Stovky poutníků budou hledat nocování v Neratovicích

Do Prahy se sjede 20 000 až 30 000 mladých lidí z celé Evropy i ostatních kontinentů. Z toho budou někteří poutníci hoštěni právě v Neratovicích. Kolik, to závisí pouze na tom, kolik se najde ochotných hostitelů. V roce 1990 jsme již jedno takové setkání zažili. Prahu navštívilo cca 80 000 mladých poutníků a z toho bylo v Neratovicích ubytováno asi 1 200 lidí. Co to tedy vlastně je?

Vše začalo za války, kdy jeden věřící mladý muž začal v malé francouzké vesničce Taizé ukrývat uprchlé židy a jiné válečné utečence. Nikdo mu neřekl jinak než bratr Roger. Nedlouho na to založil malou komunitu věřících mužů, kteří pomáhali lidem v nouzi. Po válce se ujímali dětí, které ve válce přišly o rodiče, přijímali německé válečné zajatce z nedalekého tábora. Vznikla komunita lidí různých křesťanských vyznání a různých národností. Komunitu Taizé dnes tvoří víc než sto bratří pocházejících z asi třiceti různých národů, katolíků i různých protestantských vyznání. Už svou vlastní existencí je komunita Taizé „podobenstvím společenství“, které chce, aby jeho život byl znamením smíření mezi rozdělenými křesťany a odloučenými národy. Bratři komunity žijí výhradně ze své práce; nepřijímají žádné dary. Stejně tak osobní dědictví nepřijímají pro sebe, ale komunita je dává na pomoc nejchudším lidem. Někteří bratři žijí v nejchudších částech světa v Asii, Africe a Jižní Americe bok po boku s trpícími lidmi, aby tam byli svědky pokoje. Tyto skupinky bratrů sdílejí životní podmínky s lidmi, kteří žijí v jejich okolí. Snaží se zpřítomňovat lásku mezi těmi nejubožejšími, dětmi ulice, vězni, umírajícími, lidmi opuštěnými nebo zraněnými rozbitými vztahy.

Během let začali do Taizé přijíždět mladí lidé ve stále vzrůstajícím počtu. Přijíždějí ze všech světadílů, aby se zúčastnili týdenních setkání. Od roku 1978 začala komunita organizovat každoroční setkání mladých vždy v jednom z velkých měst Evropy. Evropské setkání v Praze není pouze nějaká pětidenní akce, je to další etapa na „pouti důvěry na zemi“. Na konci roku budeme sdílet víru, naději a otázky zabývající se tím, co je důležité pro mladé lidi po celé Evropě. „Pouť důvěry“ není zdaleka jen pro věřící, ale pro každého, kterého láká vystoupit z kolotoče všedních dnů a koho oslovuje prostá důvěra mezi lidmi bez hranic náboženského vyznání a tradic. Mladí budou moct objevovat místní křesťanská společenství, která je v jednoduchosti přijmou, ale i prosté občanské aktivity v našem městě. Tito mladí lidé přijedou, aby se spolu modlili zpěvem i v tichu a aby se setkali a sdíleli s těmi, kdo je v prostotě a důvěře přijme. Přijedou, aby zažili společenství se všemi, kdo hledají smysl svého života, kdo hledají smíření mezi národy a učí se důvěřovat.

Možná to zní příliš vznešeně, ale když jsme s manželkou (tenkrát ještě budoucí) před lety navštívili několik evropských měst na této „pouti důvěry“, zakoušeli jsme přesně to, co zní tak vzletně. Zakoušeli jsme úžasné sblížení s lidmi z jiného národa, kteří nám otevřeli své domovy a na několik dní přijali do rodiny, zakoušeli jsme strhující sílu společné modlitby a krásu jednoduchých zpěvů. V tramvaji jsme zpívali s lidmi, které jsme v životě neviděli a přesto nás něco spojovalo. Proto jsem se i nyní zapojil do organizování tohoto setkání v našem městě, které je věřím vyjímečnou příležitostí pro každého zažít letošní Silvestr tak trochu jinak.

Součástí „pouti důvěry“ se můžete ale stát i tím, že otevřete své domovy a poskytnete prosté ubytování. Prosté znamená třeba jen kousek na zemi a jednoduchá snídaně. Mladí poutníci budou vybaveni karimatkami a spacáky a vyjma snídaně mají jídlo zajištěné.

Bližší informace naleznete na www.taizepraha.cz

Tomáš Grohman, koordinátor pro Neratovice a Kostelec nad Labem

Rozhovor s koordinátorem setkání bratrem Markem z Taizé

Jedním z členů přípravného týmu, který organizuje evropské setkání mladých v Praze nazvané „Pouť důvěry“, je bratr Marek z komunity Taizé. V rozhovoru přibližuje smysl a podobu letošního pražského setkání.

Proč se evropská setkání konají?

To byl nápad bratra Rogera. Mladí lidé začali docela neočekávaně přijíždět do Taizé. Vyvstala otázka, co jim nabídnout. Bratr Roger nechtěl, aby se na nás vázali. Přijímáme je tedy na týden modliteb a výměny názorů, ale trváme na tom, aby se vraceli do svých místních společenství a tam se snažili přispívat k vytváření solidárnějšího světa. Abychom je nějak při návratu do všedního života doprovázeli, připravujeme jednou ročně evropské setkání. Na ně přijíždějí desítky tisíc mladých lidí. Jsou ale také další setkání. Například na konci září se jedno menší uskuteční v Rize, potom v říjnu na Kubě, Haiti a Santo Domingu. „Pouť důvěry“ umožňuje alespoň na nějakou dobu doprovázet mladé lidi v jejich hledání. Toho je dnes hodně zapotřebí.

Připomínáme si čtvrt století od pádu komunismu, kdy u nás může církev žít svobodně. Po čtvrt století se také do Prahy vrací setkání komunity Taizé. Jaké podle Vás toto setkání bude?

O něco starším bratřím se předchozí evropské setkání v Praze, které se konalo v roce 1990, zapsalo hluboko do paměti. Velké nadšení a radost ze znovunabyté svobody tehdy navzdory velkým obtížím umožnily ubytovat desítky tisíc mladých lidí. Překvapuje nás, jak mnoho lidí v Praze si na to setkání dodnes pamatuje. Věříme, že pro všechny účastníky bude i letošní setkání znamenat zkušenost společenství. A tam, kde je společenství, tam je víc naděje.

Co vše bude součástí setkání? Existuje již nějaký předběžný program?

Účastníci se do Prahy sjedou 29. prosince (dobrovolníci již 27. prosince) a zůstanou zde do 2. ledna. Naším přáním je, aby bylo co nejvíc lidí ubytováno v rodinách z Prahy a okolí. Z perspektivy 36 předchozích evropských setkání vidíme, že se jedná o jedinečnou příležitost budovat přátelské vztahy mezi lidmi a překonat stereotypy. Nevylučujeme však využití škol v případě, že počet účastníků bude vyšší. Mladí hosté budou trávit dopoledne v hostitelských farnostech a sborech. Tuto dobu vyplní společná modlitba, sdílení v malých mezinárodních skupinách a setkávání s lidmi, kteří ostatním přinášejí naději. V poledne všichni dorazí do několika kostelů v centru Prahy na společné modlitby. Pak se rozjedou po městě na tematická setkání, v podvečer dostanou ve výstavních halách v Letňanech večeři a balíček s obědem na další den a pak bude v těchto halách a v katedrále sv. Víta následovat společná modlitba. Přelom starého a nového roku se bude slavit v hostitelských farnostech. Nejprve modlitbou za mír ve světě a pak radostným svátkem národů. Na Nový rok bude možné pozvat mladé hosty na sváteční oběd a 2. ledna před polednem se účastníci vydají na cestu domů.

Jak probíhají přípravy? Jak se do nich mohou zapojovat pražští farníci?

Tým z Taizé – bratři a sestry, které s bratry spolupracují, a dobrovolníci z různých zemí, jsou v Praze od poloviny září. Organizační centrum se nachází v Kafkově domě na nám. Franze Kafky a od 25. září zve každého k návštěvě. Ale především samotní bratři a dobrovolníci budou nyní navštěvovat farnosti a křesťanská společenství v Praze a v okolních obcích a městech, aby našli co nejvíce lidí ochotných spolupracovat. Doufáme, že vznikne asi 200 lokálně působících přípravných týmů, s nimiž budeme hledat pohostinství pro účastníky a chystat dopolední program. Přípravu budou doprovázet každodenní společné modlitby v organizačním centru a v kostelech v centru města.

Zdroj: www.taizepraha.cz

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz