Vezmou si Neratovice úvěr?

Město Neratovice, které patří k nejlépe hospodařícím v zemi, stojí před velkými investicemi. Vedení města se podařilo uspět s žádostí o dotaci na rekonstrukci ZŠ 28. října a očekává úspěch při žádosti o dotaci na vybudování kanalizace v Mlékojedech. Kvůli profinancování investic si zřejmě bude muset vzít úvěr. Jak jsou na tom Neratovice, Mělník a Kralupy s dluhy?

Neratovicím se v posledním období daří úspěšně podávat žádosti o dotace z regionálního operačního programu, tedy do dotačního programu rozdělujícího tzv. Evropské peníze. Nedávno byla dokončena rekonstrukce jedné z nejdelších ulic města, zcela přestavěn byl Dům dětí a mládeže (nyní Volnočasové centrum), proběhla revitalizace sídlišť, zateplují se městské školky. U každé získané dotace je tzv. spoluúčast města, neboli podíl, kterým musí na investici přispět město ze svého rozpočtu. Spoluúčast města se pohybuje ve výši 20-60% na celkové výši investic. Dotační program funguje tak, že město musí nejprve celé etapy investic zaplatit ze svých peněz a teprve následně žádat jejich proplacení na Regionání radě (což je organizace spravující Regionální operční program). A právě kvůli tomuto systému proplácení městem již uhrazených nákladů se město bude muset připravit na možnost čerpat úvěr, aby bylo schopno celkovou rekonstrukci největší základní školy a odkanalizování městské části ,,za Labem” - Mlékojed profinancovat. V případě, že zastupitelstvo neschválí možnost čerpání úvěru, muselo by město získat peníze jiným způsobem (např. prodejem velké části majetku), nebo dotace odmítnout a v budoucnosti financovat celé rozsáhlé investice pouze ze svého rozpočtu. Na což by město ze svého jen stěží někdy našetřilo.

K problematice se nám vyjádřil místostarosta Tomáš Hordek /ODS/:,,Město Neratovice uvažuje o úvěru z důvodu spolufinancování zejména dvou velikých chystaných investičních akcí. Tou první je kompletní rekonstrukce obvodového pláště ZŠ 28 října. Půjde o odstranění boletických panelů a následné zateplení všech budov této největší základní školy v Neratovicích. Druhou velikou stavební akcí je vybudování kanalizace v městské části Mlékojedy (tato akce zatím ještě nezná přesný finanční rámec, neboť zatím není vysoutěžena dodavatelská firma a tudíž nevíme výslednou cenu této investiční akce). Na obě tyto akce město získalo dotace a prostředky z úvěru půjdou na spoluúčast města. Vysoutěžili jsme úvěrový rámec a předpokládáme čerpání max. 25 mil. Kč. Město by mělo čerpat úvěr do března 2015 a následně od června 2015 se začne čtvrtletně splácet 1,25 mil. Kč. Pokud by se vyčerpalo pouze 25 mil. Kč (jak je navrženo v 5.verzi návrhu rozpočtu), pak by se splácelo 20 splátkami do března 2020. Zatím ovšem není nic jisté a jde pouze o návrh toho, jak by to mělo vypadat. Zda město půjde do úvěru, bude schvalovat zastupitelstvo města na svém jednání dne 5. 2. 2014. Následně budou o všech skutečnostech občané města informování jak na webových stránkách města, tak v Listech města Neratovice, jako ostatně vždy.”

Připomeňme, jak jsou na tom se zadlužeností Mělník a Kralupy. Město Mělník má dluh téměř 70 milionů korun a ročně splácí včetně úroků cca 9 milionů korun. Kralupský rozpočet byl zatížený roční splátkou ve výši cca 5 milionů korun. Oproti tomu Neratovice splácely doposud pouze 133.000,- korun včetně úroku ročně.

Zdroj: Město Neratovice

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.

Přehled komentářů

 1. E-mail radě města Neratovic a dalším pracovníkům (Anna Spěváčková, 15.1.2014 15:58:55) Odpovědět

  Vážení,

  jak je možné, že informace o veřejné zakázce NEJSOU zveřejněny na webu města v rubrice "Veřejné zakázky"?

  Klikne-li návštěvník neratovického webu klasickým postupem na veřejné zakázky, pak informace o veřejných zakázkách, pak veřejné zakázky 2013, informace o úvěru nenajde.

  Musí mu někdo poradit, aby klikl v levém sloupci na "Profil zadavatele: Město Neratovice" a pak se otevře web e.zakazky http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/a24a17eb-a07e-4144-b718-23419b47d050
  a jako první řádek se objeví "Poskytnutí úvěru s postupným čerpáním" zjednodušené podlimitní řízení.
  Další podrobnosti : http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/a24a17eb-a07e-4144-b718-23419b47d050/Zakazka/P13V00000025

  Ptám se, jak je možné, že tak důležitá věc jako je úvěr města ve výši 40 milionů je zakamuflován na webu města tak, aby byl klasickým postupem přes veřejné zakázky nedohledatelný?

  To je schválně, aby se lidé nedozvěděli, jak město hospodaří a jak vyplýtvalo peníze na dotace kvůli postradatelným nebo zbytečným akcím jako jsou nekvalitní a špatně vyprojektované regenerace sídliště, komunikace nacházející se v přijatelném stavu nebo špatně rekonstruované DDM? Nebo je to neprofesionalita zaměstnanců MěÚ?

  Připomínám, že dne 20. 11. 2013 rada města vzala na vědomí informace o možnostech přijetí úvěru na spolufinancování investičních akcí.

  Dne 25. 11. 2013 byla vyhlášena podlim. veřejná zakázka na služby - poskytnutí úvěru ve výši 40 milionů.

  Dne 6. 1. 2013 byly otevírány obálky.

  Dne 8. 1. 2013 bylo provedeno hodnocení nabídek.

  Dne 5. 2. 2013 bude pravděpodobně veřejná zakázka předložena zastupitelstvům ke schválení a pověření starostky podpisem smlouvy.

  S pozdravem Mgr. Anna Spěváčková

  P.S.: Na webu města není uvedena e-mailová adresa na úředníka Bc. Jiřího Vavřinu, specialistu, strategický rozvoj města.

 2. Vážení, (Tonik, 16.1.2014 10:38:41) Odpovědět

  se divím že tu necháváte diskutovat tenhle neratovický unikát. Aby se vám tady z toho nestal takovej výblitek jako nerátky.

 3. Toníkovi (Anna Spěváčková, 16.1.2014 14:16:20) Odpovědět

  Především děkuji za pochvalu, vždyť unikátem se nemůže stát každý. Musí se o to nějak zasloužit. (Unikát = rarita, jedinečnost, klenot, skvost perla). Pokud se týká vysvětlení pana místostarosty Hrodka, pak skutečnost je poněkud jiná. Jak jste mohl vyčíst z emailu, tak už 25. 11. 2013 byla vyhlášená podlimitní veřejná zakázka na služby - poskytnutí úvěru ve výši 40 milionů! Obálky se otevíraly 6. ledna, hodnocení proběhlo 8. ledna. Jak? Nevíme. O tom, že si město vezme úvěr, nevědí obyvatelé (pokud nečtou nerátky) vůbec nic. Informace na webu města jsou řádně utajeny, pokud vyjde nějaká zpráva o úvěru v únorových Listech, pak stejně s křížkem po funuse, jak se říkalo. Obyvatelé je dostanou do schránek nejdříve kolem 10. února, ale zastupitelstvo zasedá už 5. 2. Bude postaveno před hotovou věc a není tam nikdo, kdo by kritizoval neprozíravost, předběžnou opatrnost a z toho vyplývající špatné hospodaření současného vedení města.

 4. oprava (Anna Spěváčková, 16.1.2014 14:18:25) Odpovědět

  opravuji: nedostatek předběžné opatrnosti

 5. Největší škůdce Neratovic (antonšpelec, 16.1.2014 14:50:32) Odpovědět

  Vážená paní učitelko v.v. máme Vás všichni v Neratovicích rádi.
  Snad se opět dostanete do zastupitelstva a rady města, aby Neratovice začaly znovu vzkvétat!!

 6. pro Tonika (Tomáš Malina - iSoutok, 16.1.2014 15:14:45) Odpovědět

  Dobrý den Toniku, na Vašem příspěvku mě trochu mrzí slova "výblitek" a "unikát". Je to poněkud nekonstruktivní kritika. Neratky.cz jsou takové jaké jsou a jejich autorka má na to plné právo. Na čtenářích je, jaká forma je jim bližší a co chtějí číst. Tzn. z mého pohedu bych respektoval neratky.cz, respektoval bych názory tam prezentované a pokud by se mi nelíbily, nečetl bych je. V tom je kouzlo svobody, byť řada lidí, třeba i na Vámi zmíněném webu, volá po starých totalitních pořádcích (kdy by žádné neratky.cz. iSoutok.cz, melnicek.cz atd. neexistovali).

 7. ... (Tomáš Malina - iSoutok, 16.1.2014 15:22:10) Odpovědět

  Jak čtu některé příspěvky paní Anny Spěváčkové, tak ale musím také dodat, že někdy vydává svá subjektivní hodnocení za pravdy. Ale i to je svobodná záležitost jejího stylu a způsobů, kvůli kterým někdy, jak se říká, vyleje dítě i s vaničkou.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz