Souboj o nemocnici v Neratovicích – ČSSD i ODS si kladou podmínky

ČSSD, která skončila v komunálních volbách v Neratovicích na druhém místě a získala 4 mandáty zastupitelů, stejně jako třetí ODS, se vyjádřila k zamýšlenému prodeji budovy nemocnice. Vyjádření se ihned projevilo na jednání jejích zastupitelů. Stranická buňka ODS zasedala až po jednání zastupitelstva, ale k nemocnici a navíc i k situaci ve Spolaně se usnesla rovněž. Hrozí neratovickému zastupitelstvu nelítostný souboj? Vypadá to, že ano!

ČSSD se na svém jednání vyhnula situaci se zamítnutím žádosti k prodloužení výjimky provozu ve Spolaně ze strany Středočeského kraje vedeného ČSSD. Zřejmě z toho důvodu, aby se neratovická buňka nedostala do konfliktu s krajskými představiteli ČSSD. K jednání o prodeji budovy neratovické nemocnice (nemocnici od jejího vzniku provozuje soukromá společnost), však přijala nekompromisní stanovisko, které zveřejnil web www.neratoviny.cz :

„MO ČSSD Neratovice vyjadřuje vážné pochyby, zda je odprodej objektu nemocnice a příslušných pozemků vhodným řešením.

Zároveň vyjadřuje obavy, že by prodejem objektu městské nemocnice v Neratovicích společnosti Almeda, a.s. za těchto podmínek nemusely být nadále garantovány zdravotnické služby v současném rozsahu a skladbě.

MO ČSSD Neratovice je také přesvědčena, že před rozhodnutím o tak závažné otázce, jakou je odprodej objektu městské nemocnice, by měla proběhnout veřejná diskuse mezi občany Neratovic a jejich volenými zástupci.

Zastupitelé zvolení na kandidátce ČSSD proto budou na zasedání zastupitelstva prosazovat, aby usnesení zastupitelstva výslovně obsahovalo ustanovení, že o odprodeji může rozhodnout výhradně zasedání Zastupitelstva města, nikoliv pouze Rada města, a že veřejnost bude plně informována o všech podrobnostech případného odprodeje objektu městské nemocnice přinejmenším dva měsíce před příslušným hlasováním.“

Ve svém vyjádření se Místní organizace ČSSD dopustila jednoho pořádného faux pas, když prokázala neznalost Zákona o obcích, o čemž jsme informovali ZDE.

Místní organizace ODS pak na svém jednání zaujala tato stanoviska:

„ 1. MS ODS Neratovice je znepokojeno rozhodnutím KÚ vedeného koalicí ČSSD a KSČM o zamítnutí prodloužení výjimky na výrobu chloru a louhu sodného ve Spolaně a.s., které kraj žádným způsobem nekonzultoval se zástupci města Neratovice. Toto rozhodnutí může znamenat skokový nárůst nezaměstnanosti v Neratovicích až o 1500 lidí. Ekonomické důsledky tohoto rozhodnutí mohou mít za následek zhoršení životní úrovně a kupní síly obyvatel nejen v Neratovicích, ale i v celém regionu. Dalším důsledkem může být ukončení likvidace starých ekologických zátěží v areálu Spolany a.s. a tím i vznik skutečných hrozeb pro životní prostředí a zdraví občanů města.

MS ODS Neratovice a představitelé města zvolení za ODS podniknou veškeré kroky, aby bylo toto rozhodnutí krajského úřadu zvráceno a výroba ve Spolaně a.s. mohla dále pokračovat.

2. MS ODS Neratovice nadále podporuje rozvoj zdravotních služeb a poskytované zdravotní péče v Neratovicích a doporučuje městu jednat o žádosti provozovatele nemocnice na odkup městské budovy nemocnice. Město by tím umožnilo stávajícímu provozovateli více investovat do zařízení budovy a tím dále zkvalitnit péči o pacienty.

V případě rozhodnutí o prodeji bude ODS Neratovice požadovat zapracování následujících podmínek do smlouvy o prodeji:

- doložky o zachování zdravotní péče na dobu minimálně dvaceti let

- pro případ budoucího rozhodnutí Almedy o odprodej budovy nebo ukončení poskytování zdravotní péče předkupní právo pro město Neratovice za stejnou částku, jakou by Almeda městu za budovu zaplatila

- ustanovení, které by zakazovalo společnosti Almeda ručit budovou za půjčky nebo jiné závazky.

Případné peníze získané prodejem budovy navrhne ODS účelově investovat do majetku města v následujících oblastech 1) vybudování nové polikliniky 2) rekonstrukce plaveckého bazénu a 3) rekonstrukce Společenského domu, tedy zpět do zlepšení služeb pro všechny obyvatele města.“

Stanoviska jiných subjektů z neratovického zastupitelstva nám zatím nejsou známa, ČSSD a ODS však mají dohromady více než třetinu neratovických zastupitelů. O ostrém souboji se tak vlastně nedá pochybovat… A to je u věcí, které jsou pro kvalitu života v Neratovicích a rozhodnutí zastupitelstva by mělo vycházet z především z ekonomických a sociálních analýz, vždy nešťastné…

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.

Přehled komentářů

  1. boj? (Anna Spěváčková, 9.4.2013 22:14:39) Odpovědět

    Prosím vás, jaký boj, když koalici v zastupitelstvu tvoří za ODS 4 lidé (a to umřel chudák Honza Koprnický, který to mnohdy nemyslel vážně se stranickou disciplinou), TOP 09 1, Neratovice jinak 4, SNK-ED 1, KAN 2, to je celkem dvanáct hlasů jistých, koalice má za každých okolností většinu. Na čem se domluví, si prosadí. ČSSD nemá se svými čtyřmi hlasy žádnou šanci, i kdyby se k nim přidali komunisté. Takže šlendriánské monstrakce ve stylu regenerace sídliště Na výsluní, rekonstrukce ulice Na Výsluní, plánované Benešovky a pod. mohou pokračovat, stejně tak prodej nemocnice či přeměna domova důchodců na ústav pro bohaté.

    Vybudování nové polikliniky pro soukromé subjekty, jak ušlechtilé, budova bude opět naše a budeme pronajímat za pár korun a opravovat a opravovat....Přitom potřebujeme pořádný penzion pro staré lidí, těch bude stále přibývat. Domov důchodců zdaleka nestačí, nadstavba nad radnicí je jako "pečovák" nedostačující a upřímně řečeno, za moc nestojí....

  2. Ano, boj! (Tomáš Malina - iSoutok, 10.4.2013 12:05:34) Odpovědět

    Dobrý den paní magistro, nevím, uvidíte sama, jak jednotné budou bloky koalice a opozice při projednávání prodeje budovy nemocnice. Pokud já mám zprávy, tak koalice nehlasovala jednotně již u řady jednání, stejně tak opozice nebývá vždy jednotná. Nakonec boj (a těsný) byl i o usnesení, že se vůbec může s provozovatelem nemocnice jednat.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz