijatých dětí splňovalo kritéria pro přijetí (a mohou využít kapacity v zařízeních nezřízených městem).

Jak je možné, že se rodí méně dětí než před čtvrtstoletím a přesto není možné všechny děti do školek přijmout?

Důvodů je několik. Zaprvé se zpřísnily normy, kolik prostoru (m2) na jednoho školáčka musí být, kolik dětí na jednoho vychovatele je přípustné a jak musí být školky vybaveny. To z objektivních důvodů snížilo jejich kapacity.

Zadruhé – byla uzákoněna předškolní výchova, mnoho rodičů žádá o odklad pro nástup na ZŠ. Spolu se zrušením jeslí ve většině měst to přineslo větší nápor zájemců o služby mateřských škol.

A za třetí – důvody na straně rodin. Méně než dříve se využívá služeb „babiček“, což může být dáno i rostoucím věkem odchodů do důchodu, více však změnou životního stylu společnosti. Co dříve také nebývalo pravidlem – do školek dávají rodiče své děti, i když je žena nebo muž s mladším potomkem na „mateřské“.

Zřizovatelem mateřských školek (mimo soukromá zařízení) jsou města. Ta jsou svými rozpočty omezena, zejména poté, co se ve všech městech v posledním čtvrtstoletí výrazně zlepšilo poskytování sociálních služeb, zejména seniorům. Na vznik dalších mateřských škol, případně nákladnému rozšiřování stávajících se tak nedostává peněz.

Kombinace všech výše uvedených důvodů pak způsobuje, že někteří rodiče odcházejí od zápisů zklamáni.

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz