Víte, kde je kryt civilní ochrany? A jak ochránit sebe a rodinu?

Člověk si žije svůj běžný denní život. Když má hlad, jídlo si koupí. Když žízeň, stačí otočit nejbližším vodovodním kohoutkem. Potřebuje-li světlo, cvakne vypínačem. Samozřejmost. Úplně stejná, jakou vnímali občané měst i pouhé desítky minut před Velkým Prů….. Zkušenosti z válečné Bosny nebo současné Ukrajiny ukazují, že lidé nejsou na krizové situace připraveni.

,,Štestí přeje připraveným.” Tak se praví v lidovém moudru. A platí to samozřejmě i při událostech kteřé prepeři nazývají Velkým Průserem. Pardon, já ten termín nevymyslel. A kdo že jsou prepeři? To jsou lidé, u kterých příprava na nejrůznější scénáře možného ohrožení patří mezi koníčky.

Vyptával jsem se známých, co by dělali, kdyby se něco stalo. Kdyby například museli opustit město. A uvědomil jsem si, jak jsou lidé ovlivněni katastrofickými filmy. Dělali by v mnoha ohledech přesně ty chyby, které pouze urychlují kolaps a snižují šance na jeho přežití. Vzali by auto, rodinu a zásoby a nějakými vedlejšími cestami odjeli. Postupovali by podle hlášení rozhlasu, sledovali televizi. Vyhledali by kryt civilní ochrany. Zůstali by ve svém bytě a počkali, až se situace uklidní.

Neznalost, kterou lidé v okolí prokazovali mě až zarážela. Nikdo nedokázal z hlavy vyjmenovat úplný obsah evakuačního zavazadla. A tak jsme se v redakci dohodli, že pro naše čtenáře připravíme tematický týden, ve kterém se pokusíme přinést infomrace o správných postupech při krizových situacích. Pokusíme se vás obohatit o zkušenosti lidí, kteří v Bosně nebo Kyrgystánu zažili kolapsy ve městech. Přineseme vám odkazy na komunity preperů a na oficiální příručky pro krizové situace určené pro obyvatelstvo a tipy pro přežití mimořádných situací v prostředí České republiky od lidí se zkušenostmi ze speciálních jednotek a armády. Sdělíme vám adresy míst, kde se na Mělníku, v Neratovicích a Kralupech nacházejí kryty a jaká je jejich kapacita. Porovnáme doporučené obsahy nouzových zavazadel dle ministerstva vnitra a dle vojenských příruček. A pokud se to podaří, pak na závěr i rozhovor, který vám dá více než seriál s populárním Bearem Gryllsem…

Na ,,týden přežití” se můžete těšit od pondělí 10.3. Prozatím můžete hlasovat v anketě na téma ,,Víte, kde se nachází nejbližší kryt civilní obrany?”

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz